SKKN Một số kinh nghiệm dạy học sinh lớp 3 viết đúng chính tả trong môn Tiếng Việt

16 2.3K 4
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học sinh lớp 3 viết đúng chính tả trong môn Tiếng Việt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH LỚP VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ TRONG MÔN TIẾNG VIỆT” I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong trình dạy mơn Tiếng Việt, nhiệm vụ GV Tiểu học hình thành phát triển học sinh kĩ nghe, nói, đọc, viết Phân mơn Chính tả có nhiệm vụ rèn kĩ viết, nghe, đọc Qua chữ viết đúng, đẹp GV bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp tiếng Việt cho HS Phân môn Chính tả nhà trường có nhiệm vụ giúp HS nắm vững qui tắc tả hình thành kĩ tả Ngồi ra, cịn rèn cho học sinh số phẩm chất tính cẩn thận, óc thẩm mĩ Ngồi việc nắm vững vị trí, nhiệm vụ, tính chất, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp, GV phải nắm vững nguyên tắc dạy tả Tiếng Việt Dạy tả theo khu vực phải xuất phát từ tình hình thực tế mắc lỗi tả học sinh khu vực, vùng miền để hình thành nội dung giảng dạy xác định trọng điểm tả cần dạy cho HS khu vực, địa phương Như vậy, trước dạy, GV cần tiến hành điều tra để nắm lỗi tả phổ biến HS từ lựa chọn nội dung giảng dạy thích hợp với đối tượng HS lớp dạy II/ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT Ở LỚP Đơn vị trường Tiểu học nơi đa số người dân làm nơng Tình hình thực tế học sinh lớp vốn từ em hạn chế Các em hiểu nghĩa từ ngữ mức độ đơn giản từ ngữ tiếng Việt vô phong phú Đa số gia đình em cịn nghèo, cha mẹ cịn lo làm để kiếm sống, chưa thực quan tâm đến việc học tập em Phân môn Chính tả có vị trí quan trọng bậc tiểu học giai đoạn Tiểu học giai đoạn then chốt trình hình thành kĩ tả cho học sinh Chính tả bố trí thành phân mơn độc lập, có tiết dạy riêng bậc trung học sở khơng có Phân mơn Chính tả chương trình tiểu học có hai kiểu tả đoạn tả âm vần Nội dung tả âm vần luyện viết chữ ghi tiếng có âm, vần, dễ viết sai tả Thời gian dành cho tập tả âm vần dù ngắn so với tả đoạn song việc rèn kỹ qua tập có ý nghĩa lớn học sinh Qua tập tả âm vần em rèn luyện để tránh việc viết sai tả chữ ghi tiếng có âm, vần, dễ lẫn nhằm đạt mục tiêu môn học Tính chất bật phân mơn Chính tả thực hành hình thành kĩ năng, kĩ xảo cho học sinh thông qua thực hành, luyện tập 1- Về học tả học sinh lớp : Số liệu điều tra phân loại HS đầu năm : Tổng số HS Học lực mơn tả đầu năm Giỏi Khá Trung bình Yếu 29 :17,5% :30% 10 :35% 5: 17,5% Trong thực tế cho thấy HS cịn mắc lỗi tả nhiều, có số HS cịn viết sai 10 lỗi tả Ví dụ : Chiều sông Hương ( SGK TV tập – Trang 96 ) Số lỗi học sinh sai qua viết: Sai 1- lỗi : ( em ); Sai từ – lỗi : ( 10 em ); Sai từ đến 10 lỗi: ( 12 em ) Điều cho thấy kĩ viết em hạn chế làm ảnh hưởng tới kết học tập môn Tiếng Việt môn học khác - Học sinh viết sai tả chủ yếu em bị từ lớp dưới, chưa nắm vững âm vần, chưa phân biệt cách phát âm GV, chưa hiểu rõ nghĩa từ, chưa có ý thức tự học, tự rèn nhà, chưa ý viết tả - Học sinh viết sai tả số lỗi sau : - Lỗi vô ý, chưa cẩn thận (như thiếu dấu phụ, thiếu dấu thanh…) - Lỗi vần khó ( uênh, oang, oeo, uyên, uyêt…) - Lỗi phát âm sai ( at - ac, an - ang, iu - iêu…) - Lỗi không hiểu nghĩa từ ( để dành - tranh giành ) - Lỗi không nắm qui tắc tả ( gh, ngh đứng trước i, e, ê Cách ghi âm đệm ) Qua thống kê loại lỗi, thấy học sinh thường mắc phải loại lỗi sau: a/ Về điệu: Học sinh không phân biệt hai hỏi, ngã Ví dụ: sữa chữa , suy nghỉ b/ Về âm đầu: Học sinh viết lẫn lộn số chữ ghi âm đầu sau đây: + g / gh: đua ge + ng / ngh : củ ngệ + c / k: céo + ch / tr: chăn + s / x: chim xẻ + v / d / gi: dụ lúa + r / g: cá gô Qua thực tế giảng dạy nhiều năm nhận thấy lỗi ch/ tr; s/ x; r/ g ; v/d/ gi phổ biến c/Về âm chính: Học sinh hay mắc lỗi viết chữ ghi âm vần sau đây: + / ay / ây: mây bai + ao / au / âu: lao bàn + oe/ eo: mạnh khẻo + iu/ / iêu: chìu chuộng + oi/ / ơi: kêu gội + ăm/ âm: tầm + im/ iêm :lúa chim + ăp/ âp: gập gỡ + ip / iêp: liên típ + ui/ i: đầu đui + um/ uôm / ươm: buốm + ưi/ ươi: trái bửi + ưu/ ươu: khứu d/Về âm cuối: Học sinh thường viết lẫn lộn chữ ghi âm cuối vần sau đây: + at/ ac: đồ đạt + an/ ang: bàn + ăt/ ăc: mặt quần áo + ăn/ ăng: khăng quàng + ât/ âc: trái gất + ân/ âng: câng + êt/ êch: chênh lệt + ên/ ênh: lên đên + iêt/ iêc: thân thiếc + ut/ uc: núc áo + uôn/ uông: mong muống + uôt/ uôc: trắng muốc + ươn/ ương: lương 2/ Về dạy tả giáo viên: Hạn chế lớn chưa phát âm chuẩn, ảnh hưởng tiếng địa phương nên giáo viên vùng miền có cách phát âm chưa xác số từ Người miền Nam phát âm hồn tồn khơng phân biệt vần có âm cuối n / ng / nh; t / c / ch Hai bán âm cuối i/u lại ghi chữ i / y (trong tai/tay); u/o ( cau/ cao ), lỗi âm cuối lỗi khó khắc phục học sinh miền Nam Mặt khác lẫn lộn chữ ghi âm đầu ch / tr; s/ x; d/ gi; v/ d, phát âm không phân biệt hỏi, ngã Trong số người miền Bắc chưa phân biệt l / n; d / gi 3/Về chữ quốc ngữ: Ngoài qui ước chữ quốc ngữ, âm ghi dạng Ví dụ : / k / ghi c, k, q, âm gờ ghi / g /, gh; âm / ng / ghi ng, ngh Do phức tạp chữ quốc ngữ, ví dụ: / ă / lại ghi chữ a vần ay, au Các nguyên âm đôi iê, ươ, uô lại ghi dạng iê, yê, ia, ya, ươ, ưa, uô, ua (chia-khuya; chiến-tuyến; lương- lửa; buôn-mua).Âm đệm lại ghi hai chữ o u ( ví dụ: hoa - huệ ) III- MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ: 1- Biện pháp : Trước tình hình HS viết cịn sai nhiều lỗi tả, tơi áp dụng số biện pháp khắc phục sau : 1.1/ Luyện phát âm: Muốn học sinh viết tả, trước hết giáo viên phải ý luyện phát âm cho cho học sinh để phân biệt thanh, âm đầu, âm chính, âm cuối chữ quốc ngữ chữ ghi âm, cách đọc cách viết thống với Do có đọc ghi nhớ âm giáo viên đọc, học sinh tái viết Giáo viên phải cố gắng phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải giúp học sinh viết 1.2/ Phân tích so sánh: -Với tiếng khó, giáo viên áp dụng biện pháp phân tích cấu tạo tiếng, so sánh với tiếng dễ lẫn lộn, nhấn mạnh điểm khác để học sinh ghi nhớ Ví dụ: Khi viết tiếng “nặng” học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “nặn” giáo viên yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo hai tiếng - Nặng = N + ăng + nặng - Nặn = N + ăn + nặng So sánh để thấy khác nhau, tiếng “nặng”có âm cuối “ng”,tiếng “nặn” có âm cuối “n” Học sinh ghi nhớ cách phát âm cách viết không viết sai 1.3/ Giải nghĩa từ: Do phương ngữ miền khác nhau, cách phát âm chưa thống với chữ viết nên học sinh cần nắm rõ nghĩa từ để viết cho Ví dụ: Học sinh đọc “suy nghỉ” viết “suy nghĩ” học sinh cần hiểu “nghỉ” có nghĩa hoạt động bị ngừng lại, cịn “nghĩ” tính tốn điều Vì phải viết “suy nghĩ” Việc giải nghĩa từ thường thực tiết Luyện từ câu, Tập đọc, Tập làm văn…nhưng việc làm cần thiết tiết Chính tả mà học sinh khơng thể phân biệt từ khó dựa vào phát âm hay phân tích cấu tạo tiếng Có nhiều cách để giải nghĩa từ cho học sinh: Giáo viên cho học sinh đọc giải, đặt câu (nếu học sinh đặt câu tức HS hiểu nghĩa từ ), tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, miêu tả đặc điểm sử dụng vật thật, mơ hình, tranh ảnh… với từ nhiều nghĩa giáo viên phải đặt từ văn cảnh cụ thể để giải nghĩa từ 1.4/ Ghi nhớ mẹo luật tả: * Mẹo luật tả tượng tả mang tính quy luật chi phối hàng loạt từ, giúp giáo viên khắc phục lỗi tả cho học sinh cách hữu hiệu Ngay từ lớp 1, em làm quen với luật tả đơn giản như: Các âm đầu k, gh, ngh kết hợp với âm i, e, ê Ngồi giáo viên cung cấp thêm cho học sinh số mẹo luật khác sau : * Để phân biệt âm đầu s/ x: Đa số từ tên tên vật bắt đầu s : si, sồi, sả, sứ, sắn, sung, sao, sim, su su, sầu đâu, sơn trà, sậy, sấu, sến, sam, sán, sầu riêng, so đũa…sáo, sâu, sên, sam, sán, sếu, sị, sóc, sói, sứa, sáo sậu, sư tử… * Để phân biệt âm đầu tr/ ch: Đa số từ đồ vật nhà tên vật bắt đầu ch: chăn, chiếu, chảo, chổi, chai, chày, chén, chum, chạn, chõ, chĩnh, chng, chiêng… chuột, chó, chí, chồn, chuồn chuồn, chào mào, châu chấu, chiền chiện, chẫu chàng, chèo bẻo, chìa vơi… * Luật bổng - trầm ( luật hỏi- ngã từ láy ) Đa số từ láy âm đầu, yếu tố đứng trước mang huyền, nặng, ngã yếu tố đứng sau mang ngã Nếu yếu tố đứng trước mang ngang, sắc, hỏi yếu tố đứng sau mang hỏi (hoặc ngược lại ) Có thể cho học sinh thuộc hai câu thơ sau: Chị huyền mang nặng ngã đau Anh sắc khơng hỏi bị đau chỗ Ví dụ: Bổng:  Ngang + hỏi : vui vẻ, trẻo…  Sắc + hỏi : mát mẻ, vất vả…  Hỏi + hỏi : lỏng lẻo, thủ thỉ… Trầm:  Huyền + ngã : sẵn sàng, vững vàng…  Nặng + ngã : mạnh mẽ, vội vã…  Ngã + ngã : nhõng nhẽo, dễ dãi… 5/ Làm tập tả: Giáo viên đưa dạng tập tả khác để giúp học sinh tập tận dụng kiến thức học, làm quen với việc sử dụng từ văn cảnh cụ thể Sau tập, giáo viên giúp em rút qui tắc tả để ghi nhớ 1- Bài tập trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ trước từ ngữ viết : a- dặn b- căng nhà c- kiêu căng d- nhọc nhằn e- lằng nhằng g- cằng nhằng h- vắng mặt i- vắn tắt k- vuông vắng 2- Điền chữ Đ vào trống trước chữ viết tả chữ S vào ô trống trước chữ viết sai tả  chung sức  chung thành  chim xẻ  xẻ ván  nghèo đói  ngoằn ngoèo 10 3- Nối tiếng cột A với tiếng cột B để tạo thành từ viết tả A B a- cuộn trâu (1) b- ý rau (2) c- chuồng sẻ (3) d- khuôn sóng (4) e- luống muốn (5) g- sn mẫu (6) 4- Bài tập lựa chọn: * Chọn từ thích hợp ngoặc điền vào chỗ trống câu sau:  Chị Tư đang…………xe đạp (sửa, sữa )  Đôi………này đế rất……… (dày, giày)  Bài viết em còn………… sài (sơ, xơ )  Em thích nghe kể…………hơn đọc……… ( truyện, chuyện ) 5- Bài tập phát hiện: + Tìm từ sai tả câu sau sửa lại cho  Đàn xếu sải cánh cao  Quê hương dìu biếc  Hồ thu, nước chong vắt, mênh mông 11 6- Bài tập điền khuyết: Điền vào chỗ trống cho phù hợp:  d, r gi : …án cá, ….ễ….ãi, đêm….ao thừa, xếp hàng….ọc  s x :….ôn….ao,….a….ôi,….ung phong, đơn….ơ  ươn ương : s……mù, v……rau,cá………… ,vấn v…………  ât âc : gió b… , thứ nh……,quả g… ,m…….ong, ph… cờ  iu iêu: th…đốt, thả d…, nhịp đ…, gió h…h…, buồn th…., x…….vẹo 7- Bài tập tìm từ: Học sinh tìm từ ngữ chứa âm, vần dễ lẫn qua gợi ý nghĩa từ, qua gợi ý từ đồng âm, từ trái nghĩa * Tìm từ chứa có vần “ ươt ” “ ươc ”có nghĩa sau;  Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ: …………  Thi không đỗ : ……………  Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh : …………… * Tìm từ ngữ có hỏi ngã có ý nghĩa sau:  Cây trồng để làm đẹp : ……  Khung gỗ để dệt vải : ………  Trái nghĩa với từ thật : ……  Đoạn đường nhỏ hẹp thành phố : ……… *Tìm từ ngữ đồ vật có hỏi: ……… 12 *Tìm từ ngữ đồ vật có ngã: ……… 8- Bài tập phân biệt: Đặt câu để phân biệt cặp từ sau:  chúc - chút  nắng - nắn  no - lo  sáu - sáo  dành-giành  chiên - chuyên 9- Bài tập giải câu đố: - Chọn dấu “ hỏi ” hay dấu “ ngã ” để đặt chữ nghiêng giải câu đố sau: Mặt tròn nong Lưng lưng bụng nước, mát suốt đời Chăng nói lời Săn sàng giúp người cần em (Là gì? ) * Ngồi giáo viên phải kết hợp cho học sinh biết xây dựng đúng, loại bỏ sai.Bên cạnh việc cung cấp cho học sinh qui tắc tả, hướng dẫn học sinh thực hành luyện tập nhằm hình thành kĩ xảo tả cần đưa trường hợp viết sai để hướng dẫn học sinh phát sửa chữa từ hướng học sinh đến 2- Tổ chức dạy học : 13 Khi tổ chức hoạt động thực hành luyện tập, giáo viên lựa chọn hình thức luyện tập phù hợp đối tượng học sinh phù hợp với nội dung tập nhằm tạo hứng thú, phát huy tính tích cực chủ động học sinh học tập Trong trình học sinh làm bài, giáo viên quan sát cá nhân học sinh, nhóm học sinh để đôn đốc hướng dẫn biết làm sai để tổ chức cho học sinh nhận xét sửa chữa Đối với dạng tập khơng có đáp án nhất, giáo viên tổ chức cho học sinh luyện tập hình thức trị chơi thảo luận nhóm hiệu việc chữa tối ưu Giáo viên tổ chức cho học sinh nhận xét góp ý bạn, lỗi để chữa Trường hợp học sinh không phát lỗi, giáo viên gợi ý để học sinh nhận chữa lỗi Khi đánh giá, việc chấm cho học sinh, giáo viên nên tổ chức cho học sinh tự chấm chấm cho bạn dựa vào đáp án hướng dẫn chấm giáo viên Qua tập giáo viên tổng kết ý kiến chốt lại nội dung kiến thức cần ghi nhớ kỹ cần rèn luyện - Giáo viên nên tuyên dương, khen thưởng động viên kịp thời tạo hứng thú cho em say mê học tập IV/ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU: Trong trình giảng dạy, tơi áp dụng biện pháp nhận thấy học sinh có tiến rõ rệt Học sinh hứng thú học tả khơng cịn “sợ” học tả trước ( Số lỗi sai giảm hẳn ) Tỉ lệ học sinh viết sai tả giảm đáng kể, học sinh viết chữ đẹp nhờ suy nghĩ lâu “tiếng từ viết cho đúng” Những em trước sai 9,10 lỗi cịn 5,6 lỗi, em viết sai 4,5 lỗi 2,3 lỗi… Kết cụ thể sau: 14 Sĩ số học Học lực mơn tả sinh Giỏi Đầu năm 29 Cuối 29 năm 10 Khá Trung bình Yếu 10 12 V/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Việc phát lỗi tả, thống kê, tìm ngun nhân mắc lỗi, từ đưa biện pháp khắc phục cần thiết thiếu trình dạy học Tiếng Việt Nhưng đưa biện pháp khắc phục thực cách có hiệu Sửa chữa, khắc phục lỗi tả q trình lâu dài, địi hỏi người giáo viên phải kiên trì, bền bỉ, khơng đựơc nơn nóng Bởi có học sinh tiến vài tuần có học sinh tiến diễn chậm, khơng phải vài tuần, có vài tháng, chí học kỳ Nếu giáo viên khơng biết hướng dẫn, chờ đợi kết khơng cao Để việc dạy học tả đạt hiệu từ em bắt đầu “làm quen” với Tiếng Việt giáo viên cần hướng dẫn em thật tỉ mỉ quy tắc tả, quy tắc kết hợp từ, quy tắc ghi âm chữ quốc ngữ….tránh trường hợp học sinh thiếu hiểu biết dẫn đến sai sót Để dạy tốt người giáo viên cần phải khơng ngừng học hỏi, tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao trình độ, tay nghề, có kiến thức ngữ âm học, từ vựng học, ngữ nghĩa học… có liên quan đến tả 15 Nắm vững phương pháp đặc trưng phân mơn tả Kết hợp linh hoạt phương pháp giảng dạy cho sát hợp với đối tượng học sinh lớp - Phải dùng nhiều hình thức rèn luyện, khen thưởng động viên học sinh kịp thời Hạn chế không nên trách phạt, chê em trước lớp làm cho em có mặc cảm bạn bè có ấn tượng khơng tốt em Bên cạnh giáo viên phải khích lệ, động viên học sinh phải kiên trì, chăm rèn luyện đạt kết tốt - Giáo viên phải điều tra để nắm lỗi tả mà học sinh lớp viết sai để từ có sở giúp học sinh viết tả Thường xuyên chấm, chữa tất lỗi tả để kịp thời sửa chữa, uốn nắn - Giữa giáo viên, học sinh phụ huynh phải có phối hợp hài hịa tạo điều kiện nhắc nhở, đơn đốc em rèn thêm nhà Chăm luyện tập giúp em đạt kết cao Trên số kinh nghiệm dạy học tả tơi vận dụng q trình giảng dạy bước đầu mang lại hiệu thiết thực giúp học sinh viết tả góp phần giữ gìn sáng Tiếng Việt 16 ... VẤN ĐỀ: Trong q trình dạy mơn Tiếng Việt, nhiệm vụ GV Tiểu học hình thành phát triển học sinh kĩ nghe, nói, đọc, viết Phân mơn Chính tả có nhiệm vụ rèn kĩ viết, nghe, đọc Qua chữ viết đúng, đẹp... thành kĩ tả cho học sinh Chính tả bố trí thành phân mơn độc lập, có tiết dạy riêng bậc trung học sở khơng có Phân mơn Chính tả chương trình tiểu học có hai kiểu tả đoạn tả âm vần Nội dung tả âm... GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT Ở LỚP Đơn vị trường Tiểu học nơi đa số người dân làm nông Tình hình thực tế học sinh lớp vốn từ em hạn chế Các em hiểu nghĩa từ ngữ mức độ đơn giản từ ngữ tiếng Việt

Ngày đăng: 09/04/2015, 10:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan