0

Lập dàn ý bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm-Tiết 33 (O

21 3,868 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2015, 11:00

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG- LỚP 8A1 Giáo viên: Trương Thị Hải Yến Trường: THCS Mỹ An Câu hỏi: Nêu các bước làm bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm? Kiểm tra bài cũ Đáp án Có 5 bước: - Lựa chọn sự việc chính. - Lựa chọn ngôi kể, - Xác định thứ tự kể. - Xác định các yếu tố miêu tả và biểu cảm dùng trong đoạn văn tự sự sẽ viết. - Viết thành đoạn văn kể chuyện kết hợp với các yếu tố miêu tả và biểu cảm. Tiết 33: Làm văn. Tiết 33: Làm văn. LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. I. Dàn ý của bài văn tự sự 1.Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự s 1.Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự s ù ù : : * Xét ví dụ (SGK): * Xét ví dụ (SGK): Văn bản: “Món quà sinh nhật” Văn bản: “Món quà sinh nhật” Th Th ảo luận nhóm ảo luận nhóm Tổ Tổ 1: 1: - Xác định ba phần: - Xác định ba phần: mở bài, thân bài, kết bài? mở bài, thân bài, kết bài? - Nêu nội dung chính của mỗi - Nêu nội dung chính của mỗi phần? phần? Tổ Tổ 2: 2: - Truyện kể về ai? Ai là người - Truyện kể về ai? Ai là người kể chuyện? kể chuyện? - Câu chuyện xảy ra ở đâu? - Câu chuyện xảy ra ở đâu? Vào lúc nào? Trong hoàn cảnh Vào lúc nào? Trong hoàn cảnh nào? Chuyện xảy ra với ai? Có nào? Chuyện xảy ra với ai? Có những nhân vật nào? những nhân vật nào? Tổ Tổ 3: 3: - Câu chuyện diễn ra như thế nào? - Câu chuyện diễn ra như thế nào? (Mở đầu nêu vấn đề gì? Diễn biến, (Mở đầu nêu vấn đề gì? Diễn biến, đỉnh điểm? Kết thúc? Điều gì đỉnh điểm? Kết thúc? Điều gì tạo nên sự bất ngờ? ) tạo nên sự bất ngờ? ) Tổ Tổ 4: 4: - Chỉ ra và nêu tác dụng của - Chỉ ra và nêu tác dụng của yếu tố miêu tả yếu tố miêu tả ? ? - Chỉ ra và nêu tác dụng của - Chỉ ra và nêu tác dụng của yếu tố biểu cảm yếu tố biểu cảm ? ? - Nội dung của văn bản được kể - Nội dung của văn bản được kể theo thứ tự nào? theo thứ tự nào? Tiết 33: Làm văn. Tiết 33: Làm văn. LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. I. Dàn ý của bài văn tự sự 1.Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự s 1.Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự s ù ù : : * Xét ví dụ (SGK): * Xét ví dụ (SGK): Văn bản: “Món quà sinh nhật” Văn bản: “Món quà sinh nhật” a) Tìm hiểu bố cục bài văn: a) Tìm hiểu bố cục bài văn: -Mở bài: -Mở bài: Từ đầu… “ Từ đầu… “ bày la liệt trên bàn bày la liệt trên bàn ”: ”: kể kể và tả lại quang cảnh chung của buổi sinh nhật. và tả lại quang cảnh chung của buổi sinh nhật. - - Thân bài: Thân bài: Tiếp theo…“ Tiếp theo…“ chỉ gật đầu không nói chỉ gật đầu không nói ”: kể về món quà sinh nhật độc đáo của người ”: kể về món quà sinh nhật độc đáo của người bạn. bạn. - - Kết bài: Kết bài: phần còn lại: Cảm nghĩ về món quà phần còn lại: Cảm nghĩ về món quà sinh nhật của người bạn sinh nhật của người bạn a. B ố cục bài văn ố cục bài văn Tiết 33: Làm văn. Tiết 33: Làm văn. LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. I. Dàn ý của bài văn tự sự 1.Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự s 1.Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự s ù ù : : * Xét ví dụ (SGK): * Xét ví dụ (SGK): Văn bản: “Món quà sinh nhật” Văn bản: “Món quà sinh nhật” a) Tìm hiểu bố cục bài văn: a) Tìm hiểu bố cục bài văn: b) Các yếu tố của văn bản b. Các yếu tố của văn bản b. Các yếu tố của văn bản (nh (nh ân vật) ân vật) -Truyện kể về Trang (Trang kể-ngôi thứ nhất -Truyện kể về Trang (Trang kể-ngôi thứ nhất ) ) -Thời gian -Thời gian : Buổi sáng : Buổi sáng -Không gian -Không gian : Nhà Trang : Nhà Trang -Hoàn cảnh -Hoàn cảnh : Ngày sinh nhật của Trang. : Ngày sinh nhật của Trang. -Chuyện xảy ra -Chuyện xảy ra : Trang - nhân vật chính, ngoài ra còn có : Trang - nhân vật chính, ngoài ra còn có Trinh, Thanh và các bạn khác. Trinh, Thanh và các bạn khác. .Trang: hồn nhiên, nôn nóng . Trinh: kín đáo, đằm thắm, sâu sắc . Thanh: nhanh nhẹn, tinh ý b. Các yếu tố của văn bản: b. Các yếu tố của văn bản: ( ( chi ti chi ti ết ết ) ) - Mở đầu Mở đầu : Buổi sinh nhật vui vẻ sắp kết thúc, Trang : Buổi sinh nhật vui vẻ sắp kết thúc, Trang sốt ruột vì người bạn thân nhất chưa đến. sốt ruột vì người bạn thân nhất chưa đến. - Đỉnh điểm Đỉnh điểm : Món quà độc đáo từ người bạn thân : Món quà độc đáo từ người bạn thân - Bất ngờ Bất ngờ : Món quà là chùm ổi Trinh chăm sóc từ khi : Món quà là chùm ổi Trinh chăm sóc từ khi là những cái nụ hoa là những cái nụ hoa - Kết thúc Kết thúc : Cảm nghĩ của Trang về món quà sinh nhật : Cảm nghĩ của Trang về món quà sinh nhật độc đáo. độc đáo. b. Các yếu tố của văn bản (ph b. Các yếu tố của văn bản (ph ương thức) ương thức) Các Các yếu tố miêu tả : yếu tố miêu tả : -… -… nhà tôi tấp nập kẻ ra người vào, nhà tôi tấp nập kẻ ra người vào, tiếng cười nói ríu ra ríu rít không tiếng cười nói ríu ra ríu rít không ngớt. ngớt. -Trinh cười lỏn lẻn, đầu hơi nghiêng -Trinh cười lỏn lẻn, đầu hơi nghiêng nghiêng trông thật hiền lành. nghiêng trông thật hiền lành. -Còn nguyên cả lá, lúc lỉu đến năm -Còn nguyên cả lá, lúc lỉu đến năm sáu quả tròn to, láng bóng sáu quả tròn to, láng bóng . . - - Quả to, cùi dày, ăn giòn và thơm… Quả to, cùi dày, ăn giòn và thơm… chùm ổi đã chín vàng. chùm ổi đã chín vàng. Hình dung khung khí ngày Hình dung khung khí ngày sinh nhật, hình ảnh người bạn, sinh nhật, hình ảnh người bạn, hình ảnh món quà. hình ảnh món quà. Các yếu tố biểu cảm: Các yếu tố biểu cảm: -“… -“… tôi vẫn cứ bồn chồn không tôi vẫn cứ bồn chồn không yên… bắt đầu lo… tủi thân và yên… bắt đầu lo… tủi thân và giận Trinh… giận mình quá… giận Trinh… giận mình quá… tôi run run… Cảm ơn Trinh tôi run run… Cảm ơn Trinh quá… quí giá làm sao quá… quí giá làm sao …” …” Bộc lộ tâm trạng nhân vật Bộc lộ tâm trạng nhân vật Trang và thể hiện tình cảm Trang và thể hiện tình cảm thân thiết của đôi bạn thân. thân thiết của đôi bạn thân. [...]... tự thời gian Tiết 33: Làm văn LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM I Dàn ý của bài văn tự sự 1.Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự sù: * Xét ví dụ (SGK): Văn bản: “Món quà sinh nhật” a) Tìm hiểu bố cục bài văn: b) Các yếu tố của bài bản c) Thứ tự kể của bài văn 2 Dàn ý của một bài văn tự sự ?Từ việc phân tích văn bản trên, em hãy cho biết cách xây dựng dàn ý của bài văn tự sự? 2 Dàn. .. việc và tình huống xảy ra câu chuyện Văn tự sự ( miêu tả, biểu cảm )  Mở bài: Giới thiệu nhân vật và sự việc và tình huống xảy ra câu chuyện DÀN Ý  Thân bài: Kể lại diễn biến sự việc  Thân bài: Kể lại diễn biến sự việc ( kết hợp miêu tả và biểu cảm)  Kết bài: Cảm nghĩ của người kể  Kết bài: Cảm nghĩ của người kể Tiết 33: Làm văn LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM I Dàn ý. .. Dàn ý của bài văn tự sự 1.Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự sù: * Xét ví dụ (SGK): Văn bản: “Món quà sinh nhật” a) Tìm hiểu bố cục bài văn: b) Các yếu tố của bài bản c) Thứ tự kể của bài văn 2 Dàn ý của một bài văn tự sự *Ghi nhớ Dàn ý của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm chủ yếu vẫn là dàn ý của bài văn tự sự có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) Tuy vậy, trong từng phần, cần đưa vào các...Tiết 33: Làm văn LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM I Dàn ý của bài văn tự sự 1.Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự sù: * Xét ví dụ (SGK): Văn bản: “Món quà sinh nhật” a) Tìm hiểu bố cục bài văn: b) Các yếu tố của bài bản c) Thứ tự kể của bài văn c Thứ tự kể chuyện của bài văn - Suốt cả buổi sáng, nhà tôi tấp nập kẻ ra người vào… - Bạn bè đã bắt đầu ra về... Dàn ý của một bài văn tự sự: a Mở bài: Giới thiệu nhân vật, sự việc và tình huống xảy ra câu chuyện b Thân bài: Kể lại diễn biến sự việc (kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm) c Kết bài: Cảm nghĩ của người kể CÂU HỎI THẢO LUẬN NHÓM (3 phút) • Em hãy so sánh điểm giống và khác nhau giữa văn bản tự sự và văn bản tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm? Văn tự sự  Mở bài: Giới thiệu nhân vật, sự việc... bài, kết bài) Tuy vậy, trong từng phần, cần đưa vào các nội dung miêu tả và biểu cảm để dàn ý được hoàn chỉnh hơn II LUYỆN TẬP: Bài tập 1: (thảo luận nhóm 2HS) Lập dàn ý văn bản “ Cô bé bán diêm ” II LUYỆN TẬP: Bài tập 1: Lập dàn ý văn bản “ Cô bé bán diêm ” a Mở bài: - Giới thiệu quang cảnh đêm giao thừa và gia cảnh em bé bán diêm b Thân bài: - Lúc đầu do không bán được diêm nên em sợ, không dám về... để sưởi ấm (Kể chuyện kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm ) c Kết bài: - Cô bé chết vì rét - Mọi người không ai biết điều kì diệu mà em đã trông thấy II LUYỆN TẬP: Bài tập 2: Lập dàn ý cho đề bài sau:” Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi a Mở bài: - Giới thiệu bạn mình là ai? Kỉ niệm nào với người bạn đó khiến mình xúc động nhất? - Kể b Thân bài: về kỉ niệm đó: +... đó khiến mình xúc động nhất? - Kể b Thân bài: về kỉ niệm đó: + Xảy ra ở đâu? Lúc nào? Với những ai? + Sự việc chính và các chi tiết + Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào? c Kết bài: Em suy nghĩ gì về kỉ niệm đó? LUYỆN TẬP Ở NHÀ : - Hoàn thành đầy đủ hai bài tập - Chuẩn bị làm bài tập làm văn số 2 . văn. Tiết 33: Làm văn. LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. I. Dàn ý của bài văn tự sự 1.Tìm hiểu dàn ý của bài văn. Làm văn. Tiết 33: Làm văn. LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. I. Dàn ý của bài văn tự sự 1.Tìm hiểu dàn ý. tố miêu tả và biểu cảm. Tiết 33: Làm văn. Tiết 33: Làm văn. LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. I. Dàn ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập dàn ý bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm-Tiết 33 (O, Lập dàn ý bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm-Tiết 33 (O, , Dàn ý của một bài văn tự sự:

Từ khóa liên quan