SKKN KINH NGHIỆM DẠY VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

15 2K 0
SKKN KINH NGHIỆM DẠY VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. phần phơng trình lợng giác: - Phơng trình lợng giác cơ bản: + Phơng trình: sinx = a 1 + Phơng trình: cosx = a + Phơng trình: tanx = a + Phơng trình: cotx = a - Một só phơng trình lợng giác thờng. hệ phơng trình lợng giác: Cách giải: * Cách 1: Giải từng phơng trình trong hệ rồi tìm nghiệm chung của các phơng trình đó. * Cách 2: Giải một phơng trình đơn giản nhất của hệ rồi thay nghiệm tìm. tích. II, Cơ sở lý luận: - Kinh nghiệm giảng dạy của một số nhà Toán học trình bày trong các tài liệu. III, Cơ sở thực tiễn - Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình giảng dạy bộ môn Đại só và

Ngày đăng: 29/03/2015, 08:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan