0

Ngoại thương Việt Nam

48 678 4
  • Ngoại thương Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 07:20

Ngoại thương Việt Nam Lời nói đầuTừ sau khi mở cửa, cải cách nền kinh tế, Việt Nam đã đạt đợc những thành tựu nhất định trên đờng phát triển: tốc độ tăng trởng GDP giai đoạn 1991-1996 bình quân đạt 8,4%, năm 1997 và 1998 đạt 8,15%, mặc dù chịu ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính chính tiền tệ, tốc độ vẫn đạt 5,83%. Đây là những con số rất có ý nghĩa. Nó khẳng định tính đúng đắn trong đờng lối, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nớc ta. Để có đợc kết quả đó, chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của ngoại thơng-chiếc cầu nối giữa kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới. Trong giai đoạn hiện nay, khi xu hớng toàn cầu hoá và khu vực hoá bùng nổ thì Việt Nam lại càng cần mở cửa để hoà nhập với sự phát triển của quốc tế, tránh tụt hậu. Càng mở cửa, hoà nhập thì hơn bao giờ hết, ngoại thơng lại càng khẳng định vị trí quan trọng của mình. Vì vậy, việc nghiên cứu hoạt động ngoại thơng của nớc ta là cần thiết, không thể chậm trễ. Qua bài viết này, chúng ta có thể đa ra những cái nhìn rõ hơn về thực trạng, hớng đi cho ngoại thơng Việt Nam. Từ đó đề xuất những chính sách, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lĩnh vực này. Làm tốt đợc điều này cũng có nghĩa là góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc CNH-HĐH đất nớc, đa Việt Nam phát triển ở một vị trí xứng đáng trên trờng quốc tế.1Phần INgoại thơng và vai trò của nó đối với phát triển kinh tếI-/ Nguồn gốc ra đời và lợi thế cạnh tranh của hoạt động ngoại thơng.1-/ Nguồn gốc ra đời của hoạt động ngoại thơng.Từ khi xuất hiện trên trái đất, con ngời đã biết tự tìm kiếm, khai thác những vật thể trong tự nhiên để sinh tồn. Qua thời gian, trớc những thử thách khắc nghiệt của tự nhiên con ngời đã phát triển không ngừng, kinh nghiệm sống đợc đúc rút. Cũng qua quá trình phát triển, phân công lao động (PCLĐ) nảy sinh và ngày càng diễn ra mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Từ chỗ con ngời phải tự tổ chức mọi việc nhằm phục vụ cho nhu cầu bản thân, dần dần, họ đã biết chia sẻ công việc cho nhiều ng-ời. Mỗi ngời làm một hoặc mọt số phần việc nhất đinh, phù hợp nhất với khả năng cá nhân. Kết quả là tạo ra đợc năng suất lao động cao hơn. Quá trình PCLĐ lúc đầu chỉ diễn ra trong phạm vi một tổ chức, một nhóm ngời, sau đó là giữa những nhóm ngời trong xã hội (PCLĐ xã hội). Và đến một ngỡng nhất đinh, sự phân công đó vợt ra ngoài khuôn khổ một quốc gia và trở thành quá trình PCLĐ quốc tế. Chính PCLĐ là cơ sở hình thành, là nguồn gốc cho sự ra đời của hoạt động ngoại thơng ngày nay.Lịch sử phát triển nền sản xuất xã hội cho đến nay đã trải qua 3 giai đoạn PCLĐ xã hội lớn. Giai đoạn 1: Chăn nuôi tách rời trồng trọt. Các bộ lạc chăn nuôi mang sữa, thịt để đổi lấy ngũ cốc, rau quả của các bộ lạc trồng trọt. Đó là mầm mống ra đời của quan hệ sản xuất, trao đổi hàng hoá giản đơn. Giai đoạn 2: Nghề thủ công tách khỏi nghề nông. Sản xuất chuyên môn hoá bắt đầu phát triển, dẫn đến sự ra đời của ngành công nghiệp. Đặc biệt, với sự xuất hiện của tiền tệ đã khiến cho quan hệ sản xuất và trao đổi hàng hoá-tiền tệ ra đời, thay thế cho sản xuất và trao đổi hàng hoá giản đơn.2 Giai đoạn 3: Tầng lớp thơng nhân xuất hiện, lu thông hàng hoá tách khỏi lĩnh vực sản xuất vật chất. Điều này khiến cho các quan hệ sản xuất và trao đổi hàng hoá-tiền tệ thêm mở rộng, phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi để ngoại thơng quốc gia phát triển và thơng mại quốc tế ra đời.Nh vậy, có thể nói PCLĐ quốc tế chính là cơ sở hình thành, là điều kiện tiên quyết thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ kinh tế quốc tế, trong đó, sôi động nhất và cũng chiếm vị trí, vai trò, động lực quan trọng nhất cho sự tăng trởng, phát triển nền kinh tế mở của mỗi quốc gia và cho cả nền kinh tế thế giới là các hoạt động thơng mại quốc tế (hoạt động ngoại thơng).2-/ Lợi thế cạnh tranh trong thơng mại quốc tếThơng mại quốc tế ra đời, đánh dấu một bớc phát triển mới trong quá trình sản xuất, trao đổi hàng hoá. Khi cha có ngoại thơng, mỗi quốc gia đều phải cố gắng sản xuất ra sản phẩm phục vụ tiêu dùng xã hội bằng mọi giá, nhng khi phát hiện ra lợi thế trong mua bán, trao đổi quốc tế, vấn đề này đã đợc giải quyết. Đó là lợi thế tuyệt đối và lợi thế tơng đôi (lợi thế so sánh) của hoạt động ngoại thơng. Lợi thế tuyệt đối là lợi thế có đợc trong điều kiện so sánh chi phí để sản xuất ra cùng một loại sản phẩm. Mỗi quốc gia sẽ tập trung vào sản xuất những mặt hàng có chi phí sản xuất thấp hơn các n-ớc khác, sau đó đem trao đổi. Còn các quốc gia khác, khi có chi phí sản xuất ra mặt hàng này bất lợi thì nên nhập khẩu. Với việc nhập khẩu và xuất khẩu nh vậy sẽ đem lại lợi ích cho cả 2 bên. Đối với các nớc xuất khẩu sẽ càng thu đợc nhiều lợi nhuận hơn khi bán sản phẩm trên thị trờng quốc tế, còn các nớc nhập khẩu không phải lãng phí nguồn lực khi cố gắng sản xuất ra những sản phẩm không có hoặc ít có điều kiện để sản xuất.Nhng liệu một nớc, mà việc sản xuất ra tất cả các hàng hoá đều bất lợi hơn tất cả các nớc khác thì có thể tham gia vào quá trình thơng mại quốc tế đợc không? Câu trả lời đợc lợi thế so sánh đa ra là có. Nếu lợi thế tuyệt đối đợc xem xét dựa vào chi phí sản xuất, thì lợi thế so sánh dựa vào chi phí so sánh. Đó là chi phí có đợc trên cơ sở thực hiện chuyên môn hoá sản xuất vỡi những sản phẩm có năng suất cao hơn. Lợi thế so sánh chỉ ra một nớc nên tập trung vào việc sản xuất 3ra những sản phẩm mà mình có khả năng sản xuất tốt nhất trên cơ sở so sánh về năng suất lao động với nớc trao đổi. Là nh vậy sẽ tận dụng đợc tối đa nguồn lực của từng nớc, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.Để làm rõ hơn, ta xét một ví dụ về chi phí sản xuất thép và quần áo giữa Việt Nam với Nga theo số liệu cho ở bảng sau:Bảng 1: Chi phí sản xuấtSản phẩmChi phí sản xuất(ngày công lao động)Việt Nam Nga- Thép (1 đơn vị) 25 16- Quần áo (1 đơn vị) 5 4Nếu xét theo chi phí sản xuất ở bảng 1 thì Việt Nam bất lợi trong việc sản xuất ra cả 2 mặt hàng trên vì đều có chi phí sản xuất cao hơn Nga. Lợi thế tuyệt đối chỉ ra rằng Việt Nam không có khả năng xuất khẩu sản phẩm nào vào Nga. Song nếu xét theo khía cạnh chi phí so sánh ở bảng 2 thì lại khác.Bảng 2: Chi phí so sánhSản phẩmChi phí so sánhViệt Nam Nga- Thép (1 đơn vị) 5 4- Quần áo (1 đơn vị) 1/5 1/4Theo chi phí so sánh, ta thấy rằng: chi phí sản xuất thép của Việt Nam cao hơn Nga (để sản xuát ra một đơn vị thép ở Việt Nam cần nhiều đơn vị quần áo, trong khi đó ở Nga chỉ cần 4 đơn vị), nhng ngợc lại, chi phí sản xuất quần áo của Việt Nam lại thấp hơn Nga (để sản xuất ra 1 đơn vị quần áo ở Việt Nam cần 1/5 đơn vị thép, trong khi đó Nga cần tới ẳ đơn vị). Nh vậy, lợi thế so sánh lại chỉ ra rằng Việt Nam có thể xuất khẩu quần áo sang Nga. Nếu Nga đi vào chuyên môn hoá sản xuất thép và Việt Nam chuyên môn hoá sản xuất quần áo, sau đó trao đổi cho nhau thì kết quả là cả 2 cùng đợc lợi qua thơng mại quốc tế.4Những lí thuyết trên đợc A. Smith-đại diện tiêu biểu của trờng phái kinh tế cổ điển, đa ra đầu tiên. Đến nay, qua nhiều thế kỷ phát triển, nó không ngừng đợc các nhà lý luận kinh tế học nghiên cứu và phát triển, trong đó phải kết đến một đại diện tiêu biểu là M.Porter. Ông đã đa ra lý thuyết Lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia (The Competitive Advantages of Nations). Theo lý thuyết của ông, lợi thế cạnh tranh của 1 quốc gia đợc quyết định bởi sự tác động qua lại giữa 6 nhân tố cơ bản: 1-Điều kiện sản xuất vốn có (lao động, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí .); 2-Các điều kiện của thị trờng nội địa (số lợng cần, sự đòi hỏi của ngời tiêu dùng .); 3-Các ngành công nghiệp bổ trợ và liên đới; 4-Chiến lợc, cơ cấu của các công ty và sự cạnh tranh trong nội bộ ngành; 5-Chính phủ; 6-Các nhân tố ngẫu nhiên. Trong 6 nhân tố trên thì 4 nhân tố đầu giữ vai trò quyết định. Hơn thế nữa, nếu lợi thế dựa trên một trong 4 nhân tố đó đợc phát huy ở mực độ cao thì lợi thế dựa trên các nhân tố khác sẽ dần xuất hiện do sự tác động qua lại lẫn nhau giữa chúng. Ngợc lại, việc để mất lợi thế cạnh tranh dựa trên 1 trong những nhân tố kể trên cũng dễ dẫn đến việc mất lợi thế dựa trên những nhân tố khác.Trên cơ sở lí thuyết của M. Porter, xem xét đến Việt Nam, ta thấy trong giai đoạn hiện nay có những lợi thế cạnh tranh nh sau: Lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng: theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế Việt Nam cũng nh nớc ngoài, Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên tơng đối phong phú, đa dạng. Việt Nam là quốc gia có rừng đa sinh vật, có biển với nguồn thuỷ sản đa dạng và có nhiều loại khoáng sản khác nhau từ dầu khí cho đến đất hiếm, than nâu .Với khi hậu nhiệt đới, nớc ta cũng thuận lợi cho việc phát triển cây nông nghiệp và cây công nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có nguồn nớc dồi dào. Tiềm năng nớc bề mặt rất lớn và phân bố đều khắp ở các vùng. Nớc ngầm của ta tuy không lớn nhng cũng có thể đáp ứng đợc nhu cầu nớc công nghiệp và nớc tiêu dùng của dân c. Về vị trí địa lí: Việt Nam nằm ở Tây Thái Bình Dơng-khu vực phát triển kinh tế cao, ổn định, nơi cửa ngõ giao lu quốc tế. Do đó, VN có nhiều khả năng để 5phát triển các loại hình kinh tế khác nhau dựa trên những lợi thế về vận tải biển, dịch vụ viễn thông, du lịch . Về tài nguyên con ngời: Với khoảng 78 triệu dân, VN là quốc gia có dân số đông thứ 13 trên thế giới. Ước tính, mỗi năm nớc ta có khoảng 1,2 triệu ngời bớc vào tuổi lao động. Đây là nguồn lực lao động dồi dào, sẵn sang cung cấp cho nền kinh tế. Không những thế, giá lao động của ta lại thuộc vào loại rẻ so với thế giới và khu vực.Những lợi thế trên của VN, theo quan điểm của M.Porter, thực chất là những lợi thế về chi phí sản xuất dựa trên các điều kiện sản xuất vốn có. Nhờ đó, hàng hoá và dịch vụ sản xuất tại VN có sức cạnh tranh về giá cả, đặc biệt là những hàng hoá có hàm lợng lao động và nguyên liệu cao. Tuy nhiên, đây cũng là những lợi thế cấp thấp, lợi thế trời cho, lợi thế có đợc và không cần phải có những đầu t lớn về vốn và tri thức. Những lợi thế này thơng không vững chắc, chỉ mang tính ngắn hạn và trung hạn nếu các điều kiện sản xuất vốn có không đợc liên tục tái tạo và phát triển. Do vậy, vấn đề duy trì, tái tạo và phát huy ở mức độ cao hơn những nguồn lợi thế này là yêu cầu đặt ra với VN. Từ đó có thể tạo ra các mối liên hệ tác động tốt, dần làm xuất hiện lợi thế ở những nhân tố khác.Nh vậy, lợi thế cạnh tranh sẽ là 1 căn cứ quan trọng để một nớc chọn ra chiến lợc ngoại thơng hợp lý phục vụ cho đờng lối phát triển kinh tế của đất nớc. Với mỗi nớc khác nhau, những lợi thế sẽ khác nhau và do đó, các chiến lợc áp dụng cũng khác nhau. Qua kinh nghiệm phát triển hoạt động ngoại thơng của 1 số nớc, các nhà kinh tế đã đúc kết và tổng hợp thnàh các chiến lợc cụ thể mà ta sẽ đi xem xét, nghiên cứu dới đây.II-/ Kinh nghiệm của một số nớc trong việc lựa chọn chiến lợc ngoại thơng1-/ Chiến lợc xuất khẩu sản phẩm thôChiến lợc xuất khẩu sản phẩm thô thực thi việc xuất khẩu dựa trên sự sẵn có của tài nguyên thiên nhiên và các điều kiện thuận lợi của đất nớc. Sản phẩm xuất khẩu thô là các sản phẩm cha qua chế biến hoặc đang còn ở dạng sơ chế, đó là các 6sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm khai khoáng. Nh vậy, thực chất có thể gọi đây là chiến lợc hớng ngoại nhng ở trình độ thấp. Chiến lợc này chủ yếu đợc sử dụng ở các nớc đang phát triển với trình độ sản xuất còn thấp kém. Đối với phát triển kinh tế, nó có những tác động nhất định, thể hiện ở những điểm sau: Tạo ra nguồn tích luỹ ban đầu cho nền kinh tế: Mọi sự khởi đầu đều cần có cái gốc cơ bản. Với phát triển kinh tế cũng vậy. Một nớc muốn đi lên thì đòi hỏi về vốn là rất cần thiết, không thể phát triển kinh tế với 2 bàn tay trắng. Do vậy, với các nớc kém và đang phát triển đợc tự nhiên u đãi, việc thực thi chiến lợc này sẽ góp phần tạo ra 1 nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho giai đoạn đầu của quá trình phát triển, tạo ra những tiền đề vật chất cần thiết cho nền kinh tế tăng trởng. Tạo điều kiện để phát triển kinh tế theo chiều rộng: Dựa trên việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất các sản phẩm sơ chế, từ đó, nó thúc đẩy các ngành công nghiệp khai khoáng, chế biến không ngừng phát triển cả về số lợng và chất lợng. Kết quả là tạo ra nhiều việc làm cho ngời lao động, tăng đội ngũ công nhân lành nghề và tất yếu dẫn đến tăng quy mô sản xuất của nền kinh tế. Làm nảy sinh các mối liên kết trong kinh tế: Với sự phát triển của công nghiệp khai khoáng, chế biến, trớc hết, nó tác động ngợc trở lại với các ngành cung ứng nguyên liệu, tạo ra mối liên hệ ngợc. Chẳng hạn, sự phát triển của công nghiệp dệt sẽ tạo ra nhu cầu đối với nguyên liệu bông và thuốc nhuộm, do đó, đẩy mạnh sản xuất những ngành này. Sự phát triene của các ngành có liên quan còn đợc thể hiện qua mối liên hệ gián tiếp thông qua nhu cầu về hàng tiêu dùng. Mối liên hệ này nảy sinh khi phần lớn lực lợng lao động có mức thu nhập ngày càng tăng, tạo ra nhu cầu tăng thêm về hàng tiêu dùng. Kết quả là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cũng đợc kích thích phát triển. Tạo ra sự thay đổi cơ cấu của nền kinh tế: Ban đầu là sự phát triển của công nghiệp khai khoáng và các ngành nông nghiệp chăn nuôi, trồng cây lơng thực và cây công nghiệp có khả năng xuất khẩu. Tiếp đến là sự phát triển của công nghiệp chế biến tạo ra các sản phẩm sơ chế nh gạo, cà phê, cao su .7Trớc những năm 50 chiến lợc này đã mang lại sự tăng trởng đáng kể cho nhiều nớc, trong đó có cả 1 số quốc gia phát triển nh Mĩ, Canada, Cộng hoà liên bang Đức .do có các lợi thế so sánh về xuất khẩu lơng thực, thực phẩm và 1 số khoáng sản thô khác. Cũng bằng con đờng này, 1 số nớc nghèo nh Côlômbia, Mêhicô, Malaysia, Philipin .trong thời kì đầu CNH (những năm 50-60) đã tạo ra đợc những động lực đầu tiên cho sự phát triển nhờ có lợi thế so sánh về một số sản phẩm xuất khẩu nh: cao su, cà phê, dầu dừa, dầu cọ, quặng kim loại .Thực trạng này đã lý giải vì sao đến cuối những năm 60, xuất khẩu hàng thô và sơ chế chiếm đến 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của các nớc đang phát triển. Tuy nhiên, việc thực thi chiến lợc này cũng có nhiều hạn chế, trở ngại đối với các nớc. Nó thể hiện: Hiệu quả kinh tế không cao: Nhiều nàh kinh tế đã đa ra kết luạn rằng: đây là loại chiến lợc bán rẻ tài nguyên thiên nhiên. Các nớc này do trình độ sản xuất còn thấp kém nên phải xuất khẩu các sản phẩm thô và sơ chế với giá rẻ mạt, không khai thác hết đợc hết các giá trị từ nguyên liệu của mình. Thờng các sản phẩm này đợc nớc trung gian mua lại, sau đó đem tái chế bằng công nghệ tiên tiến hơn và tái xuất khẩu đến nớc thứ 3 với giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều. Phụ thuộc nhiều vào cung cầu sản phẩm thô: cung-cầu sản phẩm thô trên thị trờng thế giới mang tính bất ổn cao, từ đó dẫn đến sự biến động giá cả của các loại sản phẩm này. Xu hớng biến động ngày càng theo chiều hớng bất lợi cho các nớc xuất khẩu vì tơng quan giá cả của các mặt hàng sơ chế sẽ ngày càng giảm so với các mặt hàng chế biến, đặc biệt là các mặt hàng đợc chế biến sâu (có hàm lợng kĩ thuật-công nghệ cao). Gây ra hậu quả xấu về môi trờng sinh thái: vì t lợi, việc khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên để xuất khẩu là khó tránh khỏi, trong đó, có cả những sản phẩm phục vụ trực tiếp cho việc bảo vệ môi trờng sinh thái của đất nớc. Nếu những sản phẩm này bị khai thác quá mức sẽ để lại những hậu quả về môi trờng khó có thể lờng trớc đợc. Ngay nh nớc ta, việc khai thác 1 cách bừa bãi các loại tài nguyên khoáng sản đã dẫn đến rất nhiều hậu quả về môi trờng sinh thái, về thiên tai.8 Giải pháp trật tự kinh tế mớiCác nớc xuất khẩu sản phẩm thô luôn cố gắng nhằm tăng giá trị của những mặt hàng xuất khẩu. Một trong những thành công đó là việc đấu tranh để đi đến 1 trật tự kinh tế mới, gọi tắt là NIEO. Thực chất của việc làm này là kêu gọi thành lập các tổ chức mà các thành viên tham gia là các nớc đang cung cấp sản phẩm thô đó trên thị trờng. Nội dung hoạt động của tổ chức là kí kết các hiệp định nhằm xác định một lợng cung sản phẩm thô hợp lí trên thị trờng quốc tế sao cho giữ đợc ổn định hoặc tăng giá của chúng, tức là đem lại điều kiện xuất khẩu có lợi cho các n-ớc xuất khẩu. Việc cung bừa bãi sẽ dẫn đến giá xuất khẩu bất lợi, vì vậy cần phải hạn chế cung. Trên cơ sở lợng cung chung đợc xác định, từng nớc thành viên sẽ đ-ợc giới hạn tại từng mức cung cụ thể theo cam kết.Một điển hình thành công trong việc áp dụng giải pháp này là tổ chức quốc tế về cà phê (ICO). Tổ chức này đã đa ra hạn mức xuất khẩu cho từng nớc tham gia. Tổ chức của các nớc xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng đạt đợc những thành công nhất định. Từ năm 1974 đến 1982, OPEC đã tăng đợc giá dầu từ 4USD/ thùng lên hơn 30USD/ thùng. Nhng giải pháp này cũng có hạn chế của nó. Đó là mức độ thực hiện cam kết của các nớc thành viên. Thờng các nớc có xu hớng tăng thêm sản lợng so với hạn mức để tranh thủ giá trên thị trờng, kết quả là xảy ra phản ứng dây chuyền với các nớc khác và trật tự kinh tế quốc tế bị phá vỡ. Giải pháp kho đệm dự trữ quốc tếVới giải pháp này, Liên hợp quốc kêu gọi các nớc xây dựng các kho đệm dự trữ quốc tế mà mỗi loại kho phục vụ cho 1 loại sản phẩm thô. Vẫn đề đóng kinh phí cho hoạt động các các kho khác với trật tự kinh tế mới là Liên hợp quốc bắt buộc đối với cả nớc xuất khẩu lẫn nớc nớc nhập khẩu. Nhiệm vụ của kho là duy trì một lợng sản phẩm thô trên thị trờng sao cho giá cả của nó không gây bất lợi cho cả nớc xuất khẩu và nớc nhập khẩu. Thực thi giải pháp này cũng vấp phải vấn đề là nhiều khi không cod đầy đủ thông tin từ kho đệm đến sản xuất dễ khiên cho ngời sản xuất nhận đợc những tín hiệu không đúng về cung-cầu sản phẩm và làm cho kho hoạt động kém hiệu quả, thậm chí còn gây ra tác hại xấu đến thị trờng.9Nhìn chung cả 2 biện pháp có khác nhau về cách thức thực hiện nhng đều tác động đến lợng hàng hoá cung ứng trên thị trờng và từ đó tác động đến giá cả để nó không gây ra những bất lợi cho các nớc xuất khẩu và kể cả với nớc nhập khẩu.2-/ Chiến lợc thay thế hàng nhập khẩu (chiến lợc hớng nội)Những năm của thập niên 50-60, hầu hết các nớc đang phát triển ở châu á, châu Phi, Mĩ-Latinh đều thực hiện CNH đất nớc bằng chiến lợc phát triển kinh tế hớng nội mà nội dung chủ yêú của nó là việc đề cao sản xuất hàng thay thế nhập khẩu.Phơng pháp tiếp cận với chiến lợc này là: Trớc hết, các nhà sản xuất trong n-ớc cần xác định rõ nhu cầu thị trờng trong nớc qua số lợng nhập khẩu thực tế hàng năm để lập kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh. Sau đó, sẽ tiến tới đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nớc, mà trớc hết là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, tiếp đến là các ngành công nghiệp khác để thay thế các sản phẩm nhập khẩu đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nớc. Nhà nớc sẽ có trách nhiệm bảo đảm d các điều kiện cần thiế để các nhà sản xuất trong nớc có thế tự là chủ toàn bộ quá trình hàng rào bảo vệ cho sản xuất và mậu dịch trong nớc phát triển bằng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan.Bằng chiến lợc này, trong thực tiễn phát triển, nhiều nớc đã đạt đợc tăng tr-ởng và phát triển kinh tế nhờ khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh về lao động, tài nguyên .để phát triển mạnh sản xuất các sản phẩm thay thế nhập khẩu với chi phí, giá thành hợp lí. Tuy nhiên, để thực hiện thành công chiến lợc này cần phải có đợc những điều kiện nhất định cho nó phát huy khả năng. Các điều kiện đó là: Điều kiện cơ bản nhất là phải có bảo hộ của chính phủ để hạn chế tính cạnh tranh của hàng nớc ngoài. Bảo hộ của chính phủ có thể bằng nhiều cách, nhng biện pháp hữu hiệu nhất thờng đợc áp dụng là bảo hộ bằng thuế nhập khẩu và bằng hạn ngạch (Quota).10[...]... đồng nội tệ là việc chính phủ Việt Nam đà giảm mức tỷ giá trao đổi giữa đồng Việt Nam và 40 Phần IIILựa chọn chính sách và một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại thơng Việt Nam Trên cơ sở lý luận đà ngiên cứu ở phần I, thực trạng hoạt động oẻ phần II, nhiệm vụ ở phần II là lựa chọn ra những chính sách hợp lý cho hoạt động ngoại th-ơng Việt Nam trong trơig gian tới. Tuy... của Việt Nam vẫn còn một số yếu kém cần tháo gỡ ngay, đó là:2.1. Còn nhập khẩu công nghệ lạc hậu không phù hợp.Thông qua công tác nhập khẩu, vai trò quan trọng nhất của nó là chuyển giao công nghệ cho Việt Nam từ nớc có trình độ khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên 45 Phần IIThực trạng hoạt động ngoại thơng Việt Nam - những thành tựu và hạn chếI-/ Tình hình hoạt động ngoại thơng Việt Nam giai... nay, do vậy, với Việt Nam, đây sẽ là sự lựa chọn trọng tâm trong thời gian tới. Tuy nhiên, với những hạn chế của Việt Nam nh đà nêu thì hớng ngoại không thể thành công đợc nếu không có sự hỗ trợ đắc lực của 2 chiến lợc kia. Một sự kết hợp hài hoà giữa 3 chiến lợc tạo ra một chiến lợc tổng hợp phù hợp nhất cho thực tiễn Việt Nam, và tình hình thế giới sẽ là mấu chốt cho kinh tế Việt Nam phát triển.Thực... xu thế hớng ngoại. Xem xét đánh giá tình hình quan hệ ngoại thơng giữa Việt Nam với các nớc và triển vọng thị trờng trong tơng lai, ta có thể thấy thị trờng xuất khẩu chính mà Việt nam cần hớng và trong thời gian tới sẽ là:35 tăng lên rất nhanh, từ 17% trong giai đoạn 1955 - 1960 lên 30% trong giai đoạn 1961 - 1965.Với miền Nam, do nằm dới ách thống trị của mỹ nguỵ, nên hoạt động ngoại thơng... hớng XHCN ở Việt Nam. Kế thừa và phát huy các quan điểm đổi mới của đại hội VI, Đại hội VII tháng 6/1991 của Đảng cộng sản Việt Nam đà đề ra chiến lợc ổn định và phát triển kinh tế - xà hội đến năm 2000, trong ®ã, víi t t-ëng chØ ®¹o “ ViƯt Nam mn làm bạn với tất cả các nớc và mở cửa hoạt động kinh tế đối ngoại đối với tất cả các nớc ở tất cả các khu vực trên thế giới. Chính phủ Việt Nam không ngừng... những chính sách ngoại thơng hợp lý và có tính khoa học , chúng ta cần làm rõ các điều kiện bên ngoài, đó là xu thế phát triển khách quan cà những định hớng lớn cho hoạt động ngoại thơng Việt Nam thời gian tới, cụ thể là giai đoạn 2000 - 2010 mà chúng ta sẽ đi khái quát dới đậy.I-/ Xu thế và định hớng cho hoạt động ngoại thơng Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010.1-/ Xu thế phát triển của ngoại thơng.Dựa... lơi lỏng cơ chế quản lý ngoại thơng theo tinh thần đà nói trên đây. Ngoài ra, các hoạt động kinh tế đối ngoại khác nh: Du lịch, kiều hối, dịch vụ tàu biển, hàng không đều đợc Chính phủ Việt Nam coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Điều này đà tác động tích cực tới hoạt động ngoại thơng, thể hiện: Bảng 4: Động thái chu chuyển của kim ngạch ngoại thơng Việt Nam 1986 - 1990.NămKNXNKTriệu... kiện lịch sử, điều kiện khách quan không thuận lợi đà làm cho ngoại thơng Việt Nam giai đoạn này bị kìm hÃm phát triển, yếu kém, hạn chế nhiều hơn là thành công. Ta có thể khái quát hoạt động ngoại thơng Việt Nam giai đoạn này qua 2 thêi kú: Thêi kú 1955 - 1975 (Thêi kỳ chia cắt đất nớc) và thời kỳ 1976 - 1986 (Sau khi thống nhất). 1-/ Ngoại thơng thời kỳ đất nớc chia cắt 1955 -1975.Thời kỳ này,... hoạt động ngoại thơng Việt Nam, từ đó, giúp cho việc lựa chọn chính sách ngoại thơng mà ta sẽ đi nghiên cứu ở phần sau có tính khả thi, sát thực h¬n.32 Nam, nhất là lại đang trong giai đoạn đầu của quá trình CNH-HĐH đất nớc hiện nay thì Việt Nam khong thể bỏ qua chiến lợc này. Tuy bán rẻ tài nguyên nhng đây sẽ là điểm nhất bổ trợ cho giai đoạn sau của phát triển với việc tạo ra ngoại tệ, tăng nguồn... bằng xà hội.II-/ Lựa chọn chính sách cho hoạt động ngoại thơng Việt Nam. 1-/ Chính sách thị trờng.Trong quan hệ thơng mại quốc tế, thị trờng là một lý dfo quan trọng bậc nhất để hoạt động thong mại một nớc tồn tại và phát triển. Vì vậy một chínn sách mở rộng thị trờng đúng đắn vf linh hoạt sẽ là cần thiết để thúc đẩy hoạt động ngoại th-ơng Việt Nam phát triển trong thời gian tới, đặc biệt nó sẽ . nhất cho thực tiễn Việt Nam, và tình hình thế giới sẽ là mấu chốt cho kinh tế Việt Nam phát triển.Thực tiễn hoạt động của ngoại thơng Việt Nam hiện nay cho. của các chuyên gia kinh tế Việt Nam cũng nh nớc ngoài, Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên tơng đối phong phú, đa dạng. Việt Nam là quốc gia có rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngoại thương Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Chi phí sản xuất - Ngoại thương Việt Nam

Bảng 1.

Chi phí sản xuất Xem tại trang 4 của tài liệu.
Nếu xét theo chi phí sản xuấ tở bảng 1 thì Việt Nam bất lợi trong việc sản xuất ra cả 2 mặt hàng trên vì đều có chi phí sản xuất cao hơn Nga - Ngoại thương Việt Nam

u.

xét theo chi phí sản xuấ tở bảng 1 thì Việt Nam bất lợi trong việc sản xuất ra cả 2 mặt hàng trên vì đều có chi phí sản xuất cao hơn Nga Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3: Xuất nhập khẩu theo 2 khu vực thời kỳ 1976 -1985 - Ngoại thương Việt Nam

Bảng 3.

Xuất nhập khẩu theo 2 khu vực thời kỳ 1976 -1985 Xem tại trang 23 của tài liệu.
nhỏ cho tăng trởng và phát triển kinh tế của đất nớc. Ta có thể đi xem xt tình hình hoạt động ngoại thơng qua từng thời kỳ cụ thể . - Ngoại thương Việt Nam

nh.

ỏ cho tăng trởng và phát triển kinh tế của đất nớc. Ta có thể đi xem xt tình hình hoạt động ngoại thơng qua từng thời kỳ cụ thể Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 5: Xuất nhập khẩu theo khu vựcII thời kỳ 1981- 1990 - Ngoại thương Việt Nam

Bảng 5.

Xuất nhập khẩu theo khu vựcII thời kỳ 1981- 1990 Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 7. Mời mặt hàng xuất khẩu chính trong 7 tháng đầu năm 1999 - Ngoại thương Việt Nam

Bảng 7..

Mời mặt hàng xuất khẩu chính trong 7 tháng đầu năm 1999 Xem tại trang 37 của tài liệu.

Từ khóa liên quan