SKKN Sử dụng câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Địa lí, áp dụng bài Vũ Trụ - Hệ mặt Trời và Trái Đất - Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Địa lí 10 cơ bản

24 2K 4
SKKN Sử dụng câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Địa lí, áp dụng bài Vũ Trụ - Hệ mặt Trời và Trái Đất - Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Địa lí 10 cơ bản

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hoạt động dạy và học đạt kết quả cao nhất khi có sự hợp tác, tương tác giữa người dạy và người học nhằm đạt được mục tiêu của bài học. Vậy làm thế nào để luôn có được sự tương tác hiệu quả giữa người dạy và học sinh trong quá trình dạy học? Để làm được điều đó, trước tiên chúng ta phải có những phương tiện giao tiếp hiệu quả. Một trong những phương tiện giao tiếp hiệu quả trong lớp học đó là việc đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi trong dạy học đặc biệt quan trọng trong các tiết học Địa lí. Bởi, Địa lí là một môn học tìm hiểu về sự vận động của các yếu tố tự nhiên cũng như các vấn đề về kinh tế - xã hội, vì vậy cần có sự tư duy, tưởng tượng và sự sáng tạo của học sinh. Gần đây, các đề tài về lĩnh vực đặt câu hỏi trong dạy học ở Việt Nam cũng được nghiên cứu sâu rộng. Tiêu biểu là các hoạt động nghiên cứu tại Trường Đại học Giáo dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội với nội dung “Dạy học với câu hỏi hiệu quả”. Các nhà giáo dục của chương trình Dạy học cho tương lai của Intel nhấn mạnh vai trò của đặt câu hỏi: “Đặt câu hỏi là trọng tâm của phương pháp dạy học tích cực. Điều quan trọng là phải lựa chọn được loại câu hỏi thích hợp để kích thích tư duy của học sinh và thu hút các em vào các cuộc thảo luận hiệu quả”. Nghệ thuật đặt câu hỏi là một trong những kỹ năng cơ bản của giáo viên trong quá trình dạy học. Tất cả những khía cạnh trên cùng với thực tế của đối tượng học tập đã thôi thúc tôi lựa chọn nghiên cứu về đề tài “Sử dụng câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Địa lí, áp dụng bài: Vũ Trụ. Hệ mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Địa lí 10 cơ bản”. Với mong muốn đóng góp một cách thức sử dụng triệt để, sáng tạo ý tưởng đó trong quá trình dạy học Địa lý ở phổ thông. Từ đó nâng cao hiệu quả của các giờ dạy Địa lí ở trường phổ thông. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1 1.Cơ sở lý luận của vấn đề 1.1.Câu hỏi hiệu quả cao. Câu hỏi trong dạy học là linh hồn của tiết học. Câu hỏi trong dạy học chính là vấn đề giáo viên đặt ra trên cơ sở logic bài dạy, yêu cầu học sinh thực hiện dựa trên nền tảng kiến thức sẵn có nhằm hoàn thành mục tiêu bài học. Câu hỏi trong dạy học có vai trò cực kỳ quan trọng: tạo môi trường giao tiếp; tạo môi trường học tập; là công cụ khai thác kiến thức, phát triển tư duy cho người học; đồng thời câu hỏi để kiểm tra, đánh giá kết quả của người học. Thuyết phân loại của Bloom thường gắn kết với chiến lược đặt câu hỏi. Nhưng có ít giáo viên có thể áp dụng được những kiến thức đó khi hỏi học sinh. Đi tiếp con đường của cha mẹ ông, Ivan Hannel đã ứng dụng thành công phân loại Bloom vào việc đặt câu hỏi hiệu quả cao, đặt tên là HEQ. Sau khi nghiên cứu tài liệu, tham khảo sách báo, người nghiên cứu đưa ra khái niệm về HEQ như sau: - Câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học là câu hỏi hướng tới sự phát triển khả năng tư duy phê phán và sáng tạo của người học, phù hợp với môi trường dạy học và có sự liên kết với hệ thống câu hỏi trong bài học nhằm hình thành nên các khái niệm hoàn chỉnh (đáp ứng yêu cầu mục đích người học) - Câu hỏi hiệu quả cao là một hệ thống các câu hỏi cho một bài học, được đặt ra theo các bậc nhận thức Bloom; nhằm mục đích hình thành và phát triển khả năng tư duy phê phán và sáng tạo cho người học. 1.2.Các tiêu chuẩn xác định tính hiệu quả của câu hỏi. Câu hỏi hiệu quả cao theo Ivan Hannel được xác định bởi các yếu tố: - Chất lượng câu hỏi, mục đích của câu hỏi do người dạy đặt ra cho học sinh. 2 - Chất lượng câu trả lời của học sinh: Có 3 tiêu chuẩn đánh giá câu trả lời của một học sinh cho một câu hỏi: Mức đặc trưng/cụ thể; Sự hoàn thiện ; Sự đánh giá/minh chứng. - Mức độ hứng thú với các câu hỏi và cuối cùng là mức độ kiến thức học sinh thu nhận được sau tiết học. Vì vậy, câu hỏi hiệu quả cao không chỉ là một câu hỏi độc lập mà đó là một hệ thống các câu hỏi. Hệ thống câu hỏi này kích thích được khả năng tư duy phê phán sáng tạo của người học. 1.3. Quy tắc đặt câu hỏi của Ivan Hannel. Theo Ivan Hannel, việc đặt câu hỏi được xây dựng dựa trên 7 quy tắc. Các quy tắc này dựa trên những đặc điểm tâm lí của học sinh và môi trường dạy học. Quy tắc 1: Học sinh đến trường là để học tập và chúng bắt buộc phải học. Nếu chúng ta chỉ lên lớp và mong đợi các học sinh của mình tự giác tham gia vào bài học thì đó là một sai lầm. Nếu không phải tồn tại các kỳ thi thì có lẽ học sinh tới trường chỉ để gặp mặt chuyện trò. Vì vậy giáo viên hãy tương tác và hỏi tất cả các em học sinh trong lớp dù chúng giơ tay hay không giơ tay. Quy t ắc 2: Học sinh là những người chưa được giáo dục, rèn luyện đầy đủ, chứ không phải thiếu đầu óc suy nghĩ; chúng không hoạt động chứ không phải đã chết! Theo thống kê , 90% học sinh có một bộ óc khoẻ mạnh, có thể tham gia hoạt động ở mức chấp nhận được hay ở mức cao trong các hoạt động mang tính học thuật. Do đó hãy hỏi học sinh cùng một lượng câu hỏi có chất lượng như nhau; chọn câu hỏi rồi chọn học sinh trả lời. Qui tắc 3: Chúng tôi cho rằng chiều sâu của câu hỏi tạo ra những kết quả khác nhau. Mục đích của việc đặt câu hỏi hiệu quả là kích thích tư duy phê phán của học sinh. Kết quả của hoạt động tư duy phê phán thể hiện khác nhau tùy theo 3 chất lượng câu hỏi đặt ra. Vì vậy hỏi nhiều câu hỏi và cố tránh kể chuyện, gợi ý, giúp đỡ hay những hình thức dạy học không đặt câu hỏi khác. Quy tắc 4: Sự chứng minh cũng quan trong như câu trả lời được đưa ra. Để thực hiện nguyên tắc này giáo viên hãy đề nghị học sinh đánh giá câu trả lời của bạn , đưa ra lí do cho câu trả lời của mình Quy tắc 5: Duy trì môi trường đặt câu hỏi tích cực và thúc đẩy nó. Nguyên tắc này không chỉ được lưu ý trong các giờ học sử dụng câu hỏi mà còn cần chú ý với tất cả các phương pháp dạy học, nghĩa là tạo được sự chú ý và duy trì hứng thú của học sinh trong suốt giờ học. Hãy hỏi với giọng trung tính, khẳng định, tránh câu hỏi cường điệu. Quy tắc 6 : Đặt câu hỏi có mục đích chứ không phải ngẫu nhiên Một câu hỏi ngẫu nhiên có thể không đúng hay không phù hợp với hệ thống câu hỏi của bài học làm cho sự hình thành kiến thức của học sinh thêm khó khăn Do vậy giáo viên không nên hỏi vì mục đích suy đoán. Quy tắc 7: Khi học sinh trả lời "Em không biết" đa phần là một cách trốn tránh sự tham gia vào bài học. Hãy hỏi 1 - 3 hay nhiều câu hỏi hơn thế sau khi nhận được câu trả lời "Em không biết". 1.4.Các bước đặt câu hỏi của Ivan Hannel.(7 bước đặt câu hỏi ứng với các bậc nhận thức: Nhớ, thông hiểu, vận dụng, tổng hợp- đánh giá) Bước 1: Đặt tên (ứng với bậc 1: nhớ của phân loại Bloom) - Thao tác đầu tiên của tư duy có phê phán trong HEQ là đặt tên, xác định hay tìm thông tin chính trong các nội dung. - Đây là một kỹ năng tư duy bậc thấp. Ví dụ: Các em đã đọc được gì về bài học ngày hôm nay của chúng ta? Bước 2: Liên kết (ứng với bậc 2: Hiểu của phân loại Bloom) 4 Bước 2 trong trật tự đặt câu hỏi là yêu cầu học sinh liên kết, suy luận, so sánh, đối chiếu và nhận ra những sự rời rạc trong nội dung. Do đó, bước 2 là bước liên kết các chương, phần, mục. Ví dụ: Vì sao lại kết luận như vậy? Bước 3: Thứ tự, trật tự, phân loại, nhóm họp, tóm tắt trước và tổng hợp (ứng với bậc 2: Hiểu của phân loại Bloom) Các câu hỏi trong bước 3 yêu cầu học sinh sắp xếp theo thứ tự, trật tự,phân loại hay tóm tắt trước một loạt các ý hay một phần nội dung. Ghi chú: Ba bước đầu tiên trong 7 bước giúp cho học sinh đi từ bước cơ bản đặt tên cho các ý đến kết hợp cả chu trình hay các quá trình. Một cách khác để kết hợp là đi từ bộ phận đến tổng thể. Bước 4 (ứng với bậc 2 Áp dụng của phân loại Bloom ) Bước 4 áp dụng cho việc giúp học sinh giải mã, hiểu hay đơn giản tìm ra một câu hỏi đặt ra hỏi gì. Trong khi bước 1, 2 và 3 nhằm vào nội dung của bài học, bước 4 được áp dụng khi bạn gặp phải các câu hỏi kiểm tra viết, câu hỏi ôn tập. Bước 5: Mã hóa, trả lời (Ứng với bậc 2: Áp dụng của phân loại Bloom) Trong bước 5 học sinh được đề nghị lựa chọn hay trả lời cho các câu hỏi mà các em đã giải mã trong bước 4. Nếu bước 4 là "câu hỏi muốn hỏi gì và tại sao bạn cho là như thế?" Thì bước 5 là "câu trả lời của bạn là gì và tại sao bạn lựa chọn câu trả lời đó?” Bước 6: Áp dụng, chẩn đoán, dự án và khái niệm hóa (Ứng với bậc 3: Áp dụng của phân loại Bloom) Bước 6 là yêu cầu học sinh áp dụng, dự đoán, thay đổi hay sử dụng những gì đã được học trong bài học vào một hoàn cảnh mới và khác biệt. Một vài ví dụ mẫu về các câu hỏi trong bước 6 là: - Bạn sử dụng điều này trong một ngữ cảnh khác như thế nào? - Bạn sẽ áp dụng phần kiến thức này cho cuộc sống của riêng bạn ra sao? 5 Bước 7 : Tóm tắt và kết luận (Ứng với bậc 4: Tổng hợp và bậc 5: Đánh giá của phân loại Bloom) Bước 7 yêu cầu học sinh làm một bản tóm tắt cuối cùng về những gì các em đã học trong bài học hay trong tiết học. Bước 7 có thể nói đơn giản là hỏi học sinh "Các em có hiểu gì trong tiết học ngày hôm nay?". Mục tiêu của bước 7 là tóm tắt nội dung đã cho và khiến học sinh nhận ra sự liên kết giữa các kiến thức đã học. 2. Thực trạng của vấn đề Việc sử dụng câu hỏi trong dạy học Địa lí hiện nay thường là : Giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc bằng cách đọc SGK hoặc quan sát biểu đồ, lược đồ có sẵn trong sách rồi trả lời câu hỏi có trong sách hoặc những câu hỏi rời rạc, không có sự lôgic. Sau đó giáo viên tóm tắt và kết luận lại cho học sinh về những nội dung chính. Với cách dạy như trên thể hiện được phong cách, phương pháp và khả năng truyền đạt kiến thức của người giáo viên, tuy nhiên với cách thực hiện như vậy, gây không ít khó khăn cho cả giáo viên lẫn học sinh, sau khi nghiên cứu xong kiến thức về địa lí, đặc biệt là địa lí tự nhiên thường mờ nhạt và trừu tượng. Do đó học sinh rất khó khăn trong quá trình tiếp nhận cũng như khắc sâu kiến thức vừa được học. Đồng thời người dạy cảm thấy nhàm chán sau mỗi giờ học, còn học sinh không thấy có hứng thú vì các em không phát huy được hết khả năng tư duy của mình và sự tự khẳng định mình ở mỗi câu hỏi. 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: 3.1. Áp dụng soạn câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Địa lí Với việc sử dụng ý tưởng về đặt câu hỏi hiệu quả cao của Ivan Hannel, người viết sáng kiến đã có một phương pháp luận để có thể nghiên cứu, áp dụng xây dựng quy trình đặt câu hỏi hiệu quả cao cho dạy học Địa lí nói riêng. 6 Việc dạy học Địa lí và các phương pháp dạy học Địa lí được chia theo các nội dung của bài học như: dạy khái niệm địa lí tự nhiên và kinh tế xã hội, mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí, dạy khai thác kiến thức địa lí từ bản đồ, lược đồ, Át lát Địa lí, làm các bài tập rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ và phân tích, nhận xét biểu đồ, bảng số liệu. Mỗi nội dung có những đặc trưng đặc thù riêng về phương pháp dạy 3.1.1.Dạy học các khái niệm Địa lí Sử dụng phương pháp cho học sinh quan sát các hiện tượng Địa lý. Vì vậy, theo người viết, phần đầu này chúng ta sử dụng các câu hỏi bước 1, 2, 3. Các khái niệm Địa lý được hình thành và hoàn thiện dần theo bậc học. Học sinh ngày càng hiểu rõ nội hàm của các khái niệm. Do đó phần này có thể sử dụng câu hỏi bước 6,7. 3.1.2.Dạy học các mối quan hệ giữa các đối tượng Địa lí Một đối tượng địa lí tự nhiên hoặc địa lí kinh tế xã hội nào đó bao giờ cũng có mối quan hệ với các đối tượng khác. Do vậy, phần này sử dụng chủ yếu câu hỏi bước 4,5. 3.1.3.Dạy khai thác kiến thức từ bản đồ, Át lát Địa lí Về mặt nội dung, bản đồ có khả năng phản ánh sự phân bố và những mối quan hệ của các đối tượng địa lí trên bề mặt Trái đất một cách cụ thể mà không có phương tiện nào khác có thể làm được. Những kí hiệu màu sắc, cách biểu hiện trên bản đồ là nội dung địa lí đã được mã hóa. Về mặt phương pháp, bản đồ được coi là phương tiện trực quan, giúp học sinh khai thác, củng cố tri thức và phát triển tư duy trong quá trình giảng dạy địa lí. Tổ chức quá trình dạy học trên cơ sở bản đồ và Át lát địa lí nhằm hình thành ở học sinh năng lực giải quyết vấn đề. Các mức độ khi đọc và khai thác bản đồ Cách giải quyết Bậc CH được áp dụng 7 Mức sơ đẳng (nhận biết) Đọc được ví trí của các đối tượng địa lí, có được biểu tượng về các đối tượng đó, thông qua hệ thống kí hiệu đã quy ước trên bản đồ Dùng câu hỏi bậc 1 vào phần này. Mức hiểu biết Từ vị trí của đối tượng Địa lí cần phải có sự kết hợp với các kiến thức địa lí để tìm ra những đặc điểm tương đối rõ ràng của những đối tượng địa lí được biểu hiện trên bản đồ. Mức này có thể mô tả được các đối tượng trên bản đồ với các đặc điểm chung của chúng. câu hỏi bậc 2. Mức vận dụng Khi đọc bản đồ phải biết kết hợp kiến thức bản đồ với những kiến thức địa lí sâu hơn để so sánh, phân tích, tìm ra những mối liên hệ giữa các đối tượng địa lí. Áp dụng chủ yếu là câu hỏi bậc 3. (bước 5,6,7) 3.1.4.Dạy học qua các bảng số liệu thống kê Quy trình hướng dẫn học sinh khai thác tri thức từ bảng số liệu theo các bước sau: Hình thức dạy học Bậc CH được áp dụng Xác định mục đích của việc phân tích số liệu Sử dụng câu hỏi bước 1,2 Đánh giá số liệu Sử dụng câu hỏi bước 3, Phân tích, so sánh, đối chiếu các số liệu(sử dụng một số phép toán đơn giản để rút ra những nhận xét cần thiết, kể cả việc sử dụng máy tính) Chú trọng vào khải năng dự đoán định tính của học sinh do vậy sử dụng nhiều câu bước 5,6,7. 3.1.5. Dạy học qua khai thác biểu đồ Hình thức DH Cách giải quyết Bậc CH được áp dụng Bước 1 Cho học sinh quan sát biểu đồ. Xác định Phần này sử 8 biểu đồ thuộc loại nào? Được thể hiện bằng hình thức nào?Nội dung của biểu đồ? dụng câu hỏi chủ yếu bước 1,2 Bước 2 Phân tích các số liệu được biểu hiện trên biểu đồ. Xác định vị trí, vai trò của từng thành phần trong biểu đồ. Chúng ta sử dụng câu hỏi bước 2, 3 Bước 3 Nêu nhận xét phục vụ cho việc tìm hiểu, mở rộng tri thức địa lí. Sử dụng câu hỏi bước 2,3,6,7 3.1.6.Dạy các bài tập thực hành Trong phần này chúng ta sử dụng các câu hỏi chủ yếu là bước 4, 5. 3.1.7. Dạy học qua băng hình(video) Trong các phương tiện kĩ thuật dùng để dạy học Địa lí hiện nay, băng hình đã bắt đầu được sử dụng ở những trường có điều kiện (máy chiếu, băng ). Đây là phương tiện đem lại hiệu quả cao, cung cấp nguồn tri thức lớn. Khi sử dụng băng hình, đặt câu hỏi theo trình tự sau: Sau khi xem băng, giáo viên đặt câu hỏi với mục đích kiểm tra nhận thức của học sinh.(Em vừa xem đoạn phim nói về vấn đề gì?) – Câu hỏi bước 1,2 Đặt câu hỏi cho học sinh thảo luận, nhận xét, mối quan hệ các đối tượng địa lí.(Câu hỏi vì sao, tại sao ) – câu hỏi bước 4,5 Học sinh có thể viết lại nội dung rồi trình bày trước lớp – câu hỏi bước 7 3.2. Các bước soạn giáo án Địa lí sử dụng câu hỏi hiệu quả cao Các bước lập giáo án bài dạy sử dụng câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Địa lí: Thứ nhất: Xác định mục tiêu bài dạy (theo phân bậc nhận thức Bloom): nghiên cứu về kiến thức nền của người học như thế nào? Đồng thời bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ giáo dục đã ban hành cho chương trình Địa lí trung học phổ thông. 9 Thứ hai: Xác định logic kiến thức trong bài học (khi phân tích giáo án, ta phải đưa ra được logic của bài học cho học sinh) chú ý: bám chặt vào đặc thù của từng nội dung một (khái niệm, ) bám sát mục tiêu bài dạy. Đồng thời phải dựa trên điều kiện cơ sở vật chất của trường học. Thứ ba: Xác định phương pháp dạy học (thuyết trình, hoạt động nhóm ) dựa trên việc xác định được logic bài giảng. Thứ tư: Xây dựng hệ thống câu hỏi HEQ sử dụng trong bài dạy tuân thủ các nguyên tắc ở trên đồng thời phù hợp với logic và phương pháp đã lựa chọn. Theo lý thuyết HEQ chúng ta không thể nhảy bậc câu hỏi. Tuy nhiên khi ứng dụng vào Địa lí, tôi thấy rằng, trong một tiết học Địa lí, có thể có rất nhiều nội dung được truyền tải: như khái niệm;các mối quan hệ giữa các đối tượng Địa lí, bản đồ,bảng số liệu, thực hành Vì vậy giáo viên không thể cứ tuân thủ 7 bước đặt câu hỏi HEQ để dạy từng nội dung, mà phải biết kết hợp các nội dung trong từng bước câu hỏi và kiến thức cần đạt tới phù hợp mục tiêu đã đặt ra. Ví dụ về HEQ sử dụng trong dạy bài: Vũ trụ. Hệ mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất- lớp 10 Ban cơ bản Mục I.1. Vũ trụ. Hệ Mặt trời và Trái Đất trong Hệ Mặt Trời. GV cho HS xem video về Vũ trụ - Hệ Mặt Trời CH1: Bạn nào cho cô biết các em vừa xem đoạn phim nói về vấn đề gì không ? – Vũ Trụ - Hệ Mặt Trời. CH2: Vậy có ai biết vũ Trụ là gì không nhỉ ? – Là khoảng không gian bao la vô tận chứa hàng trăm tỉ Thiên hà. CH3: Hãy nêu những hiểu biết của em về Thiên hà ? Mỗi thiên hà là tập hợp của nhiều thiên thể, khí, bụi và bức xạ điện từ. CH4: Quan sát thiên hà có chứa Hệ Mặt Trời em hãy mô tả về thiên hà đó? Thiên hà có chứa Mặt Trời được gọi là Dải Ngân Hà, có dạng xoắn ốc, giống như một cái đĩa với đường kính là 100.000 năm ánh sáng.(năm ánh sáng bằng 9460 tỉ km) 10 [...]... kiến đã tiếp cận với hệ thống ý tưởng câu hỏi hiệu quả cao của Ivan Hanel về đặt câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Áp dụng ý tưởng sử dụng câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Địa lí, xây dựng quy trình sử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học Địa lí Thiết kế bộ 15 câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học bài Vũ Trụ Hệ Mặt Trời và Trái Đất Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất Tiến hành thử nghiệm... TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY CỦA TRÁI ĐẤT A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Qua bài học, HS cần: 1 Kiến thức: - Nhận thức được Vũ Trụ là vô cùng rộng lớn Hệ mặt trời, trong đó có Trái Đất chỉ là một phần nhỏ bé trong Vũ Trụ 20 - Hiểu khái quát về hệ Mặt Trời, Trái Đất trong hệ Mặt Trời - Giải thích được các hiện tượng sự luân phiên ngày – đêm, giờ trên TRái Đất, chênh lệch hướng chuyển động của các vật... mặt Trái Đất 2 Kĩ năng: - Xác định hướng chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời 3 Thái độ: - Xác định múi giờ, hướng lệch của các vật thể khi di chuyển trên bề mặt Trái Đất Nhận thức đúng đắn các quy luật hình thành, vận động và phát triển của các thiên thể B CHUẨN BỊ : - Quả địa cầu - Tranh ảnh về Hệ Mặt Trời - Đĩa CD, băng hình về Vũ Trụ, Trái Đất và. .. câu hỏi : CH1: Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính từ Mặt Trời ? CH2: Trái Đất có mấy chuyển động chính, đó là những chuyển động nào? CH3: Quan sát chuyển động tự quay của Trái Đất, Trái Đất tự quay theo hướng nào? CH4: Trong khi tự quay có điểm nào trên bề mặt Trái Đất không thay đổi vị trí ? Thời gian tự 22 3 Trái Đất trong Hệ Mặt Trời: - Vị trí thứ 3, khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời. .. hiệu quả của việc áp dụng câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Địa lí Trong khi thiết kế giáo án sử dụng câu hỏi hiệu quả cao, người viết sáng kiến đã không tuân thủ một cách trình tự các bước tiến hành đặt câu hỏi HEQ Nhưng người viết sáng kiến đã dựa trên đặc thù của môn Địa lí với các nội dung kiến thức như dạy khái niệm địa lí, hiện tượng địa lí tự nhiên, khai thác kênh hình…mà thiết kế câu hỏi hiệu. .. lập giáo án sử dụng câu hỏi hiệu quả cao ở trên, người viết đã soạn thảo giáo án bài: ” Vũ Trụ Hệ Mặt Trời và Trái Đất Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất Sử dụng giáo án trên giảng dạy thực nghiệm đồng thời giảng dạy với giáo án thường để đối chứng kết quả Người viết sáng kiến đã tiến hành giảng dạy tại lớp thực nghiệm là lớp 10A và lớp đối chứng với phương pháp giảng dạy thông thường... tự quay quanh trục thì có ngày và đêm không? CH4: Nếu có thì ngày và đêm sẽ như thế nào? Khi đó Trái Đất có sự sống không? Câu hỏi bước 2: C1 II Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 1 Sự luân phiên ngày, đêm: Do Trái Đất hình cầu, tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời, luôn được Mặt Trời chiếu sáng một nửa, sinh ra hiện tượng ngày, đêm luân phiên Câu hỏi bước 3: C2 Câu hỏi bước 6: C3,... vệ tinh đó là gì? Câu hỏi bước 1: C1, C2 Câu hỏi bước 2: C3 Câu hỏi bước 5: C4 Mục I.3.HS quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi : CH1: Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính từ Mặt Trời ? CH2: Trái Đất có mấy chuyển động chính, đó là những chuyển động nào? CH3: Quan sát chuyển động tự quay của Trái Đất, Trái Đất tự quay theo hướng nào? CH4: Trong khi tự quay có điểm nào trên bề mặt Trái Đất không thay đổi... bầu trời - Hình vẽ về sự luân phiên ngày đêm, sự lệch hướng chuyển động C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1 Ổn định lớp : 2.Kiểm tra bài cũ: 3 .Học bài mới : Khởi động: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính HĐ 1: Cả lớp I Khái quát vể vũ trụ, hệ Mặt Trời, Giáo viên cho HS xem video về vũ trụ, Hệ Mặt Trái Đất trong hệ Mặt Trời trời HS dựa vào đoạn phim, H 5.1 & kiến thức SGK, 1 Vũ trụ: trả lời các câu. .. phương pháp dạy học trong cùng một bài dạy Khai thác tối đa các phương tiện dạy học, đặc biệt là sự hỗ trợ của máy chiếu Làm được như vậy sẽ làm cho tiết học không bị nhàm chán, học sinh được tham gia vào các nội dung học tập do người dạy triển khai, học sinh sẽ hứng thú hơn vào bài học Tóm lại, câu hỏi hiệu quả cao vẫn được triển khai trong bài dạy và được sử dụng trong các phương pháp dạy học khác . cứu về đề tài Sử dụng câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Địa lí, áp dụng bài: Vũ Trụ. Hệ mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Địa lí 10 cơ bản . Với mong. về HEQ sử dụng trong dạy bài: Vũ trụ. Hệ mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất- lớp 10 Ban cơ bản Mục I.1. Vũ trụ. Hệ Mặt trời và Trái Đất trong Hệ Mặt Trời. GV. đặt câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học. Áp dụng ý tưởng sử dụng câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Địa lí, xây dựng quy trình sử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học Địa lí. Thiết kế bộ 15 câu hỏi

Ngày đăng: 20/04/2015, 11:18

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Quy tắc 2: Học sinh là những người chưa đ­ược giáo dục, rèn luyện đầy đủ, chứ không phải thiếu đầu óc suy nghĩ; chúng không hoạt động chứ không phải đã chết!

  • Qui tắc 3: Chúng tôi cho rằng chiều sâu của câu hỏi tạo ra những kết quả khác nhau.

    • Bước 5: Mã hóa, trả lời

    • (Ứng với bậc 2: Áp dụng của phân loại Bloom)

    • Bước 7: Tóm tắt và kết luận

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan