0

Giáo án Âm nhạc 1 Cả năm theo Chuẩn có khuông nhạc minh họa

31 1,923 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:00

Tuần : 1 Học hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca Nùng – Đặt Lời: Anh Ngày soạn: 15/08/2013 Tiết: 1 Ngày giảng: 19 - 22/08/2013 I. Yêu cầu - Biết một bài hát mới dành cho thiếu nhi. - Biết hát theo giai điệu, lời ca,vỗ tay và gõ đệm theo bài hát. - Giáo dục các em biết yêu nét văn hóa của dân tộc ta nhiều hơn. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài quê hương tươi đẹp. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách), máy nghe, băng hát mẫu. - Tranh minh hoạ, ( Nếu có) về dân tộc ít người thuộc vùng núi phía Bắc. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì là bài đầu tiên 3. Bài mới: ======================================================================== Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  Hoạt động 1: Dạy bài hát Quê hương tươi đẹp. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Cho HS nghe băng hát mẫu( GV vừa đệm đàn vừa hát). - GV đệm đàn cho HS luyện thanh. La la la la la la la la la la - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn ( bài chia làm 5 câu). -Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2 – 3 lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những tiếng cuối cấu hát ứng với trường độ từng nốt để nhắc HS ngân đúng phách - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát theo nhiều cách. - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét.  Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gỗ đệm theo phách. Quê hương em biết bao tươi đẹp… x x x x -Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Luyện thanh - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hướng dẫn của GV. - HS thực hiện hướng dẫn của GV + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm. + Hát cá nhân - HS sữa sai - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ======================================================================== - GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ( mỗi bên gõ 2 phách). - GV thuyết trình sơ qua về nét văn hóa của dân tộc Nùng. Giáo dục các em phải biết yêu quê hương đất nước và yêu nét văn hóa của dân tộc mình.  Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò: - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của dân tộc nào? - Nhận xét chung ( khen thưởng các em thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhở các em yêu cầu trung trong tiết học cần cố gắng hơn). Dặn HS về ôn bài hát vừa tập - HS lắng nghe và ghi nhớ. - Trả lời + Bài; Quê hương tươi đẹp. + Dân ca Nùng - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ Tuần : 2 Ngày soạn: 25/08/2013 Tiết: 2 Ngày giảng: 26 - 29/08/2013 Ôn Tập Bài: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I. Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát và vỗ tay đệm theo bài hát, đệm theo tiết tấu bài hát. - Giáo dục cho các em hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc ta. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn, máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách) III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát ======================================================================== 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  Hoạt động 1 : Ôn bài hát quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp. - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, đó là dân ca của dân tộc nào? - GV đệm đàn cho HS luyện thanh La la la la la la la la la la - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS. + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng ( tiếng quê bước sang trái nhún chụm hai chân, tiếng bao bước sang phải) theo nhịp 2 - Mời HS lên biễu diễn trước lớp. - Nhận xét:  Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. - Trả lời: + Tên bài hát: Quê hương tươi đẹp + Dân ca của dân tộc Nùng - Luyện thanh - Hát theo hướng dẫn của GV + Hát không có nhạc. + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng dẫn. - HS biễu diễn trước lớp: + Từng nhóm + Cá nhân - HS lắng nghe ======================================================================== - GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu - Nhận xét ( có thể mời HS nhận xét trước khi GV nhận xét)  Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò -GV đệm đàn cùng hát lại với HS đã học. ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc) - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cốgắng hơn. - Dặn HS về ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp, tập võ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca. - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu -HS thực hiện gõ đệm theo tiết tấu. + Cả lớp. + Từng dãy, nhóm + Cá nhân - Nhận xét các bạn hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca ( xem bạn nào, nhóm nào thực hiện đúng, hay nhất, nhóm nào chưa đều) - HS thực hiện đúng hướng dẫn. - HS lắng nghe Ghi nhớ Tuần : 3 Ngày soạn: 01/09/2013 Tiết: 3 Ngày giảng: 03 - 06/09/2013 Học Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) I. Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát - Biết gõ đệm theo phách của bài hát. II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Mời bạn vui múa ca. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn ======================================================================== 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại. 3. Bài mới: Hoạt động của giiáo viên Hoạt động của học sinh  Hoạt động 1:Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Bài hát này được trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhạc sĩ Phạm Tuyên. - Cho HS nghe băng hát mẫu - Đánh đàn cho HS luyện giọng - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn - Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca đẻ khi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những chổ lấy hơi ( sau nốt trắng) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Nghe băng mẫu - HS luyện giọng - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thê ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hướng dãn của GV. ======================================================================== - Sau khi tập xong bài hát , cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu)  Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. x x xx x x xx - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. x x x x x x x x  Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò. - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát. - Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhỡ những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn ). - Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập . - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân . - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ,… theo hướng dẫn của GV. - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca ( dùng thanh phách ) -Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của GV. - Trả lời: + Bài : mời bạn vui múa ca. + Tác giả Phạm Tuyên. - Chú ý nghe giáo viên nhận xét. - HS ghi nhớ Tuần : 4 Ngày soạn: 07/09/2013 Tiết: 4 Ngày giảng: 09 – 12/09/2013 Ôn Tập Bài Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA Trò Chơi: Theo Bài Đồng Dao Ngựa Ông Đã Về ======================================================================== I.Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tham gia tập biểu diễn bài hát. - Tham gia trò chơi II. Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn đệm, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) - Nắm vững trò chơi, chuẩn bị một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Mời bạn vui múa ca. - Hỏi học sinh tên bài hát vừa được nghe giai điệu, sáng tác của nhạc sĩ nào. - GV đánh đàn cho HS luyện thanh - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức. + Bắt nhịp cho HS hát (GV giữ nhịp bằng tay) + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. - Đoán tên bài hát và tác giả + Tên bài: Mời bạn vui múa ca. + Tác giả: Phạm Tuyên - HS luyện thanh - Hát theo hướng dẫn của GV + Hát không có nhạc + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm ======================================================================== tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa (vỗ tay, chân nhún nhịp nhàng sang trái, sang phải theo nhịp bài ca). - Mời HS lên biểu diễn trước lớp. - Nhận xét  Hoạt động 2: Trò chơi theo đồng dao: Ngựa ông đã về. - Hướng dẫn HS đọc câu đồng dao theo âm hình tiết tấu. Nhong nhong nhong ngựa ông đã về Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn - Sau khi đã đọc thuộc bài đồng dao đúng tiết tất, GV hướng dẫn HS trò chơi “ cưỡi ngựa” như sau: + HS Nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp que giả làm ngựa vào đầu gối và nhảy theo phách, ai để rơi que là thua cuộc. + HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, một tay giả như đang nắm cương ngựa, chân nhảy theo phách, ai nhảy không đúng là thua.  Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò. - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với HS bài hát Mời bạn cùng múa ca ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc. - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biễu biễn chưa đạt cần cố gắng hơn). theo phách, tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp với vận dộng phụ họa theo hướng dẫn. - HS biễu diễn trước lớp. - HS lắng nghe và sữa sai - Chú ý nghe GV đọc mẫu. - HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử dụng thanh phách để gõ đệm. - HS nghe hướng dẫn và tham gia trò chơi, mỗi đội chia thành hai nhóm ( nam, nữ). Nhóm nam thi trước. Các bạn còn lại ở dưới lớp vừa đọc đồng thanh bài đồng dao vừa vỗ tay theo phách. - HS ôn hát theo hướng dẫn - HS lắng nghe và ghi nhớ Tuần 5 Ngày soạn: 14/09/2013 ======================================================================== : Tiết: 5 Ngày giảng: 16 – 19/09/2013 Ôn tập hai bài hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA I. Yêu cầu: - Biết hát theo đúng lời ca 2 bài hát. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản và tham gia biểu diễn bài hát. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…) - Một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: - GV cho HS nghe giai điệu hai bài hát rồi cho HS đoán tên từng bài hát. - Bắt nhịp cho HS hát kết hợp luyện giọng. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe lại giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, là dân ca của dân tộc nào? - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. + Quê hương tươi đẹp + Dân ca Nùng - Hát theo hướng dẫn của giáo viên ======================================================================== [...]... ======================================================================== Tuần : Tiết: 1 4 1 4 Ngày soạn: 16 /11 /2 013 Ngày giảng: 18 - 21/ 11/ 2 013 Ôn Tập Bài Hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI I YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tập đọc lời ca theo tiết tấu II CHUẨN BỊ: - Đàn, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( thanh phách để gõ đệm theo tiết tấu lời ca) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn định tổ chức: Nhắc HS... Tuần : Tiết: 1 1 1 1 Ngày soạn: 27 /10 /2 013 Ngày giảng: 28 - 31/ 10/2 013 Học Hát Bài: Đàn Gà Con Nhạc: Phi - Líp - Pen - Cô Lời: Việt Anh I YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài hát - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát ======================================================================== - Biết yêu quý con vật nuôi II CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác bài Đàn gà con - Nhạc cụ đệm,... gõ theo âm hình tiết tấu ( nhiều lần để nhớ âm - Sau khi HS đọc và vỗ tay nhuần nhuyễn âm hình tiết tấu) hình tiết tấu của bài Lí cây xanh, GV cho HS - HS đọc bài Lí cây xanh theo tiết tấu ( nói theo âm hình tiết tấu bài Lí cây xanh kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ, gõ theo tiết tấu) ======================================================================== + Cả lớp + Từng dãy, nhóm - Từ cách nói theo âm hình... GV có thể đệm đàn cùng hát - HS thực hiện theo hướng dẫn lại với HS bài hát đã học - Nhận xét( khen cá nhân và những nhóm biểu - HS lắng nghe diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn) - Dặn HS về ôn lại bài hát đàn gà con tiết tấu - Ghi nhớ lời ca ======================================================================== Tuần : Tiết: 1 3 1 3 Ngày soạn: 09 /11 /2 013 Ngày giảng: 11 – 14 /11 /2 013 ... 1 0 1 0 Ngày giảng: 20 /10 /2 013 21 – 24 /10 /2 013 Ôn Tập Hai Bài Hát: TÌM BẠN THÂN, LÝ CÂY XANH I YÊU CẦU: - Thuộc lời ca của hai bài hát Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản, biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài hát Lí cây xanh - Đối với học sinh trung bình, các em hát thuộc lời ca 2 bài hát và biết gõ đệm theo tiết tấu của bài hát II CHUẨN... ======================================================================== hợp vận động phụ họa cả bài hát, GV đệm đàn theo nhạc hoặc mở băng - Nhận xét chung ( Khen những HS hát thuộc lời, - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn đúng giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp vận gõ dò và ghi nhớ đệm theo phách và vận động phụ họa) - Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập Tuần : Tiết: 8 Ngày soạn: 05 /10 /2 013 8 Ngày giảng: 07 - 10 /10 /2 013 Học Hát Bài: LÝ CÂY XANH (Dân Ca Nam... là tác giả sáng tác bài hát + Việt Anh - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng - Hát theo hướng dẫn của GV nhiều hình thức + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp + Hát không có nhạc bằng tay) + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS + Hát theo nhạc đệm + Cho HS hát và vỗ tay theo phách , theo + Hát kết hợp vỗ tay đệm tiết tấu lời ca - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động - Hát kết hợp với vận động phụ họa phụ họa - Mời HS... GV giáo dục cho HS biết trân trọng, yêu quý bản sắc dân tộc, biết giữ gìn và bảo vệ bản sắc dân tộc - HS ghi nhớ - Nhận xét: Khen những em hát thuộc lời biết vận động phụ hoạ, đúng yêu cầu; nhắc nhở những em chưa tập trung - Dặn HS về ôn tập bài hát vừa tập Tuần : Tiết: 9 Ngày soạn: 14 /10 /2 012 9 Ngày giảng: 16 - 19 /10 /2 012 Ôn tập bài hát: LÝ CÂY XANH TẬP NÓI THƠ THEO TIẾT TẤU I YÊU CẦU: - Biết hát theo. .. hát - Đàn gà con - Nhạc: Phi lip pen cô - Lời: Việt Anh - Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và lời, đúng giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp ghi nhớ gõ đệm theo phách đúng yêu cầu, nhắc nhở những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn) Dặn HS về ôn bài hát vừa tập Tuần : Tiết: 1 2 1 2 Ngày soạn: 02 /11 /2 013 Ngày giảng: 04 – 07 /11 /2 013 Ôn Tập Bài Hát:... hoạ - Giáo dục các em biết quý trọng tình bạn II Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu - Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa III Các hoạt động dạy – học chủ yếu 1 Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2 Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong khi học lời 2 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên  Hoạt động 1: Dạy . nhớ. - HS ghi nhớ Tuần : 9 Ngày soạn: 14 /10 /2 012 Tiết: 9 Ngày giảng: 16 - 19 /10 /2 012 Ôn tập bài hát: LÝ CÂY XANH TẬP NÓI THƠ THEO TIẾT TẤU I. YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca và. nhớ Tuần : 1 0 Ngày soạn: 20 /10 /2 013 Tiết: 1 0 Ngày giảng: 21 – 24 /10 /2 013 Ôn Tập Hai Bài Hát: TÌM BẠN THÂN, LÝ CÂY XANH I. YÊU CẦU: - Thuộc lời ca của hai bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách,. họa) . - Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập. theo nhạc - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ Tuần : 8 Ngày soạn: 05 /10 /2 013 Tiết: 8 Ngày giảng: 07 - 10 /10 /2 013 Học Hát Bài: LÝ CÂY XANH (Dân Ca
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 1 Cả năm theo Chuẩn có khuông nhạc minh họa, Giáo án Âm nhạc 1 Cả năm theo Chuẩn có khuông nhạc minh họa,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN