Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản ở huyện Ô Môn - Cần Thơ

52 257 0
Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản ở huyện Ô Môn - Cần Thơ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản ở huyện Ô Môn - Cần Thơ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong thời gian qua, người lao động nông thôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đặc biệt đối với người dân trồng mía Hậu Giang họ phải đối mặt với tình hình biến động của giá cả, và tình trạng nông sản đã đến lúc thu hoạch, hoặc thu hoạch xong mà vẫn chưa tìm ra được đầu ra cho sản phẩm. Đáng ngại hơn, cây mía là cây trồng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh và đóng vai trò to lớn trong việc tạo thu nhập cho người dân trong tỉnh. Thêm vào đó, do đặc điểm sản xuất của nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào điều kiên tự nhiên, diện tích gieo trồng trải dài trên diện rộng và sản phẩm nông nghiệp không thể tồn trữ lâu trong điều kiện nông hộ mà thu hoạch thì lại "rộ", nên người nông dân thường bị ép giá họ phải bán tháo, bán chạy sản phẩm ra thị trường để tránh tình trạng mất trắng không thu được gì. Hậu Giang là tỉnh mới được chia tác từ tỉnh Cần Thơ cũ, nên được xem là tỉnh còn yếu kém phát triển hơn các tỉnh khác trong nước. Hậu Giang hiện có gần 85% dân số và trên 79% lao động đang sinh sống và làm việc trong khu vực nông nghiệp và nông thôn. Có thể nói nông nghiệp là ngành kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đại bộ phận dân cư trong tỉnh. Thu nhập hàng năm của người dân tương đối thấp chưa đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của họ. Trong khi đó để có thể thu hoạch được một vụ mùa nông sản nói chung thì phải mất khoảng thời gian dài như: mía 8 đến 9 tháng, . trong suốt thời gian này người nông dân không thể trồng xen canh thêm cây trồng khác để tăng thu nhập, hạ giá thành, còn nếu có thì chỉ số lượng nhỏ không đáng kể. Phân tích thực trạng sản xuất mía tại tỉnh Hậu GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Tran SVTH: Mai Ngọc 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Thông qua đề tài nghiên cứu để thấy được thực trạng của việc sản xuất mía của Hậu Giang trong giai đoạn từ 2005 đến 2007. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Vì mía là mặt hàng nông sản chủ lực có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trong tỉnh nên mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: - Phân tích thực trạng sản xuất mía Hậu Giang. - Thấy được mức thu nhập của người dân sản xuất mía của tỉnh như thế nào. - Đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất mía Hậu Giang 1.3. PHẠM VI NGHÊN CỨU Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng của việc sản xuất đối với cây mía Hậu Giang trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2007. 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Lược khảo tài liệu nghiên cứu là đề tài nghiên cứu khoa học về công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn huyện Ô Môn thành phố Cần Thơ. “Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản huyện Ô Môn - Cần Thơ” năm 2000, ban chủ nhiệm Trường Đại Học kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm đề tài Võ Thanh Thu, bài viết đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp logic học, phương pháp quy nạp để nói lên tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sảnhuyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Qua đó tác giả đã đưa ra những giảp pháp nhằm tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản nhưng bài viết chưa đưa ra được những chỉ số kinh tế nhằm thể hiện hiệu qủa sản xuất của nông sản huyện Ô Môn như thế nào. CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Tìm hiểu chung 2.1.1.1 Đặc điểm sản xuất của nông nghiệp a) Đặc điểm sản xuất chung - Trong sản xuất nông nghiệp ruộng đất vừa là tư liệu sản xuất chủ yếu, vừa là tư liệu sản xuất đặc biệt: Do trong quá trình sản xuất nó quyết định (trực tiếp hay gián tiếp) loại nông sản được sản xuất nếu không có ruộng đất thì cơ bản không thể tiến hành hoạt động sản xuất, và trong quá trình sử dụng đất đai nếu không biết sử dụng cải tạo hợp lý thì đất đai ngày càng xấu đi không đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng, phát triển của cây trồng, trái lại nếu biết sử dụng cải tạo hợp lý thì đất đai ngày càng tốt hơn. - Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là những cơ thể sống: Đối tượng sản xuất trong nông nghiệp là những cây trồng vật nuôi phát sinh, tồn tại và sinh trưởng theo các qui luật sinh học. Do đó trong quá trình sản xuất chúng luôn đòi hỏi những tác động thích hợp của con người và của tự nhiên để sinh trưởng và phát triển. - Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ: Do các cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp sinh trưởng và phát triển theo qui luật sinh học. - Sản xuất nông nghiệp thường có chu kỳ dài và phần lớn tiến hành ngoài trời trên không gian ruộng đất rộng lớn, lao động và tư liệu lao động luôn bị di động và thay đổi theo không gian và thời gian. - Sản xuất nông nghiệp chịu sự tác động và ảnh hưởng lớn của các điều kiện tự nhiên đặc biệt là các điều kiện đất đai, khí hậu, nguồn nước. b) Đặc điểm sản xuất riêng của nông nghiệp Việt Nam - Sản xuất nông nghiệp nước ta phổ biến là còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. - Quy mô sản xuất thường nhỏ do ruộng đất bình quân trên đầu người ít, sức lao động phân bố không đồng đều giữa các vùng. 2.1.1.2 Cung và cầu a) Cung (Supply) Khái niệm cung: Cung của một hàng hoá là số lượng, khối lượng hàng hóa đó được mang ra bán trên một thị trường tại một thời điểm nhất định với giá cả. Định luật cung: Cung của một hàng hoá sẽ tăng lên nếu giá của hàng hoá đó tăng, các yếu tố khác không đổi. Ngược lại, cung của một hàng hoá sẽ giảm xuống khi giá của hàng hoá đó giảm, các yếu tố khác không đổi. Cung của một hàng hoá đặc biệt là nông sản cũng có những ngoại lệ sau: Tính mùa vụ của sản xuất, Tâm lý sợ giá còn tăng nữa. b) Cầu (demand) Khái niệm cầu: Cầu của một hàng hoá là khối lượng, số lượng hàng hoá đó tại một thời điểm nhất định mà người mua chấp nhận mua với giá cả thoả thuận. Định luật cầu: Khi giá của một sản phẩm nào đó giảm xuống, các yếu tố khác không thay đổi thì mức cầu của hàng hoá đó tăng lên. Ngược lại, khi giá của một sản phẩm nào đó tăng lên, các yếu tố khác không thay đổi thì nhu cầu của hàng hoá đó giảm xuống. Ngoại lệ của cầu: Cầu của một sản phẩm nhìn chung tuân theo định luật trên trong mối tương quan với giá cả, tuy nhiên còn có những ngoại lệ sau, đặc biệt là đối với sản phẩm nông sản: Tính mùa vụ của sản xuất, Tình trạng lạm phát, Khủng hoảng kinh tế và tình trạng thất nghiệp, Tâm lý sợ giá còn tăng ( giảm ) nữa. * Các điều kiện của cung và cầu Để hình thành nên cung và cầu của một sản phẩm cần có những điều kiện sau: Khẩu vị và sự ham muốn. Khả năng tài chính để thoả mãn nhu cầu. Khả năng về kỹ thuật để sản xuất hay cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Thái độ của người mua và người bán. 2.1.1.3 Thị trường nông sản Thị trường là nơi người mua và người bán đến với nhau để trao đổi mua bán sản phẩm. Vậy thị trường nông sản là nơi nông sản phẩm được trao đổi mua bán thông qua quan hệ hàng hoá - tiền tệ. 2.1.1.4 Khái niệm về lợi nhuận Là sự khác biệt giữa thu nhập và chi phí của đơn vị sản xuất. Mối quan hệ giữa thu nhập và chi phí đóng vai trò sống còn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi sản phẩm hay dịch vụ và cho tất cả các đơn vị. Vì vậy, lợi nhuận là mục đích cơ bản của mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh. Công thức tính lợi nhuận LN = TR - TC Nhìn chung có 3 hướng cơ bản để tăng lợi nhuận Tăng doanh thu và giữ nguyên chi phí. Tăng doanh thu và giảm tổng chi phí. Giữ nguyên doanh thu và giảm tổng chi phí. 2.1.1.5 Khái niệm về chi phí Tổng chi phí (Total Costs=TC) là toàn bộ tiêu hao về vật chất và lao động trong một thời kỳ sản xuất mà đơn vị thực tế chi ra để sản xuất ra một khối lượng sản phẩm nào đó trong một thời kỳ kinh doanh nhất định (đợt, vụ, năm .) Tổng chi phí được viết theo công thức n Trong đó TC=∑Xi = ∑Q i P i i=1 Xi: chi phí của khoản mục đầu vào i Qi: Sản lượng đơn vị đầu vào i được sử dụng Pi: Giá của một đơn vị đầu vào i hoặc tổng chi phí được viết theo công thức sau TC = TFC + TVC Trong đó TFC: Tổng chi phí cố định hay tổng định phí TVC: Tổng chi phí biến đổi hay tổng biến phí Nói tóm lại, chi phí là những khoản bỏ ra để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí sản xuất trong nông nghiệp bao gồm: Chi phí vật chất: Giống, phân bón, nông dược, xăng dầu… Chi phí lao động: Làm đất, gieo sạ, ngâm ủ, bơm nước, bón phân, phun thuốc, thu hoạch,… 2.1.1.6 Khái niệm về doanh thu Doanh thu của đơn vị (TR: total revenue) là tổng của tất cả các khoản thu có được thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh, thường được tính theo vụ, theo quý, theo năm. Công thức tính doanh thu được viết như sau Trong đó TR = TVP = TPP * P = n ∑Q i P i i=1 i: là sản phẩm i Qi: sản lượng sản phẩm i Pi: đơn giá bán của đơn vị sản phẩm i 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu Số liệu được thu thập từ sách, báo, internet, từ các phòng chức năng có liên quan của tỉnh. 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 2.2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả Số liệu, thông tin của đề tài được thống kê lại qua các năm nghiên cứu, thông qua số liệu đó chúng ta đưa ra nhận xét đánh giá thực trạng, tình hình diễn biến của vấn đề. Từ những thông tin liên quan đến đề tài được cung cấp, thu thập tiến hành phân tích đánh giá để làm rõ lên vấn đề mà đề tài nghiên cứu. 2.2.2.2 Phương pháp so sánh So sánh những số tương đối và số tuyệt đối về doanh thu lợi nhuận và chi phí sản xuất mía qua các năm 2005, 2006, 2007. So sánh tuyệt đối: lấy giá trị tuyệt đối của năm sau trừ đi năm trước để thấy được sự chênh lệch. Uy = y1 – y0 Uy: Giá trị chênh lệch Y1 : giá trị năm sau Y0 : giá trị năm trước So sánh số tương đối: lấy giá trị tương đối của năm sau trừ đi cho giá trị tương đối năm trước. %Uy = %y1 –%y0 %Uy: Giá trị chênh lệch %Y1 : giá trị năm sau %Y0 : giá trị năm trước CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ TỈNH HẬU GIANG 3.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI 3.1.1 Vị trí địa lý Hậu Giang là tỉnh nằm trung tâm tiểu vùng Tây Sông Hậu thuộc châu thổ sông Mê Kông. Thị xã tỉnh lị Vị Thanh cách thành phố Hồ Chí Minh 240 km về phía tây nam. Tỉnh được thành lập vào ngày 01/01/2004 với địa giới chính xác như sau: - Phía Bắc giáp Thành phố Cần Thơ. - Phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang. - Phía Tây nam giáp tỉnh Bạc Liêu. - Phía Đông giáp tỉnh Sóc Trăng. - Phía Đông Bắc giáp sông Hậu Giang. 3.1.2 Điều kiện tự nhiên 3.1.2.1 Khí hậu Khí hậu điều hoà, ít bão, quanh năm nóng ẩm, không có mùa lạnh. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa trung bình năm tương đối thấp (bình quân khoảng 1.441 mm/năm). Mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau, với lượng mưa không đáng kể (chỉ chiếm khoảng 10% lượng mưa cả năm), nguồn nước tưới từ sông Hậu trong mùa kiệt về khu vực phía Tây của tỉnh hạn chế dẫn tới nhiều khu vực thiếu nước dành cho canh tác nông nghiệp trong mùa khô. 3.1.2.2 Sông ngòi Là tỉnh nằm trong trung tâm Đồng Bằng Sông Cửu Long, lượng nước được cung cấp từ hệ thống kênh rạch của tỉnh khá dồi dào, trên địa bàn của tỉnh có 4 hệ thống sông lớn: Sông Hậu (đoạn chảy qua tỉnh dài 8 km), Sông Cái Tư (đoạn qua tỉnh dài 15 km) sông Cái Lớn (đoạn qua tỉnh dài 57 km) sông Nước Trong (đoạn qua tỉnh dài 16 km) ngoài ra còn có các dòng sông chính khác như: Kênh Quản Lộ, kênh Phụng Hiệp, Kênh Xà No góp phần tạo nên hệ thống kênh rạch chằng chịt cho tỉnh. Các tuyến kênh rạch chính của tỉnh vừa làm nhiệm vụ cung cấp nước vừa làm nhiệm vụ tưới tiêu cho tỉnh. Nhưng lượng nước mặt của tỉnh không phù hợp cho mục đích sinh hoạt ăn uống, mà rất phù hợp cho nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước bị ô nhiễm là do tình trạng vệ sinh, phèn hoá, sử dụng thuốc sát trùng và phân vô cơ tại chỗ, cộng với quá trình bào mòn đất đai từ phía thượng lưu chuyển về. 3.1.2.3 Chế độ thuỷ văn Chế độ thủy văn nước mặt trên địa bàn tỉnh khá đặc trưng, vừa chịu tác động của thủy triều biển Đông, vừa chịu tác động của thủy triều biển Tây, đã tạo thành khu vực giáp nước phía Tây – Nam tỉnh, làm cho quá trình tiêu thoát lũ và nước mưa bị chậm lại, kéo dài thời gian ngập úng trên đồng ruộng trong mùa mưa lũ (3 - 4 tháng) và gây ra tình trạng chua phèn nặng các khu vực có địa hình thấp trũng, nhất là địa bàn của các huyện Long Mỹ và Vị Thủy. Mặt khác, lũ góp phần bồi đắp phù sa và rửa phèn mặn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 3.1.3.1 Điều kiện kinh tế Kinh tế Hậu Giang tính đến 29/11/ 2007 đạt được những thành tựu cơ bản sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 13 – 14%. Trong đó khu vực I tăng 4 – 5%; khu vực II tăng 21 – 22%; khu vực III tăng 16 – 17%. Giá trị sản xuất (GO - Giá so sánh 94) tăng 16 – 17%; trong đó: nông – lâm – ngư nghiệp tăng 6 – 7%, công nghiệp – xây dựng 23 – 24%, thương mại – dịch vụ tăng 18 – 19%. GDP bình quân đầu người 9,8 triệu đồng/người, tăng 13%, quy tương đương 607 USD/người (1USD = 16.150 VND). Cơ cấu giá trị gia tăng theo ngành kinh tế. Tỷ trọng khu vực I chiếm 34 – 35%, khu vực II chiếm 35 – 36%, khu vực III chiếm 29 – 30% (phấn đấu đạt cơ cấu kinh tế theo thứ tự khu vực I, II, III là 34,9% – 35,5% – 29,6%). Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ thu ngoại tệ 120 - 130 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu 400 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 12.000 – 12.200 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với ước thực hiện năm 2007. Trong đó, ước vốn đầu tư phát triển từ vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 1.112 tỷ đồng, tăng 30,89% so KH đầu năm 2007 (850 tỷ), chiếm 9,11% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tổng thu ngân sách địa phương 2.062 tỷ đồng. Tổng thu nội địa 418 tỷ đồng, tăng 9,13% so thực thu năm 2007. Tổng chi ngân sách địa phương 2.060 tỷ đồng, đạt 97,6% so thực chi năm 2007, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm 57,48% tổng chi. 3.1.3.2 Điều kiện xã hội ▲ Nông nghiệp Đây là vùng được xem là một trong những vựa lúa gạo của Miền Tây Nam Bộ. Đất đai phì nhiêu, có thế mạnh về cây lúa và các loại cây ăn quả các loại. Diện tích toàn tỉnh là 160.722 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 137.806 ha chiếm 85,60% diện tích. Trong nông nghiệp, diện tích cây hàng năm 106.764 ha và diện tích trồng cây lâu năm là 30.921 ha. Hậu Giang là nơi mưa thuận gió hoà rất thích hợp cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp, thuận lợi cho phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển khu đô thị và khu dân cư tập trung. Bảng 1. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH Mục đích sử dụng Trồng lúa Trồng mía Trồng cây ăn quả Trồng rau màu Trồng cây công nghiệp dài ngày và cây khác Tổng (Nguồn: Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hậu Giang) Diện tích đất nông nghiệp của tỉnh phần lớn được sử dụng để trồng lúa (61%), tiếp đó là cây ăn quả (kể cả cây khóm) chiếm 16%, cây mía chiếm 11% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh đứng hàng thứ ba trong cơ cấu đất nông nghiệp của tỉnh, diện [...]... Hệ thống giao thông nông thôn của tỉnh tương đối tốt, giao thông được nối liền từ quốc lộ đến đường xã, đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông nông thôn, giúp cho khu vực này có điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển và mua bán nông sản một cách nhanh chóng 3.3.4.2 Giao thông thủy Hiện tại giao thông thủy đang là hệ thống giao thông chính trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực nông thôn và về cơ bản... sản xuất và đời sống Phần lớn người dân trong tỉnh sống bằng nghề nông nên việc vận chuyển nông sản khi vào mùa là chuyện rất cần thiết, giao thông đường thuỷ giúp người dân vận chuyển nông sản một cách dễ dàng, nhanh chóng và đạt hiệu quả kinh tế cao Thêm vào đó, người dân xưa vẫn quen với việc đi lại bằng đường thuỷ nên giao thông đường thuỷ là bộ phận không thể thiếu trong hệ thống giao thông nông. .. trung nguyên liệu cung cấp cho ngành chế biến lương thực, thực phẩm như: khóm, mía, đậu, mè, các loại rau củ, gạo chất lượng cao thúc đẩy vùng phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Ì Chế biến thuỷ sản: Công ty Cổ Phần thuỷ sản Cafatex công suất 12.000 tấn/năm Công ty TNHH thuỷ hải sản Việt Hải công suất 3.500 tấn/năm Công ty TNHH Phú Thạnh công suất 1.680 tấn/năm Ì... xây dựng cơ sở hạ tầng các vùng chuyên canh cây con, Hậu Giang đã tiến hành thực hiện chiến dịch thuỷ lợi giao thông mùa khô 2007 Kết quả thực hiện như sau: Công trình đã thực hiện được 1.119.119 m3 thuỷ lợi phục vụ cho sản suất nông nghiệp, nâng tổng diện tích có thuỷ lợi cơ sở năm 2007 đạt 93.000ha chiếm 68% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh có nước tưới tiêu, cải tạo môi sinh môi trường và phòng... (Nguồn:Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hậu Giang) Tỷ trọng các loại đất nông nghiệp Hậu Giang được thể hiện rõ qua hình sau đây Qua hình vẽ ta dễ dàng nhận thấy được diện tích đất phèn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu các loại đất nông nghiệp tỉnh Tiếp theo là đất phù sa, đất xáo trộn, đất mặn 28% 38% 4% 30% Hình 2 CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NÔNG NGHIỆP 3.3.3 Thuỷ lợi phục vụ canh tác nông nghiệp... thống siêu thị Co-op Mart Vị Thanh tại số 319 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thị xã Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang (Do công ty TNHH thương mại Sài Gòn Cần Thơ đầu tư xây dựng) Chợ Vị Thanh trên địa bàn thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (do công ty cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cần Thơ xây dựng) Chợ Ngã Bãy (chợ nổi Phụng Hiệp), Chợ Mang Cá thuộc thị xã Ngã Bãy, Tỉnh Hậu Giang (do công ty TNHH Xây Dựng- Thương Mại - Dịch Vụ... Triển Nông Thôn tỉnh Hậu Giang mới được xây dựng, 1 Trung tâm sản xuất giống mía Long Mỹ thuộc công ty mía đường Cần Thơ, Công ty Thái Dương nhân giống khóm cayen, các hợp tác xã và 58 cơ sở sản xuất giống thủy sản các loại của tư nhân Các cơ sở sản xuất giống này đã cung ứng được khoảng 32,40% diện tích canh tác lúa, 69% diện tích sử dụng giống mía mới trong vùng nguyên liệu, 30% nhu cầu giống thủy sản, ... gian thu hoạch thì lại ngắn do nông sản không thể bảo quản lâu, tiêu thụ phải nhanh trong một khoảng thời gian ngắn từ đó đòi hỏi khâu thu hoạch cũng phải nhanh và hiệu quả, mà khối lượng công việc và yêu cầu nhịp độ lao động lại cao nên lực lượng lao động nông thôn của tỉnh không đủ để đáp ứng nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh được Cộng thêm việc chuyển từ lao động nông thôn lên thành phố cũng đã góp... vào của sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tuy nhiên, việc kiểm soát giá cả, chất lượng, đo lường các vật tư nông nghiệp trong thời gian qua của các cơ quan chức năng nhà nước còn hạn chế, dẫn đến tình trạng tăng giá lúc vào vụ hoặc bán các vật tư chất lượng thấp vẫn còn 3.3.6 Về công nghệ sinh học Về công nghệ sinh học, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 Trại sản xuất giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp... thế nhưng lúc cần tìm không có b) Phân tích chi phí lao động gia đình Trong sản xuất nông nghiệp người dân thường quan niệm “lấy công làm lời” là chuyện hiển nhiên, nên họ thường không quan tâm đến việc tính toán chi phí lao động gia đình vào trong chi phí sản xuất Lao động gia đình trong canh tác mía thường tham gia vào các công đoạn sau như Đào hộc, chặt hom - trồng dăm, Làm cỏ - vô chân (3 đợt), . học về công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn ở huyện Ô Môn thành phố Cần Thơ. Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản ở huyện Ô Môn - Cần Thơ năm 2000,. sản xuất và tiêu thụ nông sản ở huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Qua đó tác giả đã đưa ra những giảp pháp nhằm tạo thị trường tiêu thụ cho nông

Ngày đăng: 02/04/2013, 20:11

Hình ảnh liên quan

Hình 1. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HẬU GIANG Ngoài ra tỉnh còn thành lập nên các vùng chuyên canh nông sản - Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản ở huyện Ô Môn - Cần Thơ

Hình 1..

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HẬU GIANG Ngoài ra tỉnh còn thành lập nên các vùng chuyên canh nông sản Xem tại trang 11 của tài liệu.
Tỷ trọng các loại đất nông nghiệp Hậu Giang được thể hiện rõ qua hình sau đây. Qua hình vẽ ta dễ dàng nhận thấy được diện tích đất phèn chiếm tỷ trọng cao nhất  trong cơ cấu các loại đất nông nghiệp tỉnh - Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản ở huyện Ô Môn - Cần Thơ

tr.

ọng các loại đất nông nghiệp Hậu Giang được thể hiện rõ qua hình sau đây. Qua hình vẽ ta dễ dàng nhận thấy được diện tích đất phèn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu các loại đất nông nghiệp tỉnh Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT 1 HA MÍA QUA CÁC NĂM - Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản ở huyện Ô Môn - Cần Thơ

Hình 3..

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT 1 HA MÍA QUA CÁC NĂM Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 5. SỰ THAY ĐỔI GIÁ PHÂN QUA CÁC NĂM c) Phân tích chi phí thuốc bảo vệ thực vật - Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản ở huyện Ô Môn - Cần Thơ

Hình 5..

SỰ THAY ĐỔI GIÁ PHÂN QUA CÁC NĂM c) Phân tích chi phí thuốc bảo vệ thực vật Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 11. THU NHẬP TRÊN NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH QUA CÁC NĂM - Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản ở huyện Ô Môn - Cần Thơ

Bảng 11..

THU NHẬP TRÊN NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH QUA CÁC NĂM Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 2. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CHO 1 HA MÍA (2006) - Tạo thị trường tiêu thụ cho nông sản ở huyện Ô Môn - Cần Thơ

Bảng 2..

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CHO 1 HA MÍA (2006) Xem tại trang 51 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan