SKKN Xây dựng môi trường phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non

21 3.4K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 18:42

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG PHÒNG BỆNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ MẦM NON” MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Bối cảnh đề tài 2. Lí do chọn đề tài 3. Phạm vi nghiên cứu 4. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu NỘI DUNG I. Cơ sở lí luận. 1. Giải thích các khái niệm. 1.1. Khái niệm về bệnh trẻ em 1.2. Khái niệm về môi trường an toàn cho trẻ. 1.3. Khái niệm về phòng bệnh trẻ em. 2. Tình hình bệnh tật và tử vong ở trẻ em. 2.1.Tình hình mắc bệnh ở trẻ em trong những năm gần đây. 2.1.1. Tình hình mắc bệnh ở trẻ em Việt Nam. 2.1.2. Tình trạng tàn tật ở trẻ em. 2.2. Tình hình tử vong ở trẻ em. II. Thực trạng của vấn đề. III. Các biện pháp xây dựng môi trường an toàn và phòng bệnh cho trẻ mầm non. IV. Hiệu quả của SKKN. KẾT LUẬN. I. Những bài học kinh nghiệm. II. Ý nghĩa của SKKN. III. Khả năng ứng dụng, triển khai. IV. Kiến nghị- đề xuất. Tài liệu tham khảo 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 19 22 22 23 23 24 25 MỞ ĐẦU 1. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI: Trong công tác giáo dục nói chung và giáo d ục mầm non, hiệu quả kinh tế được đo bằng chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục được th ể hiện ở năng lực của thế hệ trẻ. Vấn đề đặt ra là c ần phải sử dụng một cách hợp lí những tiềm năng vật chất của địa phương, nhà trường để tạo môi trường an toàn cho tr ẻ học tập và vui chơi. Đối với trường mầm non Hướng Dương hi ện nay trong quá trình nuôi dưỡng trẻ mầm non và việc đảm bảo an toàn, nuôi dư ỡng, chăm sóc sức khỏe về thể chất và tinh thần đảm bảo chế độ sinh hoạt hợp lí tránh tình trạng xảy ra tai nạn cho trẻ là một trong những yêu c ầu quan trọng khi thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. 2. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trẻ em là nguồn nhân lực mới cho tương lai. Vi ệc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em ngày càng được toàn c ộng đồng đặt biệt quan tâm. Trẻ em bị bệnh không những ảnh hưởng tới tính mạnh, tới sự phát triển thể ch ất mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển tinh thần và trí tuệ của trẻ. Đảm bảo cho trẻ được phát triển toàn diện cả thể chất và tinh th ần thì nhiệm vụ cần thiết đối với giáo viên mầm non, các nhà chuyên môn và c ả các bậc cha mẹ, phải hiểu biết về các đặc điểm sinh lí, bệnh lí và tâm v ận động của các thời kì phát triển cơ thể của trẻ em để ứng dụng vào vi ệc chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Sức khoẻ là một trạng thái thoải mái, đầy đủ của con ngư ời về thể chất, tinh thần và xã hội. Khoẻ về thể chất là liên quan đ ến bệnh tật, di truyền, dinh dư ỡng, luyện tập. Tinh thần thể hiện sự thoải mái trong cuộc sống, sự yêu thương, sự an toàn tâm lý, có niềm tin. Chúng ta cần coi trọng sức khoẻ, vì mọi người có sức khoẻ th ì công tác sẽ tốt, trẻ có khoẻ thì học hành mới tốt, bố mẹ mới yên tâm gởi các cháu để công tác và làm việc. Trường học cần có một môi trường an toàn đ ể trẻ sống, vui chơi mà không có các nguy cơ xảy ra tai nạn, nơi đó tr ẻ khoẻ mạnh, có sức đề kháng cao giúp trẻ phòng tránh được mọi bệnh tật, vui ch ơi học tập một cách thoải mái. Hiện nay trong điều kiện cuộc sống hiện đại , môi trư ờng ô nhiễm vì khói bụi, hoá chất, con người phải đối mặt v ới nhiều bệnh tật,với vi khuẩn, vi rút biến dị…Đặc biệt là các đợt dịch bệnh: tay chân miệng , cúm AH5N1, H1N1, Tả, sốt xuất huyết. Tình hình b ệnh dịch diễn biến rất phức tạp, lây lan trong cả cộng đồng. Trong các trường học mầm non thư ờng gặp: tay chân miệng, Sởi, quai bị, thuỷ đậu, sốt xuất huyết, sốt v irut,cúm…Do đó vấn đề phòng chống dịch bệnh và tạo môi trường an toàn cho trẻ học tập v à vui chơi trong cộng đồng nói chung và trong trường học mầm non nói riêng là rất quan trọng. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của nhà trường và s ức khoẻ của mọi người. Xuất phát từ những lý do trên tôi quyết định chọn đề tài “xây d ựng môi trường phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non”. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Trẻ học trong trường mầm non Hướng Dương. 4. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Nội dung SKKN nhằm cung cấp một số kiến thức cơ b ản, những kĩ năng cần thiết về công tác đề phòng một số bệnh thường gặp và t ạo môi trường đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non để áp dụng vào công tác t ổ chức phòng bệnh, đảm bảo an toàn t ốt cho trẻ ở lứa tuổi mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục mầm non và tạo đư ợc uy tín với các bậc phụ huynh học sinh. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Môi trường cho trẻ hoạt động là nơi có các ngu ồn thông tin phong phú, khuyến khích tính độc lập và hoạt động tích cực của trẻ. Môi trư ờng cho trẻ hoạt động hiểu theo nghĩa hẹp, chủ yếu là hoàn cảnh cụ thể của lớp v à xung quanh lớp, những yếu tố tạo điều kiện cho trẻ tìm hiểu và khám phá. Để đảm bảo cho trẻ được phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh th ần thì nhiệm vụ cần thiết đối với giáo viên mầm non, các nhà chuyên môn và c ả các bậc cha mẹ là phải hiểu biết về các đặt điểm sinh lí, bệnh lí và tâm v ận động của các thời kì phát triển cơ thể của trẻ em, ứng dụng vào vi ệc chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Các giáo viên mầm non cần được trang bị những kiến thức, kĩ năng c ơ bản về bệnh của trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ để từ đó có thể áp dụng v ào công tác tổ chức phòng bệnh, đảm bảo an toàn, phòng tránh tai n ạn, biết phát hiện sớm, xử lí bước đầu và chăm sóc khi trẻ ốm, bị tai nạn. Ngo ài ra, SKKN còn cung cấp kiến thức và kĩ năng về giáo dục phòng b ệnh, đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, đáp ứng với việc đổi mới chương trình ch ăm sóc và giáo dục mầm non vì vậy việc xây dựng môi trường phòng bệnh v à an toàn cho trẻ là một yêu cầu cần thiết trong ngành học mầm non. 1/ Giải thích các khái niệm: 1.1. Khái niệm về bệnh trẻ em: Cơ thể trẻ em là một cơ thể đang lớn và phát triển. Đó l à hai quá trình sinh học cơ bản của trẻ. Khái niệm lớn lên chỉ sự tăng lên về kích thư ớc, số lượng. Khái niệm phát triển chỉ sự hoàn thiện về chức năng, thay đổi v ề chất lượng. Yêu cầu cơ bản về sức khỏe của trẻ là được lớn lên và phát tri ển tới mức tối đa. Khi trẻ bị bệnh tức là sự lớn lên và phát triển của cơ th ể trẻ có sự rối loại, quá trình sinh học của trẻ không được bình thường. 1.2. Khái niệm về môi trường an toàn cho trẻ: Môi trường sinh hoạt cùa trẻ an toàn phải đảm bảo an toàn v ề thân thể và tâm lí: + Đáp ứng nhu cầu vệ sinh tối thiểu, thực phẩm dinh dưỡng an to àn, nước sạch, không khí trong sạch. + Tạo cho trẻ cảm giác an tâm, an toàn, không có nh ững nguy hiểm đe dọa (kể cả nguồn gây ô nhiễm và bạo lực). + Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phải được bảo dưỡng thường xuy ên để đảm bảo sự an toàn, thẩm mĩ và sạch sẽ. + Tranh thiết bị ngoài trời phải đảm bảo an toàn và có tác d ụng khích thích trẻ phát triển về các vận động khác nhau. 1.3. Khái niệm về phòng bệnh trẻ em: Bảo vệ sức khỏe gổm 4 khâu: tăng cường sức khỏe, phòng ng ừa, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Ngành giáo dục mầm non có trách nhi ệm trực tiếp chăm sóc sức khỏe trẻ em, trong đó việc tăng cường sức khỏe v à phòng ngừa bệnh tật là quan trọng. Phòng ngừa bệnh là tổ chức và thực hiện các biện pháp dự ph òng cho trẻ không mắc bệnh như: nuôi dưỡng đầy đủ, tiêm ch ủng, luyện tập sức khỏe, vệ sinh môi trư ờng. Muốn vậy, cần cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ, cách chăm sóc giáo dục sức khỏe cơ bản cho trẻ. Đó là theo dõi s ự phát tri ển của trẻ, phát hiện bệnh sớm, cải thiện cuộc sống, tổ chức sinh hoạt tinh thần thoải mái, hạn chế trẻ hư hỏng, những trẻ tật nguyền hội nhập đư ợc với xã hội. Không ngừng nâng cao kĩ thuật, chất lư ợng dịch vụ y tế chăm sóc, xử lí cấp cứu tại các trường mầm non để giảm bớt tỉ lệ tử vong v à di chứng, đem lại hạnh phúc cho trẻ em, gia đình và xã hội. 2/ Tình hình bệnh tật và tử vong ở trẻ em: 2.1. Tình hình mắc bệnh ở trẻ em trong những năm gần đây: 2.1.1. Tình hình mắc bệnh ở trẻ em Việt Nam: Việt Nam nằm trong khối các nư ớc đang phát triển, nền kinh tế của ta còn nghèo nàn, quá trình phát triển kinh tế- xã hội còn gặp nhi ều khó khăn cho nên trẻ em Việt Nam thường mắc một số bệnh như: b ệnh suy dinh dưỡng, các bệnh lây truyền như các d ịch bệnh “tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh tiêu chảy…”. Bên cạnh đó, lại gia tăng tình tr ạng thừa cân, béo phì, bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư, tai nạn… 2.1.2. Tình trạng tàn tật ở trẻ em: Nghiên cứu của Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em (1993) ư ớc tính có 1,2 triệu trẻ em dưới 16 tuổi bị tàn tật. Có nhiều loại tàn t ật: trí óc chậm phát triển, tật vận động và các loại khác. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng tàn tật ở trẻ em. Tuy nhi ên, có thể xếp vào 2 nhóm lớn “là nhóm nguyên nhân bẩm sinh di truyền v à nhóm nguyên nhân mắc phải”. Các tật bẩm sinh di truyền thư ờng xảy ra ngay thời kì bào thai. Ngoài ra, nguyên nhân do chiến tranh cũng làm cho nhiều bà mẹ và tr ẻ em bị thương tổn, tàn phế, gây thiếu ăn và thiếu cách chăm sóc y tế cơ bản. 2.2. Tình hình tử vong ở trẻ em: Hằng năm, có khoảng hơn 12 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở các nư ớc đang phát triển bị chết, trong đó tử vong ở giai đoạn sơ sinh khoảng 4 triệu, từ 1- 11 tháng là 4110000 và từ 1-5 tuổi là 4110000. Như v ậy, 2/3 số tử vong trẻ dưới 5 tuổi xảy ra trong năm đầu. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là suy dinh dưỡng và các b ệnh nhiễm khuẩn trong đó đứng hàng đầu là nhiễm khuẩn hô hấp cấp (25%), tiêu ch ảy (23%) và hiện nay dịch bệnh tay chân miệng là đáng lo ngại nhất. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ:  Về phía giáo viên: Tất cả giáo viên trong trường đều chăm sóc giáo dục tr ẻ theo kế hoạch của ban giám hiệu nhà trường đưa ra và lồng gép vệ sinh tr ẻ trong các giờ hoạt động học tập cũng như trong các hoạt động vui chơi giáo viên chỉ chú trọng vào cách dạy trẻ chưa có những biện pháp cụ thể để tạo mô i trường phòng tránh các bệnh. Trong các giờ hoạt động ngoài tr ời các cô chỉ đứng quan sát tránh tình trạng trẻ bị tai nạn còn những kiến thức tuy ên truyền đến phụ huynh về cách chăm sóc nuôi dưỡng và phòng b ệnh cho trẻ chưa đạt hiệu quả cao và chưa có hướng khắc phục nhằm giúp tr ẻ phát triển toàn diện giữa chơi và học một cách hài hòa.  Về phía y tế học đường: Y tế học đường trong trường mầm non chưa đư ợc phân công đầy đủ ở các trường mầm non, tủ thuốc của trẻ còn quá sơ sài, các tài li ệu về phòng chống và chữa bệnh cho trẻ chưa được đầy đủ.  Về phía trẻ mầm non: Ở trẻ mầm non, trẻ tích cực tham gia về nhiều hoạt động vui chơi, h ọc tập, lao động… Trong đó hoạt động vui chơi là chủ đạo trẻ vừa học vừa ch ơi thông qua các hoạt động trẻ nắm được các cách phòng bệnh cơ bản m à giáo viên đã truyền thụ cũng từ đó trẻ có đư ợc những kĩ năng sống đầu đời giúp trẻ tự tin như vậy giáo viên có thể phát triển thêm sự hiểu biết của trẻ.  Nguyên nhân: - Do cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị của nhà trường và đồ d ùng dạy học cho cô và trẻ, đồ chơi còn nhiều thiếu thốn, tủ thuốc v à sách cách phòng bệnh cho trẻ chưa được trang bị. Ở trư ờng không có kinh phí để đáp ứng nhu cầu đầy đủ cho cô và trẻ như các trường trọng điểm hoặc các trư ờng ở thành phố mà chủ yếu là đồ dùng làm bằng phế liệu tự tạo của địa ph ương mà giáo viên cố gắng sáng tạo. - Giáo viên chưa phát huy hết tính tích cực. Trình độ chuy ên môn nghiệp vụ của giáo viên ở trường có đạt chuẩn so với yêu cầu đề ra nh ưng không có điều kiện đi học hỏi kinh nghiệm của trường bạn và chưa đư ợc cung cấp các kiến thức tuyên truyền về cách phòng bệnh và đảm bảo an to àn cho trẻ. III. CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN TO ÀN VÀ PHÒNG BỆNH CHO TRẺ MẦM NON: Được Sự quan tâm chỉ đạo của sở giáo dục&đào tạo v à phòng giáo dục&đào tạo Tịnh Biên. Ban Giám Hiệu của trường đã nh ận thức đúng đắn và đánh giá việc chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng trẻ mầm non là r ất quan trọng. Xác định được sự nguy hại của dịch bệnh, theo kinh nghiệm l à: “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Ngay từ đầu đã có kế hoạch chỉ đạo to àn trường thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng tạo môi trư ờng an toàn cho trẻ và phòng chống bệnh dịch. Trường mầm non Hướng Dương hiện đang chăm sóc, nuôi dạy 299 cháu từ 24 tháng đến 5 tuổi, có 09 nhóm lớp trong đó 1 nhóm lớn, 2 lớp 3 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 5 tuổi. Có y tế học đường chăm sóc sức khoẻ và hỗ trợ cân đo, làm sổ sách theo quy định chung của ngành. Trường đã thực hiện một số biện pháp có hi ệu quả tốt trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và phòng chống bệnh dịch t ạo môi trường an toàn cho trẻ mầm non như sau: Bồi dưỡng kiến thức chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng và phòng ch ống dịch bệnh cho giáo viên, nhân viên toàn trường : Mời giáo viên về trư ờng giảng theo định kỳ hàng năm, nhất là những đợt dịch. Cập nhật kịp thời v à tìm hiểu kiến thức trong sách, báo, tạp chí, trên mạng Internet… Th ực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa các bộ phận trong nhà trường và với các cơ quan hữu quan : Sở y tế, trung tâm y tế thị trấn… * Tuyên truyền : - Việc bảo đảm cho các cháu được an toàn, khỏe mạnh là r ất quan trọng. Đồng thời chế độ dinh dưỡng đủ năng lượng, cân đ ối các chất, đủ vitamin và khoáng chất ( đặc biệt là canxi ,B1) c ũng rất cần thiết để trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Do đó phải hư ớng dẫn cho các lớp lồng ghép vào chương trình giáo dục trẻ và tuyên truy ền với phụ huynh học sinh nội dung việc chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng.Tư v ấn cho phụ huynh về cách lựa chọn thực phẩm, lên thực đơn phù hợp với trẻ - đ ảm bảo cân đối, đủ chất, đủ lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Ví dụ: lồng gép các nội dung về chế độ dinh dưỡng cho trẻ giáo vi ên cần hỏi hôm nay con ăn ngón gì? Ăn các loại rau củ nào? Các lo ại thực phẩm này có những lợi ích gì? không những thế giáo vi ên và ban giám hiệu cần treo những hình ảnh tuyên truyền ở các góc phụ huynh nhóm lớp v à ở bảng thông báo của trường nhằm giúp cho phụ huynh theo dõi các ch ế độ ăn và chế độ sinh hoạt hằng ngày của trẻ để phụ huynh phối hợp với nh à trường chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo một thể thống nhất - Bệnh dịch có ảnh hưởng lớn đến tính mạng con người và c ả cộng đồng, đặc biệt là trẻ em sức đề kháng còn rất yếu nên d ễ mắc. Trong trường học số người tập trung đông, nhiều thành ph ần phức tạp do đó việc tuyên truyền giáo dục ý thức phòng bệnh là cần thiết. Đ ặc biệt là với phụ huynh học sinh: Có các bảng tuyên truy ền ở lớp, ở những nơi mọi người hay qua lại trong trư ờng, hoặc trao đổi trực tiếp với phụ huynh. 1. Ban Giám Hiệu đã kịp thời chỉ đạo, đầu tư cơ s ở vật chất : mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho bếp và cho các lớp đảm bảo an toàn ,có l ợi cho sức khoẻ. Mua sắm đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc thi ết yếu, thuốc sát trùng, thuốc xịt muỗi và xà phòng rửa tay phục vụ cho việc phòng ch ống bệnh dịch trong toàn trường. Ví dụ: hằng ngày nhà trường kiểm tra thống kê s ố liệu các đồ dùng ngoài trời cũng như trong các lớp đồ dùng nào hư hại ảnh hư ởng đến sức khỏe của trẻ cần phải tư sửa kịp thời (đu quay, bập bênh…) nh ằm tránh tình trạnh xảy ra thương tích cho trẻ. Luôm trang bị tủ thuốc ở trư ờng đầy đủ trong khả năng của mình như bông gòn, thuốc sát r ùng, băng keo cá nhân, các loại thuốc thông thường…. và luôn ki ểm tra các loại thuốc quá hạn sử dụng thì mang đi hủy có vào sổ kiểm tra cập nhập. 2. Xây dựng môi trường thân thiện: An toàn mọi lúc mọi n ơi cho trẻ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng đồ dùng đồ chơi, vệ sinh sạch đẹp, thông thoáng, nhiều cây xanh. Tạo môi trường phù hợp, g ần gũi với trẻ từ ở lớp học, nhà vệ sinh, bếp, đến môi trường xung quanh: đồ dùng, đồ chơi t ự tạo, trang trí lớp và các góc sắp xếp theo từng chủ đề . 3. Một số nguyên tắc : Theo yêu cầu của sở giáo dục- đào tạo v à sở y tế về công tác y tế học đường. Thực hi ện quy chế nuôi dạy trẻ mầm non, để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng và phòng ch ống dịch bệnh. Chúng tôi đã thực hiện một số nguyên tắc sau: I. Công tác chăm sóc sức khoẻ của trẻ : 1. Hàng ngày theo dõi sức khoẻ của trẻ từ khi trẻ đến lớp đến khi trả trẻ. Khi chuyển mùa, khí hậu thay đổi phải chú ý để có biện pháp phòng ngừa và cấp cứu kịp thời. Ghi sổ nhật ký sức khoẻ hàng ngày, có diễn biến gì đặc biệt không. Ví dụ: khi những trẻ có diễn biến đặt biệt giáo viên đưa trẻ đến nh à và trao đổi phụ huynh về tình học tập cũng như tình hình s ức khỏe của trẻ để có những xử lí kịp thời. 2. Kiểm tra sổ nhật ký hàng ngày theo dõi s ức khoẻ của trẻ ở các lớp, tủ thuốc của lớp để ngoài tầm với của trẻ chưa và ch ỉ có các thuốc phụ huynh gửi ghi các loại thuốc phụ huynh gửi cho con uống: tên thuốc, gi ờ uống, liều lượng, hạn sử dụng, chữ ký của phụ huynh .Chú ý theo d õi các cháu vừa khỏi ốm đi học. Kiểm tra sĩ số học sinh hàng ngày, tỉ lệ chuyên c ần hàng tháng. Kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh các lớp, các bộ phận v à môi trường xung quanh trường. 3. Trang bị cấp cứu - Tủ thuốc của trường gồm có : D ụng cụ cấp cứu và thuốc thiết yếu. Định kỳ kiểm tra và mua bổ xung cơ s ở vật chất, phương tiện, dụng cụ, thuốc men cho phòng y tế. Mua tài li ệu về chăm sóc sức khoẻ và tham gia các lớp tập huấn học tập về chăm sóc sức khoẻ c ủa trẻ do sở tổ chức. 4. Đầu năm và cu ối năm đều tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ, qua đó nắm được các cháu mắc bệnh mãn tính : sau khi khám s ức khoẻ, nếu cháu nào mắc bệnh thì phải nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ đi điều tr ị sớm. ( Bệnh tự kỷ, bệnh động kinh, bệnh hen…). Ví dụ: Nếu trẻ suy dinh dưỡng thì nhà trường và gia đình ph ải phối hợp có chế độ ăn bổ xung cho trẻ : uống thêm sữa, tăng thêm bữa. Tr ẻ béo phì phải hạn chế đồ ngọt, chất bột đường, tăng cường vận động. 5. Theo quy định chung của sở sổ sách y tế gồm có: . Sổ nhật ký sức khoẻ toàn trường : ghi rõ từng ngày, nếu có gì đ ặc biệt phải ghi ngày, giờ, tên tr ẻ, lớp, diễn biến, chẩn đoán, xử trí, đến khi trả trẻ về và kết quả. . Sổ sức khoẻ của từng cháu : Biểu đồ sức khoẻ theo dõi cân nặng v à chiều cao định kỳ (tháng 8,12,4).Lên lịch cân đo cho từng nhóm l ớp, nếu cháu nào nghỉ học sẽ cân bù vào ngày sau khi cháu đi học, theo dõi s ự cân đo của từng nhóm lớp. . Sổ theo dõi sức khoẻ của trẻ toàn trường : số cháu k ênh bình thường, tỉ lệ suy dinh dưỡng, béo phì , tỉ lệ bệnh tật và tăng, giảm cân. . Sổ theo dõi trẻ suy dinh dưỡng , béo phì và mắc các bệnh mãn :tim, [...]... phạm cho thấy: Trong môi trường an toàn cho trẻ từ đó trẻ có sức khỏe tốt thì sự học của trẻ cũng sôi động và trẻ rất hứng thú, tích cực tư duy tìm tòi, sáng tạo từ đó trẻ lĩnh hội được nhiều kiến thức theo một hệ thống khoa học hiện đại Trẻ có thể vận dụng những kiến thức ở trường mầm non vào trong thực tiễn đời sống hằng ngày của trẻ, ngoài ra trong việc xây dựng môi trường phòng bệnh và đảm bảo an toàn. .. tòi và học hỏi sáng tạo ra những biện pháp xây dựng môi trường phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ đã tận dụng tất cả những kiến thức cũng như những cơ sỡ dữ liệu của trường Bên cạnh đó cũng rất cần sự hỗ trợ của phòng giáo dục và phụ huynh học sinh trong các công tác tuyên truyền cũng như trong sự đầu tư cơ sở vật chất của trường để đảm bảo cho trẻ môi trường học tập vui chơi thoải mái và an toàn. .. khoẻ và phòng chống dịch bệnh ở trường mầm non là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của phòng mầm non phòng GD&ĐT Tịnh Biên và sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám Hiệu nhà trường Bên cạnh đó có sự quan tâm của các cấp UB thị trấn cùng toàn thể phụ huynh học sinh trường - Ban giám hiệu luôn quan tâm chỉ đạo công tác chăm sóc sức khoẻ và phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ trong nhà trường. .. vào chương trình học của trẻ, giúp trẻ nhận thức được và có ý thức phòng dịch bệnh - Tuyên truyền đến từng phụ huynh học sinh về cách chăm sóc,nuôi dưỡng trẻ và phòng chống một số loại bệnh nguy hiểm - Không để xảy ra bệnh dịch trong trường Đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp, an toàn - Thường xuyên báo cáo kịp thời công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ và phòng chống dịch bệnh của trường lên cấp trên Để thực... Giáo dục và Đào tạo, Chương trình CSGD Mẫu giáo 3 đô tuổi (3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi), NXB Giáo dục, 2004-2005 2 Lê Thị Mai Hoa – Trần Văn Dần, Giáo trình phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non NXBGD, 2008 3 Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội, 1994 4 Lại Kim Thúy, phòng bệnh trẻ em, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001 5 Cẩm nang “dành cho cán bộ quản lí giáo dục mầm non , NXBGD,2010... cách phòng bệnh và thế nào là môi trường an toàn cho trẻ đáp ứng được mục tiêu giáo dục cho trẻ mầm non mới hiện nay + Về chất lượng: 100% trẻ phát triển đồng đều tích cực trong các hoạt động giáo dục một cách tích cực sáng tạo trong đó có 70% trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt, 30% trẻ ít bị nhiễm bệnh và có ý thức trong giữ gìn vệ sinh cá nhân và đã tạo được năng khiếu, sáng tạo của trẻ trong việc... mát, vẻ đẹp xanh sạch cho cảnh quan môi trường sư phạm + Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực trong và ngoài trường 2 Xây dựng kế hoạch đối với công tác y tế học đường trong trường mầm non : Tổ chức tốt việc chăm sóc sức khoẻ của trẻ trong trường theo kế hoạch *Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm : - Ngoài những biện pháp qui định trong các chương trình, tôi đã ký hợp đồng cam kết đảm bảo mua thực phẩm... thường xuyên Ví dụ: theo qui định của trường giáo viên cần phải đi sớm lau chùi phòng học mở cửa sổ cho thoáng, sau mỗi bữa ăn của trẻ 1 giáo viên vệ sinh cho trẻ 1 giáo viên dọc dẹp lau chùi phòng ăn bằng nước lau sàn nhà, đến cuối ngày giáo viên cũng xịt thuốc muỗi trong phòng và lau chùi để nhằm đảm bảo môi trường vệ sinh cho trẻ * Môi trường xung quanh + Trồng cây xanh, bố trí cây cảnh theo nhiều dáng... toàn Đối với sở và phòng giáo dục mở thêm các lớp kĩ năng về cách phòng bệnh và an toàn cho trẻ để tất cả giáo viên có được những kiến thức và cách chăm sóc trẻ một cách tốt nhất Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong công tác chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng trẻ và phòng chống dịch bệnh ở trường mầm non Hướng Dương Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và các đồng chí,... cách hiểu và phòng chống dịch bệnh để tuyên truyền đến từng phụ huynh cũng nhờ như vậy phụ huynh cũng hiểu sâu hơn về dịch bệnh và có cách phòng bệnh cho con em mình Từ đầu năm cho đến giờ trong trường cũng chưa có xảy ra ca nào về bệnh tay chân miệng đó cũng là điều đáng mừng cho trường lII Cách xây dựng thực đơn hàng ngày cho trẻ: Ngoài việc thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ của trẻ, trường tôi . công tác đề phòng một số bệnh thường gặp và t ạo môi trường đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non để áp dụng vào công tác t ổ chức phòng bệnh, đảm bảo an toàn t ốt cho trẻ ở lứa tuổi mầm non nhằm đáp. đại. Trẻ có thể vận dụng những kiến thức ở trường mầm non vào trong thực tiễn đời sống hằng ng ày của trẻ, ngoài ra trong việc xây dựng môi trường phòng bệnh và đ ảm bảo an toàn cho trẻ mầm non. tài xây d ựng môi trường phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non . 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Trẻ học trong trường mầm non Hướng Dương. 4. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Nội dung SKKN

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan