SKKN Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát tại trường THCS

53 3.3K 20
SKKN Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát tại trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT TẠI TRƯỜNG THCS Giáo viên : PHẠM THỊ MINH KHUÊ Tổ : Văn thể Trường : THCS Bế Văn Đàn Năm học 2011 – 2012 MỤC LỤC Trang I-ĐẶT VẤN ĐÊ: 2 1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 4 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4 4. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 5 5. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 5 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 6 1. THỰC TRẠNG DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT TẠI TRƯỜNG THCS 1.1.Tầm quan trọng đối với học sinh ở trường THCS:…………………….6 1.2. Cơ sở vật chất thiết bị dạy học………………………………………….8 1.3 Đội ngũ giáo viên âm nhạc…………………………………………… 8 1.4 Khả năng tiếp thu ca hát của học sinh……………………………… 10 1.5 Phương pháp và kết quả dạy hát…………………………………… 11 1.5.1. Thực hiện chương trình dạy hát……………………………… 13 1.5.2. Sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy…………………………… 16 1.5.3. Phương pháp dạy hát………………………………………… 16 1.6.Quan điểm của các cấp lãnh đạo về phân môn Âm nhạc………… 20 1.6.1. Sở, Phòng giáo dục, Ban giám hiệu…………………………… 20 1.6.2. Ban giám hiệu…………………………………………………….20 1.6.3. Kết quả dạy hát trong những năm gần đây…………………… 21 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT TẠI TRƯỜNG THCS……………………………………………….23 2.1.Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo viên âm nhạc………….23 2.2. Nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy âm nhạc………………… 24 2.3. Những phương pháp đổi mới trong dạy học (tác giả sáng tạo)…… 25 2.4. Giới thiệu giáo án mẫu……………………………………………… 32 III. KẾT LUẬN……………………………………………………………… 37 IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT………………………………………………… 38 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Lý do chọn đề tài: Trong thời kỳ đổi mới và phát triển mọi mặt về kinh tế- văn hoá- chính trị và xã hội hiện nay Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề Giáo dục con người phát triển toàn diện đặc biệt là thế hệ trẻ. Giáo dục đã trở thành nhân tố tích cực, một động lực thúc đẩy sự phát triển của sản xuất mà sản phẩm chính là nguồn nhân lực cho xã hội, mở đường cho sự phát triển kinh tế khoa học công nghệ, văn hoá…vv. Đại hội VIII của Đảng ta khẳng định: “Phát triển giáo dục và khoa học là quốc sách hàng đầu nhằm xây dựng chiến lược con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa đất nước phát triển nhanh chóng và bền vững, mau chóng sánh vai được với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới” từ ý nghĩa và tầm quan trọng ấy mà đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện có hiệu quả cao, thiết thực. Đặc biệt là hệ thống giáo dục phổ thông, một bậc học vô cùng quan trọng. Đây là bước tạo nên sự hình thành và phát triển nhân cách của lớp trẻ ViệtNam. Một trong những môn học có ý nghĩa to lớn và tích cực trong việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh đó là môn âm nhạc. Âm nhạc là loại hình nghệ thuật quan trọng, gắn bó với cuộc sống thường ngày của mỗi con người, phản ánh cuộc sống bằng các hình tượng âm thanh cho con người từ lúc sinh ra cho đến hết cuộc đời. Bởi vậy những cá nhân tập thể và các cơ quan chức năng cần có những biện pháp, trách nhiệm hướng dẫn cho tuổi trẻ thưởng thức âm nhạc, hiểu âm nhạc một cách có hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất. Mục đích của giáo dục âm nhạc trong nhà trường THCS là vô cùng quan trọng, bởi đã đưa âm nhạc vào đời sống của học sinh góp phần giáo dục thẩm mỹ, đạo đức lối sống, phát triển trí tuệ, thể chất ở học sinh, khích lệ các em có khả năng phát triển toàn diện để sau này trở thành những con người “Vừa hồng vừa chuyên” xây dựng đất nước đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cách mạng dưới sự lãnh đạo của nước ta Là một giáo viên dạy tại trường THCS, trực tiếp giảng dạy bộ môn âm nhạc thông qua các phân môn: Dạy hát, nghe nhạc, tập đọc nhạc, âm nhạc thường thức, chính vì vậy phải có tinh thần trách nhiệm cao, có kiến thức chuyên môn giỏi, có tâm hồn và lối sống trong sáng lành mạnh, có tình thương yêu học sinh để hướng các em vào học môn âm nhạc có hiệu quả cao nhất. Với điều kiện hiện nay vừa là chủ quan vừa là khách quan, các phương tiện và cơ sở vật chất dành cho giảng dạy âm nhạc còn gặp nhiều khó khăn. Cho nên nhìn chung hiệu quả giáo dục môn âm nhạc, trong đó có phân môn học hát còn hạn chế. Qua học tập và thực tiễn trong công tác giảng dạy môn âm nhạc ở trường THCS . Tôi đã có những kết quả nghiên cứu để góp một phần nhỏ cho sự nghiệp chung và có những bổ ích thiết thực cho bản thân nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giảng dạy phân môn học hát cho học sinh trường THCS nói chung và trường THCS nơi tôi giảng dạy nói riêng nhằm góp phần tích cực cho ngành giáo dục đào tạo nơi có nhiệm vụ cao cả là: “ Nâng cao trí tuệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước” đó chính là đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày một cao hơn của ngành giáo dục đào tạo từ trung ương, tỉnh và huyện đã luôn luôn quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cho giáo viên giảng dạy môn âm nhạc ở các cấp học phổ thông đúng quy định, khoa học và thiết thực. Ở bậc học sinh THCS học đủ 13 môn, riêng học sinh khối lớp 6 học 12 môn trong đó có cả môn âm nhạc. Ngoài nhiệm vụ cung cấp kiến thức, phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đối với đội ngũ giáo viên phổ thông nói chung giáo viên âm nhạc noí riêng có khả năng đáp ứng được yêu cầu của ngành giáo dục đào tạo trong giai đoạn cách mạng mới đó là: Cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng về nghệ thuật âm nhạc và trước hết là ca hát cho học sinh. Riêng ở trường THCS nơi tôi đang giảng dạy môn âm nhạc, tôi vẫn thực hiện 3 phân môn: Học hát, Nhạc lý-tập đọc nhạc và âm nhạc thường thức có hiệu quả cao được học sinh yêu thích âm nhạc, tập trung tiếp thu bài giảng có hiệu quả tốt đẹp. Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn âm nhạc ở trường THCS một yêu cầu được đặt ra cho bản thân tự rèn luyện phấn đấu, đó là làm thế nào để dạy tốt quả là không đơn giản. Bởi vậy tôi luôn cố gắng vươn lên để học tập nghiệp vụ, lý luận về chuyên môn thật giỏi. Gắn lý luận với thực tiễn, bám sát đường lối chủ trương của đảng nhà nước về đường lối văn hoá văn nghệ của đảng, nắm vững yêu cầu và sự đòi hỏi của ngành giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay cũng như qua kinh nghiệm giảng dạy tôi đã chọn và nghiên cứu với tên đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát tại trường THCS” 2 . Mục đích nghiên cứu: Trong thời kỳ đổi mới và phát triển ca hát luôn là món ăn tinh thần cho con người cũng như trong chương trình giáo dục ở các cấp học .Đối với các cấp tiểu học, THCS thì đây là kiến thức ban đầu giúp cho học sinh học và biết ca hát theo một quy định chung nhất. Nhưng qua thực tế việc giảng dạy phân môn này ở trường THCS, tôi thấy còn rất nhiều khó khăn như: Ngoài sự quan tâm của ngành giáo dục, sự giúp đỡ của các lãnh đạo và giáo viên trong trường thì mong muốn của tôi là đội ngũ giáo viên âm nhạc phải thật đồng bộ từ cấp mầm non, tiểu học và THCS. Vì nếu không có sự đồng bộ thì việc truyền thụ kiến thức sẽ gặp khó khăn cho giáo viên dạy các lớp sau. Ví dụ: giáo viên dạy mẫu giáo có khả năng gây sự say xưa yêu thích học hát, nghe âm nhạc cho các em ngay buổi ban đầu và tiếp đó khi lên cấp tiểu học các em đã vốn có cảm tình yêu thích học hát, nghe âm nhạc đây là cơ sở tốt cho giáo viên âm nhạc truyền thụ những kiến thức mới cho ở cấp tiểu học cho các em. Học xong tiểu học cũng như các môn học khác, các em đã có sẵn vốn kiến thức nói chung. Riêng môn âm nhạc và học hát vốn là sở thích của các em khi ở độ tuổi ban đầu “Học mà chơi, chơi mà học” ở các cấp mẫu giáo và ở các cấp đầu bậc tiểu học, lên cấp THCS, các em đã có kiến thức và sự say mê cộng với sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là trình độ năng lực nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên âm nhạc ở mức độ cao hơn sẽ tạo ra sự say mê ham thích, ưu ái môn học này. Đây là động lực to lớn để thúc đẩy các môn học khác và các hoạt động xã hội của nhà trường. Các trang thiết bị về cơ sở vật chất như : Nhạc cụ, phòng chơi nhạc, phòng hát cần được xây dựng thật phù hợp để môn học thật sự có chất lượng cao. Bản thân người giáo viên âm nhạc phải năng động sáng tạo, tranh thủ được sự nhiệt tình của lãnh đạo và giáo viên nhà trường, sự giúp đỡ của Đảng, chính quyền xã, của phụ huynh học sinh để tuyên truyền, thuyết phục các tổ chức đoàn thể và từng thành viên hiểu về tầm quan trọng của môn học âm nhạc. 3.Nhiệm vụ nghiên cứu: Thực tế ở các trường THCS hầu hết chỉ có một giáo viên dạy âm nhạc nên hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ở trường khó có thể tổ chức dự giờ để mà các giáo viên khác nhìn nhận đánh giá một cách chính xác được. Nếu đánh giá một cách chủ quan thì bản thân giáo viên âm nhạc phải có khả năng khảo sát, đánh giá phân tích trung thực và khách quan trong quá trình học hát và kết quả học hát của học sinh thật khoa học. Theo quy định mỗi giáo viên trong trường phải thao giảng 2 tiết trong năm học tới dự giờ có các thành viên trong nhà trường nhưng do chuyên môn có khác nhau nên việc đánh giá kết luận khó có thể đạt mức chính xác được. Do tính đặc thù của môn học nên khi tổ chức dự giờ để nhận xét đánh giá kết quả. Ngành giáo dục cấp huyện cần bố trí xắp xếp thành cụm bố trí các giáo viên âm nhạc đến lần lượt dự giờ ở từng trường vừa mang tính khách quan, vừa học hỏi được với nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp trong phương pháp giảng dạy môn âm nhạc . 4. Lịch sử vấn đề: Những năm gần đây đã có rất nhiều tập thể cá nhân gồm các nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu đến các vấn đề cơ bản : “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học âm nhạc nói chung và phân môn hát nói riêng” trên thực tế đã mang lại kết quả rất đáng phấn khởi. 5. Đối tượng nghiên cứu: Tôi chọn lựa đối tượng nghiên cứu là học sinh khối lớp 6 Trường THCS . Từ đối tượng chính là học sinh lớp 6 có thể giúp tôi đi sâu nghiên cứu thêm về các đối tượng khác, để môn học hát trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được trong đời sống nhân dân. Đặc biệt là giới trẻ để sớm đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát tại trường. 6. Phạm vi nghiên cứu: Thực hiện theo đường lối của Đảng và nhà nước cũng như của nghành Giáo Dục: “Công tác giáo dục phải từng bước xã hội hoá” môn học Âm nhạc và phân môn Học hát có tầm quan trọng như đã trình bày trên, nên phạm vi nghiên cứu của tôi là giáo viên và học sinh trường THCS . 7. Những phương pháp nghiên cứu chính: Qua một quá trình được học tập, nghiên cứu và hướng dẫn, cộng với thực tiễn trong quá trình công tác. Các phương pháp giúp cho tôi tập trung vào nghiên cứu chính . Đó là: - Phương pháp điều tra. - Phương pháp quan sát. - Phương pháp phân tích tổng hợp. - Phương pháp thống kê II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Phần 1: THỰC TRẠNG DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT TẠI TRƯỜNG THCS 1.1.Tầm quan trọng đối với học sinh ở trường THCS: Âm nhạc có một vị trí quan trọng trong đời sống con người, đối với mỗi người hoạt động ca hát là nguồn nuôi dưỡng tinh thần. Các giai điệu trầm bổng, sự phong phú của tiết tấu ở các thể loại bài hát sẽ đưa chúng ta vào thế giới một cách tươi đẹp, hấp dẫn và lý thú. Ca hát luôn luôn giúp chúng ta cảm nhận cuộc sống tươi đẹp tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ trẻ cũng có thể cảm nhận được ca hát một cách thụ động, phản ứng với âm nhạc ngay lúc này. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chúng minh khi người mẹ mang thai 4 tháng rưỡi trở đi, nếu cho thai nhi nghe một cách gián tiếp các thể loại âm nhạc sẽ giúp cho trí tuệ thai nhi phát triển ngay từ lúc còn trong bào thai. Rồi khi lọt lòng, trẻ đã từng bước tiếp xúc với những câu hát ru trìu mến, nhẹ nhàng đầy tình cảm. Biết bao nhiêu tâm sự, bao điều dạy dỗ người mẹ gửi gắm cho con mình qua những khúc hát ru. Lời ru cũng chính là tâm hồn của người mẹ, là giai điệu của quê hương, là nguồn nuôi dưỡng tình cảm và nhân cách cho trẻ em sau này. Rồi cùng với năm tháng khi trẻ lớn dần lên lại được tiếp xúc với những bài đồng dao. Những bài hát này với nét nhạc vui tươi, dí dỏm, hồn nhiên gắn bó với trẻ trong những trò chơi ngây thơ, hồn nhiên…như: Tập tầm vông, rồng rắn lên mây, thả đỉa ba ba, lộn cầu vồng… Từ lúc trẻ thụ động nghe âm nhạc cho đến khi chủ động. Tìm đến với câu hát vần điệu, kèm theo những trò chơi, tất cả đều giúp cho trẻ lớn lên là đặt nền tảng âm nhạc đầu tiên cho trẻ, đồng thời nó là yếu tố tác động đến tình cảm và nhân cách cho trẻ sau này. Đến tuổi thanh niên khi những rung động của tình yêu thì ca hát được thể hiện bằng những câu hát giao duyên, huê tình, đến khi qua đời con người vẫn gắn bó với âm nhạc. Từng bài hát câu hát đều phản ánh một cách hình tượng những khái niệm sâu sắc về cuộc sống, thiên nhiên, cảnh vật, con người và các mối quan hệ, tư tưởng , tình cảm. Hoạt động ca hát không chỉ là phương tiện thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của người hát, mà còn khơi dậy ở người nghe những xúc động tương ứng những hiểu [...]... và không thể thiếu được 1.5 Phương pháp và kết quả dạy hát: Phân môn học hát là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình âm nhạc THCS, học hát rèn luyện một số kĩ năng mang tính phổ thông về ca hát được vận dụng và các bài hát cụ thể trong chương trình Học hát các bài hát cụ thể tách rời việc rèn luyện một số kĩ năng hát chung mà phải đi chính kĩ năng chung và kĩ năng cụ thể của bài hát. .. năng ca hát thông thường khác Quy trình dạy hát thường chia thành 3 bước: Một là: Giới thiệu bài hát và hát mẫu Hai là: Dạy học bài hát Ba là: Luyện tập củng cố biểu diễn bài hát *) Giới thiệu bài hát và hát mẫu: Dạy cho học sinh hát một bài hát mang tính chất giáo dục âm nhạc là một quá trình gồm nhiều giai đoạn Muốn các em hát hay, hát đúngvà có truyền cảm các em phải được nghe, được xem bài hát trước... trẻ Phần 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT TẠI TRƯỜNG THCS 2.1 .Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo viên âm nhạc: 2.1.1 Đối với cán bộ quản lý: Cán bộ quản lý giáo viên âm nhạc phải không ngừng nâng cao nhận thức một cách toàn diện để quản lý, hướng dẫn cho giáo viên âm nhạc Trước hết người quản lý giáo viên âm nhạc phải nhận thức chuyên sâu về chuyên môn nghiệp... sáng tạo phù hợp với từng bài hát sao cho dễ hiểu, có hiệu quả nhằm thu hút học sinh tập trung cao độ khi học hát, hát đúng và hiểu rõ nội dung của bài hát để diễn tả nhiệt tình từng bước nâng cao nhận thức cho học sinh khi học hát +) Phần cho học sinh nghe hát mẫu Đây là việc quan trọng gắn lí luận với thực tiễn trong dạy hát của giáo viên cho học sinh người giáo viên phải hát đúng, diễn cảm, trình bày... nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh bộ môn Âm nhạc như phân môn học hát ở trường THCS Tôi cũng như các đồng nghiệp đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu trau dồi nghiệp vụ chuyên môn và công tác giảng dạy của mình như: tham gia vào các đợt tập huấn, học chuyên đề chuyên môn do Phòng Giáo dục- ngành tổ chức hằng năm Đội ngũ giáo viên âm nhạc trong phạm vi huyện, tỉnh cần tăng cường giao lưu, học. .. cũng là một yêu cầu được quan tâm thích đáng Trong phân môn học hát phải có thêm những hình thức kết hợp như trò chơi, đó vui, tập đặt lời mới, tập hát bè…để giờ học hát thêm vui tươi sinh động Một số kiến thức mang tính môn hoặc tích hợp các nội dung của văn học, lịch sử, địa lí, mĩ thuật… cũng có thể vận dụng vào phân môn học hát ở mức độ “liều lượng vừa phải Tóm lại, đổi mới phương pháp dạy học âm... làm quen và ham thích môn học nên dần dần có chuyển biến rõ rệt Một số em ham thích không những chú ý học nhạc, học hát ở trường mà về nhà còn tiếp xúc với các phương tiện có ở thông tin đại chúng như: đàn phím điện tử, đài, đĩa, băng, ti vi, internet…có chọn lọc phù hợp với nội dung học tập của các em, điều này sẽ cho thấy hiện tại và tương lai môn âm nhạc và phân môn học hát ở Nhà trường THCS là vô... trung tâm giúp học sinh tiếp cận với nền tri thức tiên tiến Thực tế của môn âm nhạc nói chung, dạy phân môn học hát nói riêng thì còn có nhiều người xung quanh nghĩ chưa đúng Họ nghĩ rằng giáo viên chỉ cần biết qua nhạc lý và biết hát là đủ Chỉ cần dạy cho học sinh biết hát và hát đúng là được Nếu đứng bên ngoài thì số ít có suy nghĩ như vậy, còn thực tế thì khác Trong một tiết dạy hát nếu giáo viên... hướng dẫn đề ra Quả thực, muốn giảng dạy môn Âm nhạc và phân môn học hát tốt thì giáo viên phải đầu tư nghiên cứu, tham khảo đọc nhiều sách tài liệu để soạn giáo án Các tạp chí, tài liệu, sách, báo có liên quan tới bộ môn Âm nhạc… 1.5.3 Phương pháp dạy hát: Trong phương pháp dạy hát cho học sinh, bất cứ một người giáo viên nào cũng phải nắm vững và tiến hành các bước trình tự trong dạy hát Ta phải ghi... âm nhạc THCS được thiết kế theo mô hình dạy âm nhạc có 3 phần: Môn học hát, nhạc lítập đọc nhạc và âm nhạc thường thức Điều đáng quan tâm là đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc ở phân môn học hát tập trung ở các vấn đề sau: - Giới thiệu bài - Hát mẫu - Luyện thanh (khởi động giọng) - Dạy hát từng câu - Tổng hợp cả bài hát - Luyện tập củng cố theo nhóm, cá nhân, tổ chức cho học sinh hoạt động và biểu . ĐA TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT TẠI TRƯỜNG THCS Giáo viên : PHẠM THỊ MINH KHUÊ Tổ : Văn thể Trường : THCS. hiệu…………………………………………………….20 1.6.3. Kết quả dạy hát trong những năm gần đây…………………… 21 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT TẠI TRƯỜNG THCS …………………………………………….23 2.1 .Nâng cao nhận thức của. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 6 1. THỰC TRẠNG DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT TẠI TRƯỜNG THCS 1.1.Tầm quan trọng đối với học sinh ở trường THCS: …………………….6 1.2. Cơ sở vật chất thiết bị dạy học ……………………………………….8 1.3

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:07

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Năm học 2011 – 2012

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan