0

SKKN Giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục với năng lực thực Từ của học sinh trường TH Phú Thuỷ

13 1,014 0
  • SKKN Giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục với năng lực thực Từ của học sinh trường TH Phú Thuỷ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:12

Đề tài: Gii quyt s bt cp qua yờu cu nõng cao cht lng giỏo dc vi nng lc thc T ca hc sinh trng TH Phỳ Thu A. ĐặT VấN Đề Trong những năm cuối của thập kỷ XX và những năm đầu của thập kỷ XXI, giáo dục Việt Nam đã có những bớc tiến triển đáng kể, đạt đợc những thành tựu hết sức cơ bản .Tuy nhiên trong những thành tựu đạt đợc đó thì giáo dục Việt Nam lại có những khiếm khuyết vô cùng lớn đó là chất lợng giáo dục hạn chế và có chiều h- ớng giảm sút khó lờng. Giáo dục Việt Nam đang đứng trớc những thách thức to lớn trớc thời hội nhập. Nắm bắt đợc những tồn tại thiếu sót cơ bản đó, bớc vào năm học 2006 -2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cuộc vận động Nói không với tiếu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục . Đây là cuộc vận động lớn đợc Bộ GD- ĐT chính thức phát động vào ngày 31/7/2006 đã gây đợc sự chú ý , quan tâm đặc biệt của d luận xã hội, lãnh đạo Đảng , chính quyền các cấp từ TW đến cơ sở, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ,của phụ huynh và toàn thể học sinh. Cuộc vận động đợc xác định là khâu đột phá, làm tiền đề cho ngành giáo dục tự khẳng định mình, phấn đấu vơn lên , xoá bỏ những tiêu cực đang tồn tại, thực hiện sự đổi mới vì sự phát triển của nớc nhà , vì vinh dự và trách nhiệm của mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục , vì tơng lai của thế hệ trẻ Việt Nam. Năm học 2007 - 2008, toàn ngành tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006 TTg của Thủ tớng Chính phủ về cuộc vận động Hai không với bốn nội dung : Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, với vi phạm đạo đức nhà giáo và với tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp . Chất lợng giáo dục là mục tiêu trọng tâm và cơ bản xuyên suốt trong cả quá trình hoạt động của giáo dục phổ thông mà cơ bản là cấp Tiểu học. đặc biệt việc nắm vững đối tợng HS về lực học và đạo đức là khâu quan trọng trong quá trình thực hiện các hoạt động giáo dục nhằm tìm , lựa chọn giải pháp để nâng cao chất l- ợng toàn diện, đáp ứng mục tiêu đào tạo phù hợp với nền tảng giáo dục Tiểu học Phú Thuỷ đề ra từ đầu năm học. 1 Để có cơ sở phản ánh đúng thực chất chất lợng học tập thực tế của HS , từ đó đề ra phơng hớng , những giải pháp thích hợp trong chỉ đạo dạy và học , các tổ cần phải tổ chức kiểm tra, khảo sát chất lợng đầu năm. Đây là quá trình kiểm tra, đánh giá chất lợng thực tế của HS so với chuẩn kiến thức cơ bản của từng khối lớp nhằm giúp ngời Hiệu trởng thu nhận đợc thông tin về học lực của học sinh một cách chính xác , để từ đó có cơ sở vững chắc trong xây dựng kế hoạch , có biện pháp xử lý , điều chỉnh quá trình chỉ đạo dạy , học của nhà trờng và có những yêu cầu hợp lý đối với cán bộ , giáo viên. Song qua đợt kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm học . Học sinh không đạt yêu cầu ; Tỷ lệ học sinh có kết quả kiểm tra thấp : Cụ thể học sinh đạt điểm dới trung bình ( từ điểm 4 điểm 1 ) chiếm tỷ lệ hơn 8%. Với số liệu trên , rõ ràng chất lợng giáo dục thực chất của học sinh cha đảm bảo với yêu cầu nâng cao chất lợng giáo dục hiện nay . Đây là một trong những vấn đề bức xúc cần quan tâm. Với chức năng của ngời Hiệu trởng là ngời chịu trách nhiệm trớc xã hội về chất lợng giáo dục của nhà trờng. Do đó cần phải làm gì để nâng cao chất lợng theo yêu cầu giáo dục hiện nay . Đó là trách nhiệm của ngời Hiệu trởng . Với lý do trên tôi chọn nội dung Giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lợng giáo dục với năng lực thực tế của học sinh trờng TH Phú Thuỷ để làm đề tài kinh nghiệm trong quá trình quản lý,chỉ đạo. B. nội dung I. Cơ sở thực tiẽn . Hởng ứng cuộc vận động Hai không với 4 nội dung của ngành , ngay từ đầu năm học 2007 2008 Trờng TH Phú Thuỷ đã tổ chức xây dựng phơng hớng nhiệm vụ kế hoạch năm học trên cơ sở chức năng nhiệm cụ của trờng Tiểu học và dựa trên cơ sở hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học số 8232/BGDĐT- GDTH ngày 8/8 /2007 của Bộ GD ,, hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 số 22/GD-TH ngày 14/9/2007 của Phòng GD Lệ Thuỷ. Trong kế hoạch năm học Trờng TH Phú Thuỷ đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lợng dạy và học, trong đó có kế hoạch khảo sát thẩm định chất lợng chuyển giao đầu năm , nhằm xác định một cách chính xác chất lợng thực chất của học sinh để từ đó xây dựng hệ thống biện pháp , giải pháp thích hợp trong chỉ đạo dạy và học đạt kết quả thực chất theo yêu cầu của các cấp quản lý giáo dục và yêu cầu của cuộc vận động. 2 Ngày 3/10/2007 Hiệu trởng có quyết định tổ chức khảo sát, chuyển giao chất l- ợng hai môn Toán và Tiếng việt cho tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 kết quả cụ thể nh sau : * Môn Tiếng Việt: Số HS có điểm yếu 31em ,tỷ lệ 4,6%,cụ thể: Khối lớp1: 8 em ; Tỷ lệ: 7,8% Khối lớp2: 5 em ; Tỷ lệ: 4,4% Khối lớp3: 8 em ; Tỷ lệ: 6,4% Khối lớp4: 7 em ; Tỷ lệ:5,6% Khối lớp5: 3 em ; Tỷ lệ 1,7% * Môn Toán: Số HS có điểm yếu 76 em ,tỷ lệ 11,5% Khối lớp1: 18 em ; Tỷ lệ:17,8% Khối lớp2: 5 em ; Tỷ lệ:4,4% Khối lớp3: 15 em ; Tỷ lệ: 11,2% Khối lớp4: 23 em ; Tỷ lệ: 16,3% Khối lớp5: 15 em ; Tỷ lệ: 8,5% Nh vậy , nếu xét theo tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản theo quyết định 16/2005 Bộ GD-ĐT,thì những học sinh có kết quả dới điểm trung bình thuộc vào loại không đạt chuẩn lên lớp . Đối với những học sinh này nếu tiếp tục vẫn để các em theo học các lớp trên thì không thực hiện đúng theo tinh thần của cuộc vận động Hai không với 4 nội dung mà ngành đã phát động thực hiện. Thế nhng, kế hoạch phơng hớng nhiệm vụ năm học đã đợc thông qua hội nghị cán bộ- giáo viên và đã trở thành nghị quyết thực hiện , trong nghị quyết có nhiều nội dung song có nội dung giao chỉ tiêu chất lợng cho các khối lớp lên : Tỷ lệ học sinh trung bình trở lên cho các khối 1 đến khối 4 là 97% , tỷ lệ khá giỏi là 53% . Khối 5 tỷ lệ trung bình trở lên là 98% , khá giỏi 55% đến 60% . Học sinh lớp 5 hoàn thành chơng trình tiểu học đạt 100%. Nh vậy so với kết quả khảo sát đầu năm học thì chỉ tiêu đề ra cho các khối lớp quá cao , giải pháp nào để thực hiện đạt dợc kết quả ,điều đó ngời Hiệu trởng cần phải quan tâm. II. cơ sở lý luận. Trong tình hình hiện nay , trớc yêu cầu đòi hỏi thức chất trong chất lợng giáo dục , và nâng cao chất lợng giáo dục đào tạo đáp ứng đợc xu thế phát triển của đát nớc . Việc giải quyết vấn đề nêu trên là hết sức quan trọng , nó trực tiếp nâng cao chất lợng thực chất của học sinh và khẳng định đợc vai trò trách nhiệm lơng tâm 3 của tập thể giáo viên , hơn thế nữa nó cũng khẳng định đợc vị trí năng lực quản lý, chỉ đạo của Hiệu trởng nhà trờng . Qua đó , rút ra nhiều bài học quí báu cho những ngời làm công tác giáo dục nói chung, nhất là những ngời trực tiếp giảng dạy , trực tiếp quản lý chỉ đạo ở trờng tiểu học Phú Thuỷ. Do đó , mục tiêu cần đạt đợc là: - Thứ nhất : Thiết lập và giữ vững kỹ cơng nề nếp trong việc dạy học của tập thể giáo viên mà cụ thể là việc kiểm tra khảo sát, đánh giá chất lợng học sinh theo quyết định 30. - Thứ hai: Tạo đợc sự công bằng trong giáo dục từ đó giúp học sinh có ý thức tự học và chăm học hơn để nâng cao trình độ nhận thức , giúp cho các em có ý chí vơn lên tự tin hơn trong chiếm lĩnh tri thức, nắm bắt đợc kiến thức kỹ năng tối thiểu cần đạt đợc theo quyết định 16. - Thứ ba: Củng cố đợc lòng tin của phụ huynh , của ban đại diện cha mẹ học sinh, của lãnh đạo chính quyền địa phơng và của cơ quan lãnh đạo chuyên môn đối với tập thể nhà trờng. Giúp cho mọi ngời nhìn nhận đúng đắn về năng lực giảng dạy của giáo viên , năng lực quản lý chỉ đạo của tập thể ban giám hiệu . Từ đó tạo đợc niềm tin thật sự của xã hội cho công tác giáo dục , vì thế uy tính của ngời thầy lại tiếp tục đợc tôn vinh. - Thứ t : Củng cố đợc khối đoàn kết nhất trí trong tập thể hội đồng s phạm , tạo đợc niềm tin thực sự cho đội ngũ giáo viên về năng lực , quản lý , chỉ đạo của tập thể Ban giám hiệu nhằm thực hiện tốt nghị quyết hội nghị cán bộ giáo viên và nhiệm vụ năm học 2007 -2008 đề ra. - Thứ năm: Cuộc vận động hai không với 4 nội dung mà Bộ giáo dục phát động đi vào cuộc sống và đợc toàn xã hội đồng tình ủng hộ . Đây là việc làm đầy ý nghĩa để xây dựng đất nớc phồn thịnh vững bớc đi vào nền kinh tế tri thức mà cả khu vực và thế giới đã và đang thực hiện. III.Xây dựng, phân tích và lựa chọn ph ơng án giải quyết. Trong quá trình thực hiện cuộc vân động hai không trong đó có nội dung Nói không với tình trạng học sinh không đạt chuẩn lển lớp( ngồi nhầm lớp) . Chúng tôi đa ra phơng án giải quyết sau: Phơng án : Lập danh sách học sinh không đạt chuẩn ở các khối lớp trong kỳ kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm học 2007-2008 . Cho các em này đợc tiếp tục theo học bình 4 thờng . Hiệu trởng , và toàn thể giáo viên lập và tìm ra những giải pháp , biện pháp thiết thực , triển khai kế hoạch thực hiện bồi dỡng học sinh yếu kém , khắc phục tình trạng học sinh( ngồi nhầm lớp ). Thực hiện phơng án này có u điểm và hạn chế sau: *Ưu điểm: - Tạo tâm lý học tập , tu dỡng rèn luyện cho toàn thể học sinh , có điều kiện thuận lợi để học sinh thực sự nổ lực phấn đấu trong tự ôn tập và tự kiểm định kiến thức mới bằng những giải pháp , biện pháp mà đội ngũ giáo viên thực hiện giảng dạy , hiệu trởng thực hiện quản lý chỉ đạo . Nh thế hy vọng sẽ đợc học , đợc đến tr- ờng của những đối tợng này đợc khơi dậy . - Phụ huynh , chính quyền địa phơng và lãnh đạo chuyên môn các cấp có sự tin tởng bằng hoạt động chuyên môn của nhà trờng . Tiếp tục tạo đợc uy tín và nghề dạy học lại đợc tôn vinh . - Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy chuyên biệt ở các khối lớp có định h- ớng bồi dỡng, phụ đạo nhằm nâng cao chất lợng giáo dục thực chât , yên tâm tới tỷ lệ chất lợng đã đợc giao trong nghị quyết , kế hoạch thực hiện năm học 2007-2008 . - Nâng cao chất lợng giáo dục có độ tin cậy cao , hạn chế tối đa học sinh yếu kém , chấm dứt tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp ; bảo đảm đợc nề nếp kỷ cơng trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dạy học trong nhà trờng tiểu học . - Giáo dục bồi dỡng đợc những thế hệ trẻ có đủ trình độ , năng lực , trí tuệ để tiếp tục học lên các cấp học khác. - Tập thể ban giám hiệu nhà trờng rút đợc kinh nghiệm để lập lại kỹ cơng trong kiểm tra đánh giá chất lợng một cách thực chất . - Giải quyết hợp lý và thoả đáng các mâu thuẩn nảy sinh trong nội bộ nhà tr- ờng * Hạn chế:-Giáo viên chủ nhiệm rất vất vả để ôn luyên lại kiến thức của lớp học trớc , thậm chí phải dạylại kiến thức của lớp học trớc đồng thời phải dạy kiến thức lớp mới , tạo cho họ tâm lý nặng nề . - Sự phối kết hợp giữa nhà trờng và gia đình học sinh hết sức chặt chẽ mới hoàn thành đợc công việc . Thế nhng đối với vùng nông thôn thì việc quan tâm của phụ huynh thật hạn chế do đó cũng gây không ít khó khăn cho nhà trờng. 5 - Đầu t nhiều công sức , thời gian , kinh phí để thực hiện công việc này. IV.Lập các biện pháp,giải pháp thực hiện . 1. Căn cứ để lập kế hoạch thực hiện : Với mục tiêu nâng cao chất lợng giáo dục, thực hiện một cách nghiêm túc cuộc vận động thực hiện Hai không do Bộ GD-ĐT phát động , chúng ta phải thực sự coi trọng khâu kiểm tra đánh giá . Về mặt giáo dục , việc kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc sẽ tạo cho học sinh thực sự có ý thức tự học , cố gắng vơn lên trong học tập, nâng cao tính tự giác, tự lực, khắc phục tình trạng chủ quan , ỷ lại, để đạt kết quả học tập tốt hơn . - Căn cứ vào luật giáo dục năm 2005 và điều lệ trờng tiểu học năm 2007 ; trên cơ sở các văn bản hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD và sở GD- ĐT , căn cứ vào công văn số 22/GDTH ngày 14/9/2007 của Phòng GD về hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 2008 , dựa trên cơ sở nghị quyết hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 của trờng Tiểu học Phú Thuỷ . Căn cứ vào quyết định số 16 / QĐ-BGD-ĐT về ban hành chơng trình giáo dục phổ thông và quyết định 30/QĐ - BGD-ĐT -GDTH về đánh giá chất lợng học sinh tiểu học . Trên cơ sở tình hình thực tiễn của trờng tiểu học Phú Thuỷ để lập kế hoạch lựa chọn những biện pháp ,giải pháp phù hợp thực hiện. 2. Các giải pháp , biện pháp chống yếu kém nhằm giải quyết sự bất cập. Sau kết quả khảo sát, chúng tôi xin đa ra một số giải pháp và biện pháp cụ thể để bồi dỡng , phụ đạo học sinh yêu kém , giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh (ngồi nhầm lớp)nh sau: 2.1. Công tác quản lí chỉ đạo của Hiệu trởng. - Bố trí phần hành cụ thể cho CBQL: + Đ/C Hiệu trởng: Phụ trách chung, chỉ đạo chuyên môn khối 5 + Đ/C Phó hiệu trởng1: Phụ trách chuyên môn, chỉ đạo chuyên môn khối 3,4. +Đ/C Phó Hiệu trởng2: Phụ trách hoạt động ngoài giờ , chỉ đạo chuyên sâu khối 1,2 và các hoạt động khác. Tổ chức tốt công tác bồi dỡng, tự bồi dỡng của đội ngũ s phạm về cả chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch cụ thể về công tác thao giảng, dự giờ, đảm bảo đầy đủ các môn học, đầy đủ đối tợng giáo viên. Qua thao giảng, dự giờ, cần có biện pháp điều chỉnh kịp thời, tránh hiện tợng dự giờ nhng ngại góp ý hoặc góp ý xây dựng một cách nể nang, thiếu kiên quyết. 6 Lập hồ sơ xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bồi dỡng, phụ đạo học sinh yếu kém cho cả năm học và sau mỗi đợt kiểm tra định kỳ ( kế hoạch thống nhất từ Hiệu trởng, Phó hiệu trởng và tổ trởng chuyên môn và toàn thể giáo viên). Sau mỗi đợt cần đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời. Trong kế hoạch phải xác định đợc mục tiêu và giải pháp và theo dõi cụ thể đối tợng của từng lớp, từng khối. - Phó Hiệu trởng phụ trách chuyên môn, xây dựng quy trình chỉ đạo dạy phụ đạo học sinh yếu kém, ngồi nhầm lớp. Trong quy trình cần xây dựng chơng trình, kế hoạch, nội dung cụ thể và có sổ theo dõi cho từng khối lớp nhằm quản lý chặt chẽ kế hoạch phụ đạo của giáo viên. - Tăng cờng công tác kiểm tra việc thực hiện của các bộ phận đợc phân công và của giáo viên trong đó tập trung vào kỹ năng lập kế hoạch dạy học,trong kế hoạch dạy học phải thể hiện xác định rõ mục tiêu kiến thức,kỹ năng cần đạt cho từng loại đối tợng, quá trình dạy trên lớp phải tổ chức hoạt động cụ thể cho từng loại đối tợng tránh tình trạng giao việc chung chung . Quá trình bồi dỡng cá biệt ngoài giờ chính khoá, chỉ đạo bố trí sơ đồ chỗ ngồi, kiểm tra thực hiện sơ đồ chỗ ngồi. - Hiệu trởng bổ trí BGH dạy đều tất cả các lớp dể nắm bắt tình hình học tập của học sinh ,từ đó có định hớng giúp đỡ cho giáo viên trong công tác chống yếu lõi. - Hiệu trởng trực tiếp bố trí gời dạy thao giảng cho các khối ,bố trí việc dự giờ của BGH và Tổ trởng chuyên môn. - Bố trí phân công giáo viên đảm nhiệm công việc đúng năng lực, sở trờng tránh hiện tợng bố trí giáo viên nhầm chỗ từ đó không phát huy hết năng lực hoặc không đảm đong nổi công việc của mình. - Thiết lập thống nhất bộ hồ sơ theo dõi diễn biến chất lợng của từng học sinh, của từng lớp đối với đối tợng học sinh yếu kém, ngồi nhầm lớp. - Tổ chức ra đề, kiểm tra định kỳ đảm bảo đúng chuẩn kiến thức quy định, không hạ thấp hoặc nâng cao. Trong quá trình kiểm tra phải phân loại đối tợng, bố trí các loại đối tợng phù hợp để học sinh phát huy hết năng lực của mình. Chỉ đạo chấm kiểm tra chặt chẽ, đúng quy định, đúng biểu điểm. Tổ chức chấm lại 10% số bài học sinh đặc biệt phải chấm lại toàn bộ bài KTĐK của HS yếu kém để tìm ra những điểm yếu kém cần khắc phục cần bồi dỡng. - Bố trí CBQL trực tiếp kiểm tra các nội dung đánh giá trực tiếp nh đọc kỹ thuật, đọc phiếu. 7 - Kiên quyết không bố trí giáo viên trong cùng tổ,khối thực hiện coi KT và chấm KT học sinh khối đó. - Sau mỗi đợt KTĐK tổ chức họp toàn thể phụ huynh học sinh để GVCN thông báo kết quả KTĐK, cho phụ huynh trực tiếp xem bài KTĐK của con mình,tiến hành ký xác nhận vào bài kiểm tra.Phối hợp với GVCN tìm biện pháp giáo dục giúp đỡ. - Làm tốt công tác tham mu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Trong đó, cần quan tâm phối hợp với hội cựu giáo chức, báo cáo cụ thể, tranh thủ sự hỗ trợ của cựu giáo chức trong việc vận động, giáo dục cụ thể từng đối tợng. - Phối hợp với hội cha mẹ học sinh để có biện pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp. Tạo ra sự đồng thuận trong việc thực hiện cuộc vận động Hai không. - Phối hợp với ban chấp hành công đoàn để triển khai cuộc vận động Hai không và cuộc vận đông Kỹ cơng- Tình thơng - Trách nhiệm. - Tạo lập quy chế thi đua, gắn thi đua với chất lợng và số lợng, kiên quyết không đợc chạy theo thành tích hoặc không đợc buông thả, đẩy lùi t tởng chủ quan trung bình. - Xây dựng quy chế khuyến học, khuyến tài, kịp thời nhằm tạo đợc ý thức phấn đấu của giáo viên và học sinh.Lấy kết quả KTĐK đợt 1 làm căn cứ xâydựng đề án thởng cho học sinh và giáo viên,Cụ thể cho từng môn: *Học sinh có điểm từ 1-2 vơn lên đạt diểm TB hoặc khá thởng 40.000đ *Học sinh có điểm 3 vơn lên đạt diểm TB hoặc khá thởng 30.000đ *Học sinh có điểm 4 vơn lên đạt diểm TB hoặc khá thởng 20.000đ ( Lu ý: Chỉ thởng vào thời điểm cuối đợt 2 và cuối đợt 4,trong năm học có học sinh xuất hiện yếu GVCN tự giải quyết) Kinh phí trên đã đợc lãnh đạo trờng tham mu với hội khuyến học xã trích từ quỹ khuyến học, khuyến tài của xã để chi thởng. 2.2.Giải pháp của Tổ chuyên môn: - Tăng cờng công tác chỉ đạo bồi dỡng trực tiếp cho đội ngũ bằng nhiều hình thức: Bồi dỡng về phơng pháp dạy học, kĩ năng thiết kế bài dạy, thờng xuyên ôn luyện các công văn hớng dẫn, chuẩn kiến thức, kĩ năng cơ bản cần đạt theo quyết định 16, Công văn 896 và Quyết định 30. 8 - Tổ chức tốt thao giảng chuyên đề về phơng pháp dạy học cho từng môn học cụ thể. Định hình đợc cách dạy, cách học của từng loại bài, trong đó định rõ biện pháp kĩ thuật của GV về tạo cơ hội và cách tiếp cận kèm cặp, giúp đỡ tiếp sức cho HS yếu kém trong từng tiết học trên lớp. Hội thảo các chuyên đề Giữ vở sạch, viết chữ đẹp; Bồi dỡng học sinh giỏi,phụ đạo học sinh yếu kém,kinh nghiệm tiếp cận phụ huynh học sinh yếu kém. - Chủ động xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ tập trung vào các tiết thực hành, phụ đạo bồi dỡng. Sau thao giảng dự giờ cần rút kinh nghiệm cụ thể rút ra điều làm đợc, điều cần bổ sung rút kinh nghiệm. Ngoài ra bố trí cho tổ trởng, tổ phó dự đều các thành viên trong tổ và dự đều các môn học để có biện pháp tiếp sức cho cho GV trong tổ mình. - Theo dõi chặt chẽ số lợng HS yếu kém từng lớp, có chơng trình phụ đạo bồi d- ỡng phù hợp, thống nhất trong tổ song phải phù hợp với đối tợng của lớp. - Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ theo hớng, trao đổi kinh nghiệm, lựa chọn nội dung ôn luyện, thực hành, bồi dỡng. - Thờng xuyên kiểm tra hồ sơ theo dõi HS yếu kém của GV trong tổ, tiến hành kiểm tra chấm chữa của GV đối với tất cả các loại đối tợng, trong đó tập trung kĩ hơn vào đối tợng yếu kém. - Tích cực chỉ đạo tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trờng để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. 2.3.Giải pháp của giáo viên: - Sau kết quả phân loại đối tợng đầu năm, qua đợt KTĐK lần1 , GV phải phân định rõ từng loại đối tợng cụ thể nh: yếu từng nội dung, từng kĩ năng, từng môn một cách chính xác. Cụ thể là yếu phần nào, đến mức độ nào, sau đó ghi chép vào sổ hồ sơ theo dõi HS yếu kém. - Trong quá trình soạn bài, chuẩn bị bài GV phải xem đây là việc làm cần thiết và phải thực hiện nghiêm túc tránh máy móc, chép lại giáo án. Giáo viên phải nghiên cứu kỹ SGK, SGV, dựa trên đối tợng cụ thể của lớp mình để xác định mục tiêu cần đạt cho mỗi loại đối tợng. Trong phần mục tiêu cần ghi rõ yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng cho từng loại đối tợng. Trong các nội dung hoạt động cần bố trí thời gian hợp lí cho mỗi thời gian hoạt động, định rõ thời gian cần làm cho mỗi 9 hoạt động. Trong hoạt động cần xác định phần nào cần khắc sâu, chốt kĩ. Xác định đối tợng cần quan tâm và quan tâm ở nội dung nào ,mức độ nào độ nào. - Hoạt động dạy học trên lớp phải thể hiện đợc vai trò GV là điều hành dẫn đắt chứ không làm thay nói hộ, tạo cơ hội cần thiết cho học sinh đối tợng yếu kém đợc chứng tỏ mình, không dạy theo lối phát vấn cho đối tợng khá, giỏi. Cần lu ý tối đa đến đối tợng yếu, kém bằng hai hình thức: GV theo dõi giúp đỡ, Đôi bạn cùng tiến giúp đỡ.Qua mỗi đợt phải xem xét thay đổi đôi bạn cùng tiến cho phù hợp. - Bố trí sắp xếp hợp lí đến các đối tợng cần quan tâm ở những nơi thuận tiên nhất để đợc theo dõi, bố trí chỗ ngồi đảm bảo yêu cầu Đôi bạn cùng tiến, sau mỗi học kì cần hoán đổi vị trí sao cho hợp lý để tránh tình trạng HS nhờ nhau mà GV không kiểm soát đợc. - Bố trí thời gian bồi dỡng phụ đạo thích hợp kể cả trong giờ dạy, ngoài ra tranh thủ thời gian cuối giờ, hay ngày nghỉ để bồi dỡng phụ đạo thêm cho HS cá biệt ( đây là vấn đề cốt lõi để chống HS ngồi nhầm lớp). Nội dung phụ đạo bồi dỡng cuối buổi hoặc ngày nghỉ phải đợc GV ghi nhật kí vào một quyển sổ, HS thực hiện một loại vở riêng và phải đợc sự đồng ý cho phép của Hỉệu trởng. - Công tác kiểm tra chấm chữa: Thực hiện tốt quy định chấm chữa của chuyên môn, đảm bảo chấm chính xác, sửa lỗi kĩ lỡng ở từng bài. Riêng đối với HS yếu kém, GV cần chấm và sửa lỗi thật kĩ, tạo mẫu cần thiết để HS thực hiện, tránh hiện tợng sợ không đạt vở sạch, chữ viết đẹp mà bỏ quên số đối tợng này. - Thái độ chăm sóc HS nói chung phải đảm bảo tác phong mô phạm, tôn trọng nhân cách HS. Riêng đối với HS yếu kém cần có sự động viên khích lệ, tạo cơ hội, tạo điều kiện để HS chứng tỏ mình, không nhục mạ, chì chiết hoặc bỏ quên. - Công tác phối kết hợp với Hội cha mẹ HS và phụ huynh HS cũng đợc quan tâm đúng mức. Giáo viên cần liên hệ chặt chẽ với phụ huynh bằng phiếu liên lạc hoặc đến trực tiếp tạo điều kiện để phụ huynh quan tâm, tránh tình trạng gọi phụ huynh đến để trút hết sự yếu kém của HS hoặc đổ lỗi cho phụ huynh là cho phụ huynh thiếu kết hợp. Hồ sơ theo dõi HS phải đợc cập nhật đầy đủ theo từng tháng, từng đợt. Trong quá trình thực hiện cần ghi nhận xét chính xác sự tiến bộ hoặc có những biểu hiện sa sút của HS. Hồ sơ đợc lu giữ và chuyển giao các lớp đầy đủ. Đây là một trong những hồ sơ quan trọng để tiếp tục chống yếu lõi, chống ngồi nhầm lớp. . V . KếT QUả ĐạT ĐƯợC : 10 [...]... khai th c hiện kế hoạch Bồi dỡng ,chống yếu lõi học sinh yếu kémvà kinh nghiệm chỉ đạo Giải quyết sự bất cậpqua yêu cầu nâng cao chất lợng giáo dụcvới yêu cầu th c tế chất lợng của học sinh đã đạt đợc một số kết quả đáng phấn khởi, đó là :Phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến chất lợng học tập của con em mình ,học sinh tự giác và có ý th c học tập tốt hơn không có t tởng ỷ lại ,lời học ,chất lợng giáo dục. .. năng lực đội ngũ giáo viên, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tập th ban giám hiệu mà đứng đầu là Hiệu trởng Chính vì tầm quan trọng của nó đòi hỏi cần nhìn nhận khách quan về năng lực học tập th c tiễn và yêu cầu nâng cao chất lợng giáo dục hiện nay để tập th s phạm đa ra những biện pháp, giải pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện th c tế của từng trờng học cụ th nhằm 12 không ngừng nâng cao chất. .. lòng th ng yêu học sinh, quan tâm giúp đỡ học sinh tận tình, đánh giá đúng th c chất năng lực học của học sinh, tránh vị nể hoặc th ng hại học sinh, th ng xuyên cải tiến phơng pháp dạy học phù hợp với đối tợng th c tế lớp mình phụ trách *Đối với phụ huynh: Cần quan tâm hơn nữa trong việc chăm lo giáo dục con em tránh hiện tợng khoán trắng cho nhà trờng về chất lợng học tập của con em mình 11 *Đối với. .. 0,8% giảm 11% VI bài học kinh nghiệm : Để không ngừng nâng cao chất lợng giáo dục đáp ứng yêu câu chất lợng học sinh , chất lợng đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp , chất lợng cán bộ quản lý trong các trờng tiểu học nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục , đáp ứng sự đòi hỏi ngày càng cao về nâng cao chất lợng giáo dục th c chất , th c hiện nghiêm túc các cuộc vận động , các chủ trơng lớn của ngành , đặc biệt... không với 4 nội dung để lập lại kỷ cơng nền nếp dạy và học trong các cơ sở giáo dục nói chung nhất là trong các trờng tiểu học nói riêng ( Đây là bậc học nền tảng) Qua th c tiễn công tác quản lý, chỉ đạo và th c tế giải quyết sự bất cập của học sinh yếu kém, bản th n tôẩpút ra một số bài học: * Đối với ngời giáo viên đứng lớp: Tích cực học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao hiểu... dạy học một cách th c chất, có độ tin cậy cần thiết Tạo cho các em học sinh có cơ hội đợc học tập để sớm trở th nh những ngời có ích cho xã hội, tạo đợc niềm tin cho nhân dân, cho phụ huynh vào nền giáo dục của các trờng tiểu học Từ nội dung nêu trên đòi hỏi ngời Hiệu trởng , tập th hội đồng s phạm th t sự năng động sáng tạo, có tâm huyết th c sự với nghề giáo dục, có lòng vị tha, có tính nhân văn cao. .. quyền địa phơng: Sớm hình th nh quy chế, sử dụng quỹ khuyến học để th c hiện không những khuyến tài mà cần th c hiện công tác khuyến học đối với học sinh có nhiều cố gắng từ yếu vơn lên trung bình hoặc khá xây dựng ( xây dựng quỹ khen th ng cho những học sinh này) * Đối với ngời Hiệu trởng: Không ngừng học tập, tu dỡng để không ngừng nâng cao trình độ quản lý, xử lý công việc, th c hiện xây dựng nề nếp,... tộc, yêu nớc, yêu chủ nghĩa xã hội, có đầy đủ trí tuệ, năng lực t duy sáng tạo Đặc biệt với học sinh trờng tiểu học, nh mục tiêu giáo dục đặt ra đó là cấp học nền tảng, hình th nh nhân cách, phẩm chất đặc biệt cho con ngời, tạo những cơ sở ban đầu để các em tiếp tục học lên các cấp học khác Do vậy chất lợng trong các trờng tiểu học đợc xem là mục tiêu cần thiết, u tiên hàng đầu để đánh giá chất lợng, năng. .. VIi.Kết luận Nền giáo dục Việt Nam với vị trí là quốc sách hàng đầu, đảm bảo mục tiêu nang cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài Con đờng cơ bản đào tạo, bồi dỡng các th hệ con ngời có đủ bản lĩnh để đa dân tộc chúng ta vợt qua những nguy cơ tụt hậu so với phát triển cao trong th i đại nền kinh tế th trờng Với vị trí đặc biệt ấy của ngành giáo dục, với mục tiêu đào tạo th hệ trẻ th nh những... ,lời học ,chất lợng giáo dục dợc đánh giá th c chất và đợc nâng cao hơn.Cụ th : *Chất lợng giáo dục đạo đức, văn hóa đợc th hiện: Khối lớp Hạnh kiểm Học lực Đạt Cha đạt Toán Tiếng Việt Các mặt SL % SL % SL % SL % Loại Giỏi 665 100 0 0 372 57.1 345 53.0 Khá 182 28.0 277 42.5 TB 92 14.1 29 4.5 Yếu 5 0.8 0 0 - Học sinh giỏi lớp : 95 em - Học sinh tiên tiến : 193 So với đầu năm: Môn Tiếng Việt: yếu 0 em ,giảm . là trách nhiệm của ngời Hiệu trởng . Với lý do trên tôi chọn nội dung Giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lợng giáo dục với năng lực th c tế của học sinh trờng TH Phú Thuỷ để làm đề. khai th c hiện kế hoạch Bồi dỡng ,chống yếu lõi học sinh yếu kémvà kinh nghiệm chỉ đạo Giải quyết sự bất cậpqua yêu cầu nâng cao chất lợng giáo dụcvới yêu cầu th c tế chất lợng của học sinh đã. xác chất lợng th c chất của học sinh để từ đó xây dựng hệ th ng biện pháp , giải pháp th ch hợp trong chỉ đạo dạy và học đạt kết quả th c chất theo yêu cầu của các cấp quản lý giáo dục và yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục với năng lực thực Từ của học sinh trường TH Phú Thuỷ, SKKN Giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục với năng lực thực Từ của học sinh trường TH Phú Thuỷ, SKKN Giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục với năng lực thực Từ của học sinh trường TH Phú Thuỷ

Từ khóa liên quan