0

SKKN Phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “ Luyện nói” trong môn ngữ văn THCS

18 2,472 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:19

. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 13 SKKN: Phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “ Luyện nói 6B Luyện nói kể chuyện (Tiết 29) X 10 0 6 4 6B Luyện nói kể chuyện (Tiết 43) X 12 3 6 3 6B Luyện. THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 SKKN: Phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “ Luyện nói Giáo viên thường xuyên uốn nắn những lời nói sai của học sinh trong sinh hoạt hàng ngày; tập cho học. SKKN: Phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “ Luyện nói I. ĐẶT VẤN ĐỀ. Văn học là một trong những môn học quan trọng đối với mỗi bậc học vì nó có tác dụng lớn trong việc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “ Luyện nói” trong môn ngữ văn THCS, SKKN Phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “ Luyện nói” trong môn ngữ văn THCS,

Từ khóa liên quan