0

SKKN chuẩn kiến thức cơ bản và những kĩ năng cần thiết để thực hiện giảng dạy môn Vật Lý lớp 6

31 1,312 0
  • SKKN chuẩn kiến thức cơ bản và những kĩ năng cần thiết để thực hiện giảng dạy môn Vật Lý lớp 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:43

Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ Lời nói đầu Kính tha các đồng chí! Qua nhiều năm đợc giảng dạy bộ môn Vật Lý lớp 6 theo chơng trình cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có rút ra một số kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy và cần phải đổi sửa phơng pháp dạy học bộ môn Vật Lý lớp 6. Có thể nói cốt lõi của đổi mới dạy học và học là hớng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. Đổi mới PPDH ở trờng phổ thông nên đợc thực hiện theo các định h- ớng sau: 1. Bám sát mục tiêu giáo dục phổ thông. 2. Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể. 3. Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh. 4. Phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện dạy học ở nhà trờng. 5. Phù hợp với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy - học. 6. Kết hợp giữa việc tiếp thu và sử dụng có chọn lọc, có hiệu quả các PPDH tiên tiến, hiện đại với việc khai thác những yếu tố tích cực của các PPDH truyền thống. 7. Tăng cờng sử dụng các PPDH, TBDH và đặc biệt lu ý đến những ứng dụng của công nghệ thông tin. Đối với giáo viên cần phải có những yêu cầu sau: - Thiết kế, tổ chức, hớng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trng bài học, với đặc điểm và trình độ HS, với điều kiện cụ thể của lớp, trờng và địa ph- ơng. - Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho HS đợc tham gia một cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào quá trình khám phá và lĩnh hội kiến thức, chú ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng đã có của học sinh; tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập cho HS; giúp các em phát triển tối đa năng lực, tiềm năng của bản thân. - Thiết kế và hớng dẫn học sinh thực hiện các dạng câu hỏi, bài tập phát triển t duy và rèn luyện kĩ năng; hớng dẫn sử dụng các thiết bị, đồ dùng học tập; - 1 - Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ tổ chức có hiệu quả các giờ thực hành; hớng dẫn học sinh có thói quen vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. - Sử dụng các phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lý, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với đặc trng của cấp học, môn học; nội dung, tính chất của bài học; đặc điểm và trình độ học sinh; thời lợng dạy học và các điều kiện dạy học cụ thể của trờng, địa phơng. Đã từ nhiều năm nay, trong các giáo án của giáo viên hay trong một số sách hớng dẫn giảng dạy, mục tiêu bài học (hay mục đích yêu cầu) thờng đ- ợc viết chung chung. Ví dụ nh nắm đợc khái niệm năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, đặc điểm của quá trình nóng chảy . Với cách trình bày mục tiêu bài học chung chung nh vậy, ta không có cơ sở để biết khi nào thì học sinh đã đạt đợc mục tiêu đó. Trong thực tế, nhiều khi mục tiêu còn đợc hiểu là những điều mà ngời thầy sẽ phải làm trong quá trình giảng dạy. Ví dụ nh: Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về ; củng cố khái niệm trọng lợng, khối lợng, lực ; rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa; góp phần giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho học sinh; bớc đầu gây hứng thú cho học sinh đối với phần nhiệt học . Dới đây xin trình bày quan niệm hiện nay về mục tiêu của bài học: - Với định hớng dạy học mới, mục tiêu của bài học đợc thể hiện bằng lời khẳng định về kiến thức, kĩ năng và thái độ mà ngời học sẽ phải đạt đợc ở mức độ nhất định sau tiết học (chứ không phải là hoạt động của GV trên lớp nh trớc đây). - Mục tiêu của bài học sẽ là căn cứ để đánh giá chất lợng học tập của học sinh và hiệu quả thực hiện bài dạy của GV. Do đó mục tiêu bài học phải cụ thể sao cho có thể đo đợc hay quan sát đợc, tức là mục tiêu bài học phải đợc lợng hóa. Ngời ta thờng lợng hóa mục tiêu bằng các động từ hành động. Một động từ có thể dùng ở các nhóm mục tiêu khác nhau. + Đối với nhóm mục tiêu kiến thức, ta tạm lợng hóa theo 3 (trong 6) mức độ nhận thức của Bloom: a) Mức độ nhận biết: Các động từ hành động thờng đợc dùng để lợng hóa mục tiêu ở mức độ này là: phát biểu, liệt kê, mô tả, trình bày, nhận dạng - 2 - Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ b) Mức độ thông hiểu: Các động từ hành động thờng đợc dùng để lợng hóa mục tiêu ở mức độ này là: phân tích, so sánh, phân biệt, tóm tắt, liên hệ, xác định c) Mức độ vận dụng vào các tình huống mới: Các động từ hành động thờng đợc dùng để lợng hóa mục tiêu ở mức độ này là: giải thích, chứng minh, vận dụng + Đối với nhóm mục tiêu kĩ năng, ta tạm đa ra 2 mức độ: * Làm đợc một công việc. * Làm thành thạo một công việc. Có thể lợng hóa mục tiêu kĩ năng bằng các động từ hành động sau: nhận dạng, liệt kê, thu thập, đo đạc, vẽ, phân loại, tính toán, làm thí nghiệm, sử dụng + Đối với nhóm mục tiêu thái độ, có thể lợng hóa bằng các động từ sau: tuân thủ, tán thành, phản đối, hởng ứng, chấp nhận, bảo vệ, hợp tác Dới đây là một ví dụ về trình bày mục tiêu về kiến thức và kĩ năng của bài học Đòn bẩy (Vật Lý 6) Nếu ta yêu cầu học sinh phải nắm vững khái niệm đòn bẩy, tác dụng của đòn bẩy thì thực tế mục tiêu này cha đợc lợng hóa vì ta không có cơ sở để biết khi nào thì học sinh đã nắm vững những kiến thức này. Có thể lợng hóa mục tiêu này bằng các động từ hành động nh sau: Sau khi học xong bài đòn bẩy, học sinh có khả năng: a) Nêu đợc tên các yếu tố cơ bản của một đòn bẩy (mức độ nhận biết) b) Xác định đợc điểm tựa và các lực tác dụng lên một số dụng cụ thực tế có sử dụng nguyên tắc đòn bẩy (mức độ thông hiểu) c) Biết sử dụng một số loại đòn bẩy trong thực tế để có lợi về lực hoặc có lợi về đờng đi hoặc biết vận dụng điều kiện cân bằng của đòn bẩy để giải một số bài tập có liên quan (mức độ kiến thức vận dụng và mức độ kĩ năng làm đợc) - Với những yêu cầu mới của xã hội đối với việc giáo dụng, mục tiêu dạy học không chỉ là những yêu cầu thông hiểu, ghi nhớ, tái hiện kiến thức và lập lại đúng, thành thạo các kĩ năng nh trớc đây, mà còn đặc biệt chú ý đến năng lực nhận thức, năng lực tự học của học sinh. Những nội dung mới về mục tiêu này chỉ có thể hình thành dần dần qua hệ thống nhiều bài học, - 3 - Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ nhiều môn học và chỉ có thể đánh giá đợc sau một giai đoạn học tập tác định (sau một học kỳ, một năm học hoặc một cấp học ) nên thờng ít đợc thể hiện trong mục tiêu của một bài học cụ thể. Từ những mục tiêu và yêu cầu của việc đổi mới phơng pháp dạy học môn Vật Lý lớp 6 và từ thực tế giảng dạy tôi đã mạnh dạn đa ra những chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn Vật Lý 6 để thực hiện trong quá trình giảng dạy của mình. - 4 - Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ Chơng I: Cơ học I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chơng Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chú 1. Đo độ dài. Đo thể tích Kiến thức - Nếu đợc một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng. Kĩ năng - Xác định đợc GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài, đo thể tích. - Xác định đợc độ dài trong một số tình huống thông thờng. - Đo đợc thể tích một lợng chất lỏng. Xác định đợc thể tích vật rắn không thấm nớc bằng bình chia độ, bình tràn. Chỉ dùng các đơn vị hợp pháp do Nhà nớc quy định. HS phải thực hành đo độ dài, thể tích theo đúng quy trình chung của phép đo, bao gồm: ớc lợng cỡ giá trị cần đo; lựa chọn dụng cụ đo thích hợp; đo và đọc giá trị đo đúng quy định; tính giá trị trung bình. 2. Khối lợng và lực a) Khối lợng b) Khái niệm lực c) Lực đàn hồi d) Trọng lực e) Trọng lợng riêng. Khối lợng riêng Kiến thức - Nêu đợc khối lợng của một vật cho biết lợng chất tạo nên vật. - Nêu đợc ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực. - Nêu đợc ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hớng) - Nêu đợc ví dụ về một số lực. - Nêu đợc ví dụ về vật đứng yên dới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra đợc phơng, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó. - Nhận biết đợc lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng. - So sánh đợc độ mạnh, yếu của lực dựa vào tác dụng làm biến dạng nhiều hay ít. - Nêu đợc đơn vị đo lực. - Nêu đợc trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó đợc gọi là trọng l- ợng. ở trung học cơ sở, coi trọng lực gần đúng bằng lực hút của Trái Đất và chấp nhận một vật ở Trái Đất có khối l- ợng là 1kg thì có trọng lợng xấp xỉ 10N. Vì vậy P = 10m trong đó m tính bằng kg, P tính bằng N. - 5 - Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ - Viết đợc công thức tính trọng lợng P = 10m, nêu đợc ý nghĩa và đơn vị đo P, m. - Phát biểu đợc định nghĩa khối lợng riêng (D), trọng lợng riêng (d) và viết đợc công thức tính các đại lợng này. Nêu đợc đơn vị đo khối lợng riêng và đo trọng lợng riêng. - Nêu đợc cách xác định khối l- ợng riêng của một chất. Kĩ năng - Đo đợc khối lợng bằng cân - Vận dụng đợc công thức P = 10m. - Đo đợc lực bằng lực kế. - Tra đợc bảng khối lợng riêng của các chất. - Vận dụng đợc các công thức m D V = và P d V = để giải các bài tập đơn giản. Bài tập đơn giản là những bài tập mà khi giải chúng, chỉ đòi hỏi sử dụng một công thức hoặc tiến hành một hay hai lập luận (suy luận). 3. Máy cơ đơn giản: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc Kiến thức - Nêu đợc các máy cơ đơn giản có trong các vật dụng và thiết bị thông thờng. - Nêu đợc tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hớng của lực. Nêu đợc tác dụng này trong các ví dụ thực tế. Kĩ năng - Sử dụng đợc máy cơ đơn giản phù hợp trong những trờng hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ đợc lợi ích của nó. II. Hớng dẫn thực hiện 1. Đo độ dài ST T Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Ghi chú (cấp mức độ) 1 Nêu đợc một số dụng - Những dụng cụ đo độ dài Nhận biết - 6 - Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ cụ đo độ dài. nh: thớc dây, thớc cuộn, thớc mét, thớc kẻ. - Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lờng hợp pháp của Việt Nam là mét, kí hiệu là m. Đơn vị đo độ dài hơn mét là kilômét (km) và nhỏ hơn mét là đềximét (dm), centimét (cm), milimét (mm). 1km = 1000m 1m = 10dm 1m = 100cm 1m = 1000mm Chỉ dùng đơn vị hợp pháp do Nhà nớc quy định. 2 Xác định đợc GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo độ dài. - GHĐ (GHĐ) của một thớc là độ dài lớn nhất ghi trên th- ớc. - ĐCNN (ĐCNN) của thớc là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thớc. - Xác định đợc GHĐ, ĐCNN của thớc mét, thớc dây, thớc kẻ. Vận dụng 1 Không yêu cầu HS phải học thuộc định nghĩa GHĐ. 3 Xác định đợc độ dài trong một số tình huống thông thờng. - Quy tắc đo độ dài: + Ước lợng độ dài cần đo để chọn thớc đo thích hợp. + Đặt thớc và mắt nhìn đúng cách. + Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định. - Thực hành đo độ dài của bàn học, kích thớc của cuốn sách. Vận dụng 2 2. Đo thể tích chất lỏng ST T Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Ghi chú (cấp mức độ) 1 Nêu đợc một số dụng cụ đo thể tích. - Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng nh: bình chia độ, ca đong, chai, lọ, bơm tiêm có ghi sẵn dung tích. - Đơn vị đo thể tích thờng dùng là mét khối (m 3 ) và lít ( Nhận biết Chỉ dùng đơn vị hợp pháp do Nhà nớc quy định. - 7 - Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ l ). 1 l = 1dm 3 1m l = 1cm 3 = 1cc 2 Xác định GHĐ, ĐCNN của bình chia độ. - GHĐ (GHĐ) của một bình chia độ là thể tích lớn nhất ghi trên hình. - ĐCNN (ĐCNN) của bình chia độ là phần thể tích của bình giữa hai vạch chia liên tiếp trên bình. - Xác định GHĐ, ĐCNN của một số bình chia độ khác nhau trong hình ảnh dới đây: ảnh chụp bình chia độ ở Hình 3.2 - SGK. Vận dụng 1 Không yêu cầu HS phải học thuộc định nghĩa GHĐ. 3 Đo đợc thể tích của một lợng chất lỏng bằng bình chia độ. - Quy trình đo thể tích của một lợng chất lỏng bằng bình chia độ: + Ước lợng thể tích chất lỏng cần đo. + Lựa chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp. + Đặt bình chia độ thẳng đứng. + Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình. + Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng. + Tính đợc giá trị trung bình sau ba lần đo. - Thực hành đo thể tích của một lợng nớc bằng bình chia độ. Vận dụng 2 3. Đo thể tích của vật rắn không thấm nớc ST T Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Ghi chú (cấp mức độ) Xác định đợc thể tích của vật rắn không thấm - Để đo thể tích vật rắn không thấm nớc, có thể dùng Vận dụng 2 - 8 - Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ nớc bằng bình chia độ, bình tràn. bình chia độ hoặc bình tràn: + Dùng bình chia độ để đo đ- ợc thể tích vật rắn bỏ lọt bình chia độ. + Dùng bình tràn để đo đợc thể tích vật rắn không bỏ lọt bình chia độ. - Thực hành đo thể tích của một số vật rắn không thấm n- ớc: hòn đá, cái đinh ốc 4. Khối lợng - Đo khối lợng ST T Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Ghi chú (cấp mức độ) 1 Nêu đợc khối lợng của một vật cho biết lợng chất tạo nên vật. - Mọi vật đều có khối lợng. Khối lợng của một chỉ lợng chất chứa trong vật. Ví dụ: Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi: Khối lợng 397g, đó chính là khối lợng sữa chứa trong hộp. - Đơn vị để đo khối lợng là kilôgam, kí hiệu là kg. Ngoài ra, đơn vị khối lợng còn th- ờng đợc dùng là gam (g), tấn (t). Nhận biết 2 Đo đợc khối lợng bằng cân. - Một số loại cân thờng gặp: cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế - Cách dùng cân Rô-béc-van để cân một vật: + Điều chỉnh số 0. + Đặt vật phải cân lên một đĩa cân. + Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lợng phù hợp sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ. + Tổng khối lợng của các quả cân trên đĩa cộng với số chỉ của các con mã sẽ bằng Vận dụng 2 - 9 - Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ khối lợng của vật đem cân. - Sử dụng cân để biết cân một số vật thông thờng. Bài 6: Lực. Hai lực cân bằng ST T Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Ghi chú (cấp mức độ) 1 Nêu đợc ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực. Ví dụ 1: Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một lực đẩy. Lúc đó tay ta đã tác dụng lên lò xo (thông qua xe lăn) một lực ép làm cho lò xo bị nén lại. Ví dụ 2: Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một lực kéo. Lúc đó, tay ta tác dụng lên lò xo (thông qua xe lăn) một lực kéo làm cho lò xo bị dãn ra. Vậy: Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia, ta nói vật này đã tác dụng lực lên vật kia. Nhận biết 2 Nêu đợc ngoài độ lớn, lực còn có phơng và chiều. Lực là đại lợng đợc đặc trng bởi ba yếu tố: - Điểm đặt của lực. - Hớng của lực (phơng và chiều). - Độ lớn của lực. Nhận biết 3 Nêu đợc hai lực cân bằng là gì? Lấy đợc ví dụ về hai lực cân bằng. - Hai lực cân bằng là hai lực mạnh nh nhau có cùng ph- ơng, ngợc chiều, cùng tác dụng vào một vật. - Ví dụ: + ở ví dụ 1, xe lăn chịu tác dụng của hai lực cân bằng đó là lực đẩy của tay và lực đẩy của lò xo lá tròn. + ở ví dụ 2, xe lăn chịu tác dụng của hai lực cân bằng là lực kéo của tay và lực kéo của lò xo Thông hiểu 6. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực ST Chuẩn kiến thức, kĩ Hớng dẫn mức độ thể hiện Ghi chú (cấp mức - 10 - [...]... d, P, V và tính đại lợng còn lại Bài 13: Máy cơ đơn giản STT 1 Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Nêu đợc các máy cơ đơn giản có trong vật dụng và thiết bị thông thờng Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Các máy cơ đơn giản thờng dùng là mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc Các máy cơ đơn giản thờng gặp trong các thiết bị thông thờng: tấm ván dày, búa nhổ đinh,... trong các ví dụ thực tế Sử dụng đợc mặt phẳng nghiêng phù hợp trong những trờng hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Tác dụng của mặt phẳng nghiêng: - Để đa một vật nặng lên cao hay xuống thấp, thông thờng ta cần tác dụng vào vật một lực theo phơng thẳng đứng và phải tác dụng vào vật lực kéo hoặc đẩy bằng trọng lợng của vật Nhng khi sử... chuẩn độ) trình kiến thức, kĩ năng Biết dùng nhiệt kế y tế để Dùng nhiệt kế y tế để đo Vận dụng 2 đo nhiệt độ cơ thể ngời nhiệt độ cơ thể của bản theo đúng quy trình thân và của bạn theo hớng dẫn trong SGK Lập đợc bảng theo dõi sự Lập bảng theo dõi sự thay Vận dụng 1 thay đổi nhiệt độ của một đổi nhiệt độ của nớc theo vật theo thời gian thời gian 21 Sự nóng chảy và sự động đặc ST T I 1 Chuẩn kiến thức, ... tợng và ứng dụng thực tế Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng - Ví dụ 1: ở hai đầu và giữa các khôi bê-tông có các khoảng ngăn cách tách biệt, khi quan sát vào những ngày thời tiết lạnh ta thấy chúng rộng hơn vào những ngày thời tiết nóng bức (nên đa 2 ví dụ vào phần vận dụng) - Ví dụ 2: Vào mùa đông ta thấy những khoảng cách ở phần tiếp nối của hai thanh ray đờng tàu rộng hơn vào... đợc kiến thức về các quá trình di chuyển thể để giải thích một số hiện tợng thực tế có liên quan II Hớng dẫn thực hiện 15 Sự nở vì nhiệt của chất rắn ST T 1 Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Mô tả đợc hiện tợng nở vì nhiệt của các chất rắn 2 Nhận biết đợc các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau 3 Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất rắn để giải thích đợc một số hiện. .. đàn hồi Lò xo là vật có tính đàn hồi Độ biến dạng của vật đàn hồi Thông hiểu càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn và ngợc lại Ví dụ: Khi kéo dây cao su, nếu kéo mạnh thì dây cao su sẽ dãn ra nhiều và ngợc lại 9 Lực kế - Phép đo lực Trọng lợng và khối lợng ST T 1 Chuẩn kiến thức, kĩ Hớng dẫn mức độ thể hiện Ghi chú (cấp mức năng quy định trong cụ thể của chuẩn kiến thức, độ) chơng trình kĩ năng Đo đợc lực... dụng công thức trên cần nhắc nhở HS không nên thay đơn vị vào công thức trong khi giải bài tập, mà khi giải ra kết quả cuối cùng thì mới đa đơn vị cho đại lợng cần tìm (kg hoặc N) 10 Khối lợng riêng Trọng lợng riêng (lý thuyết và thực hành) STT 1 Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Phát biểu đợc định nghĩa khối lợng riêng (D) và viết đợc công thức: D = m V Hớng dẫn mức độ thể hiện Ghi... Trần Thế Ngữ - TN1 - THCS Nguyễn Tr ờng Tộ thấp vào mùa hè làm cho các thanh ray co lại, nên những khoảng cách giữa chúng rộng, còn mùa hè các thanh ray nở ra, nên những khoảng cách này hẹp 16 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng ST T 1 2 3 Chuẩn kiến thức, kĩ Hớng dẫn mức độ thể hiện năng quy định trong cụ thể của chuẩn kiến thức, chơng trình kĩ năng Mô tả đợc hiện tợng nở - Nếu ta đổ nớc đầy ấm thì vì nhiệt... dụng này trong các ví dụ thực tế Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Tác dụng của đòn bẩy: - Đòn bẩy có tác dụng thay đổi hớng của lực vào vật Cụ thể, để đa một vật lên cao ta tác dụng vào vật một lực hớng từ trên xuống - Dùng đòn bẩy có thể đợc lợi về lực Cụ thể: khi dùng đòn bẩy để nâng vật, nếu khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng cửa lực nâng vật lớn hơn khoảng cách... giảm nên hơi nớc ngng tụ và bám vào thành cốc 23 Sự sôi ST T 1 2 3 Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Mô tả đợc sự sôi Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Khi tăng nhiệt độ của nớc, sau một thời gian ta thấy có hơi nớc bay hơi trên bề mặt của nớc và dới đáy bình xuất hiện những bọt khí nhỏ ngày càng to dần rồi nổi lên mặt nớc và vỡ ra Khi nhiệt độ của nớc đến . những mục tiêu và yêu cầu của việc đổi mới phơng pháp dạy học môn Vật Lý lớp 6 và từ thực tế giảng dạy tôi đã mạnh dạn đa ra những chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn Vật Lý 6 để thực hiện trong. giảng dạy bộ môn Vật Lý lớp 6 theo chơng trình cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có rút ra một số kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy và cần phải đổi sửa phơng pháp dạy học bộ môn Vật Lý. cân để biết cân một số vật thông thờng. Bài 6: Lực. Hai lực cân bằng ST T Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chơng trình Hớng dẫn mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức, kĩ năng Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN chuẩn kiến thức cơ bản và những kĩ năng cần thiết để thực hiện giảng dạy môn Vật Lý lớp 6, SKKN chuẩn kiến thức cơ bản và những kĩ năng cần thiết để thực hiện giảng dạy môn Vật Lý lớp 6, SKKN chuẩn kiến thức cơ bản và những kĩ năng cần thiết để thực hiện giảng dạy môn Vật Lý lớp 6

Từ khóa liên quan