0

SKKN TÍCH HỢP TRONG DẠY VĂN Ở THCS

13 1,781 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:49

. hợp, tích cực để vận dụng trong phương pháp giảng dạy theo hướng tích hợp là một việc làm bức thiết đối với giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn nói chung va øphân môn Văn nói riêng. Dạy văn là dạy. xâm nhập lẫn nhau. Tích hợp trong phương pháp giảng dạy sẽ phối hợp tối ưu các phân môn khác nhau, theo hệ thống của từng cấp bậc khác nhau. Bởi vậy giảng dạy môn Ngữ văn theo hướng tích hợp là một điều. ngữ, ta tiến hành tích hợp kiến thức Văn- Tập làm văn và Văn – Tiếng Việt. Khi phân tích bút pháp thể hiện của một tác phẩm ta có thể tích hợp được kiến thức Tập làm văn. Vd: Dạy bài: “Cảnh khuya”
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN TÍCH HỢP TRONG DẠY VĂN Ở THCS, SKKN TÍCH HỢP TRONG DẠY VĂN Ở THCS,

Từ khóa liên quan