0

SKKN Giảng dạy ca dao – dân ca trong chương trình ngữ văn 7

23 4,781 24

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:14

. Giảng dạy ca dao – dân ca trong chương trình ngữ văn 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CA DAO- DÂN CA TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 7 Phần 1 TỔNG QUAN I- LÍ DO. Giảng dạy ca dao – dân ca trong chương trình ngữ văn 7 Ví dụ khi dạy văn bản : CA DAO - DÂN CA NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH Đây là tiết đầu tiên học sinh tìm hiểu khái niệm ca dao - dân. CÁC LOẠI CA DAO VÀ DÂN CA CHỦ YẾU a, Dân ca (1) Đồng dao (2) Dân ca lao động (3) Dân ca nghi lễ (4) Hát ru (5) Dân ca trữ tình (6) Dân ca trong kịch hát dân gian b, Ca dao (1) Ca dao trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giảng dạy ca dao – dân ca trong chương trình ngữ văn 7, SKKN Giảng dạy ca dao – dân ca trong chương trình ngữ văn 7,

Từ khóa liên quan