SKKN Tạo hứng thú cho học sinh môn Địa lý lớp 10 (Bài qui luật địa đới và phi địa đới)

24 2.5K 5
SKKN Tạo hứng thú cho học sinh môn Địa lý lớp 10 (Bài qui luật địa đới và phi địa đới)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10 (BÀI QUI LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ PHI ĐỊA ĐỚI)” I. Đặt vấn đề: 1/ Lý do chọn đề tài: Những năm gần đây, trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế tri thức đòi hỏi việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực nhằm từng bước cải tổ và chấn hưng nền giáo dục Quốc gia, đáp ứng và phù hợp với xu thế hội nhập toàn cầu. Trong đó, định hướng chủ đạo và xuyên suốt của việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khơi gợi năng lực tự nghiên cứu, lòng say mê, ham hiểu biết và học hỏi của học sinh. Thông qua sự đổi mới nội dung chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp, phương tiện dạy học nhằm đào tạo ra lớp người năng động, linh hoạt có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ và hoàn thiện về nhân cách để đảm đương sứ mệnh chủ nhân tương lai của đất nước - một đất nước đang trong thời kỳ vươn mình ra biển rộng, hội nhập vào một sân chơi lớn mà ở đó ngoài việc được đối xử bình đẳng, được tiếp cận với những tiến bộ của nền kinh tế tri thức, ta còn khẳng định vị thế phát triển nước ta trên trường Quốc tế bằng lối đi riêng với bản sắc riêng của dân tộc mình. Đó là vấn đề lớn, những thách thức lớn đặt ra không những cho các nhà chiến lược, các nhà hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ các Bộ, ban, ngành, mà còn đặt ra với mọi công dân Việt Nam. Dạy học nói chung và dạy học môn Địa lí nói riêng cũng góp phần đáng kể trong sứ mệnh chung đó.Với suy nghĩ, trăn trở của một giáo viên nhiều năm giảng dạy môn Địa lí ở trường trung học phổ thông của một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Tôi mong muốn làm như thế nào để các em say mê bộ môn địa lý nói chung và thích thú nghiên cứu quy luật của lớp vỏ địa lý nói riêng đây cũng là một vấn đề mà mỗi giáo viên bộ môn địa lý chúng tôi rất quan tâm. Xuất phát từ suy nghĩ trên, mong muốn khắc phục những khó khăn tồn tại trong dạy và học môn Địa lí tại tỉnh nhà. Tôi xin trình bày những suy nghĩ và kinh nghiệm nghiên cứu của mình về “Tạo hứng thú cho học sinh môn Địa lý lớp 10 (Bài qui luật địa đới và phi địa đới) ” ” thuộc chủ đề 7 Một số quy luật chủ yếu của lớp vỏ địa lí trong phần Địa Lí Tự Nhiên. Rất mong nhận được sự góp ý, xây dựng của tất cả anh chị em, bạn bè đồng nghiệp. 2/ Mục đích nghiên cứu: - Hướng dẫn học sinh có kĩ năng tự học, tự khai thác kiến thức, kết hợp sử dụng sách giáo khoa, CNTT vào dạy học nhằm gây hứng thú khi học bài 21. - Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập bộ môn. 3/ Lịch sử của đề tài : - Bản thân tôi bắt tay vào nghiên cứu đề tài từ khi đổi mới sách giáo khoa. Tôi đã nhiều lần thực hiện để rút kinh nghiệm dần qua nhiều giờ dạy và ứng dụng thí điểm vào các đợt thao giảng, đợt thi GV giỏi Trường PTTH Bắc Trà My. Mặt dù, được Hội Đồng Trường PTTH Bắc Trà My đánh giá giờ dạy tốt. Nhưng điều kiện trường còn nhiều khó khăn, điều kiện ứng dụng CNTT còn nhiều hạn chế nên đề tài chưa được phát huy hết công dụng.Vừa qua tôi đã ứng dụng lồng ghép vào giờ dạy thao giảng tại trường THPT Lê Quý Đôn và được các giáo viên trong tổ đánh giá cao. Bản thân đã mạnh dạng tham gia vào đợt “Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm học 2010-2011” của Trường ta và đã được Hội Đồng Trường công nhận. 4/ Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài: - Giới hạn nghiên cứu: Bài học 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới. - Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 10 của Trường THPT Lê Qúy Đôn. 5/ Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp quan sát: Qua dự giờ thao giảng và hội giảng của Trường. - Phương pháp nghiên cứu lý luận. - Phương pháp so sánh. - Phương pháp khảo sát, thống kê, tổng kết kinh nghiệm. II/ Cơ sở lý luận : Hiện nay theo chương trình cải cách giáo dục đã được pháp chế hóa trong luật giáo dục. Điều 24.2 “Giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phải phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng kĩ năng tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, nhằm tác động tới tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh” Trong bài giảng các kiến thức về quy luật điạ lí và các nội dung giáo dục môi trường đã trở thành nội dung mà giáo viên phải truyền thụ cho học sinh. Ta đã biết điạ lí tự nhiên – kinh tế xã hội là 2 yếu tố gắn bó mật thiết tác động qua lại với nhau vậy ngay từ đầu cấp học, học sinh cần nắm bắt các kiến thức địa lý tự nhiên để làm nền tảng cho hiểu biết điạ lí kinh tế- xã hội . III/ Cơ sở Thực tiễn : 1. Tình trạng thực tế trước khi thực hiện đề tài . - Học sinh không thích học, lười học, không biết nhận xét biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh, video còn rất lúng túng. - Kiểm tra bài thường không học thuộc bài, giở vở - Những câu hỏi phát vấn trong giờ học thường rất ít em phát biểu chỉ một vài học sinh có học lực khá xung phong xây dựng bài. -Tâm lý học sinh là một môn học khô khan, học sinh học lệch hoặc bỏ hẳn để học các môn thi vào đại học là những trở ngại lớn. - Nhiều giáo viên rất tâm huyết tuy nhiên còn một số ít giáo viên chưa tâm huyết với nghề nghiệp, chưa đầu tư nhiều vào chuyên môn vì quan niệm môn Địa lí là môn phụ. Nhưng thực tế đây là một môn thi có thể gánh điểm cho một số môn anh, toán để học sinh đổ đậu tốt nghiệp với tỉ lệ ngày càng cao ở các trường THPT nhất là trường ở vùng cao. - Khảo sát đầu năm học ở một số lớp đều có chung biểu hiện các em ít quan tâm. 2. Số liệu điều tra trước khi thực hiện ( số liệu đầu năm học ) Lớp Giỏi số lượng % Khá số lượng % Trung bình số lượng % Yếu số lượng % Lớp 10C1 (49hs) 4 8.2% 15 30,6% 20 40,8% 10 20,4% Lớp 10c6 (46hs) 1 2,2% 5 10.8% 30 65,3% 10 21,7% Lớp 10C8 0 0% 5 11,1% 19 42,2% 21 46,7% (45hs) IV. Nội dung và phương pháp thực hiện: 1. Đặc điểm môn Địa lí: - Môn Địa lí trong nhà trường có khả năng bồi dưỡng cho học sinh một khối lượng kiến thức phong phú về địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế - xã hội và những kĩ năng, kĩ xảo cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt là kĩ năng bản đồ mà không một môn học nào đề cập tới. Vì vậy, để giúp học sinh hiểu, nắm vững kiến thức địa lí trong dạy học Địa lí giáo viên cần đặc biệt coi trọng các vấn đề sau: + Phát triển cho học sinh tư duy địa lí đó là tư duy liên hệ tổng hợp xét đoán dựa trên bản đồ. + Tận dụng triệt để các thiết bị dạy học Địa lí như tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ, bảng thống kê, băng đĩa hình, trong đó quan trọng nhất là bản đồ. Qua bản đồ, học sinh dễ dàng có được các biểu tượng trong không gian đồng thời phát triển tư duy địa lí. + Tăng cường hướng dẫn học sinh quan sát, thu thập thông tin, vận dụng vào thực tế cho phù hợp với các quy luật của tự nhiên góp phần sử dụng tài nguyên một cách hợp lí nhất đồng thời biết cách bảo vệ môi trường đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội. *Cụ thể áp dụng vào bài học QUY LUẬT ĐIẠ ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI a. Học sinh cần phải nắm được: (Kiến thức cần đạt) - Hiểu và trình bày được một số biểu hiện của quy luật địa đới: +Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên thế giới. +Sự phân bố các các đai khí áp và các đới gió chính trên trái đất. +Sự phân bố các đới khí hậu trên trái đất. +Sự phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính. - Biểu hiện quy luật phi địa đới của lớp vỏ địa lý: + Quy luật đai cao: Biểu hiện rõ nhất của quy luật đai cao là sự phân bố các vành đai đất và thực vật theo độ cao. + Quy luật địa ô: Biểu hiện rõ nhất quy luật địa ô là sự thay đổi các kiểu thảm thực vật theo kinh độ. **Kiến thức nâng cao: - Có ý thức bảo vệ môi trường tài nguyên phù hợp với từng quy luật. b. Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng: - Phân tích mối liên hệ qua lại giữa các thành phần tự nhiên. - Phân tích tranh ảnh, Bản đồ, video. - Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để đưa ra những ví dụ minh hoạ cho các quy luật. c. Trên cơ sở đó làm cho học sinh có khả năng tự nhận thức được những vấn đề của quy luật địa đới và phi địa đới và vận dụng để giải thích đúng đắn về các hiện tựơng tự nhiên . d. Tất cả các kiến thức và kĩ năng trên cần được phối hợp vào bài giảng sao cho hợp lý nhất và quan trọng là phải truyền thụ đến học sinh như thế nào để các em tiếp thu kiến thức ngay trên lớp, về nhà có hứng thú học bài, hứng thú tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên và thích làm bài tập. Trong bài này để giáo dục cho các em lớp 10 cũng như truyền thụ kiến thức cơ bản về quy luật địa đới và quy luật phi địa đới giáo viên cần phải đạt các mục tiêu nói trên: Để đạt được những điều đó tôi luôn thực hiện phương pháp pháp ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy theo hướng tích cực sử dụng phương tiện trực quan “kênh hình” trong quá trình lên lớp. Phương pháp sử dụng “kênh hình” là phương pháp “dạy học lấy học sinh làm trung tâm ”là một tư tưởng, một quan điểm, một cách tiếp cận mới về hoạt động dạy học, phương pháp đó được thể hiện ở các khâu sau: - Tiến hành giảng dạy trên lớp để tạo điều kiện phát huy tính chủ động sáng tạo và năng lực tư duy ở học sinh. Trong quá trình giảng dạy tôi đã chú ý xây dựng hệ thống các câu hỏi phát huy tính tích cực tự làm việc của học sinh, giáo viên chỉ là người hướng dẫn - Luôn tiến hành kiểm tra việc thực hiện tự nghiên cứu ở học sinh bằng các phiếu học tập, các câu hỏi đã được tiến hành trong suốt bài giảng. Trên cơ sở đó giáo viên đặt câu hỏi dựa trên bản đồ, tranh ảnh, vi deo có trong sách giáo khoa và các tranh ảnh mà giáo viên đã sưu tầm để sử dụng làm phương tiện dạy học. Học sinh trình bày kết quả đã nghiên cứu, giáo viên giúp học sinh chuẩn kiến thức bằng kiến thức cơ bản cần phải nhớ trong bài học. d. Sử dụng đồ dùng dạy học: + Vành đai nhiệt trên trái đất, các đai áp và đới gió, các đới khí hậu, các vành đai thực vật theo độ cao trên núi Chim-bô- ra-giô, lược đồ phân bố thảm thực vật trên trái đất, lược đồ phân bố các loại đất trên thế giới. (phóng to theo sgk) + Tranh: Một số tranh ảnh về các cảnh quan chân núi, đỉnh núi, bờ Đông bờ Tây của lục địa. Đặc biệt các tranh ảnh về Sa pa, Đà lạt, các cảnh quan thiên nhiên, các đặc sản thiên nhiên của Quảng Nam. + Một số tranh ảnh khác Để nhằm phát huy tối đa tính chủ động của học sinh trong giờ học, tôi đã tiến hành và hướng dẫn để học sinh hiểu về nguyên nhân, biểu hiện của các quy luật địa đới và phi địa đới ở các phương tiện trực quan. 2. Những biện pháp thực hiện (Nêu rõ biện pháp ở từng phần trong bài giảng): ( phần mục tiêu bài học và phương tiện dạy học đã ghi ở phần trên ) QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI *TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn định :(1Phút) 2/ Kiểm tra bài cũ: (1Phút) Bài này là bài tổng kết chương Địa lí tự nhiên nên cô không dò bài mà trong quá trình học cô tiến hành kiểm tra lại kiến thức. 3/ Khám phá: (2Phút) Giáo viên chiếu 2 bản đồ về sự phân bố các vành đai đất và thực vật => đặt vấn đề . Trong bài trước các em đã học sự phân bố đất và thực vật theo vĩ độ và độ cao có nét gì giống nhau ? vậy sự phân bố này có mang tính quy luật hay không ? chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới Thời gian Hoạt động thầy và trò Nội dung cơ bản 20p hút 6Ph út I/ Quy luật địa đới : HĐ1 : ( cá nhân) Bước 1: (3 phut) Học sinh quan sát một số tranh ảnh (gv trình chiếu về động thực vật phân bố từ cực về xích đạo: như hình ảnh gấu Đông cực đến cảnh quan động thực vât vùng ôn đới rồi thiên nhiên vùng nhiệt đới (VN) và kiến thức sách giáo khoa. HS trả lời đó là sự thay đổi cảnh quan theo vĩ độ hay kinh độ?(Hs trả lời theo vĩ độ) =>HS hình thành khái niệm Bước 2: (3 phut) Liên hệ kiến thức bài trước, Giáo viên đặt câu hỏi : -Tại sao các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lí lại thay đổi có quy luật như vậy?(do khí hậu) Sau khi học sinh trả lời , giáo viên I/ Quy luật địa đới : 1/ Khái niệm : là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lý theo vĩ độ. [...]... diện và đáng giá được thực chất phần trăm học sinh thuộc bài tại lớp Một vài câu hỏi vấn đáp ta cho học sinh xung phong nhanh lấy điểm khuyến khích `Câu 1: Hs hãy: Kể tên các đới khí hậu từ xích đạo về cực ? Kể tên các vành đai khí áp từ xích đạo về cực ? Kể tên các đới gió từ xích đạo về cực ? Điểm khác nhau cơ bản giữa quy luật địa đới và phi địa đới là gì ? Câu 2: Nguyên nhân gây ra quy luật phi địa. .. 2 quy luật địa đới và phi địa đới tới bề mặt trái đất.(là 2 quy luật khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết, diễn ra đồng thời và tương hổ lẫn nhau) 3/Biểu hiện : Quy luật đai cao : là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lý và cảnh *Liên hệ thực tế:(2Phút) các em hãy cho biết trên lãnh thố Việt quan theo độ cao Quy luật địa ô : Nam và địa phương em đang sống là sự thay đổi có quy luật của... vật và hình tổng quát nhất về các đới gió các đai khí áp các vành đai nhiệt Đây là cách tổng kết vừa nhanh và vừa trực quan giúp học sinh thuộc bài và nhớ bài lâu hơn - Về nhà làm bài tập trong sgk, chuẩn bị bài 22 giờ sau học 5 Phụ lục: Phi u học tập 1 Quy luật Biểu hiện Địa đới Phi u học tập 2 Quy luật Khái niệm Nguyên Biểu hiện nhân Đai cao Phi u học tập 3 Quy luật Khái niệm Nguyên Biểu hiện nhân Địa. .. phần địa lí khác nhau vậy có tuân thủ theo quy luật địa đới không? =>khái niệm Tại sao có sự phân bố khác nhau về đất và thực vật theo độ cao ? Bước 2 :(3Phút) Giáo viên cho học sinh quan sát lại hình 19.1 để nói lên sự khác nhau của thảm thực vật theo chiều II/ Quy luật phi địa đới : Đông – Tây ở vĩ độ 400VB ? -Nguyên nhân của quy luật phi đia 1/ Khái niệm: Là quy luật phân đới ?? bố không phụ thuộc vào... Địa ô Thông tin phản hồi: cho phi u 2 và 3 (phi u 1 đã được ghi nội dung trong giáo án) Nội dung Quy luật Đai cao Quy luật Địa ô Khái niệm Là sự thay đổi có quy Là sự thay đổi có quy luật của các thành luật của các thành phần địa lý và cảnh phần địa lý và cảnh quan theo độ cao Nguyên nhân quan theo kinh độ Do sự giảm nhanh Do sự phân bố lục nhiệt độ theo độ cao địa , biển và đại ->Thay đổi độ ẩm, dương->... Đối với học sinh: - Phát huy được tính tích cực sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học cho người học, bỏ được thói quen học thụ động, ghi nhớ máy móc - Học sinh ngoài việc tự học còn biết trao đổi thảo luận với bạn trong nhóm, trên lớp, đề xuất ý kiến, biết quản lí thời gian khi hoạt động nhóm, tự tin khi trình bày một vấn đề địa lí - Học sinh được giải trí với các câu thơ, bài hát mà các bạn và cô cung... cung cấp - Giờ học trở nên nhẹ nhàng nhưng khắc sâu được kiến thức, học sinh thuộc bài tại lớp Từ chỗ không thích học thì nay nhiều em đã hăng say, hứng thú học tập và xung phong trả lời các câu hỏi phát vấn mỗi khi giáo viên đưa ra như: Quan sát hình em hãy nhận xét hoặc em hãy phân tích v.v Do đó cuối kì học số lượng học sinh yếu kém không còn đáng kể mà thay vào đó số lượng học sinh khá, giỏi... có sự thay đổi nào theo quy luật các thành phần địa lý và cảnh phi địa đới? Sau khi học sinh trả lời quan theo kinh độ do sự phân bố =>GV trình chiếu một số hình ảnh lục địa , biển và đại dương về Sa pa, Đà Lạt cảnh quan từ chân núi lên đỉnh núi Trình chiếu các cảnh quan đặc sản thiên nhiên từ Biển lên núi của Quảng Nam cho Hs nhận biết về địa phương ta bị chi phối bởi quy luật nào? Cảnh quan đa dạng... nhiên thay và thảm thực vật (10 kiểu thảm đổi chỉ qua dãy núi Bạch Mã ông thực vật ) đã thốt lên câu đó Chuyển ý: Ta đã biết các thành phần địa lí và lớp vỏ cảnh quan thay đổi một cách có quy luật từ xích đạo về 2 cưc Thế nhưng hình 21 sgk và các vành đai thực vật theo độ cao trên núi lại có sự khác nhau theo hướng Đông Tây và đai cao 15 Tại sao vậy? phút II/ Quy luật phi địa đới HĐ3 : ( cả lớp) (4Phút)... Lớp Giỏi Số lượng Khá % Số lượng Trung bình % Số lượng Lớp 10c1 30 15 4 (49hs) 61,2% 30,6% 10 30 5 (46hs) 21,8% 65,2% 10. 8% % Số lượng % 8.2% Lớp 10c6 Yếu 0 0% 1 2,2% Lớp 10c8 19 21 5 (45hs) 42,2% 46,7% 0 0% 11,1% VI/ KẾT LUẬN: Việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung, phương pháp dạy Địa lí nói riêng là một yêu cầu cần thiết và cấp bách, nhưng quan trọng hơn là việc áp dụng phương pháp dạy học và . suy nghĩ và kinh nghiệm nghiên cứu của mình về Tạo hứng thú cho học sinh môn Địa lý lớp 10 (Bài qui luật địa đới và phi địa đới) ” ” thuộc chủ đề 7 Một số quy luật chủ yếu của lớp vỏ địa lí trong. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10 (BÀI QUI LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ PHI ĐỊA ĐỚI)” I. Đặt vấn đề: 1/ Lý do chọn đề tài: Những năm gần đây, trước yêu. giờ học thường rất ít em phát biểu chỉ một vài học sinh có học lực khá xung phong xây dựng bài. -Tâm lý học sinh là một môn học khô khan, học sinh học lệch hoặc bỏ hẳn để học các môn thi vào

Ngày đăng: 11/04/2015, 23:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan