SKKN Phương pháp gây hứng thú học tập của học sinh trong học hóa THPT

15 1.9K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 18:14

. hứng thú học tập trong giờ hoá học bậc trung học phổ thông I. Lý do chọn đề tài . Hứng thú học tập là điều mà học sinh đạt đến đầu tiên hay cuối cùng ở một môn học? Có ngời cho rằng học sinh. hứng thú đối với bộ môn của học sinh tỷ lệ thuận với kết quả học tập của học sinh về bộ môn. Khi học sinh cảm thấy yêu thích môn học hoặc nhận ra đợc những giá trị của bộ môn thì động lực học. tạo hứng thú học tập. 2. Một số hoạt động gây hứng thú trong tiết Hoá học ở bậc THPT: a) Trò chơi: Theo tinh thần Học mà vui, vui mà học thì hoạt động này đợc đánh giá là rất hấp dẫn học sinh

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan