0

Giáo án Đạo đức và TNXH lớp 3 cả năm_CKTKN

193 837 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:19

KÝ DUYỆT TUẦN 1 Ngày giảng: ĐẠO ĐỨC. KÍNH YÊU BÁC HỒ (Tiết 1). I.Mục tiêu: - HS ghi nhớ Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nước và dân tộc Việt Nam - HS biết những công việc thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ. - Giáo dục HS biết yêu quí và kính trọng Bác Hồ. Luôn thực hiện tốt Năm điều bác Hồ dạy. II. Đồ dùng: - GV: ! số bài hát, câu chuyện, bài thơ …về Bác. Năm điều bác Hồ dạy. Giấy khổ to, bút dạ - HS: (VBT). III.Các hoạt động dạy học. Nội dung. Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: ( 1 phút ) B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài. (1ph) 2. Nội dung (31 ph): a. Tìm hiểu ND và đặt tên phù hợp cho từng bức tranh. *Kết luận: ( SGV) - Bác sinh ngày 19.5.1890. Quê Bác ở làng Sen xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Bác có công G: Giới thiệu môn học. G: Giới thiệu qua bài hát H: Quan sát tranh 4 tranh ( SGK) thảo luận theo nhóm. - Đại diện nhóm trình bày Ảnh1: Các cháu TN đi thăm Bác ở Phủ Chủ Tịch. Ảnh2: bác Hồ vui múa hát cùng các cháu thiếu nhi. Ảnh3: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Ảnh4: Bác Hồ chia kẹo cho các cháu thiếu nhi - Nhóm khác nhận xét H+G: Nhận xét, bổ sung, đưa ra KL G: Nêu vấn đề, HD học sinh H: Tìm hiểu thêm về Bác Hồ( nhóm 1 lao to lớn…. Là vị Chủ tịch đầu tiên… người đọc Bản TNĐL… Tình cảm của Bác dành cho TN…. b. Phân tích truyện các cháu vào đây với Bác KL: Bác rất yêu quí các cháu TN… ngược lại các cháu TN cũngluôn kính yêu Bác. c. Những việc làm thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ 3. Củng cố dặn dò:( 2 ph) đôi) - Đại diện các nhóm trình bày H+G: Nhận xét, bổ sung. G: Chốt lại ý chính, liên hệ G: Kể chuyện, HS lắng nghe. H: Đọc lại truyện. G: Đưa ra câu hỏi, HS trao đổi phát biểu ( 3 em) H: Lắng nghe, nhận xét, bổ sung G: Kết luận G: Thảo luận( cặp) nêu được những việc làm thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ - 1 số em trình bày trước lớp. G+H: Nhận xét, tuyên dương. H: Nhắc lại ND bài học G: Nhận xét tiết học. - Khen một số em học tốt. - Học thuộc và làm theo năm điều Bác Hồ dạy. Chuẩn bị ND cho tiết 2 Ngày giảng: TỰ NHIÊN XÃ HỘI HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP I. Mục tiêu: - Nhận biết được sự thay đổi của lồng ngực khi ta thở ra và hít vào. Nêu được tên của cơ quan hô hấp. - Hiểu được vai trò của cơ quan hô hấp đối với con người - Bước đầu có ý thức giữ vệ sinh cơ quan hô hấp. II. Đồ dùng dạy – học: - GV: Tranh minh họa trang 4,5 SGK, phiếu HT cho ND1. - HS: SGK, VBT III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ : (2ph) B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài: (2 ph) G: Giới thiệu môn học H: Múa bài;( Con công hay múa.) 2 2.Nội dung. (29 ph). a. Cử động hô hấp * KL: ( SGK) b. Cơ quan hô hấp * KL: ( SGK) c. Đường đi của không khí *KL( SGK) d. Vai trò của cơ quan hô hấp KL: ( SGK) 3. Củng cố dặn dò: (2 ph) H: Quan sát và nhận xét về cử động hô hấp. G: Nêu rõ yêu cầu, phát phiếu HT cho HS ( 2 em /phiếu). G. Hướng dẫn HS thực hiện. H: Trao đổi điền ND vào phiểu HT G: Hương dẫn , giúp đỡ các nhóm H: Đổi phiếu cho nhau, cùng nhận xét, bổ sung. G: Hướng dẫn HS thực hành thở sâu, thở bình thường để quan sát sự thay đổi của lồng ngực. G: Đưa ra KL. G: Nêu vấn đề H: Phát biểu theo ý hiểu - Quan sát hình minh họa cơ Q hô hấp - Chỉ và nói rõ tên các bộ phận của cơ quan hô hấp được minh họa trong hình. H+G: Nhạn xét, bổ sung G: Kết luận G: Treo tranh minh họa đường đi của không khí trong HĐ thở( H3 trang 5 SGK) H: Quan sát tranh chỉ được đường đi của không khí… H+G: Nhận xét, bổ sung, kết luận. G: Cho HS bịt mũi, nín thở H: Tự do phát biểu ý kiến G +H: Rút ra KLvề vai trò của… H: Nhắc lại ND chính của bài G: Nhận xét tiết học - Dặn HS đọc thuộc mục bạn cần biết Ngày giảng: 10.9.07 THỂ DỤC TIẾT 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH. 3 TRÒ CHƠI ''NHANH LÊN BẠN ƠI'' I.Mục tiêu: - Phổ biến một số qui định khi tập luyện. Yêu cầu HS hiểu và thực hiện đúng - Giới thiệu chương trình môn học. Học sinh biết được điểm cơ bản của chương trình, có thái độ đúng và tinh thần tập luyện tích cực. - Chơi trò chơi''Nhanh lên bạn ơi''. HS biết cách chơi và thamgia trò chơi tương đối chủ động. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. - HS: Trang phục gọn gàng III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Phần mở đầu: 7P - Tập hợp - Khởi động - Giới thiệu chương trình môn học - Tập bài TD phát triển chung ở lớp 2 B.Phần cơ bản: 20P - Nội qui tập luyện và nội dung yêu cầu của môn học - Khẩn trương tập hợp, quần áo, trang phục gọn gàng. - Chơi trò chơi: Nhanh lên bạn ơi - Ôn lại 1 số động tác đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1,2 ( Tập hợp, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái, nghiêm, nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, ) C.Phần kết thúc: 8P G: Nhận lớp H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 3 hàng dọc, điểm số G: phổ biến nội dung chương trình, những qui định khi tập luyện, nêu rõ yêu cầu bài học H: Tập lại bài TD phát triển chung đã học ở lớp 2( Lớp trưởng điều khiển) G: Quan sát, uốn nắn G: Phân công tổ, nhóm tập luyện - Quy định khu vực tập luyện của từng nhóm. Nhắc lại nội qui tập luyện H: Chỉnh đốn lại trang phục tập luyện G: Giới thiệu trò chơi, cách chơi H: Đứng theo đội hình vòng tròn và chơi trò chơi. G: theo dõi, nhắc nhở. H: Lớp trưởng điều khiển - Cả lớp tập lại vài lượt G: Quan sát, uốn nắn H: Đi thường nhịp 1 - 2 (theo 2 hàng dọc) trên địa hình tự nhiên G: Hệ thống lại bài học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn hs chuẩn bị bài sau Ngày giảng:11.9.07 THỂ DỤC TIẾT 2: ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 4 TRÒ CHƠI: ''NHÓM BA, NHÓM BẢY'' I.Mục tiêu: - Ôn tập một số kỹ năng Đội hình đội ngũ đã học ở lớp 2 - Chơi trò chơi''Nhóm ba, nhóm bảy''. - Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh, đúng và chơi đúng luật. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. - HS: Trang phục gọn gàng III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Phần mở đầu: 7P - Tập hợp - Khởi động - Chơi trò chơi: Làm theo hiệu lệnh B.Phần cơ bản: 20P - KTBC - Ôn Tập hợp, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái, nghiêm, nghỉ, cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp ) - Chơi trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy C.Phần kết thúc: 8P H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số G: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học H: Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp( Lớp trưởng điều khiển) G: Quan sát, uốn nắn H: Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc G: Giới thiệu trò chơi, cách chơi H: Đứng theo đội hình vòng tròn và chơi trò chơi. G: theo dõi, nhắc nhở. H: Nhắc lại nội qui tập luyện G: Nêu tên từng động tác và làm mẫu G: Hô khẩu lệnh - HS tập theo HD của GV H: Tập theo nhóm G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở H: Các nhóm tập trước lớp H+G: Nhận xét, uốn nắn G: Nêu tên trò chơi H: Nhắc lại cách chơi H: Đứng theo vòng tròn chơi trò chơi H: Đi thường nhịp 1 - 2 (theo 2 hàng dọc) trên địa hình tự nhiên. Vỗ tay hát G: Hệ thống lại bài học. Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà. Dặn học sinh chuẩn bị bài sau Ngày giảng: 12.9.0 7 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 5 NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO? I. Mục tiêu: - Hiểu được vai trò của mũi trong hô hấp và ý nghĩa của việc thở bằng mũi. - Biết được ích lợi của việc hít thở không khí trong lành và tác hại của việc hít thở không khí có nhiều khói, bụi,… - Biết được phải thở bằng mũi không nên thở bằng miệng. II. Đồ dùng dạy – học: - GV: Tranh minh họa trang 6,7 SGK - HS: SGK, VBT III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ : ( 4 phút ) - Vai trò của cơ quan hô hấp B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài: (1 ph) 2.Nội dung. (27 ph). a. Vai trò của mũi trong hô hấp - Nên thở bằng mũi không nên thở bằng miệng. * KL: ( SGK) b. Ích lợi của việc hít thở không khí trong lành … - Khoan khoái, dễ chịu. - Ngột ngạt, khó chịu. * KL: ( SGK) c. Kiểm tra trắc nghiệm 3. Củng cố dặn dò: (3phút) H: 2 HS trả lời miệng H+G: Nhận xét, đánh giá. G: Giới thiệu qua KTBC H: Tự liên hệ thực tế và TLCH của GV G: Yêu cầu 2 HS ngồi gần nhau quan sát phía trong mũi xem thấy những gì? H: Phát biểu( Nhiều em) G: HD các em nhớ lại KT hàng ngày để nhận ra nên thở như thế nào. G: Kết luận G: Nêu câu hỏi, gợi ý H: Phát biểu tự do ( Nhiều ý kiến) H+G: Nhận xét, bổ sung G: Chốt lại ý đúng G: Phát phiếu KT, HD học sinh cách thực hiện. H: Làm bài cá nhân H+G: Nhận xét, bổ sung, kết luận. H: Nhắc lại ND chính của bài G: Nhận xét tiết học - Dặn HS đọc thuộc mục bạn cần biết Ngày giảng: 12.9.07 THỦ CÔNG 6 TIẾT 1: GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI (tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Học sinh biết cách gấp tàu thuỷ 2 ống khói bằng giấy. - Gấp được tàu thuỷ 2 ống khói đúng qui trình kỹ thuật - Học sinh yêu thích gấp hình. II.Đồ dùng dạy – học: G: Mẫu gấp bằng bìa. Tranh qui trình H: Tờ giấy màu thủ công, 1 tờ vở học sinh. Hồ dán, kéo, bút màu. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Giới thiệu chương trình môn học thủ công lớp 3 B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (2 phút) 2,Nội dung: a) Quan sát và nhận xét: (5 phút) - Đặc điểm - Hình dáng - Tác dụng b) Hướng dẫn mẫu ( 20 phút) -B1: Gấp cắt tờ giấy hình vuông -B2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. -B3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói 3.Củng cố – dặn dò: (3 phút) G: Giới thiệu chương trình môn học - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh G: Nêu mục đích yêu cầu giờ học G: Cho học sinh quan sát và nhận xét về đặc điểm hình dáng của chiếc tàu thuỷ mẫu - Có 2 ống khói giống nhau ở giữa tàu. - Mỗi bên thành có 2 hình tam giác giống nhau - Mũi tàu thẳng đứng. G: Giải thích cho HS hiểu rõ về tàu thuỷ và tác dụng của tàu thuỷ H: Lên bảng mở dần các nếp gấp của hình mẫu G: Cho HS quan sát tranh qui trình và HD từng bước. H: Nhắc lại các thao tác H+G: Nhận xét, bổ sung H: Tập gấp bằng giấy nháp G: QS, uốn nắn, giúp HS nhớ qui trình. H: Nhắc lại qui trình gấp tàu thuỷ 2 ống khói. G: Nhận xét giờ học H: Chuẩn bị giấy màu cho tiết sau. Ký duyệt 7 TUẦN 2 Ngày giảng: . 9.07 ĐẠO ĐỨC. KÍNH YÊU BÁC HỒ ( Tiết 2). I.Mục tiêu: - HS ghi nhớ Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nước và dân tộc Việt Nam - HS biết những công việc thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ - Giáo dục HS biết yêu quí và kính trọng Bác Hồ. Luôn thực hiện tốt Năm điều bác Hồ dạy. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: 1 số bài hát, câu chuyện, bài thơ …về Bác. Năm điều bác Hồ dạy. Giấy khổ to viết 2 câu thơ liên hệ. - HS: VBT. Các bài hát, chuyện, thơ,… III.Các hoạt động dạy - học. Nội dung. Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: ( 1 phút ) B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài. (1ph) 2. Nội dung (30 ph) a. Bày tỏ ý kiến: - Tự đánh giá việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy… b. Giới thiệu tư liệu về Bác Hồ với Thiếu niên nhi đồng( sưu tầm ) c. Trò chơi phóng viên G: Giới thiệu môn học. G: Giới thiệu qua bài hát H: Thảo luận nhóm - Đưa ra ý kiến của mình ( Đ hay S). - Giải thích rõ lí do. H+G: Nhận xét, bổ sung G: Chốt lại ý chính, liên hệ G: Cho HS quan sát tranh, ảnh về BH với TNNĐ. H+G: Trao đổi để hiểu rõ nội dung… H: Trình bày 1 số bài hát, bài thơ, câu chuyện nói về tình cảm của BH đối với TNNĐ. G: Nêu yêu cầu trò chơi, HS cách chơi H: thực hiện theo nhóm. Các nhóm đóng vai trước lớp. 8 KL: ( SGK) 3. Củng cố dặn dò:( 3ph) H+G: Nhận xét, bình chọn nhóm đạt kết quả tốt nhất. G: Kết luận H: Đọc câu thơ “ Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” H: Liên hệ. G: Nhận xét tiết học. - Khen một số em học tốt. - Học thuộc và làm theo năm điều Bác Hồ dạy. Chuẩn bị ND cho bài sau.`` Ngày giảng: 19.9.06 TỰ NHIÊN XÃ HỘI VỆ SINH HÔ HẤP I. Mục tiêu: - Học sinh biết và nêu được lợi ích của việc tập thở buổi sáng. - Nêu được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ và giữ sạch cơ quan ho hấp, - Có ý thức giữ sạch mũi, họng. I. Đồ dùng dạy – học: - GV: Tranh SGK, VBT. - HS: SGK, VBT III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ : (2ph) - Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở bằng miệng? B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài: (1 ph) 2.Nội dung : (29ph). a. Ích lợi của việc tập thở buổi sáng * KL: ( SGK) b. Những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp - Vệ sinh mũi và họng ( làm cho mũi, họnh luôn sạch sẽ, vệ sinh) KL: ( SGK) Tranh 4: Hai bạn nhỏ…chơi bi ở gần đường ( không nên …) H: 2HS trả lời H+G: Nhận xét, đánh giá. G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ học. H: Làm một số động tác hít – thở theo HD của giáo viên( 10 lần theo nhịp hô). G: Nêu vấn đề H: Trao đổi ( cặp ) phát biểu ý kiến, nói rõ được ích lợi của việc tập thở sâu buổi sáng H+G: Nhận xét, bổ sung H: 2HS nhắc lại kết luận H: Quan sát hình minh họa số 2,3 SGK trang 8, phát biểu về ND tranh 9 vài em) - Tranh 2: bạn HS đang dùng khăn lau 9 Tranh 5: Các bạn …nhảy dây trong sân trường ( nên làm 1 cách vận động ) Tranh 6: Hai chú TN đang hút thuốc trong phòng có em bé ( không nên…) Tranh 7: Các bạn HS dọn…lớp học… khẩu trang …( nên làm …) Tranh 8: Các bạn HS đang đi chơi công viên ( Nên làm …) KL: ( SGK) 3. Củng cố dặn dò: (3ph) sạch mũi. - Tranh 3: bạn HS đang súc miệng bằng nước muối. G: Yêu cầu HS quan sát hình minh họa ở trang 9 SGK, trao đổi thảo luận để trả lời các câu hỏi; . H: Phát biểu theo ý hiểu H+G: Nhận xét, bổ sung H: Liên hệ, chỉ rõ được các việc nên làm G: Đưa ra KL; 2HS nhắc lại. H: Nhắc lại ND chính của bài G: Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị bài sau. Ngày giảng: 19.9.07 THỂ DỤC TIẾT 3: ÔN ĐI ĐỀU-TRÒ CHƠI KẾT BẠN I.Mục tiêu: - Ôn tập đi đều theo 1-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện đúng động tác ở mức cơ bản - Ôn đi kiễng gót hay tay chống hông( dang ngang). Yêu cầu thực hiện ở mức tương đối. - Chơi trò chơi''Nhóm ba, nhóm bảy''. Yêu cầu HS biết cách chơi. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Chuẩn bị bãi tập trên sân trường, 1 còi. Kẻ sân chơi trò chơi - HS: Trang phục gọn gàng III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Phần mở đầu: 7P - Tập hợp - Khởi động - Chơi trò chơi: Làm theo hiệu lệnh B.Phần cơ bản: 20P - KTBC: Động tác đi đều theo 1 hàng dọc - Tập đi đều theo 1 - 4 hàng dọc H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo G: Nhận lớp, phổ biến ND yêu cầu bài học H: Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp G: Quan sát, uốn nắn H: Chạy nhẹ nhàng theo 2 hàng dọc G: Giới thiệu trò chơi, H: Nhắc lại cách chơi và thực hiện trò chơi. G: Theo dõi, nhắc nhở. H: Nhắc lại nội qui tập luyện G: Cho HS tập đi thường theo nhịp 1 - 2 H: Tập theo tổ( 2 tổ) 10 [...]... Quan sát và nhận xét: ( 5 phút) - Lá cờ hình chữ nhật - Màu sắc: Màu đỏ trên có ngôi sao màu vàng - Ngôi sao vàng có 5 cánh bằng nhau được dán ở chính giữa hình chữ nhật màu đỏ - Lá cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ của nước VN: Mọi người dân VN rất tự hào và trân trọng lá cờ đỏ sao vàng b) Hướng dẫn mẫu ( 20 phút) -B1: Gấp giấy để cắt ngôi sao 5 cánh -B2: Cắt ngôi sao 5 c3ánh -B3: Dán ngôi sao 5 cánh vào tờ... VÀNG( TIẾT 1) I.Mục tiêu: - Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng qui trình kỹ thuật - Học sinh có hứng thú với giờ học gấp, cắt, dán II.Đồ dùng dạy – học: G: Mẫu cắt, dán bằng giấy màu Tranh qui trình H: Tờ giấy màu thủ công, 1 tờ vở học sinh Hồ dán, kéo, bút chì, thước kẻ III.Các hoạt động dạy – học:... nhảy được một cách ngộ nghĩnh) 3. Củng cố – dặn dò: H: Trưng bày sản phẩm H+G: Nhận xét, đánh giá một số bài của học sinh ( cả 3 đối tượng HS) - Hoàn thành tốt - Hoàn thành - Chưa hoàn thành( Chỉ rõ điểm HS chưa hoàn thành) (3 phút) H: 3HS nhắc lại qui trình gấp con ếch G: Nhận xét giờ học H: Chuẩn bị giấy và dụng cụ giờ sau học gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng Ngày giảng: 5 10.07 TỰ... Ôn lại theo 3 nhóm G: Nêu yêu cầu, HD cách chơi H: Học thuộc vần, điệu - 1 nhóm 6 em chơi thử H+G: Quan sát, nhận xét - Cả lớp cùng chơi H+G: Nhận xét, đánh giá H: Thực hiện theo yêu cầu của GV - Nhắc lại ND bài học G: Nhận xét giờ học Nhắc nhở HS tập luyện thêm ở nhà Dặn học sinh chuẩn bị bài sau 33 Ngày giảng: 11 10 07 THỦ CÔNG TIẾT 5: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG( TIẾT 1)... Nhắc lại yêu cầu của động tác - Thực hiện trước lớp 2 lượt G: Hô cho HS tập 1 lượt H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tiếp tục tập G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở H: Các nhóm tập trước lớp H+G: Nhận xét, uốn nắn G: Nêu tên động tác H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tiếp tục tập H: Tập theo 2 nhóm( nhóm trưởng điều khiển) G: Quan sát, uốn nắn H: Tập theo điều khiển của lớp trưởng G: Quan sát, uốn nắn G: Nêu tên trò... ở trẻ em H: Quan sát các hình 1, 2, 3 (Sgk – T20) và đọc lời hỏi, lời đáp của từng nhân vật trong các hình *Bước 2: Làm việc theo nhóm H: Các nhóm thảo luận các câu hỏi trong phiếu H: Đại diện nhóm trả lời H+G: Nhận xét, đánh giá H: Trong nhóm đóng vai học sinh và bác sĩ để hỏi và trả lời về bệnh thấp tim G: Quan sát, giúp đỡ học sinh các nhóm *Bước 3: Làm việc cả lớp H: Các nhóm lần lượt đóng vai dựa... lên Đứng vào đúng chỗ C.Phần kết thúc: 8P - Đi thường theo vòng tròn, hát H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo G: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác G: Quan sát, uốn nắn G: Nêu yêu cầu và tổ chức cho HS chơi trò chơi H: Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân G: Theo dõi, nhắc nhở G: Nêu yêu cầu H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tập theo... thức tiến hành H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo G: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác G: Quan sát, uốn nắn G: Giới thiệu trò chơi, hô khẩu lệnh H: Thực hiện 1 lần ( 5 học sinh) G: Theo dõi, nhắc nhở H: Nhắc lại yêu cầu khi tập động tác - Thực hiện trước lớp 2 lượt H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tiếp tục tập Lớp trưởng x x... cáo G: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học G: Hô khẩu lệnh cho HS tập đúng động tác G: Quan sát, uốn nắn H: Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân G: Nêu yêu cầu và tổ chức cho HS chơi trò chơi H: Nhắc lại yêu cầu khi tập động tác - Cả lớp thực hiện 2 lượt H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tập theo nhóm G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở G: Nêu tên động tác, làm mẫu , giải thích G: Hô khẩu lệnh: vào chỗ bắt... nhân.Vở bài tập đạo đức 3 - HS: Vở bài tập đạo đức 3 III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: ( 3 phút) Bài: “Giữ lời hứa” B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) 2,Nội dung: ( 29 phút) a) Một số biểu hiện cụ thể của việc tự làm lấy việc của mình MT: Học sinh biết được một biểu hiện cụ thể của việc tự làm lấy việc của mình Kết luận: Trong cuộc sống ai cũng có công việc của mình và tự làm lấy việc . trước lớp 2 lượt G: Hô cho HS tập 1 lượt H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tiếp tục tập G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở H: Các nhóm tập trước lớp H+G: Nhận xét, uốn nắn G: Nêu tên động tác. H: Cán bộ lớp. Thực hiện trước lớp 2 lượt H: Cán bộ lớp điều khiển lớp tiếp tục tập Lớp trưởng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x G: Quan sát, uốn nắn, nhắc nhở G: Giới thiệu động tác và làm mẫu H: Thực. cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp ) - Chơi trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy C.Phần kết thúc: 8P H: Lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số G: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức và TNXH lớp 3 cả năm_CKTKN, Giáo án Đạo đức và TNXH lớp 3 cả năm_CKTKN,