0

SKKN LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG MÔN NGỮ VĂN

22 3,246 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:56

. chia nhau làm và cùng nhau sử dụng. Được như vậy, số lượng ĐDDH sẽ đủ cho những tiết cần thiết trong chương trình học cho cả năm. III. VẬN DỤNG ĐDDH TRÊN VÀO TIẾT DẠY: Làm và sử dụng đồ dùng dạy học trong. lập văn bản, nên trong đề tài này, tôi xin phép được minh hoạ việc sử dụng ĐDDH trong một phần của tiết dạy và học phần văn học và từ ngữ. 1.Phần văn học : a. Vai trò của ĐDDH trong tiết dạy và. nhóm. Làm và sử dụng đồ dùng dạy học trong môn ngữ văn 19 Sáng kiến kinh nghiệm Lung Thò Bích Nga - Đặc biệt thu hút được đồng thời 3 đối tượng học sinh. - Chất lượng học văn tăng lên : + Năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG MÔN NGỮ VĂN, SKKN LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG MÔN NGỮ VĂN,

Từ khóa liên quan