0

Rèn viết đúng chính tả cho HS lớp 5

24 1,718 1
  • Rèn viết đúng chính tả cho HS lớp 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:39

Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lớp 5 A- Phần mở đầu I - Lý do chọn đề tài Từ xa xa, nhân dân ta đã có câu Nét chữ, nết ngời có nghĩa là nét chữ thể hiện tính cách con ngời. Thông qua nét chữ ngời ta có thể đánh giá ngời viết là ngời nh thế nào? Cho đến nay, câu nói trên vẫn đợc coi là đúng. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu nét chữ không phải đơn thuần là nét thanh, nét đậm mà nó bao hàm cả việc viết đẹp, viết đúng chuẩn mực Tiếng Việt về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Ngời xa nói Nét chữ, nết ngời không chỉ hàm ý nét chữ thể hiện tính cách con ngời mà nó hàm ý rằng thông qua việc rèn luyện chữ viết mà giáo dục nhân cách con ngời. Nh vậy việc rèn luyện cho học sinh viết chữ đẹp, viết đúng chuẩn mực Tiếng Việt về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp vừa là mục đích vừa là phơng tiện của quá trình giáo dục toàn diện nhân cách học sinh. Xuất phát từ nhận thức trên, ở bậc Tiểu học, phân môn chính tả có vị trí quan trọng trong cơ cấu chơng trình môn Tiếng Việt nói riêng, các môn học ở trờng nói chung. Nó giúp học sinh hình thành năng lực và thói quen viết đúng chính tả, nói rộng hơn là năng lực và thói quen viết đúng tiếng Việt văn hóa, tiếng Việt chuẩn mực. Ngoài ra, phân môn chính tả còn rèn cho học sinh một số phẩm chất nh tính cẩn thận, óc thẩm mỹ, bồi dỡng cho học sinh lòng yêu quý tiếng Việt và chữ viết của tiếng Việt. Đối với ngời sử dụng tiếng Việt, viết đúng chính tả chứng tỏ đó là ngời có trình độ văn hoá về mặt ngôn ngữ. Viết đúng chính tả giúp học sinh có điều kiện sử dụng tiếng Việt đạt hiệu quả cao trong việc học tập các bộ môn văn hoá, trong việc viết các văn bản, th từ. Đồng thời viết đúng chính tả còn thể hiện sự tôn trọng của ngời viết đối với ngời đọc và với chính bản thân mình. Vấn đề chính tả của chữ Việt đã đợc bàn khá nhiều và đã đạt đợc những thành tựu tốt. Song đến nay cha phải vấn đề đã đợc giải quyết hoàn toàn. Qua các giờ dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh trong dạy và học chính tả hiện nay.Trong thực tế, học sinh còn viết sai nhiều lỗi. Tình trạng đó có nguyên nhân từ cả nội dung và phơng pháp dạy học phân môn này. Xuất phát từ thực tế trên mà tôi chọn đề tài nghiên cứu với nội dung Rèn viết đúng chính tả cho học sinh lớp Năm. II- Mục đích - phạm vi nghiên cứu 1- Mục đích nghiên cứu Qua đề tài này tôi muốn mình thực sự nghiên cứu nội dung chơng trình môn tiếng Việt ở tiểu học, cụ thể là phát hiện, tìm nguyên nhân và biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp Năm. Từ đó tích luỹ kinh nghiệm cho bản Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lp 5 thân, phục vụ việc giảng dạy tiếng Việt nói chung và phân môn chính tả nói riêng ở tiểu học. 2- Phạm vi nghiên cứu : Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu ở việc thống kê phân loại các lỗi chính tả mà học sinh lớp Năm hay mắc phải, từ đó tìm nguyên nhân và đa ra các biện pháp giúp học sinh sửa lỗi. III- Phơng pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các biện pháp nghiên cứu sau: 1- Phơng pháp nghiên cứu lý luận : Trên cơ sở lý luận của các vấn đề nh tâm lý học, giáo dục học, phơng pháp dạy bộ môn tôi nghiên cứu để rút ra các vấn đề có liên quan đến việc dạy học chính tả ở tiểu học. Đồng thời kết hợp với việc nghiên cứu các tài liệu tham khảo về chữa lỗi chính tả cho học sinh, từ đó tôi tìm ra phơng pháp chung cũng nh tìm ra nguyên nhân và cách sửa lỗi chính tả thích hợp cho học sinh lớp Năm. 2- Phơng pháp điều tra khảo sát: - Mục đích : Thông qua việc điều tra, khảo sát, tôi có thể nắm đợc thực tế của việc dạy học môn tiếng Việt nói chung và phân môn chính tả nói riêng. Từ đó tìm ra nguyên nhân và có các biện pháp thích hợp để sửa các lỗi chính tả cho học sinh. - Cách tiến hành: Điều tra và khảo sát học sinh tại trờng Tiểu học Cát Linh qua hình thức + Phiếu điều tra. + Nói chuyện, trao đổi với học sinh. 3- Phơng pháp trò chuyện : Sử dụng phơng pháp này tôi đã trực tiếp trao đổi, hỏi ý kiến của giáo viên trong khối để tìm hiểu thực trạng việc dạy học chính tả, những khó khăn của học sinh cũng nh của giáo viên khi dạy chính tả, những lỗi chính tả mà học sinh thờng mắc và những biện pháp sửa lỗi cho học sinh của giáo viên. 4- Phơng pháp quan sát: - Quan sát và dự giờ dạy chính tả của đồng nghiệp. - Quan sát học sinh thực hiện các bài chính tả. 5- Phơng pháp thực nghiệm : Tôi đã trực tiếp dạy các tiết chính tả để tìm ra các lỗi mà học sinh hay mắc, tìm nguyên nhân và có biện pháp thích hợp kịp thời sửa lỗi cho các em. B - Nội dung nghiên cứu Chơng I Cơ sở lý luận I- Cơ sở ngôn ngữ học Mọi sự vật, hiện tợng luôn luôn vận động và phát triển theo những quy luật nhất định. Các quy luật này đợc phát hiện, đợc ý thức và trở thành các nguyên tắc. Hiện tợng chính tả, trong quá trình vận động và phát triển cũng có 2 Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lp 5 quy luật riêng và đợc ý thức thành các nguyên tắc. Muốn hiểu và viết đúng chuẩn mực chính tả thì trớc tiên ta phải nắm vững các nguyên tắc này. Nguyên tắc cơ bản của chữ Việt là nguyên tắc ngữ âm học. Nghĩa là phát âm thế nào thì viết thế ấy, giữa chữ viết và phát âm có sự nhất trí cao. Nh vậy, ngay từ nội dung của nguyên tắc này ta cũng thấy vai trò của việc phát âm là quan trọng. Nếu nh thầy đọc đúng( phát âm đúng) thì học sinh sẽ viết đúng và ngợc lại nếu nh thầy đọc sai thì học sinh sẽ viết sai. Có trờng hợp thầy đọc đúng nhng học sinh nhận sai ( do qua một lần đọc lại của các em) nên vẫn viết sai. Vì vậy khi dạy chính tả ta cần kết hợp với việc rèn luyện phát âm. Ngoài nguyên tắc trên, chính tả còn nguyên tắc hình thái học và nguyên tắc theo truyền thống. Nguyên tắc hình thái học đặc biệt quan trọng với các ngôn ngữ biến hình. Tiếng Việt không phải là ngôn ngữ biến hình. Theo nguyên tắc này, cách ghi một từ tố bao giờ cũng viết nh nhau mặc dù cách đọc có khác nhau. Còn nguyên tắc theo truyền thống chỉ dựa vào truyền thống chữ viết của bản ngữ hay của ngôn ngữ mà nó mợn từ hoặc của hệ thống chữ viết đợc dùng làm cơ sở. Nguyên tắc theo truyền thống này đã gây nhiều rắc rối, nhất là với trẻ em. Và ở mỗi địa phơng, ngời dân có những thói quen phát âm riêng, lệch chuẩn so với hệ thống. Dấu này của phơng ngôn ảnh hởng rất lớn đến chính tả. Mỗi vùng có một số lỗi chính tả đặc thù mà địa phơng khác, vùng khác không mắc phải. II- Vấn đề chính tả trong nhà trờng Cho đến nay cha có văn bản chính thức về chính tả tiếng Việt. Tuy nhiên để có sự thống nhất thì Bộ đã có văn bản tạm thời về các hiện tợng chính tả. ở Tiểu học không có các tiết dạy riêng về nguyên tắc chính tả mà học sinh đợc hình thành dần qua các bài học cụ thể. Vấn đề quan trọng là với mỗi một nguyên tắc giáo viên cần tập trung vào các vấn đề học sinh dễ mắc lỗi. 1- Yêu cầu về chính tả trong nhà trờng Từ lâu, chính tả đã là một môn học chính thức trong nhà trờng, yêu cầu về chính tả trong nhà trờng đòi hỏi phải thực hiện nghiêm khắc, cấp bách và triệt để hơn, tuyệt đối không đợc tuỳ tiện. Học chính tả, học sinh phải nắm đợc các quy tắc, rèn luyện để có kỹ năng và thói quen viết đúng chính tả. Mỗi giáo viên phải có kỹ năng viết đúng, viết đẹp, viết nhanh. 2- Nội dung chính tả gồm có - Xác định và thực hiện cách viết hoa đúng với từ ngữ. - Xác định và thực hiện những nguyên tắc khác của chính tả nh viết hoa, viết tắt, dùng dấu, phiên âm 3- Cách thực hiện ở tiểu học hiện nay có thể dạy chính tả bằng hai phơng pháp: tích cực và tiêu cực. Theo phơng pháp tích cực, giáo viên cho học sinh nhìn cách viết đúng, nghe cách nói đúng để rồi bản thân sẽ viết đúng và nói đúng. Theo phơng pháp 3 Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lp 5 tiêu cực, giáo viên tìm ra các lỗi chính tả của học sinh, rồi trên cơ sở đó chữa để các em không còn phạm lỗi nh vậy nữa. Từ hai phơng pháp trên, giáo viên thực hiện linh hoạt các kiểu bài chính tả khác nhau : - Tập chép (dành cho lớp 1 và 2) - Chính tả nhớ - viết. - Chính tả nghe - đọc. - Bài tập chính tả. Với nhiều loại bài tập chính tả nh : - Bài tập điền phụ âm đầu, vần, thanh vào từ hoặc câu. - Bài tập so sánh chính tả. - Bài tập tìm các tiếng có cùng vần, thanh hoặc phụ âm đầu Chơng II Thực trạng việc dạy chính tả ở Tiểu học I- Mục đích điều tra thực trạng Thông qua việc điều tra, tôi có thể nắm đợc thực tế của việc dạy học phân môn chính tả. Từ đó tìm ra nguyên nhân và có biện pháp thích hợp để sửa các lỗi chính tả cho học sinh. II- Phơng pháp điều tra 1-Trò chuyện với học sinh 2- Dự giờ, trao đổi với giáo viên 3- Kiểm tra vở, chấm bài chính tả của học sinh 4-Thực nghiệm, dạy các giờ chính tả III- Nội dung điều tra 1-Phiếu khảo sát 2-Phiếu điều tra Phiếu khảo sát Đồng chí hãy cho biết : - Họ và tên: - Số năm công tác: - Trờng : * Đồng chí cho biết một số ý kiến của mình về các nội dung sau : 1. Trong môn tiếng Việt, phân môn nào cho đồng chí có hứng thú nhất khi giảng dạy : ( ) Tập đọc ( ) Chính tả 4 Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lp 5 ( ) Từ ngữ ( ) Tập làm văn ( ) Ngữ pháp ( ) Kể chuyện 2. Suy nghĩ của đồng chí về vị trí của phân môn chính tả trong chơng trình Tiểu học 3. Đồng chí có đầu t nhiều cho phân môn chính tả không ? - Thời gian 40 phút có đủ cho 1 tiết dạy chính tả không? - Không khí của lớp học trong những giờ chính tả ? Những lỗi chính tả mà học sinh lớp đồng chí thờng mắc? Đồng chí sử dụng biện pháp gì để phát hiện và sửa lỗi chính tả cho học sinh : * Phát hiện : * Sửa lỗi: Những chuyển biến của học sinh sau khi đợc đồng chí sửa lỗi: Những khó khăn khi dạy phân môn chính tả ? Nguyện vọng và kiến nghị của đồng chí ? . Phiếu điều tra Họ và tên học sinh : Lớp : Trờng : Trong các phân môn sau, con thích học phân môn nào nhất ? ( ) Tập đọc ( ) Từ ngữ ( ) Ngữ pháp ( ) Chính tả ( ) Tập làm văn ( ) Kể chuyện 5 Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lp 5 Vì sao con thích phân môn đó ? . Con có bị mắc lỗi chính tả hay không ? Nếu có, con thờng mắc những lỗi gì ? Cô giáo có giúp con sửa lỗi chính tả không ? Cô giúp con bằng cách : Từ khi cô giúp, con có còn mắc lỗi nữa không ? IV- Kết quả điều tra và phân tích 1 - Tình hình dạy và học phân môn chính tả ở lớp 5 hiện nay : 1.1-Dạy: Mỗi tuần có một tiết chính tả : - Có 3 kiểu bài chính tả :Nhớ - viết, nghe đọc. - Trong khi đọc, học sinh viết những cặp từ dễ lẫn lộn phụ âm đầu nh: (s/x; v/d; tr/ch; l/n ), vần ( ênh/ên; uôn/uông; ơu/u; iêu/êu ), thanh ( ? ; ~ ; ) và phân biệt nghĩa các từ đó trong khi viết bài. - Bài chính tả dài khoảng 120 chữ. - Yêu cầu: Chữ viết đều nét, rõ ràng, sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả thông thờng. Tốc độ viết 80 chữ trong 15 phút. b. Giáo viên tiểu học phải dạy đủ các môn nên thời gian để đầu t thực sự cho các phân môn cụ thể là không có hoặc rất ít. c. Giáo viên ít có tài liệu tham khảo hoặc ngại phải tìm tòi, tự nghiên cứu trong khi tiếng Việt của ta đa dạng và phong phú. d. Giáo viên thờng sử dụng phơng pháp diễn giải và phơng pháp đàm thoại. Đôi khi lạm dụng quá hai phơng pháp này, do đó không phát huy đợc tính chủ động tích cực của học sinh. e. Đặc biệt việc sửa lỗi chính tả cho học sinh còn gặp khó khăn hơn. Giáo viên ít có biện pháp để sửa lỗi cho học sinh, đồ dùng trực quan có thể sử dụng là rất ít. Từ đó dẫn đến việc, trong các giờ chính tả, giáo viên thờng chú trọng đến việc rèn chữ hơn là rèn chữ chính tả. 1.2- Học: a. Từ tinh thần và phơng pháp trên của giáo viên dẫn đến việc kém hiệu quả trong dạy học chính tả hiện nay. Trong thực tế học sinh khi viết còn mắc nhiều lỗi chính tả. b. Một số ý kiến của học sinh về phân môn chính tả: Khi đợc hỏi, hầu hết học sinh đều nói thích học chính tả. Trong số liệu điều tra tại lớp 5B trờng Cát Linh, 49/51 học sinh ( chiếm 96%) nói thích học chính tả. Tuy nhiên các em cha ý thức đợc hết tầm quan trọng cũng nh khó khăn trong việc học chính tả. 50 % học sinh nói thích học vì chữ các em đang xấu, em muốn viết đẹp hơn. Em Nguyễn Minh Hiếu - lớp 5B, trờng Cát Linh: Em thích học chính tả. Môn chính tả giúp em viết đẹp hơn, chữ em đang xấu 6 Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lp 5 * Bên cạnh đó còn có ý kiến khác: - Em Vũ Hải Nam - lớp 5B trờng tiểu học Cát Linh: Em thích học chính tả vì chính tả chỉ cần viết, không cần phải nghĩ nhiều. - Em Nguyễn Tuấn Trung - lớp 5C trờng tiểu học Cát Linh: Em không thích học chính tả vì em thờng bị điểm kém, em bị mắc rất nhiều lỗi. 3. Thống kê lỗi chính tả mà học sinh thờng mắc. Tôi đã sử dụng những bài chính tả sau để khảo sát học sinh : Bài 1- Bác lái đò Tôi làm nghề lái đò đã năm năm nay. Nhà tôi là chiếc thuyền gỗ lênh đênh trên mặt nớc. Tôi nắm vững nơi nào nớc chảy xiết, nơi nào có đá ngầm. Lúc đêm đến, trong khi con thuyền lớt nhẹ trên dòng sông phẳng lặng, tôi nhìn chỗ này cây la tha, chỗ nọ nhà nổi lên nối tiếp nhau cũng đoán biết đợc thuyền đã đến nơi nào. (Trích trong sách Luyện phát âm- chính tả- Giáo trình trờng CĐSP Hà Nội) Các loại lỗi Lớp 5B Trờng TH Cát Linh ( 51 học sinh) Lớp 5C Trờng TH Cát Linh (52 học sinh) - Thừa, thiếu nét 11 11 - Thiếu chữ 12 14 - Sót dấu, sai dấu thanh 16 14 - Viết hoa tuỳ tiện 9 7 - Không viết hoa đầu câu 5 8 - Không viết hoa danh từ riêng 10 9 - Sai vần 17 16 - Sai phụ âm đầu + l - n 16 15 + s - x 13 14 + ch - tr 11 10 + r - d - gi 15 14 + Một số phụ âm khác 14 13 Ng/ ngh, g/ gh 11 12 7 Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lp 5 Bài 2- Sáng nay em dậy sớm, sửa soạn sách vở, xem lại bài một lợt, ôn bài xong, em soát lại bài tập rồi sang nhà bạn Trinh rủ bạn cùng đi học.Trờng em không xa, xây bằng gạch, xinh xắn, sân xây bằng xi măng sạch sẽ. Ngoài sân có cây xoài, cây bàng lá xum xuê. Dới bóng cây xanh học sinh xúm quanh cô giáo trẻ, sung sớng, ríu rít nh đàn chim sáo. (Trích trong sách Luyện phát âm- chính tả- Giáo trình trờng CĐSPHN) Bài 3- Suối bắt nguồn từ đỉnh núi. Nớc chảy ri rỉ trên đỉnh núi cao, róc róc qua rừng rậm, rào rào từ trên vách đá rơi xuống xen lẫn với tiếng lá rì rào. Khi có cơn bão những cành cây đổ xuống răng rắc, thác nớc nh reo hò. Những ngọn suối gặp nhau thành con sông rộng chảy ra mãi đến biển. (Trích trong sách Luyện phát âm- chính tả- Giáo trình trờng CĐSP HN) Ngoài phần chính tả trên, tôi còn chấm bài viết của học sinh qua các bài tập chính tả và các môn học khác của các em. 4- Nguyên nhân mắc lỗi chính tả Từ kết quả điều tra trên, tôi thấy rằng sở dĩ học sinh lớp 5B trờng tiểu học Cát Linh mắc các loại lỗi trên là do một số nguyên nhân sau : a- Lỗi do ảnh hởng của cách phát âm tiếng địa phơng: ở đồng bằng Bắc Bộ các loại lỗi thờng mắc là: l/ n, ch/ tr, s/ x, d/ r/ gi. ở Hà Nội việc phát âm các phụ âm trên là tơng đối chuẩn. Tuy nhiên còn một số học sinh do phát âm sai dẫn đến viết sai chính tả. VD: Do học sinh phát âm sai giữa l/ n nên viết sai chính tả - Tôi làm nghề lái đò Tôi nàm nghề nái đò - Tôi nắm vững Tôi lắm vững - Đất cao lanh Đất cao nanh Để phát hiện ra nguyên nhân này sau khi viết xong chính tả, trong phần chữa bài, tôi có yêu cầu học sinh mắc phải lỗi trên phát âm lại (đọc lại) từ mà mình viết sai. b- Lỗi chính tả do không hiểu biết đầy đủ về các nguyên tắc chính tả và nội dung ngữ nghĩa của từ. Loại lỗi này thờng gặp khi viết các phụ âm đầu : d/ gi, ch/ tr, ng/ ngh, s/ x, học sinh không hiểu nghĩa của từ dẫn đến viết sai chính tả. VD : Do không nắm vững quy tắc chính tả khi viết ch/ tr tr đi với thanh huyền và nặng (trình độ, lập trờng, trịnh trọng, triệu phú) còn ch thì không đi với hai thanh đó nên học sinh viết tròn trĩnh thành chòn trĩnh, triều đại thành chiều đại hay do không nắm vững quy tắc ngh thờng đi với các âm i, e, ê nên học sinh viết nghệ nhân thành ngệ nhân, nghĩ ngợi thành ngĩ ngợi. Trờng hợp học sinh không hiểu nghĩa của từ dẫn đến viết sai chính tả. 8 Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lp 5 VD : a- Điền vào chỗ trống tr hay ch? Nh e mọc thẳng, con ng ời không ịu khuất. Ng ời xa có câu: úc dẫu áy, đốt ngay vẫn thẳng. e là thẳng thắn, bất khuất! Ta kháng chiến, e lại là đồng í iến đấu của ta. e vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc. Có một số học sinh do không hiểu nghĩa của từ nên đã điền âm ch vào từ tre, hay trúc, vì vậy học sinh điền vào bài nh sau: Nh che mọc thẳng, con ngời không chịu khuất. Ngời xa có câu: Chúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng. Tre là thẳng thắn, bất khuất! Ta kháng chiến, che lại là đồng chí triến đấu của ta. Che vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc. (Theo bài của học sinh Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Loan - lớp 5B- trờng tiểu học Cát Linh) c- Lỗi chính tả do không nắm vững cấu trúc âm tiết Tiếng Việt Vì không hiểu cấu trúc nội bộ của âm tiết Tiếng Việt nên học sinh viết thừa, viết sai từ. VD : Quét sạch - quyét sạch Quanh co - qoanh co Khúc khuỷu - khúc khuỷ Ngoằn ngoèo - ngoằn nghèo d - Lỗi do cẩu thả của ngời viết Nhiều học sinh khi viết bài chính tả ( nghe viết hay nhớ viết) thì viết thật nhanh để ngồi chơi hay để thi với bạn bên cạnh, do đó khi viết thờng mắc một số lỗi nh: thiếu chữ, thiếu nét, thiếu dấu thanh, sai phụ âm đầu, sai vần. e - Lỗi do nhợc điểm của chữ quốc ngữ * Bên cạnh sự tơng hợp giữa âm và chữ, chữ Việt còn có nhiều trờng hợp không đảm bảo sự tơng hợp này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến lỗi chính tả của học sinh. Ví dụ ở các trờng hợp sau: - Âm đệm lúc ghi u, lúc ghi o, học sinh rất lúng túng khi gặp trờng hợp này. Cùng là vần oanh nhng lúc viết oanh lúc viết uanh, khi nghe giáo viên đọc loanh quanh học sinh không biết ghi loanh quanh, luanh quanh hay loanh qoanh. Để viết đúng đợc các âm đệm này, học sinh cần nắm vững quy tắc chính tả khi viết âm đệm. Đó là vấn đề rất khó và phức tạp đối với các em. - Phụ âm k lúc ghi c, lúc ghi k, lúc ghi q. Khi nghe cô giáo phát âm các tiếng đánh vần với c học sinh lúng túng. Tuy đối với học sinh lớp 5 đây không phải là loại lỗi phổ biến nhng một số em vẫn bị mắc lỗi khi viết chính tả Hiện tợng bị đầy lỡi, ngắn lỡi dẫn đến tr ờng hợp học sinh phát âm không chuẩn và viết sai chính tả. Ví dụ: Nói ngọng bảo thành bạo, nghĩ 9 Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lp 5 ngợi thành nghí ngợi, mải mê thành mãi mê đến khi viết các em viết nh mình phát âm. Đây là trờng hợp lỗi của 3 em học sinh lớp 5C trờng tiểu học Cát Linh ( Em Nguyễn Anh Quân, Trần Minh Sang, Nguyễn Xuân Dơng). Trên đây là những điều tra mà tôi thu thập đợc trong thời gian giảng dạy. Qua phần điều tra tôi thấy rằng việc sửa lỗi chính tả cho học sinh của giáo viên cha đợc quan tâm đúng mức. Trong thực tế học sinh còn nhiều em mắc lỗi chính tả. Chơng III Những đề xuất Xuất phát từ cơ sở lý luận cũng nh thực trạng của việc dạy học chính tả hiện nay, tôi thấy cần thiết phải có các hình thức tổ chức và biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh một cách kịp thời dựa trên các nguyên nhân mắc lỗi của chính bản thân các em. Cách chữa lỗi thờng nhắc đến là tập phát âm cho đúng. Cách thứ hai là nhớ từng từ một và cách thứ ba là dùng mẹo. Sau đây là một số biện pháp mà tôi sử dụng để sửa lỗi cho học sinh trong quá trình tôi giảng dạy lớp 5 và qua một số gợi ý tham khảo về cách sửa lỗi chính tả cho học sinh mà giáo viên có thể tiến hành trong khoảng thời gian dài hay ngắn tùy vào điều kiện của lớp mình. Thực hiện các biện pháp này tôi dựa chủ yếu trên tinh thần: Yêu cầu học sinh tự sửa lỗi chính tả, tự tìm ra kiến thức bằng chính hành động của mình, tự đặt mình vào tình huống, nghiên cứu cách xử lý, tự đánh giá, tự kiểm tra sản phẩm ban đầu ., còn giáo viên là ng ời h- ớng dẫn, tổ chức cho học sinh học tập. Việc sửa lỗi đợc tiến hành mọi lúc, mọi nơi, trong tất cả các môn học dới hình thức đơn giản, nhẹ nhàng học mà chơi, chơi mà học, và luôn luôn tập trung chú ý tới ba đối tợng học sinh giỏi, khá, trung bình- yếu. Lấy học sinh giỏi làm trung tâm. I - Sửa lỗi phụ âm l, n Hiện tợng lẫn lộn l và n là lỗi chính tả tơng đối phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ. Qua điều tra, tôi thấy hiện tợng này xảy ra chủ yếu có sự lẫn lộn về từ vựng và cách phát âm. Để khắc phục tình trạng này tôi đã dùng một số biện pháp nh sau: 1- Giúp học sinh nắm vững quy tắc chính tả của cặp phụ âm l, n * Mục đích: Trên cơ sở học sinh nắm vững các quy tắc chính tả, các em sẽ viết đúng chính tả cho dù các em có phát âm sai. - Thời gian thực hiện: Việc đa các quy tắc chính tả đợc thực hiện ngay trong các tiết dạy chính tả. Tuy nhiên trong một khoảng thời gian 40 phút ta không thể đa hết các quy tắc đợc mà phải kết hợp với các môn học khác nh tập đọc, luyện từ và câu mỗi khi có hiện t ợng chính tả liên quan. * Nội dung quy tắc: a) L đứng trớc âm đệm nhng N lại không đứng trớc âm đệm, ngoại lệ duy nhất là noãn. Khi học sinh đã nắm đợc quy tắc này các em sẽ không bị lúng túng khi viết các từ có âm đệm bắt đầu L. 10 [...]... nội dung bài sao cho sát và hợp với đối tợng học sinh lớp mình phụ trách 4- Mỗi giáo viên cần có ý thức rèn chính tả cho học sinh ngay từ đầu cấp hoặc từ đầu năm học 5- Nhà trờng cần thờng xuyên tổ chức các chuyên đề, cuộc thảo luận về phơng pháp dạy học chính tả nói chung và việc sửa lỗi chính tả cho học sinh nói riêng Trên đây là toàn bộ sáng kiến Rèn viết đúng chính tả cho học sinh lớp Năm của tôi... một vài kết luận sau: 1- Môn chính tả có một vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong chơng trình tiểu học Thực tế việc sửa lỗi chính tả cho học sinh của giáo viên cha đợc quan tâm đúng mức, do đó học sinh còn mắc nhiều lỗi khi viết chính tả 2- Để khắc phục tình trạng đó, nhà trờng và giáo viên cần sử dụng phối hợp các phơng pháp dạy chính tả và các biện pháp chính tả cho học sinh Giáo viên cần sử... độ viết của học sinh Giáo viên có sự gợi ý, hớng dẫn và nhắc nhở thích hợp để học sinh viết chính xác, viết đẹp, không tẩy xóa và đảm bảo đúng tốc độ viết đã đợc quy định cho từng bài ở từng tiết Trong các tiết chính tả, giáo viên phải nhắc nhở học sinh ngồi đúng t thế, cách để vở ( nghiêng so với thân ngời 150 ), cách cầm bút( thờng đuôi bút trỏ về phía vai phải, không trỏ lên trời nh kiểu cầm bút viết. .. phân tích cho thành thạo 4- Hớng dẫn học sinh thực hành luyện tập nhằm hình thành các kỹ xảo chính tả Yêu cầu luyện tập nhằm củng cố, trau dồi kỹ năng viết đúng chính tả tiếng Việt nói chung cho học sinh một cách có hệ thống ( qua các bài tập giúp học sinh ghi nhớ về quy tắc chính tả, phân biệt cách viết các cặp phụ âm đầu, vần, thanh dễ lẫn do đặc điểm phát âm địa phơng) Đây cũng là bớc vừa rèn kỹ năng... liên quan đến chính tả Giáo viên phải phân loại lỗi chính tả, phát hiện đặc điểm của từng loại lỗi Nhất là việc xây dựng các quy tắc chính tả, các mẹo chính tả, giúp học sinh ghi nhớ cách viết một cách khái quát, có hệ thống 3- Để làm đợc điều trên, ngay từ những năm đầu cấp cần tiến hành điều tra cơ bản để nắm lỗi chính tả phổ biến của học sinh, để từ đó lựa chọn nội dung giảng dạy cho thích hợp Giáo... có vấn đề chính tả của mình, học sinh sẽ thận trọng hơn khi viết chữ Trong bớc soát lại bài viết, giáo viên đa ra mẫu đúng, yêu cầu học sinh phân tích âm tiết đúng, rồi đối chiếu với chữ mình viết, các em sẽ thấy đợc lỗi của mình và tự chữa Giáo viên kiểm tra việc tự chữa lỗi chính tả của học sinh Dần dần năng lực tự kiểm tra và tự chữa lỗi cho học sinh sẽ đợc hình thành 6- Tập phát âm cho đúng Giáo... còn rèn tốc độ viết cho những học sinh viết chậm Chơng IV Kết quả thu đợc Trên đây là một số biện pháp sửa lỗi chính tả tôi đã sử dụng trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 3 năm 2012 tại lớp 5B và 5C trờng tiểu học Cát Linh Do thời gian có hạn nên các biện pháp sửa lỗi còn hạn chế Tuy vậy, kết quả thu 21 Trờng Tiểu học Cát Linh Giáo viên : Hán Thị Quỳnh Nga Lp 5 đợc cũng thật đáng khích lệ, số lỗi chính. .. a) Viết chính tả Ví dụ: Bài viết Luật bảo vệ môi trờng Sau khi học sinh viết bài chính tả trên, giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 2- SGK Tiếng Việt 5 tập 1- trang 104 * Tìm từ chứa tiếng có âm đầu là l hoặc n M: lấm: lấm tấm nấm: nấm rơm Giáo viên yêu cầu học sinh tìm các từ chứa các tiếng cho sẵn có chứa âm đầu l hoặc n Thông qua bài tập trên giúp học sinh phân biệt so sánh l và n để viết đúng. .. Chỉ ra những chữ viết sai chính tả và viết lại cho đúng: - Đừng ăn nói nộp chộp - Con thuyền nênh đênh trên mặt biển - Chỉ một nát bố tôi đã chặt phăng cây gỗ - Noáng một cái công việc đã xong - Chúng ta phải chăm nuyện tập thể thao - Nó đến nhng ló không nên tiếng d) Giáo viên đa ra những chữ viết sai lỗi chính tả theo cách viết thờng gặp của học sinh và yêu cầu các em chữa chung cả lớp, đồng thời giải... Với những bài viết chính tả là bài thơ, để tránh tình trạng có học sinh viết nhanh quá, có học sinh viết chậm quá thì tr ớc khi viết giáo viên gõ một tiếng thớc nhỏ và ớc lợng khoảng thời gian để viết xong dòng thơ theo tốc độ yêu cầu đối với học sinh lớp Năm Giáo viên gõ hai tiếng thớc nhỏ thì học sinh dừng bút viết và giơ bút Luyện cho học sinh nhiều lần nh vậy các em sẽ có thói quen viết cẩn thận . Học chính tả, học sinh phải nắm đợc các quy tắc, rèn luyện để có kỹ năng và thói quen viết đúng chính tả. Mỗi giáo viên phải có kỹ năng viết đúng, viết đẹp, viết nhanh. 2- Nội dung chính tả. chính tả khác nhau : - Tập chép (dành cho lớp 1 và 2) - Chính tả nhớ - viết. - Chính tả nghe - đọc. - Bài tập chính tả. Với nhiều loại bài tập chính tả nh : - Bài tập điền phụ âm đầu, vần,. về chính tả, mỗi bài phải đáp ứng nhiệm vụ chữa một vài lỗi chính tả cụ thể, theo một mức độ cụ thể. a) Viết chính tả Ví dụ: Bài viết Luật bảo vệ môi trờng Sau khi học sinh viết bài chính tả
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn viết đúng chính tả cho HS lớp 5, Rèn viết đúng chính tả cho HS lớp 5, Rèn viết đúng chính tả cho HS lớp 5

Từ khóa liên quan