0

SKKN Phát huy tích tích cực của học sinh trong bài 9 Công nghệ 10

16 1,235 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 13:37

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHÁT HUY TÍCH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG BÀI 9 CÔNG NGHỆ 10" Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ. I. Lý do chọn đề tài: 1. Cơ sở lí luận: Trong giai đoạn hiện nay ngành giáo dục đang tiến tới sự đổi mới cả về số lượng và chất lượng giáo dục thì việc đổi mới giáo dục phổ thông không thể là ngoại lệ. Để đạt được những yêu cầu đó của ngành giáo dục đòi hỏi phải có sự thay đổi về phương pháp giáo dục phổ thông. Trước kia với phương pháp dạy học cũ, người dạy chủ yếu đóng vai người nói còn người học đóng vai người nghe, kiến thức truyền tải đến học sinh vì thế mà đơn điệu, thụ động. Trong giai đoạn hiện nay do yêu cầu đổi mới về mục tiêu dạy học nên yêu cầu có sự đổi mới về phương pháp giảng dạy. Sự đổi mới các phương pháp hướng vào sự đổi mới hoạt động học của học sinh. 2.Cơ sở thực tiễn: Công nghệ là một trong những môn học ở trường phổ thông, nhưng đây không phải là môn thi tốt nghiệp, cũng không phải là môn thi đại học nên các em không mấy hứng thú với môn học này. Vì vậy đối với người giáo viên giảng dạy môn công nghệ thì làm thế nào để tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh luôn luôn là câu hỏi thường trực trong quá trình tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy của mình. Bài 9 – “Biện pháp cả tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá” trong sách giáo khoa công nghệ 10 là một bài có tính ứng dụng cao với các học sinh trường THPT Ba Vì. Do vậy nếu người giáo viên giảng dạy có thể tổ chức giờ học cho hoạt động học tập của học sinh thực sự trở nên tích cực thì sẽ giúp các em hiểu rõ bài và nắm vững bài hơn, từ đó các em có cơ sở đẻ ứng dụng các kiến thức đã học được vào thực tế sản xuất ở gịa đình, địa phương mình. Như vậy, xuất phát từ các cơ sở lí luận và thực tiễn như trên tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tích cực hóa học sinh khi dạy bài 9 – Công nghệ 10” với mong muốn đưa ra một vài sáng kiến nhỏ của mình để mọi người tham khảo. II. Mục đích nghiên cứu: - Sáng tỏ cơ sở lý luận của phương pháp dạy học tích cực và biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh. - Xây dựng ngân hàng băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập phục vụ dạy và học môn Công nghệ lớp 10. - Thực nghiệm sử dụng băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập trong thiết kế các bài học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh. III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 10 – Trường THPT Ba Vì. - Các lớp thực nghiệm: 10A1, 10A2, 10A3, 10A13 - Lớp đối chứng: 10A4, 10A5 2.Phạm vi nghiên cứu: Bài 9- Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá (thuộc chương I: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương) 3. Thời gian thực hiện: Một năm học ( 2011-2012). IV.Nhiệm vụ nghiên cứu: - Xây dựng cơ sở lý luận cho việc thiết lập các băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập. - Thiết kế bài học sử dụng băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập V. Phương pháp nghiên cứu. 1. Nghiên cứu lý thuyết. Tìm hiểu cơ sở lý luận của việc phát huy tính tích cực của học sinh. 2. Thực nghiệm sư phạm. - Lớp thực nghiệm: Dạy học có thiết kế sử dụng băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập. - Lớp đối chứng: Dạy học thiết kế bài học không sử dụng băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập. 3. Phương pháp thống kê toán học: Kiểm tra, so sánh kết quả, sử lý số liệu. Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. I. Phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp dạy học tích cực là một nhóm các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. II. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực: - Giáo viên hướng vào việc chuẩn bị, tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh giúp các em sớm thích ứng với đời sống xã hội, - Rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, phát huy sự tìm tòi cá nhân hoặc theo nhóm. - Chuyển biến từ việc dạy học chú trọng giới thiệu các khái niệm, định luật của các môn khoa học sang việc chú trọng mối liên hệ giữa các kiến thức khoa học cơ bản với ứng dụng công nghệ và mối quan tâm của xã hội. - Rèn luyện cho người học có phương pháp, thói quen , có kỹ năng tự học và biết ứng dụng vào điều kiện thực tế của cuộc sống sẽ tạo cho học sinh lòng ham học, khơi dậy tiềm năng vốn có trong mỗi người. Vì thế ngày nay trong quá trình dạy học người ta nhấn mạnh hoạt động học, tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động. Tóm lại trong phương pháp tích cực, người được giáo dục trở thành người tự giáo dục. III. Sử dụng băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập trong dạy học: Khi giảng dạy theo phương pháp tích cực, hoạt động của học sinh chiếm tỷ trọng cao so với hoạt động giáo viên về mặt thời gian cũng như cường độ làm việc. Trong phương pháp dạy học tích cực có sự giao tiếp thường xuyên, qua lại giữa thầy và trò, giữa trò với trò. Bài học được xây dựng từ những đóng góp của học sinh thông qua các hoạt động học tập do thầy tổ chức.Do vậy, để tổ chức các hoạt động của học sinh người ta dùng băng hình, tranh ảnh, các phiếu hoạt động học tập ( gọi tắt là phiếu học tập) 1. Băng hình, tranh ảnh được sử dụng trong dạy học chủ yếu theo hai cách: Băng hình, tranh ảnh có thể được đưa ra cho học sinh xem trước, làm gợi ý cho học sinh tiếp cận với nội dung bài học. - Băng hình, tranh ảnh cũng có thể được đưa ra cho học sinh xem sau với mục đích làm sáng tỏ nội dung bài học. 2.Phiếu học tập được phát cho học sinh tự lực hoàn thành trong thời gian ngắn của tiết học. Mỗi phiếu học tập có thể có một vài nhiệm vụ nhận thức cụ thể nhằm dẫn dắt tới một kiến thức, tập dượt kỹ năng rèn luyện một thao tác tư duy hay thăm dò trước một vấn đề Sau đây là một số dạng phiếu học tập thường sử dụng trong dạy học: a.Phiếu phát triển kỹ năng quan sát. Quan sát là sự tri giác có mục đích, có kế hoạch của chủ thể trước một hiện tượng, đối tượng sống nhằm nhận thức các dấu hiệu bên ngoài, trực quan về đối tượng đó. Do vậy để phát triển kỹ năng quan sát ở học sinh giáo viên phải: - Dạy cho các em biết mục đích quan sát. - Lập kế hoạch quan sát. - Biết sử dụng các phương tiện quan sát. - Biết thu thập sử lý các tài liệu quan sát. - Biết rút ra kết luận b. Phiếu phát triển kỹ năng phân tích Phân tích là sự phân chia trong tư duy các dấu hiệu, các thuộc tính của sự vật hiện tượng để phân biệt chúng. Nhờ có sự phân tích từng thành phần, từng mặt của sự vật hiện tượng mà học sinh hiểu đầy đủ, cặn kẽ về sự vật hiện tượng đó. c. Phiếu phát triển kỹ năng so sánh. So sánh là một biện pháp tư duy được sử dụng để phân biệt sự giống và khác nhau giữa các sự vật-hiện tượng.Phát triển tư duy so sánh giúp học sinh hình thành các khái niệm, đặc biệt là trong việc tìm ra các dấu hiệu chung hoặc để phân biệt những điểm khác nhau để phân chia các khái niệm. d. Phát triển kỹ năng quy nạp, khái quát hoá. Quy nạp là con đường tư duy đi từ nhận thức của sự vật đơn lẻ đến các khái niệm, khái quát. Quy nạp bắt đầu từ việc tích luỹ những hiểu biết của nhiều sự kiện và hiện tượng cùng loại, nhờ so sánh, phân tích mà học sinh phát hiện được những dấu hiệu thuộc tính chung của chúng. đ. Phát triển kỹ năng suy luận, đề xuất giả thuyết. Diễn dịch là quá trình tư duy đi từ khái niệm, định luật chung đến nhận thức các sự vật hiện tượng riêng rẽ, suy lý diễn dịch được dùng khi vận dụng khái niệm đã biết vào các trường hợp cụ thể, qua đó nắm vững thêm khái niệm. Nhờ có diễn dịch mà trong dạy học hình thành những tri thức cụ thể, nhanh chóng, đầy đủ, chính xác. e. Phiếu áp dụng kiến thức đã học. Vận dụng trong việc nâng cao kiến thức cũ cho học sinh trên cơ sở những kiến thức có liên quan. Trên đây chỉ là một số dạng phiếu học tập thường sử dụng, ngoài ra còn có rất nhiều các dạng phiếu học tập khác đáp ứng những yêu cầu sư phạm khác nhau phù hợp với từng lớp học, môn học. Chương 2 THIẾT KẾ BÀI HỌC SỬ DỤNG BĂNG HÌNH (TRANH ẢNH), PHIẾU HỌC TẬP. Bài 9 Tiết 11,12 BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ. I. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức: - Học sinh trình bày được nguyên nhân hình thành, tính chất và đặc điểm của đất xám bạc màu, từ đó đưa ra các biện pháp cải tạo và hướng sử dụng. - Học sinh trình bày được nguyên nhân hình thành, tính chất và đặc điểm của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá, từ đó đưa ra các biện pháp cải tạo và hướng sử dụng. - Từ đặc điểm của mỗi loại đất học sinh phải đưa ra được biện pháp cải tạo và phân tích được tác dụng của từng biện pháp cải tạo đối với loại đất đó. 2. Về kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp - Hình thành ở học sinh ý thức bảo vệ và sử dụng tài nguyên môi trường đất. - Học sinh biết ứng dụng kiến thức đã học vào việc cải tạo và sử dụng đất ở gia đình, dịa phương II. Trọng tâm: - Tiết11: Phần I.Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu( Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng ). - Tiết 12: : Phần II. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá (Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng) III. Phương tiện dạy - học : - Tranh ảnh hoặc phim ảnh minh hoạ về toàn cảnh hai loại đất - Phiếu học tập. IV. Phương pháp: - Trực quan - Sử dụng SGK + Phiếu học tập. - Vấn đáp tái hiện , vấn đáp tìm tòi. V. Tiến trình dạy - học: 1.Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ : không 3. Bài mới: Phương pháp dạy - học Nội dung dạy - học - GV : Cho hoc sinh xem toàn cảnh đất xám bạc màu - H : Học sinh nghiên cứu sgk cho biết nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu? HS : cho vd làm rõ? - GV: bổ sung - H: Từ nguyên nhân hình thành chỉ ra tính chất của đất xám bạc màu? - Gv: bổ sung - H: Theo em có thể làm thay đổi các tính chất xấu trên không? - GV: Sgk phần.I.3 đã đưa ra 1 số biện pháp cải tạo đất xám bạc màu, học sinh thảo luận theo nhóm, tìm ra tác dụng của từng biện pháp và hoàn thành phiếu học tập trong 10 phút. + Hết 10 phút giáo viên thu phiếu của các nhóm, lấy ngẫu nhiên 1 phiếu công bố kết quả trước lớp. + Đại diện các nhóm cho ý kiến bổ sung. I. Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu ;. 1. Nguyên nhân hình thành. - Do địa hình dốc thoải. - Do tập quán canh tác lạc hậu. 2. Tính chất của đất xám bạc màu. - Tầng đất mặt mỏng, thành phần cơ giới nhẹ (cát nhiều, sét và keo ít). - Đất chua, nghèo chất dinh dưỡng, nghèo mùn. - Vi sinh vật ít, hoạt động kém. 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng. *Biện pháp cải tạo: Biện pháp -Xây dựng bờ vùng bờ thửa, hệ thống mương máng - Cày sâu dần, bón tăng phân hữu cơ, bón phân hóa học hợp lí -Bón vôi cho đất Tác dụng - Hạn chế rửa trôi, đảm bảo tưới tiêu hợp lí - Làm tăng độ dày tầng đất mặt, bổ sung chất dinh dưỡng, làm tăng độ tơi xốp,tăng lượng mùn, hạt keo, hạt sét cho đất. - Giảm độ chua cho đất +GV : Thống nhất nội dung - H: Đất xám bạc màu sau khi cải tạo sẽ được sử dụng như thế nào? Vì sao? - GV: cho học sinh xem toàn cảnh đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá. - GV: học sinh nghiên cứu sgk và cho biết nguyên nhân làm đất bị xói mòn? - H :Từ nguyên nhân hình thành hãy cho biết đất này có những tính chất gì? - GV : làm rõ - H : Cần phải thay đổi những tính chất nào trên đây ? - GV : Sgk đã đưa ra một số biện pháp cải tạo đất này, học sinh thảo luận theo nhóm và tìm ra tác dụng của từng biện pháp điền vào phiếu học tập trong vòng 12 phút. + Hết 12 phút giáo viên thu phiếu của các nhóm, lấy ngẫu nhiên 1 phiếu công bố kết quả trước lớp. + Đại diện các nhóm cho ý kiến - Luân canh cây trồng (luân canh với cây họ đậu) - Bổ sung dinh dưỡng ( đạm) cho đất. *Hướng sử dụng: Đất xám bạc màu thích hợp với cây trồng cạn như: đỗ, lạc, khoai lang, sắn, ngô II. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá: 1. Nguyên nhân gây xói mòn đất. - Do lượng mưa lớn làm phá vỡ kết cấu và bào mòn đất. - Do địa hình dốc: dốc lớn và dốc dài. 2. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá. - Phẫu diện không hoàn chỉnh - Cát, sỏi nhiều. - Đất chua, nghèo mùn, nghèo dinh dưỡng. - Vi sinh vật ít, hoạt động yếu. 3. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá. *Biện pháp cải tạo: bổ sung. + GV : Thống nhất nội dung - H : Những biện pháp nào có tác dụng: + Hạn chế xói mòn? + Cải tạo đất? - H: Đất này sau khi cải tạo được sử dụng như thế nào? Vì sao? Biện pháp - Làm ruộng bậc thang -Thềm cây ăn quả - Canh tác theo đường đồng mức - Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng - Bón vôi - Luân canh, xen canh gối vụ cây trồng -Trồng cây thành băng - Canh tác nông, lâm kết hợp - Trồng cây ở rừng đầu nguồn Tác dụng - Ngăn chặn xói mòn, rửa trôi - Ngăn chặn xói mòn, rửa trôi, che phủ, giữ độ ẩm cho đất, bổ sung chất dinh dưỡng - Ngăn chặn xói mòn -Bổ sung dinh dưỡng, tăng tính thấm nước của đất. - Giảm độ chua - Che phủ đất, bổ sung chất dinh dưỡng - Ngăn chặn xói mòn - Che phủ, giữ ẩm đất - Bảo vệ đất * Hướng sử dụng: - Trồng cây lâm nghiệp. - Trồng cây nông – lâm kết hợp. VI. Củng cố, dặn dò: . - Củng cố biện pháp cải tạo 2 loại đất bằng trò chơi: sử dụng sơ đồ câm. [...]... lượn % g 10A1 49 12 24,4 24 48 ,9 13 26,7 0 0 10A2 45 09 20,0 22 48,8 14 31,2 0 0 10A3 48 10 20,8 21 43,7 17 35,5 0 0 10A13 35 07 20,1 18 51,4 9 25,7 01 2,8 Tổng 38 21,4 85 48,0 53 30,1 01 0,5 177 Số lượn % g Bảng1: Kết quả kiểm tra nhận thức của học sinh ở các lớp thực nghiệm 2 Các lớp đối chứng là các lớp không sử dụng băng hình, phiếu học tập trong quá trình dạy học , bao gồm các lớp 10A4, 10A5 Kết... quan , phiếu học tập hay phương pháp nào khác để tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh đều cần được tiến hành thường xuyên, liên tục 2- Đề nghị - Các giáo viên giảng dạy môn Công nghệ lớp 10 ở các trường THPT nên cùng nhau xây dựng ngân hàng băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập thật đầy đủ, phong phú để có thể thực hiện xuyên suốt các bài trong chương trình Công nghệ 10 - Các tổ – nhóm chuyên môn... HIỆN (CÓ SO SÁNH ĐỐI CHỨNG) I Sau khi học sinh được học xong tiết 11: Để kiểm tra nhận thức của học sinh sau khi học xong kiến thức tiết 11 với nội dung phần I Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu , tôi đã tiến hành khảo sát thông qua hình thức kiểm tra bài cũ( bằng kiểm tra miệng) như sau: - Lớp 10A1, 10A2, 10A3, 10A13: kiểm tra mỗi lớp 3 học sinh Kết quả là các học sinh được kiểm tra đều nắm rõ bản chất... nghệ1 0 vừa có tác dụng phát huy tính tư duy tích cực của học sinh, vừa đòi hỏi giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và cách sử dụng phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng đối tượng dạy học, từng bài giảng - Hiện nay, việc cải tiến phương pháp dạy học nói chung cho phù hợp với xu thế nhận thức của học sinh cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của xã hội là tất yếu Vì... học tập trong quá trình day học, bao gồm lớp 10A1, 10A2, 10A3, 10A13 Kết quả kiểm tra ở bảng 1 cho thấy: tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi ở các lớp thực nghiệm đều trên 20%( trung bình các lớp là 21,4%) Tỉ lệ học sinh đạt điểm khá ở các lớp đều trên 40%( trung bình là 48%) Còn tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bìnhở các lớp dao động khoảng từ 25%- 35% ( trung bình các lớp là 30,1%) .Trong khi đó tỉ lệ học sinh. .. những biện pháp, hình thức khuyến khích để động viên giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh để giờ dạy học môn Công nghệ có thêm hiệu quả cũng như bớt đi phần khô khan, buồn tẻ mà xưa nay các em vẫn nghĩ - Về phía nhà trường nên tăng cường các phương tiện dạy học, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập để giáo viên có điều... Trong dạy học môn công nghệ 10 rất có điều kiện để sử dụng băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập vì phần lớn các kiến thức công nghệ đều có liên quan chặt chẽ với thực tiễn sản xuất Vì vậy nếu băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập được xây dựng thành ngân hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động dạy học - Việc sử dụng băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập trong dạy học môn Công nghệ1 0 vừa... phiếu học tập đã giúp các em học sinh có hứng thú nhiều hơn với môn học, chịu khó tìm tòi, trao đổi với nhóm học sinh, chủ động hơn khi đưa ra ý kiến của mình về vấn đề mà thầy cô đã nêu ra Vì vậy các em có phần say mê hơn với môn học, nắm bắt kiến thức môn học dễ dàng hơn - Có thể khẳng định rằng việc sử dụng băng hình, tranh ảnh ( đồ dùng trực quan ), phiếu học tập trong dạy học môn Công nghệ lớp 10. .. lệ học sinh đạt điểm giỏi dưới 10% ( trung bình là 8,2%); tỉ lệ học sinh đạt điểm khá ở lớp 10A4 là 38,0% , ở lớp 10A5 là 30,2% (trung bình là 34,1%); điểm trung bình tỉ lệ bình quân là 49, 7%( lớp 10A4 là 45,4% , ở lớp 10A5 là 51,6%) ; còn tỉ lệ bình quân của điểm yếu kém lên đến 8,2% Giỏi Lớp Sĩ số Khá Trung bình Yếu - Kém Số lượn % g Số lượn % g Số lượn % g Số lượn % g 10A4 42 04 9, 5 16 38,0 19 45,4... tích cực đến kết quả học tập của học sinh Trước hết nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của học sinh, sau đó nó ảnh hưởng đến chất lượng của các lần kiểm tra Các phương pháp đó có nhiều ưu điểm nhưng chưa phải đã là tối ưu với mọi bài giảng, vì vậy trong quá trình giảng dạy cần kết hợp với các phương pháp khác để hiệu quả sử dụng phương pháp cũng như chất lượng giờ dạy học đạt được là tốt nhất - Trong . Phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp dạy học tích cực là một nhóm các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. II. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực: - Giáo. lý luận của phương pháp dạy học tích cực và biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh. - Xây dựng ngân hàng băng hình, tranh ảnh, phiếu học tập phục vụ dạy và học môn Công nghệ lớp 10. - Thực. ảnh, phiếu học tập trong thiết kế các bài học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh. III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 10 – Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phát huy tích tích cực của học sinh trong bài 9 Công nghệ 10, SKKN Phát huy tích tích cực của học sinh trong bài 9 Công nghệ 10,

Từ khóa liên quan