0

Rèn viết đúng chính tả cho HS lớp 5

24 1,846 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:39

. Học chính tả, học sinh phải nắm đợc các quy tắc, rèn luyện để có kỹ năng và thói quen viết đúng chính tả. Mỗi giáo viên phải có kỹ năng viết đúng, viết đẹp, viết nhanh. 2- Nội dung chính tả. chính tả khác nhau : - Tập chép (dành cho lớp 1 và 2) - Chính tả nhớ - viết. - Chính tả nghe - đọc. - Bài tập chính tả. Với nhiều loại bài tập chính tả nh : - Bài tập điền phụ âm đầu, vần,. về chính tả, mỗi bài phải đáp ứng nhiệm vụ chữa một vài lỗi chính tả cụ thể, theo một mức độ cụ thể. a) Viết chính tả Ví dụ: Bài viết Luật bảo vệ môi trờng Sau khi học sinh viết bài chính tả
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn viết đúng chính tả cho HS lớp 5, Rèn viết đúng chính tả cho HS lớp 5,

Từ khóa liên quan