0

TỔ CHỨC LUYỆN TẬP THEO CẶP, NHÓM TRONG MÔN TIẾNG ANH THCS

10 2,423 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:45

. động, ỷ lại, không chịu làm việc. Vì vậy việc tổ chức luyện tập theo cặp, nhóm là một giải pháp rất thích hợp. Việc tổ chức luyện tập theo cặp, nhóm là rất cần thiét để đạt đợc mục tiêu cuối. học Tổ chức luyện tập theo cặp, nhóm Họ và tên giáo viên: Đỗ Mạnh Hà Trờng : THCS Bách Thuận Huyện : Vũ Th - Thái Bình Năm học : 2007 - 2008 T CHC LUYN TP THEO CP, NHểM TRONG MễN TING ANH THCS I kinh nghiệm. Những u điểm, mặt tích cực và hiệu quả của việc tổ chức luyện tập theo cặp, nhóm là rất rõ ràng. Đây là 1 hình thức luyện tập rất phù hợp với quan điểm đổi mới PP dạy học lấy ngời
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC LUYỆN TẬP THEO CẶP, NHÓM TRONG MÔN TIẾNG ANH THCS, TỔ CHỨC LUYỆN TẬP THEO CẶP, NHÓM TRONG MÔN TIẾNG ANH THCS,

Từ khóa liên quan