SKKN Sinh lý tuần hoàn máu và hệ tim mạch

19 1.5K 2
SKKN Sinh lý tuần hoàn máu và hệ tim mạch

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. mạch máu tim gồm hai động mạch vành tim và tĩnh mạch vành tim. - Động mạch vành tim: xuất phát từ gốc động mạch chủ ngang phía trên van tổ chim. Động mạch vành tim phải đi trong rãnh vành tim. máu, sinh lý tuần hoàn, tim và hệ mạch. IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU MÁU VÀ TUẦN HOÀN Máu và tuần hoàn là cơ sở của nhiều môn khoa học như: tâm lý học, giáo dục học, hóa học, di truyền học và giáo. vòng tuần hoàn lớn còn có tuần hoàn tim được xuất phát từ gốc động mạch chủ, máu theo động mạch vành tim đi nuôi cơ tim rồi theo tĩnh mạch vành tim về kết thúc ở tâm nhĩ phải. * Vòng tuần hoàn

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan