0

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.

22 807 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 14:01

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Tiểu học là bậc nền tảng quan trọng mở đầu, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng là bước đầu hình thành nhân cách con người cũng là bậc học khởi đầu nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Tiểu học. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình tổ chức các hoạt động, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Hiện nay chủ trương của ngành là dạy học theo Chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Ngoài ra trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học Tiểu học căn cứ vào những nhận thức mới của học sinh về hứng thú hoạt động, học tập và rèn luyện ở các em, căn cứ vào năng lực tổ chức, thiết kế và những hoạt động trong quá trình dạy học ở giáo viên. Việc nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy là vô cùng cần thiết. việc đó thể hiện đầu tiên trên giáo án kế hoạch bài giảng cần đổi mới theo đối tượng học sinh. Giáo viên nghiên cứu, soạn bài, giảng bài, hướng dẫn các em tìm tòi kiến thức tự nhiên không gò ép, việc soạn bài cũng rất cần thiết giúp giáo viên chủ động khi lên lớp. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn đọc cùng tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG. Chân trọng cảm ơn https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC.  CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG. NĂM 2015 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Tiểu học là bậc nền tảng quan trọng mở đầu, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng là bước đầu hình thành nhân cách con người cũng là bậc học khởi đầu nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Tiểu học. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình tổ chức các hoạt động, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Hiện nay chủ trương của ngành là dạy học theo Chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. - Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Ngoài ra trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học Tiểu học căn cứ vào những nhận thức mới của học sinh về hứng thú hoạt động, học tập và rèn luyện ở các em, căn cứ vào năng lực tổ chức, thiết kế và những hoạt động trong quá trình dạy học ở giáo viên. Việc nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy là vô cùng cần thiết. việc đó thể hiện đầu tiên trên giáo án - kế hoạch bài giảng cần đổi mới theo đối tượng học sinh. Giáo viên nghiên cứu, soạn bài, http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 giảng bài, hướng dẫn các em tìm tòi kiến thức tự nhiên không gò ép, việc soạn bài cũng rất cần thiết giúp giáo viên chủ động khi lên lớp. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn đọc cùng tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG. Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG. Tuần 4 Bài Kiểm Tra Số 1(tit 7) I. MỤC ĐÍCH - Giúp học sinh: + Nhớ lại kiến thức đã học. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, sgk. - Học sinh: Giấy kiểm tra, bút. III. N?I DUNG 1. Ổn định lớp. 2. Hoạt động dạy - học Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Hoạt động 1: Kiểm tra Câu 1: Em hãy điền từ thích hợp vào chổ trống. a, Máy tính có … bộ phận quan trọng. Đó là …, …, …, và … Bàn phím và chuột giúp em - Học sinh nghiêm túc làm bài. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 … Màn hình cho em biết … b, Các thiết bị lưu trữ là: …, …, …, và … Câu 2, Khi em tính tổng của hai số 5 và 7 thông tin vào là gì? Thông tin ra là gì? IV. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét giờ kiểm tra. - Chuẩn bị bài mới. Chương 2: EM TẬP VẼ Bài 1: Những Gì Em Đã Biết (tit 8) I. MỤC ĐÍCH http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Giúp học sinh: + Ôn lại kiến thức ở phần mềm đồ họa Paint đã học trong sách giáo khoa quyển 1. Như: Cách khởi động, hộp màu, màu vẽ, màu nền, … + Ôn lại các thao tác sử dụng công cụ để tô màu, vẽ hình đơn giản, di chuyển phần hình vẽ. + Luyệnh kỹ năng với các công cụ tô màu, đường thẳng, đường cong, … II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, sgk. - Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập. III. N?I DUNG 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. Câu 1: Hãy nêu một số lưu ý khi sữ dụng đĩa mềm, đĩa CD? 3. Hoạt động dạy - học Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Hoạt động 1: Ôn tập về cách tô màu - Gọi học sinh nhắc lại một số kiến thức đã học. ? Chương trình dùng để vẽ là chương trình gì? - Nhắc lại. - Chương trình dùng để vẽ là Paint. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ? Cách khởi động Paint như thế nào? - Yêu cầu học sinh quan sát hình 10 sgk trang 13 để nhớ lại hộp màu, màu vẽ, màu nền. ? Em chọn màu vẽ bằng cách nháy nút chuột nào? Ở đâu? ? Em chọn màu nền bằng cách nào? - Em hãy chỉ ra công cụ tô màu trong hộp công cụ. - Chỉ ra công cụ dùng để sao chép màu. , , , . - Nháy đúp vào biểu tượng Paint trên màn hình nền . Hoặc nháy vào nút Start/ Program/ Accessories/ Paint. - Quan sát. - Để chọn màu vẽ nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu. - Để chọn màu nền nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu. - Công cụ tô màu: - Công cụ sao chép màu: Hoạt động 2: Vẽ đường thẳng ? Trong các công cụ sau công cụ nào dùng để vẽ - Trả lời. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 đường thẳng? , ? Hãy chỉ ra các bước vẽ đường thẳng? - Các bước vẽ đường thẳng: +Chọn công cụ trong hộp công cụ. + Chọn màu vẽ và nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ. + Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường thẳng. Hoạt động 3: Vẽ đường cong ? Trong các công cụ sau công cụ nào dùng để vẽ đường cong? , - Gọi học sinh nêu lại các bước vẽ đường cong. - Công cụ dùng để vẽ đường cong là . - Các bước vẽ đường cong: + Chọn công cụ trong hộp công cụ. + Chọn nét vẽ và màu vẽ. + Tạo thành một đường thẳng. + Đưa con trỏ tới vị trí cần http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 uốn điểm cong của đoạn thẳng rồi kéo cong theo ý muốn. + Nháy chuột phải để kết thúc. IV. Củng cố - dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức và nhận xét giờ học. - Ôn tập lại các thao tác đã học để giờ sau thực hành. Tuần 5 Bài 1: Những Gì Em Đã Biết (tit 9) I. MỤC ĐÍCH - Giúp học sinh: + Nắm được kiến thức đã học để làm bài tập thực hành theo mẫu. + Rèn luyện tính cẩn thận cho học sih khi vẽ tranh. + Có lòng yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Giáo viên: Giáo án, sgk. - Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập. III. N?I DUNG 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. Câu 1: Hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường cong? 3. Hoạt động dạy - học Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Hoạt động 1: Thực hành - Hướng dẫn học sinh mở một số tập tô màu trên máy tính rồi tô màu các mẫu tranh đó. - Giáo viên quan sát học sinh thực hành đồng thời hướng dẫn các em tô màu sao cho đúng mẫu có sẵn. A. Luyện tập vẽ tranh theo mẫu - Quan sát mẫu vẽ để vẽ tranh hình 14 trang 15 sgk. - Học sinh quan sát rồi mở theo hướng dẫn. - Thực hiện tô màu tranh theo mẫu. - Học sinh quan sát mẫu để thực hành. - Sử dụng các công cụ vẽ http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 [...]... đơn giản + Các em yêu thích môn học hơn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy - Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập III NỘI DUNG 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ Câu 1: Hãy nêu các bước thực hiện vẽ hình chữ nhật, hình vuông? 3 Hoạt động dạy - học Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu về hình chữ nhật tròn góc - Gọi học sinh đọc bài - Đọc bài... cầu học sinh vẽ phong - Thực hành bì thư theo mẫu hình 26 sgk - Yêu cầu học sinh vẽ chiếc http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 tủ lạnh theo mẫu hình 27 sgk - Giáo viên quan sát hướng dẫn học sinh thực hành - Giải quyết những thắc mắc của học sinh IV Củng cố - dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức và nhận xét giờ học. ..https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 hình theo mẫu - Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác cho đúng - Giải đáp những thắc mắc của học sinh nếu có - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét từng bài vẽ IV Củng cố - dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức và nhận xét giờ học - Ôn tập lại các thao tác đã học để giờ sau thực hành http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 Bài 3: Sao Chép Hình (tiết 12) I MỤC ĐÍCH - Giúp học sinh: + Biết tác dụng của cách sao chép một phần hình vẽ thành nhiều phần giống nhau + Thực hiện được thao tác sao chép một phần hình vẽ + Các em yêu thích môn học hơn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy - Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập III NỘI DUNG 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ Câu... chuột theo hướng bắt đầu theo hướng chéo đến - Giáo viên nhận xét và điểm kết thúc thống nhất: Nó có cách vẽ tương tự hình chữ nhật Hoạt động 2: Thực hành - Yêu cầu học sinh sử dụng - Học sinh đọc yêu cầu của các công cụ đã học để vẽ đề bài hình 31 và 32 trong sgk trang 21 - Thực hành http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025... học tập III NỘI DUNG 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ Câu 1: Hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường thẳng? 3 Hoạt động dạy - học Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu cách vẽ hình chữ nhật, hình vuông - Yêu cầu học sinh làm bài - Học sinh đọc yêu cầu của http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 - Giáo viên hướng dẫn học sinh các thao tác còn vướng - Quan sát hướng dẫn của mắc giáo viên và thực hành các - Hướng dẫn học sinh cách thao tác đó lưu hình vẽ của em IV Củng cố - dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức và nhận xét giờ học - Ôn tập lại các thao tác đã học để giờ sau thực hành - Đọc trước bài: “ Sao chép hình” http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 Bài 2: Vẽ Hình Chữ Nhật, Hình Vuông (tiết 10) I MỤC ĐÍCH - Giúp học sinh: + Biết sử dụng công cụ hình chữ nhật để vẽ hình chữ nhật, hình vuông + Biết kết hợp các hình chữ nhật hình vuông với các đoạn thẳng, đường cong với các nét vẽ thích hợp để tạo được hình vẽ đơn giản + Các em yêu thích môn học hơn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy - Học sinh: Sách giáo khoa,... công cụ đã học ở bài trước? 3 Hoạt động dạy - học Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Hoạt động 1: Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ - Yêu cầu học sinh làm các - Đọc bài bài tập trong sgk - Gọi học sinh trả lời - Bài B1: Các công cụ dùng để chọn một phần hình vẽ là http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025... dưới IV Củng cố - dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức và nhận xét giờ học - Ôn tập lại các thao tác đã học để giờ sau thực hành - Đọc thêm bài: “ Di chuyển và sao chép hình” trang 27 sgk http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 . https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC.  CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG. NĂM 2015 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 LỜI. ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG. Tuần 4 Bài Kiểm Tra Số 1(tit 7) I. MỤC ĐÍCH - Giúp học sinh: +. lên lớp. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn đọc cùng tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG., CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.,

Từ khóa liên quan