0

SKKN Bảng kì diệu đồ dùng dạy học toán lớp 1

18 2,470 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 18:14

. của bảng kỳ diệu 7 II- ứng dụng của bảng kỳ diệu 8 1- Mặt trớc của bảng kỳ diệu (mặt thẻ số) 8 2- Mặt sau của bảng kỳ diệu (mặt đinh) 10 Phần 3: Kết luận 14 16 Lời nói đầu Thiết bị đồ dùng dạy học: . trình Toán lớp 1. Rất mong đợc sự góp ý của bạn đọc ! 17 18 Phòng giáo dục huyện đông anh Trờng tiểu học tiên dơng Giáo viên: Trịnh Thị Kim Xuyến bảng kỳ diệu Đồ dùng dạy học toán lớp 1 Năm học. nguyên các số đã học trớc nh sau : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Từ đó giới thiệu thêm số nào, giáo viên và học sinh lật tiếp các thẻ số theo thứ tự trong bảng Với cách sử
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Bảng kì diệu đồ dùng dạy học toán lớp 1, SKKN Bảng kì diệu đồ dùng dạy học toán lớp 1,

Từ khóa liên quan