0

CÁC ĐỀ THI MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH

3 4,061 46
  • CÁC ĐỀ THI MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 15:03

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ 1. Nếu GDP bình quân thực tế của năm 2000 là 18,073$ và GDP bình quân thực tế của năm 2001 là 18,635$ thì tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng thực tế trong thời kỳ này là bao nhiêu? A3.0% B3.1% C5.62% D18.0% E18.6% 2. Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao, nên: AGiảm lượng cung tiền, tăng lãi suất BGiảm chi ngân sách và tăng thuế CCác lựa chọn đều sai DCác lựa chọn đều đúng 3. Mức sống của chúng ta liên quan nhiều nhất đến: AMức độ làm việc chăm chỉ của chúng ta BNguồn cung tư bản của chúng ta, vì tất cả những gì có giá trị đều do máy móc sản xuất ra CNguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, vì chúng giới hạn sản xuất DNăng suất của chúng ta, vì thu nhập của chúng ta bằng chính những gì chúng ta sản xuất ra. 4. Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở: A. Mục đích sử dụngB. Thời gian tiêu thụ C. Độ bền trong quá trình sử dụng D. Các lựa chọn đều đúng 5. Ngân hàng Trung Ương có thể làm thay đổi cung nội tệ bằng cách: A. Mua hoặc bán trái phiếu chính phủB. Mua hoặc bán ngoại tệ C. Cả hai lựa chọn đều đúngD. Cả hai lựa chọn đều sai 6. Thành phần nào sau đây thuộc lực lượng lao động: AHọc sinh trường trung học chuyên nghiệp BNgười nội trợ CBộ đội xuất ngũ DSinh viên năm cuối 7. Hoạt động nào sau đây của ngân hàng Trung Ương sẽ làm tăng cơ sở tiền tệ ABán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối BCho các ngân hàng thương mại vay CHạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại DTăng lãi suất chiết khấu 8. Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại của một nước: AĐồng nội tệ xuống giá so với đồng ngoại tệ BSự gia tăng của đầu tư trực tiếp nước ngoài CThu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng DCác lựa chọn đều sai 9. Những yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến tổng cung dài hạn: AThu nhập quốc gia tăng BXuất khẩu tăng CTiền lương tăng DĐổi mới công nghệ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ĐỀ THI MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH Lần 1 – ĐHCQ Thời gian làm bài: 60 phút. ĐỀ SỐ 1 Câu 1. Bằng phương pháp lặp đơn, giải gần đúng nghiệm của phương trình 3 2 7 0x x + − = trong khoảng ( ) 1; 2 với độ chính xác 3 10 − . Câu 2. Cho tích phân 2 1 2 1 0 e x I dx − = ∫ . Tính gần đúng tích phân trên bằng phương pháp hình thang với độ chính xác 1 10 − . - Lưu ý: Các tính toán lấy 5 chữ số sau dấu chấm thập phân. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ĐỀ THI MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH Lần 1 – ĐHCQ Thời gian làm bài: 60 phút. ĐỀ SỐ 2 Câu 1. Bằng phương pháp dây cung, giải gần đúng nghiệm của phương trình 3 1 0x x − − = trong khoảng ( ) 1;2 với sai số không quá 3 10 − . Câu 2. Xây dựng đa thức nội suy Newton tiến, lùi của hàm số ( ) y f x= cho bởi bảng sau: x 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 y 2,11627 2,12750 2,13883 2,15027 2,16183 Từ đó tính gần đúng ( ) 0,123f . - Lưu ý: Các tính toán lấy 5 chữ số sau dấu chấm thập phân. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ĐỀ THI MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH Lần 1 – ĐHCQ Thời gian làm bài: 60 phút. ĐỀ SỐ 3 Câu 1. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp lặp đơn 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10 33 2 10 27 2 2 10 20 x x x x x x x x x + + =   + + =   + + =  tính đến (8) x và lấy xấp xỉ ban đầu ( ) 0;0;0 )0( = x . Đánh giá sai số nghiệm gần đúng. Câu 2. Cho tích phân 2 3 1 8 3I x dx = + ∫ . Tính gần đúng tích phân trên bằng phương pháp simpson với độ chính xác 6 10 − . - Lưu ý: Các tính toán lấy 5 chữ số sau dấu chấm thập phân. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ĐỀ THI MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH Lần 1 – ĐHCQ Thời gian làm bài: 60 phút. ĐỀ SỐ 4 Câu 1. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp seidel 1 2 3 1 2 3 1 2 3 11 3 5 12,27 2 13 6 25,73 2 5 17 18,49 x x x x x x x x x + + =   + − =   + + =  tính đến (5) x và lấy xấp xỉ ban đầu ( ) 0;0;0 )0( = x . Đánh giá sai số nghiệm gần đúng. Câu 2. Xây dựng đa thức nội suy Newton tiến, lùi của hàm số ( ) y f x= cho bởi bảng sau: x 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 y 0,23368 2,24608 2,25860 2,27125 2,28403 Từ đó tính gần đúng ( ) 0,234f . - Lưu ý: Các tính toán lấy 5 chữ số sau dấu chấm thập phân. Đáp số (thang điểm: mỗi câu 5đ) Đề 1: Câu 1: n = 8, x= 1,569 Câu 2: 6,7n ≥ Đề 2: Câu 1: x=1,324, n = 7 Câu 2: ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 2 2,11627 0,01123 0,0001 0,0001 0 2! 3! t t t t t f x t − − − ≈ + + + + ( ) 0,123 2,13088f ≈ Đề 3: Câu 1: x= (3; 2; 1) Câu 2: n = 8, I = 2, 459611 Đề 4: Câu 1: x= (0,3493; 2,1185; 0,4235) Câu 2: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 2 1 2 3 0,23368 2,0124 1,99988 2,00001 2,00001 2! 3! 4! t t t t t t t t t f x t − − − − − − ≈ + − + − ( ) 0,234 2,08444f ≈ . 5đ) Đề 1: Câu 1: n = 8, x= 1, 569 Câu 2: 6,7n ≥ Đề 2: Câu 1: x =1, 324, n = 7 Câu 2: ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 2 2 ,11 627 0, 011 23 0,00 01 0,00 01 0 2! 3! t t t t t f x t − − − ≈ + + + + ( ) 0 ,12 3 2 ,13 088f. lùi của hàm số ( ) y f x= cho bởi bảng sau: x 0 ,11 0 ,12 0 ,13 0 ,14 0 ,15 y 2 ,11 627 2 ,12 750 2 ,13 883 2 ,15 027 2 ,16 183 Từ đó tính gần đúng ( ) 0 ,12 3f . - Lưu ý: Các tính toán lấy 5 chữ số sau dấu. ≈ Đề 3: Câu 1: x= (3; 2; 1) Câu 2: n = 8, I = 2, 459 611 Đề 4: Câu 1: x= (0,3493; 2 ,11 85; 0,4235) Câu 2: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 2 1 2 3 0,23368 2, 012 4 1, 99988 2,000 01 2,000 01 2! 3! 4! t
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC ĐỀ THI MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH, CÁC ĐỀ THI MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH, CÁC ĐỀ THI MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH