0

SKKN Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

12 2,208 10
  • SKKN Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:52

Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL A) đặt vấn đề Để tiếp tục đổi mới phơng pháp dạy và học, góp phần nâng cao chất l- ợng giáo dục, nâng cao vai trò hiệu quả trong công tác hoạt động ngoài giờ của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trờng THCS là điều hết sức quan trọng và cần thiết phù hợp với sự phát triển nhân cách cho học sinh. Với điều kiện hoàn cảnh hiện này để giúp cho thế hệ trẻ hoà nhập vào xu hớng chung của thời đại khoa học, kĩ thuật và công nghệ, cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nớc. Hot ng ngoi gi lờn lp trng THCS nhằm trang bị cho học sinh cũng cố, bổ sung những kiến thức đã học ở trên lớp, tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, giúp các em có cơ hội liện hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống. Thông qua hoạt động ngoài giờ giúp học sinh có kĩ năng giao tiếp, tham gia các hoạt động tập thể một cách chủ động và có trách nhiệm, có khả năng giải quyết các tình huống sự việc nảy sinh trong sinh hoạt tập thể nhà trờng, gia đình, cộng đồng. Qua hoạt động ngoài giờ học sinh sẽ có thái độ đúng đắn, hứng thú, phấn khởi khi đợc góp sức lực và khả năng của mình vào hoạt động của tập thể. Từ đó giúp các em biết sử dụng thời gian hợp lí và định hớng trong việc học tập. Biết thởng thức và ham thích cái đẹp trong nghệ thuật, đặc biệt là tình cảm , cảm xúc, niềm tin của học sinh để hoà nhập vào xã hội hiện đại và văn minh. Qua lớp tập huấn hoạt động ngoài giờ và trên thực tế tôi thấy nội dung chơng trình hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trờng THCS còn nhiều bất cập, nhiều giáo viên chủ nhiệm còn lúng túng và cha động bộ về các hoạt động để phù hợp với khả năng của học sinh tạo điều kiện cho sự phát triển: Đức, trí, Lê Hữu Quý - 1 - Trờng THCS Phúc Thịnh Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL thể, mĩ của các em. Nhiều giáo viên chủ nhiệm cha biết cách tổ chức hoạt động mới để gây hứng thú cho học sinh, đánh giá kịp thời công bằng, công khai để động viên, kích thích sự hứng thú và tích cực hoạt động của các em. Là một giáo viên chủ nhiệm lớp , cùng với sự nghiên cứu ham học hỏi, đúc kết kinh nghiệm và sự kiểm nghiệm kết quả học tập, đạo đức, duy trì sĩ số, nề nếp Sau đây tôi xin phép trình bày một kinh nghiệm về công tác hoạt động ngoài giờ trong công tác chủ nhiệm lớp ở trờng trung học cơ sở. Trong quá trình viết có phần nào sai sót và hạn chế mong các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp lợng thứ và góp ý chân thành. B) nội dung cơ bản. 1) Trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp gồm nhiều nội dung và hình thức hoạt động phong phú, đa dạng. Đó là các loại hình. - Hoạt động xã hội. - Hoạt động văn hoá, văn nghệ. - Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục, thể thao. - Hoạt động hớng thú khoa học. - Hoạt động lao động. Với những loại hình hoạt động nh trên, giáo viên chủ nhiệm có thể tiến hành nhiều hoạt động: Chủ điểm trong tháng, sinh hoạt tập thể hàng tuần Các hoạt động trên có quan hệ mất thiết với nhau trong quá trình giáo dục. 2) Qui trình tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Lê Hữu Quý - 2 - Trờng THCS Phúc Thịnh Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL Bớc 1: Giáo viên chuẩn bị. - Xác định rõ tên của chủ đề hoạt động hoặc tên của buổi sinh hoạt. Việc xác định đợc gọi tên sẽ thể hiện đợc nội dung của hoạt động, do đó sẽ lựa chọn đợc các hình thức hoạt động phù hợp. - Xây dựng yêu cầu giáo dục cần đạt đợc của hoạt động đó theo 3 yếu tố: Nhận thức, thái độ và kĩ năng hành vi. - Dự kiến nội dung các hình thức hoạt động sẽ tổ chức. - Dự kiến ngời thực hiện: Học sinh làm gì ? Giáo viên chủ nhiệm làm gì? Các lực lợng khác tham gia vào phần nào? - Dự kiến thời gian địa điểm, điều kiện, phơng tiện vật chất cần thiết để tiến hành. (Phần này giáo viên chuẩn bị càng chi tiết thì sự chỉ đạo càng có hiệu quả cao). Bớc 2: Tập thể học sinh lập kế hoạch và chuẩn bị lập kế hoạch cho mình trên cơ sở có sự cố vấn của giáo viên chủ nhiệm. - Dựa vào yêu cầu giáo dục và gợi ý do giáo viên chủ nhiệm đề ra, học sinh cùng nhau bàn bạc, lập bản kế hoạch hoạt động do học sinh xây dựng gồm các vấn đề sau: + Phân công những công việc cho tổ nhóm và mọi thành viên trong lớp tham gia vào quá trình chuẩn bị cũng nh lúc tiến hành hoạt động. + Xác định thời gian tiến hành hoàn thành các công việc đ ợc phân công. Lê Hữu Quý - 3 - Trờng THCS Phúc Thịnh Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL + Lựa chọn địa điểm thực hiện các công việc của từng tổ nhóm, cá nhân. + Xây dựng chơng trình hành động. Bớc 3: Thực hiện kế hoạch hoạt động. Đây là bớc thể hiện toàn bộ kết quả chuẩn bị của cả học sinh và giáo viên là bớc để học sinh thể hiện năng lực tổ chức tự quản hoạt động tập thể. Vì vậy cần chú ý những điểm sau: + Thực hiện theo đúng chơng trình đã đề ra. + Giáo viên chủ nhiệm cần theo dõi hoạt động và kịp thời chỉnh đốn, cố vấn cho đội ngũ tự quản, huy động tiềm năng của mỗi ngời cùng tham gia vào hoạt động. Bớc 4: Rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả. - Giáo viên chủ nhiệm cùng với đội ngũ cán bộ lớp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả hoạt động để lần sau làm tốt hơn. Đồng thời, đây cũng là bồi dỡng cho các em về kĩ năng đánh giá hoạt động của tập thể lớp. - Khi đánh giá cần hớng các em nhận định cả u điểm và tồn tại để khắc phục. Việc đánh giá có thể tiến hành ngay sau khi tổ chức hoạt động một cách công khai để mọi ngời cùng đóng góp ý kiến. Cũng có thể thăm do ý kiến học sinh bằng phiếu hoặc trao đổi với đội ngủ cán bộ lớp với các đại biểu khác cùng tham gia sinh hoạt. I)Ví dụ cụ thể. Lê Hữu Quý - 4 - Trờng THCS Phúc Thịnh Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL Để tổ chức một hoạt động ngoài giờ cho phù hợp trong trờng THCS. Tôi xin trình bày một mô hình hoạt động cuối tuần ở tháng 1,2: Với chủ đề: "Mừng Đảng - Mừng Xuân" 1) Yêu cầu: Giúp các em. - Ghi nhớ công ơn của Đảng và những nét đẹp truyền thông văn hoá của quê hơng, đất nớc. - Hiểu về cuộc đời, phẩm chất và thành tích của những Đảng viên u tú trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Cũng cố niềm tin yêu Đảng, niềm tự hào quê hơng đất nớc. - Biết giữ gìn và phát huy truyền thông tốt đẹp của quê hơng đất nớc. 2) Nội dung và hình thức hoạt động. a/ Nội dung - Hiểu biết về lịch sử Đảng và các gơng sáng về các Đảng viên u tú tiêu biểu. - Truyền thống cách mạng xây dựng bảo vệ quê hơng. - Những bài hát, bài thơ, điệu múa ca ngợi Đảng, quê hơng, ca ngợi vẽ đẹp của mua xuân. b/ Hình thức: Cuộc thi có 2 phần. Phần I: Thi vấn đáp tìm hiểu về Đảng. PhầnII: Thi văn nghệ, hát đối đáp Lê Hữu Quý - 5 - Tr ờng THCS Phúc Thịnh Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL 3) Chuẩn bị hoạt động. a:Về phơng tiện hoạt động: Chuẩn bị các t liệu về truyền thống cách mạng và một số ngày kỷ niệm trong tháng 1,2. - Các t liệu về những Đảng viên u tú ở địa phơng và trong tỉnh, trong n- ớc. - Câu hỏi trắc nghiệm về Đảng, Bác. - Đáp án cho các câu hỏi b) Về cách tổ chức: - Giáo viên chủ nhiệm đặt kế hoạch, thời gian tiến hành vào ngày 22/2/2003 (Vào tiết sinh hoạt lớp) -Hớng dẫn học sinh su tầm về các bài hát, điệu múa, bài thơ về Đảng - Bác - Mùa xuân. - Tìm hiểu mốc lịch sử Đảng và ngày kỉ niệm tháng 1 + 2 - Su tầm những tấm gơng Đảng viên u tú ở địa phơng. - Nêu hình thức cho các tổ chuẩn bị luyện tập - Cử Ban giám khảo + Th kí (TPTĐ và lớp phó học tập) - Cử ngời dẫn chơng trình ( Lớp trởng ) - Chuẩn bị các câu hỏi, đáp án cho hội thi. - Phân công trang trí, đồng hồ, tín hiệu, mi cơ rô, bàn ghế Lê Hữu Quý - 6 - Trờng THCS Phúc Thịnh Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL - Chuẩn bị phần thởng (GVCN) - Mời đại biểu ( Ban giám hiệu + GVCN lớp 6) 4) Tiến hành hoạt động: - Thời gian: Thứ 7 ngày 22 tháng 2 năm 2003. + Dẫn chơng trình: Trớc khi vào giờ sinh hoạt mời cả lớp hát bài: " Em là mầm non của Đảng " - Mộng Lân. * Dẫn chơng trình: Công bố lý do + Giới thiệu đại biểu Kính tha các quí vị đại biểu, tha toàn thể các bạn. Hôm nay tập thể lớp 6A chúng em tổ chức một buổi sinh hoạt lớp theo chủ đề: " Chúng em mừng Đảng, mừng xuân. Về dự buổi lễ sinh hoạt hôm nay em xin trân trọng giới thiệu (Sau khi dẫn chơng trình giới thiệu xong) Đề nghị chúng ra chào đón các quí vị đại biểu và các bạn học sinh bằng những tràng pháo tay giòn giã nhất. * Dẫn chơng trình: Nêu cụ thể cuộc thi Với chủ đề " mừng Đảng - Mừng xuân" Cuộc thi chia làm hai phần : Phần 1 - Thi tìm hiểu trả lời các câu hỏi về Đảng Phần 2: Thi hát đối đáp giữa các tổ. Chúng ra bớc vào phần thi thứ nhất. Lê Hữu Quý - 7 - Trờng THCS Phúc Thịnh Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL ở phần này: Mỗi câu hỏi trả lời đúng ứng với thang điểm 10 , mỗi câu hỏi tối đa là 10 điểm ( gồm 10 câu hỏi cho 2 đội) . Đội nào có tín hiệu trả lời trớc thì đợc quyền trả lời. Đội nào đợc 10 điểm sẽ giành đợc chiến thắng. Thời gian chuẩn bị câu hỏi là 1 phút. * Ngời dẫn chơng trình: + Giới thiệu Ban giám khảo. + Th kí tổng hợp điểm * Dẫn chơng trình: Mời 2 đội bớc ra sân khấu và tự giới thiệu về mình. * Dẫn chơng trình: Nêu câu hỏi ở phần 1. Câu 1: Bạn hãy kể một số ngày kỉ niệm trong tháng 1 , 2 Câu 2: Đảng cộng sản Việt Nam thành lập vào ngày, tháng , năm nào? ở đâu? Ai là ngời chủ trì hội nghị ? Câu 3: Đảng ta đã quyết định đổi tên Đảng cộng sản Việt Nam thành Đảng cộng sản đông dơng vào tháng, năm nào? Ai đợc cử làm tổng bí th Đảng. Câu 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đợc tổ chức ở đâu? Vào tháng, năm nào? Câu5: Đảng ta đã quyết định đổi tên Đảng cộng sản Đông dơng thành Đảng lao động Việt Nam vào tháng, năm nào? Ai đợc bầu làm Chủ tịch Đảng. Câu 6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đợc tổ chức ở đâu? Vào tháng, năm nào? Ai đợc bầu làm bí th của Đảng ? Câu 7: Bạn hãy kể tên một Đảng viên u tú đã dũng cảm hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Câu 8: Bạn hãy nêu một tấm gơng Đảng viên u tú có công đóng góp cho sự nghiệp xây dựng ở quê hơng. Lê Hữu Quý - 8 - Trờng THCS Phúc Thịnh Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL Câu 9: Bạn biết gì về truyền thống văn hoá tốt đẹp ngày xuân, ngày tết của quê hơng bạn? Câu 10: Buổi sinh hoạt chủ đề " Mừng Đảng - Mừng xuân: Bạn hiểu đ- ợc gì về công ơn của Đảng đối với quê hơng, Đất nớc. Hết phần 1: Ban giám khảo + Th kí công bố điểm của từng đội. * Dẫn chơng trình: Chuyển sang phần II Thi hát đối đáp - Theo chủ đề * Dẫn chơng trình: Đọc thể lệ cuộc thi phần II Phần thi này hai đội sẽ lên bốc thăm. Đội nào hát trớc bắt đầu bằng từ " Đảng: Hoặc từ " Mùa xuân". Đội hát sau phải hát tiếp có từ đó ( không đợc hát bài trùng nhau). Nếu đội nào không tìm đợc bài để hát tiếp thì dẫn chơng trình sẽ đếm từ 1 đến 10 nếu đội đó không tiếp lời thì sẽ bị thua. Đội trả lời đúng đợc 10 điểm - Đội không trả lời đợc 5 điểm * Dẫn chơng trình mời 2 đội bớc ra sân khấu. Hai đội hát đối đáp * Dẫn chơng trình theo dõi 2 đội và công bố cho điểm tại chỗ, 5) Kết thúc hoạt động: Công bố điểm cả 2 phần thi của từng tổ. - GVCN nhận xét ý thức, thái độ tham gia, hoạt động của lớp và kết quả hoạt động. * Dẫn chơng trình. - Cảm ơn các quí vị đại biểu, các cô giáo chủ nhiệm. - Tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt. II- Bài học kinh nghiệm Để thực hiện chơng trình hoạt động ngoài giờ lên lớp. Muốn học sinh tham gia đầy đủ, hứng thú và có hiệu quả - Giáo viên chủ nhiệm lớp phải. Lê Hữu Quý - 9 - Trờng THCS Phúc Thịnh Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL - Tập trung nghiên cứu các sổ tay Đoàn viên, đội viên - Kết hợp với kế hoạch của trờng, đội thiếu niên theo chủ đề từng tháng để lên kế hoạch hoạt động. - Có kiến thức hiểu biết xã hội rộng rãi. - Có năng lực và tâm huyết với nghề nghiệp. Lu ý ( GVCN chuẩn bị câu hỏi - đáp án phù hợp với đối tợng học sinh lớp ) - Xây dựng thời gian hoạt động sinh hoạt tuần, tháng theo chủ điểm : 20/11, 22/12 - 3/2, 26/3 - 19/5 - Tập huấn cho học sinh dẫn chơng trình, làm th kí. III- Hiệu quả của việc hoạt động ngoài giờ lên lớp . 1) Kết quả kiểm nghiệm chung: Sau khi đợc đi học chuyên đề về công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ. Tôi đã vận dụng vào công tác chủ nhiệm lớp năm học 2001 - 2002 thì thấy kết quả học tập đạo đức, duy trì sĩ số, đạt kết quả nh sau: Năm học Lớp Duy trì sĩ Học tập Đạo đức Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu 2001- 2002 6B 47 1 12 30 2 20 18 5 2 95,7 2 27 66 5 44,8 40 11,1 4,5 Giữa kì II 6A 48 4 30 14 0 30 18 0 0 100 8 63 29 62,5 37,5 0 0 Nh vậy đa hoạt động ngoài giờ lồng ghép vào công tác chủ nhiệm làm thu hút đợc sự hứng thú các em, vừa phát triển năng khiếu,vừa gây đợc hứng Lê Hữu Quý - 10 - Trờng THCS Phúc Thịnh [...]... nhà trờng của Trờng thcs phúc năng khiếu hoạt động tập thể cán sự lớp và những học sinh có trình độ thịnh -4) Hoạt động phải thờng xuyên liên tục không gián đoạn để học sinh thấy đó là nhu cầu, nề nếp, thói quen./ Ngời thực hiện: Đơn vị công tác: Lê Hữu Quý Trờng THCS phúc thịnh kinh nghiệm Về công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trờng trung học cơ sở Lê Hữu Quý Phúc Thịnh - 12 - Năm học:... thức trách nhiệm trong học tập và rèn luyện đạo đức hàng ngày ở trờng, lớp gia đình và xã hội C) Kết luận 1) Mỗi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đều có nội dung và hình thức hoạt động khác nhau Nên giáo viên chủ nhiệm phải căn cứ vào điều kiện thực tế của lớp, của trờng vào đặc điểm của học sinh để lựa chọn, vận dụng các loại hình hoạt động cho phù hợp với khả năng của các em Điều đó nó không chỉ... trình hớng dẫn học sinh 1 hoạt động ngoài giờ của GVCN lớp Đây là một hoạt động có nội dung phong phú, đa dạng bao quát nhiều lĩnh vực và thể hiện ở nhiều mức độ Thông qua các hoạt động làm cho các em biết đoàn kết thơng yêu, gắn bó với nhau hơn các em có điều kiện mở rộng giao lu với các bạn cùng trang lứa cảm thụ đợc nghệ thuật phát triển năng khiếu, tự tin trong hoạt động xã hội, nâng cao ý thức... trong hoạt động Do đó hoạt động giáo dục Lê Hữu Quý Phúc Thịnh - 11 - Tr ờng THCS Sáng kiến kinh nghiệm HĐNGLL ngoài giờ đã góp phần nâng cao chất lợng giáo dục đào tạo trong trờng THCS hiện nay 3) Xây dựnggiáo dục sinh đào chủ động - tự quản - sáng tạo theo Sở đợc nề nếp và hoạt tạo thanh hoá Phòng giáo điểm huyện Ngọc lặc từng tháng phù hợp với các chủ dục của hội TNTP HCM và nhà trờng của Trờng thcs. .. lựa chọn, vận dụng các loại hình hoạt động cho phù hợp với khả năng của các em Điều đó nó không chỉ thu hút học sinh, rèn luyện nề nếp, đạo đức mà còn khích thích niêm say mê sáng tạo trong học tập, mở rộng thêm trí thức, phát triển óc thẩm mĩ, tăng cờng thể chất.Quan trọng hơn là rèn luyện cho các em có sự tìm tòi, khám phá ra nhiều điều hay, hấp dẫn để sau này là chủ nhân tơng lai của đất nớc các... Đơn vị công tác: Lê Hữu Quý Trờng THCS phúc thịnh kinh nghiệm Về công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trờng trung học cơ sở Lê Hữu Quý Phúc Thịnh - 12 - Năm học: 2002 - 2003 ****************** Tr ờng THCS . Trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp gồm nhiều nội dung và hình thức hoạt động phong phú, đa dạng. Đó là các loại hình. - Hoạt động xã hội. - Hoạt động văn hoá, văn nghệ. - Hoạt động vui chơi. tôi thấy nội dung chơng trình hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trờng THCS còn nhiều bất cập, nhiều giáo viên chủ nhiệm còn lúng túng và cha động bộ về các hoạt động để phù hợp với khả năng của. thể thao. - Hoạt động hớng thú khoa học. - Hoạt động lao động. Với những loại hình hoạt động nh trên, giáo viên chủ nhiệm có thể tiến hành nhiều hoạt động: Chủ điểm trong tháng, sinh hoạt tập thể
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS, SKKN Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS, SKKN Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

Từ khóa liên quan