0

SKKN Một số biện pháp giúp HS lớp 5 đọc đúng, đọc diễn cảm

23 1,875 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:49

. cách đọc đúng, đọc hay và diễn cảm được. Việc luyện đọc hiểu thường được thực hiện trong bước đọc 13 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 đọc đúng, đọc diễn cảm thầm. Đọc thầm có ưu thế hơn đọc. hợp. Vì đọc là sự tái hiện mặt âm thanh của bài đọc một cách chính xác. Đọc 10 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 đọc đúng, đọc diễn cảm đúng là không đọc ngọng, đọc thừa, không đọc thiếu. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 đọc đúng, đọc diễn cảm để nghiên cứu. 2. Đối tượng nghiên cứu:  Học sinh khối lớp 5 và đặc biệt là học sinh lớp 5G - Trường tiểu học Cát Linh  Một số biện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp HS lớp 5 đọc đúng, đọc diễn cảm, SKKN Một số biện pháp giúp HS lớp 5 đọc đúng, đọc diễn cảm,

Từ khóa liên quan