SKKN chuẩn kiến thức cơ bản và những kĩ năng cần thiết để thực hiện giảng dạy môn Vật Lý lớp 6

31 1.4K 0
SKKN chuẩn kiến thức cơ bản và những kĩ năng cần thiết để thực hiện giảng dạy môn Vật Lý lớp 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. những mục tiêu và yêu cầu của việc đổi mới phơng pháp dạy học môn Vật Lý lớp 6 và từ thực tế giảng dạy tôi đã mạnh dạn đa ra những chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn Vật Lý 6 để thực hiện trong. giảng dạy bộ môn Vật Lý lớp 6 theo chơng trình cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có rút ra một số kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy và cần phải đổi sửa phơng pháp dạy học bộ môn Vật Lý. cân để biết cân một số vật thông thờng. Bài 6: Lực. Hai lực cân bằng ST T Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Ghi

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan