Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm có hình ảnh_CKTKN (HOT)

69 3.3K 14
Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm có hình ảnh_CKTKN (HOT)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án thủ công năm GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP Tuần Thứ……ngày……tháng.……năm…… KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : GẤP TÊN LỬA ( tiết 1) I MỤC TIÊU - Biết cách gấp tên LỬa - Gấp tên lửa Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng - HS hứng thú u thích gấp hình * Với HS khéo tay: Gấp tên lửa , Các nếp gấp phẳng, thẳng Tên lửa sử dụng II CHUẨN BỊ - GV: Mẫu tên lửa gấp giấy thủ cơng Giấy thủ cơng có kẻ Mẫu quy trình giấy tên lửa - HS: Giấy nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ - Các nhóm trưởng báo cáo - GV kiểm tra việc chuẩn bị giấy nháp HS - Nhận xét Bài a)Giới thiệu: - GV giới thiệu – ghi bảng - HS nhắc lại - HS quan sát nhận xét - HS trả lời - Hình chữ nhật, hình vng, b)Hướng dẫn hoạt động  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Giới thiệu mẫu gấp tên lửa – Đặt câu hỏi: + Hình dáng tên lửa? + Màu sắc mẫu tên lửa? + Tên lửa có phần? - Chốt: Tên lửa có phần là: phần mũi phần thân - Gợi ý: Để gấp tên lửa cần tờ giấy có hình gì? - GV mở dần mẫu giấy tên lửa  Kết luận: Tên lửa gấp từ tờ giấy có hình chữ nhật Gấp phần mũi trước, phần thân sau Giáo án thủ công năm - GV gấp lại từ bước đến tên - HS quan sát hình vẽ từ H1 đến H6 lửa ban đầu GV nêu câu hỏi: + Để gấp tên lửa, ta gấp phần trước phần sau?  Chốt lại cách gấp  Hoạt động 2: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật - Treo quy trình gấp – Giới thiệu bước: Gấp - HS quan sát theo dõi bước gấp GV tạo mũi thân tên lửa (H1 đến H4), tạo tên lửa sử dụng (H5 H6) - Gợi ý qua hình vẽ để HS nêu cách gấp hình  GV thao tác mẫu bước: Bước 1: Gấp tạo mũi thân tên lửa • GV thực bước gấp từ H1 đến H4 - Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu (H.1) Mở tờ giấy ra, gấp theo đường dấu gấp hình cho hai mép giấy gấp nằm sát đường dấu (H.2) - Gấp theo đường dấu gấp hình vào sát đường dấu hình - Gấp theo đường dấu gấp hình vào sát - HS nhắc lại đường dấu hình  Lưu ý: Sau lần gấp, miết theo đường gấp cho thẳng phẳng  Bước 2: Tạo tên lửa sử dụng • GV thực hiệc bước gấp từ H5 đến H6 - - Bẻ nếp gấp sang hai bên đường dấu miết dọc theo đường dấu giữa, tên lửa (H.5) Cầm vào nếp gấp cho hai cánh tên lửa ngang (H.6) phóng tên lửa theo hướng chếch lên không tung HS nhắc lại Giáo án thủ công năm - Giáo dục HS an toàn vui chơi  Chốt bước gấp tên lửa lưu ý: cách phải để tên lừa không bị lệch  Hoạt động 3: Củng cố Chia nhóm, yêu cầu HS nhóm thực - - HS thực hành theo nhóm hành gấp tên lửa Quan sát – uốn nắn tuyên dương nhóm có tiến Củng cố – Dặn dị -Chuẩn bị: Giấy màu (10 x 15ô) -Tập gấp nhiều lần tập phóng tên lửa để học tiết -Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : GẤP TÊN LỬA ( tiết 2) I MỤC TIÊU - Biết cách gấp tên LỬa - Gấp tên lửa Các nếp gấp phẳng, thẳng ,sản phẩm đẹp HS gấp tên lửa thành thạo - HS hứng thú yêu thích gấp hình * Với HS khéo tay: Gấp tên lửa , Các nếp gấp phẳng, thẳng Tên lửa sử dụng II CHUẨN BỊ - GV: Mẫu tên lửa gấp giấy thủ công Giấy thủ công có kẻ Mẫu quy trình giấy tên lửa - HS: Giấy nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Kiểm tra :Gấp tên lửa - HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Yêu cầu h/s nêu bước thực để gấp tên lửa Nhận xét B1:Gấp tạo mũi & thân tên lửa B2:Tạo tên lửa & sử dụng Giáo án thủ công năm 2.Bài : a)Giới thiệu : Gấp tên lửa (T2) b)Hướng dẫn hoạt động:  Hoạt động 1:Quan sát –nhận xét - - + Muốn gấp tên lửa em thực bước? (có bước)  Bước 1: Gấp tạo mũi tên thân tên lửa  HS trả lời - HS phát biểu, lớp theo dõi nhận xét - GV : hỏi lại thao tác gấp tên lửa tiết Nêu lại bước gấp - HS thực hành gấp theo tổ gấp tên lửa Bước : Tạo tên lửa sử dụng  Hoạt động 2:Hướng dẫn – thực hành gấp tên lửa - Tổ chức cho HS thực hành gấp tên trình bày giấy A4 Thi đua với tổ lửa theo tổ - khác Gợi ý HS trình bày sản phẩm chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm khích lệ HS - - Theo dõi nhắc nhở tổ - Đại diện dãy bàn lên thi đua Đánh giá sản phẩm HS - Từng tổ lên trình bày sản phẩm Chia lớp thành đội thi đua phóng - Cả lớp theo dõi nhận xét tên lửa - Nhận xét -Tuyên dương đội thắng Nhận xét - dặn dò : - Nhận xét tinh thần, thái độ, kết học tập HS - Dặn dò chuẩn bị sau : Gấp máy bay phản lực RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Giáo án thủ công năm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( tiết 1) I MỤC TIÊU - Biết cách gấp máy bay phản lực - Gấp máy bay Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng - Học sinh hứng thú gấp hình * Với HS khéo tay: Gấp máy bay , Các nếp gấp phẳng, thẳng Máy bay sử dụng II/ CHUẨN BỊ : Giáo án thủ công năm - GV : Quy trình gấp máy bay phản lực, mẫu gấp - HS : Giấy thủ công, III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài : a) Giới thiệu Gấp máy bay phản lực b)Hướng dẫn hoạt động:  Hoạt động : Quan sát, nhận xét - - + Gồm có phần ? phần : mũi, thân, cánh - + Máy bay phản lực có hình dáng ? Giống tên lửa - Hỏi: Quan sát Cách gấp giống tên lửa (có thân cánh + Em có nhận xét ? - Gọi HS lên mở máy bay phản lực nhận xét (giấy hình chữ nhật) Cho HS so sánh mẫu tên lửa máy bay phản giống nhau, tên lửa mũi nhọn, máy bay mũi lực có điểm giống nhau, điểm khác nhau? - bằng)  Hoạt động : Hướng dẫn gấp - Làm mẫu lần vừa gấp vừa nêu qui trình gấp - - HS quan sát Hướng dẫn HS gấp máy bay phản lực qui - trình dán lên bảng đặt câu hỏi  - trung sát trả lời Gấp giống cách gấp tên lửa để có (hình hình 2) tập quan Bước : Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực - HS Hình Hình Hình Gấp toàn phần vừa gấp xuống theo đường dấu gấp hình cho đỉnh A nằm đường dấu giữa, (hình 3) - Hình A ngược lên để giữ chặt hai nếp gấp bên, Hình (hình 5) - Gấp theo đường dấu gấp hình cho đỉnh Hình Gấp đường dấu gấp hình cho Giáo án thủ công năm hai đỉnh phía hai mép bên sát vào đường dấu (hình 6)  Bước : Tạo máy bay phản lực sử dụng - Bẻ nếp gấp sang hai bên đường dấu Hình Hình miết dọc theo đường dấu giữa, máy bay phản lực (hình 7) - Cầm vào nếp gấp cho hai cánh máy bay ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên phía để phóng phóng tên lửa ( hình 8) - Gọi HS lên gấp lại máy bay phản lực - Tổ chức cho lớp gấp máy bay phản lực theo nhóm - - hành - Cho nhóm trình bày sản phẩm HS gấp theo quy trình Chia nhóm thực Đại diện nhóm trình bày Nhận xét – Tun dương sản phảm đẹp Nhận xét - dặn dò : - Chuẩn bị giấy màu tiết sau thực hành RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Giáo án thủ công năm Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( tiết 2) I/ MỤC TIÊU : - Biết cách gấp máy bay phản lực - Gấp nhanh máy bay Các nếp gấp phẳng, thẳng ,sản phẩm đẹp - Học sinh hứng thú gấp hình * Với HS khéo tay: Gấp máy bay , Các nếp gấp phẳng, thẳng Máy bay sử dụng II/ CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Quy trình gấp máy bay phản lực, mẫu gấp - Học sinh : Giấy thủ công, III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Kiểm tra : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Gấp máy bay phản lực 2.Bài : a)Giới thiệu Gấp máy bay phản lực (tt) b)Hướng dẫn hoạt động: Hoạt động : Quan sát, nhận xét - Quan sát - Giống tên lửa + Gồm có phần ? - phần : mũi, thân, cánh + Em có nhận xét ? - Cách gấp giống tên lửa - - Nêu lại bước gấp Hoạt động : Hướng dẫn thực hành gấp máy - HS gấp theo quy trình Chia nhóm thực hành bay phản lực - Đại diện nhóm trình bày - Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực - Thực tiếp tạo máy bay phản lực - Tạo máy bay phản lực sử dụng - Cầm vào nếp giấy cho cánh máy bay - Hỏi: + Máy bay phản lực có hình dáng Y/C HS nêu lại bước gấp ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên để phóng phóng tên lửa - Đánh giá sản phẩm HS - Chọn số máy bay phản lực gấp đẹp , - Tuyên dương Trình bày sản phẩm Cả lớp nhận xét sản phẩm nhóm Giáo án thủ công năm - Nhận xét Đánh giá kết 3.Nhận xét, dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn dò Tập gấp máy bay RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI ( tiết 1) I MỤC TIÊU: - Gấp máy bay đuôi rời số đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp - Làm máy bay đuôi rời giấy nháp Các nếp gấp tương đối thẳng ,phẳng - HS u thích mơn gấp hình, thích tự làm đồ chơi, biết yêu quý sản phẩm tự làm * Với HS khéo:Gấp MBĐR đồ chơi tự chọn Các nếp gấp thẳng, phẳng.Sản phẩm sử dụng II CHUẨN BỊ: - Mẫu máy bay đuôi rời gấy giấy thủ công - Quy trình gấp máy bay rời có hình minh họa cho bước gấp - Giấy thủ công ,nháp (khổ A4), kéo, bút thước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Bài cũ : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giáo án thủ công năm Kiểm tra dụng cụ Bài : a)Giới thiệu Nêu tên học –Ghi tựa: “Gấp máy - HS nhắc lại tên bay đuôi rời” b)Hướng dẫn hoạt động:  Hoạt động 1: - Hướng dẫn quan sát nhận xét mẫu - Giới thiệu mẫu gấp MBĐR nêu câu hỏi : + Máy bay đuôi rời làm ? - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi - Làm giấy - HS trả lời + Máy bay đuôi rời gồm phận ?  GV chốt lại : Máy bay đuôi rời gồm có đầu, cánh, thân, Phần đầu cánh khơng dính liền phần thân - Mở dần mẫu gấp phần đầu cánh dạng tờ - HS quan sát giấy ban đầu, hỏi : + Muốn gấp đầu cánh máy bay ta dùng tờ giấy - Hình chữ nhật hình ? - Gắn tờ giấy hình vng lên khổ giấy A4 bảng, Mở dần phần thân đuôi gắn tiếp lên,hỏi: - + Muốn gấp MBĐR ta dùng tờ giấy hình ? - Để gấp MBĐR, ta cần gấp phận ? - HS trả lời Đầu, cánh, thân, đuôi - HS quan sát - HS quan sát thao tác mẫu GV Gấp mẫu lần vừa gấp vừa nêu qui trình  Hoạt động 2: - Hướng dẫn gấp bước theo quy trình  Bước : Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành tham gia nói cách gấp theo quy trình hình vng hình chữ nhật - Gấp chéo tờ giấy hình CN theo đường dấu gấp Hình (H1a) cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài, Hình (H1b) Gấp đường dấu gấp (H1b) Sau mở tờ giấy cắt theo đường nếp gấp để hình vng hình CN (H.2)  Bước : Gấp đầu cánh máy bay - 10 Gấp đơi tờ giấy hình vng theo đường chéo hình tam giác (H.3a) Hình Giáo án thủ cơng năm - Quy trình làm đồng hồ đeo tay giấy, có hình minh họa - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - HS - Giấy thủ công, III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Bài cũ : - HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Làm đồng hồ đeo tay (tiết 1) - Gọi HS lên bảng thực bước gấp cắt - em lên bảng thực thao tác gấp - Nhận xét, đánh giá - Nhận xét Bài : - Nghe – nhắc lại a)Giới thiệu Làm đồng hồ đeo tay (t2) b)Hướng dẫn hoạt động:  Hoạt động : Thực hành làm đồng hồ đeo tay - Cho HS nhắc lại quy trình làm đồng hồ đeo HS nhắc lại cách làm tay + Bước : Cắt thành nan giấy + Bước : Làm mặt đồng hồ + Bước : Làm dây đeo đồng hồ + Bước : Vẽ số kim lên mặt đồng hồ  Hoạt động 2: - - Các nhóm trình bày sản phẩm - Theo dõi giúp đỡ học sinh lúng túng Chia nhóm : HS thực hành làm đồng hồ theo bước - - Hoàn thành dán Nhắc nhở : Nếp gấp phải sát Khi gài dây đeo bóp nhẹ hình mặt đồng hồ để gài dây đeo cho dễ - Đánh giá sản phẩm HS Nhận xét – Dặn dò Nhận xét chung học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 29 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : LÀM VÒNG ĐEO TAY ( tiết 1) 55 Giáo án thủ công năm I MỤC TIÊU - Biết cách làm vòng đeo tay - Làm vòng đeo tay.Các nan làm vòng tương đối Dán (nối) gấp nan thành vịng đeo tay Các nếp gấp chưa phẳng thẳng, chưa - Thích làm đồ chơi, u thích sản phẩm lao động * Với HS khéo tay: - Làm vòng đeo tay Các nan Các nếp gấp phẳng Vòng đeo tay có màu sắc đẹp II CHUẨN BỊ - GV - Mẫu vịng đeo tay giấy - Quy trình làm vịng đeo tay giấy, có hình minh họa - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - HS - Giấy thủ công, III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU 56 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giáo án thủ công năm - Kiểm tra đồ dùng học tập Dạy : - Nghe – nhắc lại - Quan sát - Vòng đeo tay làm ? - Làm giấy - Có màu ? - - Nhiều màu  Bước : Cắt thành nan giấy  Bước : Dán nối nan giấy a)Giới thiệu Làm vòng đeo tay b)Hướng dẫn hoạt động:  Hoạt động : Quan sát, nhận xét - Muốn có đủ độ dài để làm vòng đeo tay vừa ta phải dán nối nan giấy  Hoạt động : - Hướng dẫn bước qui trình  Bước : Cắt thành nan giấy: - Lấy tờ giấy thủ công khác màu cắt thành nan rộng ô  Bước : Dán nối nan giấy  Dán nối nan giấy màu thành nan gấy dài 50 đến 60 ô, rộng ô (làm nan vậy) Bước : Gấp nan giấy  - Dán đầu nan H1 Gấp nan dọc đè lên nan Bước : Gấp nan giấy ngang cho nếp gấp sát mép nan (H2),sau lại gấp nan ngang đè lên nan dọc H3 Hình Hình Hình - Tiếp tục gấp theo thứ tự hết nan Hình giấy Dán phần cuối nan lại, sợi dây dài (H4)   Bước : Hồn chỉnh vịng đeo tay - Bước : Hồn chỉnh vịng đeo tay Dán đầu sợi dây vừa gấp, vòng đeo tay giấy.(H5) Hình  Hoạt động 3: - Tổ chức thực hành theo nhóm - Nhận xét sản phẩm 57 - Thực hành làm vòng đeo tay theo nhóm Trưng bày sản phẩm Giáo án thủ cơng năm RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 30 Bài : LÀM VÒNG ĐEO TAY ( tiết 2) I MỤC TIÊU - Biết cách làm vòng đeo tay - Làm vòng đeo tay Các nan làm vòng Dán (nối) gấp nan thành vòng đeo tay Các nếp gấp phẳng thẳng, - Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động * Với HS khéo tay: - Làm vịng đeo tay Các nan Các nếp gấp phẳng Vịng đeo tay có màu sắc đẹp II CHUẨN BỊ - GV •- Mẫu vịng đeo tay giấy - Quy trình làm vịng đeo tay giấy, có hình minh họa - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - HS - Giấy thủ công, III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Bài cũ : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Làm vòngđeo tay (tiết 1) - Gọi HS lên bảng thực bước làm vòng - em lên bảng thực thao tác cắt 58 Giáo án thủ công năm đeo tay dán - Nhận xét, đánh giá - Nhận xét Bài : - a)Giới thiệu Làm vòng đeo tay (t2) Nghe – nhắc lại b)Hướng dẫn hoạt động  Hoạt động : - Cho HS nêu quy trình làm vịng đeo tay - HS nhắc lại quy trình làm vịng đeo tay - Củng cố lại bước gấp  Bước : Cắt thành nan giấy + Bước : Cắt thành nan giấy  Bước : Dán nối nan giấy + Bước : Dán nối nan giấy  Bước : Gấp nan giấy + Bước : Gấp nan giấy  Bước : Hoàn chỉnh vịng đeo tay + Bước : Hồn chỉnh vòng đeo tay  Hoạt động : Thực hành - Tổ chức thực hành theo nhóm - Thực hành làm vịng đeo tay theo nhóm - Quan sát giúp đỡ HS lúng túng Nhận xét đánh giá sản phẩm học sinh - Trưng bày sản phẩm Nhận xét – Dặn dò Nhận xét tinh thần, thái độ, kết học tập HS RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 31 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : LÀM CON BƯỚM ( tiết 1) I MỤC TIÊU - Biết cách làm bướm giấy - Làm bướm giấy Con bướm tương đối cân đối Các nếp gấp tương đối đều, phẳng - Thích làm đồ chơi, rèn luyện đôi tay khéo léo cho học sinh * Với HS khéo tay : - Làm bướm giấy Các nếp ,phẳng 59 Giáo án thủ cơng năm - Có thể làm bướm có kích thước khác II CHUẨN BỊ - GV •- Mẫu bướm giấy - Quy trình làm bướm giấy có hình minh họa - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - HS - Giấy thủ công, III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Kiểm tra đồ dùng học tập Dạy : - Nghe – nhắc lại - Làm giấy - Cánh bướm, thân, râu - Bước : Cắt giấy - a)Giới thiệu Làm bướm Bước : Gấp cánh bướm b)Hướng dẫn hoạt động:  Hoạt động : Quan sát, nhận xét + Con bướm làm ? + Có phận ?  Hoạt động : Hướng dẫn mẫu quy trình - Hướng dẫn bước :  - Bước : Cắt giấy Cắt tờ giấy hình vng có cạnh 14 - Cắt tờ giấy hình vng có cạnh 10 - Cắt nan giấy chữ nhật khác màu dài 12 ô, rộng gần nửa ô để làm râu bướm  Bước : Gấp cánh bướm - Tạo đường nếp gấp: Hình + Gấp đơi tờ giấy hình vng 14 theo đường Hình chéo hình H2 + Gấp liên tiếp lần theo đường dấu gấp hình 2,3,4 cho nếp gấp cách ta H5 (chú ý miết kĩ nếp gấp) Hình 60 Hình Hình Giáo án thủ cơng năm Hình - Mở hình trở lại tờ giấy hình vng ban đầu Gấp nếp gấp cách theo đường dấu gấp hết tờ giấy, sau gấp đơi lại để lấy giấu (H6) ta đôi cánh bướm thứ - Lấy tờ giấy hình vng cạnh 10 gấy tờ giấy hình vng cạnh 14 ơ, ta đơi cánh bướm thứ hai (H7)  - Hình Bước : Buộc thân bướm Dùng buộc chặt hai đôi cánh bướm nếp Bước : Buộc thân bướm gấp cho hai cánh bướm mở theo hai hướng ngược chiều (H8)  Chú ý: Sau buộc, mở rộng nếp gấp cánh bướm cho đẹp Bước : Làm râu bướm Gấp đôi nan giấy làm râu bướm, mặt kẻ ngồi, dùng thân bút chì mũi kéo vuốt cong mặt kẻ ô hai đầu nan râu bướm - Dán râu bướm vào thân bướm ta bướm hoàn chỉnh (H9)  Gợi ý: Có thể lấy sợi dây đồng dài 15 cm buộc qua thân bướm vòng, sau quấn vịng trịn đầu sợi dâu đồng làm râu bướm  Hoạt động : Thực hành - Tổ chức thực hành theo nhóm Bước : Làm râu bướm - Trưng bày sản phẩm  - - Nhận xét đánh giá sản phẩm Thực hành làm bướm Nhận xét – Dặn dò Nhận xét tinh thần, thái độ, kết học tập HS RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : 61 Giáo án thủ công năm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 32 Bài : LÀM CON BƯỚM ( tiết 2) I MỤC TIÊU - Biết cách làm bướm giấy 62 Giáo án thủ công năm - Làm bướm giấy Con bướm cân đối Các nếp gấp ,phẳng - Thích làm đồ chơi, rèn luyện đơi tay khéo léo cho học sinh * Với HS khéo tay : - Làm bướm giấy Các nếp ,phẳng - Có thể làm bướm có kích thước khác II CHUẨN BỊ - GV• - Mẫu bướm giấy - Quy trình làm bướm giấy có hình minh họa - Giấy thủ cơng, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - HS - Giấy thủ công, III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Bài cũ : - - Gọi HS lên bảng thực bước làm bướm HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Làm bướm (tiết 1) em lên bảng thực thao tác làm bướm Nhận xét, đánh giá Dạy : - Nghe – nhắc lại - Làm giấy - Cánh bướm, thân, râu - a)Giới thiệu Làm bướm HS nêu lớp nhận xét b)Hướng dẫn hoạt động:  Hoạt động : Quan sát, nhận xét - Con bướm làm gì? - Có phận ? Hoạt động : Thực hành - Cho HS nêu lại bước làm bướm  Bước : Cắt giấy - Bước : Cắt giấy  Bước : Gấp cánh bướm - Bước : Gấp cánh bướm  Bước : Buộc thân bướm - Bước : Buộc thân bướm  - Bước : Làm râu bướm Tổ chức thực hành theo nhóm Nhận xét đánh giá sản phẩm củahọc sinh - Bước : Làm râu bướm Thực hành làm bướm Trưng bày sản phẩm Nhận xét – Dặn dò:Nhận xét tinh thần, thái độ, kết học tập HS RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : 63 Giáo án thủ công năm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 33 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : ÔN TẬP, THỰC HÀNH THI KHÉO TAY LÀM ĐỒ CHƠI THEO Ý THÍCH ( tiết 1) I MỤC TIÊU - Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ làm thủ công lớp - Làm sản phẩm thủ công học - Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi * Với HS khéo tay: - Làm hai sản phẩm thủ cơng học - Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo II.CHUẨN BỊ - GV - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - HS - Giấy thủ công, III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra Kiểm tra đồ dùng học tập HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài : - Nghe – nhắc lại - a) Giới thiệu ÔN TẬP THỰC HÀNH Làm dây xúc xích trang trí, làm vịng đeo b)Hướng dẫn hoạt động:  Hoạt động : Ôn tập - Chia nhóm thực hành - Hướng dẫn bước :  Bước : Cắt giấy   tay theo nhóm Bước : Cắt giấy Bước : Cắt dán, dây xúc xích, vịng đeo tay - Bước : Cắt dán dây xúc xích, vịng đeo tay Bước : Dán dây xúc xích, vịng đeo tay - Bước : Dán dây xúc xích, vịng đeo tay - - Thực hành tập cắt giấy, gấp, dán - Nhận xét Trưng bày sản phẩm - Chia đội thi tự làm đồ chơi thep ý thích Nhận xét đánh giá sản phẩm học sinh  Hoạt động : Thi khéo tay làm đồ chơi - Yêu cầu Học sinh tự làm đồ chơi theo ý thích 64 Giáo án thủ công năm - Nhận xét, đánh giá đội có nhiều đồ chơi trưng bày đẹp đội thắng Nhận xét – Dăn dò RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 34 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : ÔN TẬP, THỰC HÀNH THI KHÉO TAY LÀM ĐỒ CHƠI THEO Ý THÍCH ( tiết 2) I MỤC TIÊU - Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ làm thủ công lớp - Làm sản phẩm thủ công học - Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi * Với HS khéo tay: - Làm hai sản phẩm thủ cơng học - Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo II.CHUẨN BỊ - GV - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - HS - Giấy thủ công, III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra Kiểm tra đồ dùng học tập Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - a)Giới thiệu ÔN TẬP THỰC HÀNH Nghe – nhắc lại b)Hướng dẫn hoạt động  Hoạt động : Ôn tập - Chia nhóm thực hành - - Hướng dẫn bước : Làm bướm theo nhóm  Bước : Cắt giấy - Bước : Cắt giấy  Bước : Cắt dán, bướm - Bước : Cắt dán thân, bướm  Bước : Dán bướm - Bước : Dán bướm - Thực hành tập cắt giấy, gấp, dán 65 Giáo án thủ công năm - - Nhận xét đánh giá sản phẩm học sinh Nhận xét Trưng bày sản phẩm  Hoạt động : Thi khéo tay làm đồ chơi Yêu cầu Học sinh tự làm đồ chơi theo ý thích Nhận xét, đánh giá đội có nhiều đồ chơi trưng bày đẹp đội thắng Nhận xét – Dăn dò - Chia đội thi tự làm đồ chơi thep ý thích RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 35 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài : TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH I MỤC TIÊU - Trưng bày sản phẩm thủ công làm - Khuyến khích trưng bày sản phẩm có tính sáng tạo - Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi II CHUẨN BỊ - GV - Một số sản phẩm học sinh - HS - Vở thủ công III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra - HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Kiểm tra thủ công HS Dạy : a) Giới thiệu TRƯNG BÀY SẢN PHẨM - Nghe – nhắc lại THỰC HÀNH b)Hướng dẫn hoạt động: -  Hoạt động : Quan sát nhận xét - Gợi ý cho học sinh : Dán sản phẩm vào giấy 66 Quan sát Nêu nhận xét Các nhóm HS trình bày đẹp Giáo án thủ công năm roki theo thứ tự học  Hoạt động : Đánh giá - Nhận xét đánh giá sản phẩm qua năm học - Cho HS trưng bày sản phẩm Hướng dẫn học sinh xem tổng kết - Quan sát Nhận xét, đánh giá sản phẩm bạn Tuyên dương số sản phẩm đẹp Nhận xét – Dặn dò Nhận xét tinh thần, thái độ, kết học tập HS RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… DUYỆT 67 Giáo án thủ công năm 68 ... Thứ……ngày……tháng.…? ?năm? ??… KẾ HOẠCH BÀI DẠY 26 Giáo án thủ công năm Bài : GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRỊN ( tiết 1) I/ MỤC TIÊU : - Biết cách gấp, cắt, dán hình trịn - Gấp ,cắt ,dán hình trịn Hình chưa trịn có kích... trắng(H1) - Dán hình trịn màu đỏ chờm lên chân biển báo - nửa ơ(H2) - Dán hình trịn màu xanh hình trịn đỏ(H3) - Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào hình 34 HS quan sát Giáo án thủ cơng năm trịn màu... tay : Gấp hai hình để làm đồ chơi .Hình gấp cân đối II CHUẨN BỊ: - Các mẫu gấp hình 1, 2, 24 Giáo án thủ công năm III NỘI DUNG KIỂM TRA: - Đề kiểm tra: “ Em gấp hình gấp học từ hình – ” - Nêu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:02

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. MỤC TIÊU

 • Biết cách gấp tên lửa.

 • II. CHUẨN BỊ

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU

 • I. MỤC TIÊU

 • Biết cách gấp tên lửa.

 • II. CHUẨN BỊ

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU

 • I. MỤC TIÊU

 • Biết cách gấp máy bay phản lực

 • Biết cách gấp máy bay phản lực

 • Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui

 • Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui

 • Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui

 • Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui

  • I/ MỤC TIÊU :

  • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

  • Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe

  • Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe

  • I. MỤC TIÊU

  • I. MỤC TIÊU

  • I. MỤC TIÊU

  • I. MỤC TIÊU

  • I. MỤC TIÊU

  • I. MỤC TIÊU

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan