0

TIẾT 13-LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ

2 1,069 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 18:00

Tuần: 5 NS:7-9-08 Tiết 13 ND: TẬP LÀM VĂN: LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: giúp HS - Biết cách dự kiến đề tài và cốt truyện cho một bài văn tự tự. - Nắm được kết cấu và biết cách lập dàn ý bài văn tự sự - Nâng cao nhận thức về ý nghóa tầm quan trọng của việc lập dàn ý để có thói quen trước khi viết một bài văn tự sự nói riêng, các bài văn khác nói chung. B. PHƯƠNG PHÁP: Quy nạp. C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. n đònh tổ chức: kiểm diện HS. 2. Bài cũ : kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 3. Bài mới: Trước khi nói điều gì, các cụ ngày xưa đã dạy: “ăn có nhai, nói có nghó” nghóa là cần cân nhắc kó trước khi nói. Lám một bài văn cũng vậy, cần phải có dàn ý trước khi viết một bài văn. Vậy dàn ý có vai trò như thế nào, ta sẽ hiểu rõ qua bài học làm văn hôm nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Hoạt động 1 : - GV:HS đọc phần trích trong SGKû trả lời lời câu hỏi : + Nhà văn Nguyên Ngọc nói về việc gì? + Qua lời kể của Nguyên Ngọc, em học tập được điều gì trong quá trình hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện để chuẩn bò lập dàn ý cho bài văn tự sự? - HS: thảo luận và trả lời. Hoạt động 2 : Lập dàn ý I. HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, DỰ KIẾN CỐT TRUYỆN . 1. Nhà văn Nguyên Ngọc nói về quá trình “thai nghén” cho truyện ngắn “Rừng xà nu”. - Hình thành ý tưởng từ một sự việc có thật(khởi nghóa của anh Đề). - Đặt tên nhân vật cho có “không khí” của núi rừng Tây Nguyên (Tnú). - Dự kiến cốt truyện: mở đầu và kết thúc truyện là cảnh rừng xà nu. - Hư cấu các nhân vật: Dít, Mai, cụ Mết. - Xây dựng tình huống điển hình: mỗi nhân vật có nỗi đau riêng. - Xây dựng chi tiết điển hình: đứa con chết, Mai chết. 2. Có thể rút ra kinh nghiệm. - Để viết một văn bản tự sự cần phải hình thành ý tưởng và dự kiến cốt truyện. - Phải huy động trí tưởng tượng để hư cấu một số nhân vật, sự việc và đặc biệt là mối quan hệ giữa các nhân vật và giữa các sự việc ấy. - Xây dựng “tình huống điển hình” và “chi tiết điển hình” để cho câu chuyện phát triển một cách logic và giàu kòch tính. - Lập dàn ý: mở bài, thân bài, kết bài. II. LẬP DÀN Ý HS đọc đoạn văn trong SGK (tr.45) - GV:Theo suy ngẫm của nhà văn Nguyễn Tuân có thể kể về hậu thân của nhân vật chò Dậu bằng những câu chuyện ( 1 và 2 ) em hãy lập dàn ý cho bài văn kể về 2 câu chuyện trên. -GV. Gợi ý hướng dẫn HS lập dàn ý cho bài viết 1 - GV: HS dựa vào BT1 lập dàn ý cho BT2. - GV: Em hãy trình bày cách lập dàn ý cho một bài văn tự sự? - HS: trả lời. Hoạt động 3: luyện tập - GV hướng dẫn cho HS lập dàn ý cho câu chuyện cậu học trò. 1. Bài tập: BÀI 1: - MB: Sau khi chạy ra khỏi nhà tên quan cụ, chò Dậu gặp một cán bộ cách mạng. - TB: Cuộc tổng khởi nghóa CMT8 nổ ra, chò Dậu trở về làng. Khí thế CM sôi sục, chò Dậu dẫn đầu đoàn biểu tình lên huyện cướp chính quyền, phá kho thóc của Nhật. - KB: Chò Dậu và bà con xóm làng chuẩn bò mừng ngày tổng khởi nghóa. BÀI 2: - MB: cuộc kháng chiến nổ ra, cán bộ hoạt động bí mật. - TB: Quân Pháp càn quét, truy lùng cán bộ. Không khí trong làng căng thẳng. Nhiều người hoảng sợ. Chò Dẫu vẫn bình tónh hướng dẫn cán bộ xuống hầm bí mật. - KB: CMT8 thành công, chò Dậu trở thành một cán bộ, một chiến só, một Đảng viên cách mạng. 2. Dàn ý: - MB: trình bày. - TB: phát triển. - KB: kết thúc  ghi nhớ: SGK III. LUYỆN TẬP BÀI TẬP 1: - Xác đònh đề tài: HS có bản chất tốt, nhất thời phạm lỗi, nhưng kòp tỉnh ngộ. - Cốt truyện: + Giới thiệu HS có phẩm chất tốt(lời nói, hành động, quan hệ). + Xây dựng một tình huống HS ấy bò ngộ nhận, sa ngã, lầm lạc. + Xây dựng một chi tiết điển hình như một tác nhân giúp HS kòp thời tỉnh ngộ. - Lập dàn ý cho câu chuyện trên. 4. Củng cố: nhắc lại các bước lập dàn ý. 5. Dặn dò: về nhà làm BT2 SGK. - Soạn bài mới: “Uy-lít-xơ trở về” + Tâm trạng của Pê-nê-lốp khi nghe tin chồng trở về? D. RÚT KINH NGHIỆM . NS:7-9-08 Tiết 13 ND: TẬP LÀM VĂN: LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: giúp HS - Biết cách dự kiến đề tài và cốt truyện cho một bài văn tự tự. - Nắm được kết cấu và biết cách lập dàn ý bài văn. dàn ý cho bài văn kể về 2 câu chuyện trên. -GV. Gợi ý hướng dẫn HS lập dàn ý cho bài viết 1 - GV: HS dựa vào BT1 lập dàn ý cho BT2. - GV: Em hãy trình bày cách lập dàn ý cho một bài văn tự. biết cách lập dàn ý bài văn tự sự - Nâng cao nhận thức về ý nghóa tầm quan trọng của việc lập dàn ý để có thói quen trước khi viết một bài văn tự sự nói riêng, các bài văn khác nói chung. B. PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 13-LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ, TIẾT 13-LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ,