SKKN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VỚI DẠNG BÀI TẬP P2O5 TÁC DỤNG VỚI NAOH HOẶC KOH

18 1,358 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:01

Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VỚI DẠNG BÀI TẬP P 2 O 5 TÁC DỤNG VỚI NAOH HOẶC KOH A : ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lời mở đầu: Nghị quyết Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 về công tác đổi mới giáo dục phổ thông với mục tiêu là xây dựng nội dung chương trình và phương pháp giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục người giáo viên cần có sự hiểu biết và nắm bắt chắc chắn những sự thay đổi về nội dung và phương pháp giảng dạy cũng như những yêu cầu trong công tác đổi mới phương pháp - đó chính là lấy học trò làm trung tâm , phát huy tính tích cực học tập của học sinh . Học sinh tự tìm tòi kiến thức, vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình giải các bài tập vào thực tế đời sống . Đối với bộ môn hóa học thì đây là một môn khoa học thực nghiệm , học sinh cần nghiên cứu các kiến thức trên cơ sở các thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm thực hành v.v. Qua đó học sinh phải biết tổng hợp kiến thức đồng thời vận dụng các kiến thức đã học vào gải các dạng bài tập là một vấn đề hết sức quan trọng . Thông qua việc giải các bài tập ấy nhằm giúp học sinh cũng cố các kiến thức đã học một cách có hệ thống , đồng thời phân loại được các dạng toán , các dạng bài tập một cách vững chắc . Đối với bộ môn hóa học thì thường có hai dạng bài tập là bài tập định tính và bài tập định lượng . Với hai dạng bài tập này thì có thể dùng phương S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 1 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH pháp trắc nghiệm khách quan , trắc nghiệm tự luận hoặc hoặc phương pháp tự luận để học sinh làm quen. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ngoài việc rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh còn một vấn đề hết sức quan trọng nữa đó là những kiến thức của người thầy . Là giáo viên giảng dạy bộ môn hóa học đòi hỏi giáo viên phải có sự hiểu biết rộng về vốn kiến thức , phải biết phân loại các dạng bài tập và phát triển các dạng bài tập ấy ở dạng cao hơn thành các chuyên đề qua đó giúp cho học sinh nắm kỹ hơn kiến thức và đi sâu vào các dạng bài tập cơ bản , bài tập nâng cao, hệ thống hóa được chương trình đã học và có tính sáng tạo trong học tập, trong việc giải toán hóa học. II - Thực trạng của vấn đề nghiên cứu: 1- Thực trạng của vấn đề nghiên cứu: Bản thân là một giáo viên đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học trong quá trình giảng dạy đã phát hiện ra một số sai lầm của các em khi giải các bài tập hóa học nâng cao dạng P 2 O 5 tác dụng với kiềm. Từ đó tôi tôi đi tới suy nghĩ cần phải có một hệ thống bài tập dạng này một cách tổng quát và hệ thống nhằm giúp giáo viên và học sinh tránh được những sai sót đáng tiếc và giải các dạng bài tập này một cách dễ dàng hơn. 2 - Kết quả của thực trạng trên: Có một lần khi luyện toán cho một nhóm học sinh khi giải đến dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd NaOH ( hoặc KOH ) tôi phát hiện ra sai lầm của học sinh như sau : Ví dụ: Cho 14,2 g P 2 O 5 tác dụng với 150 g dd KOH 11,2% . Tính khối lượng muối tạo thành. Học sinh thường giải như sau : S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 2 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH Nhóm học sinh thứ nhất : n P 2 O 5 = 142 2,14 = 0,1mol n KOH = 56.100 112.150 = 0,3 mol P 2 O 5 + 6KOH  2K 3 PO 4 +3 H 2 O Theo PT : n KOH = 6 n P 2 O 5 Bài ra : n KOH = 3n P 2 O 5 nên P 2 O 5 dư - sản phẩm tính theo KOH => nK 3 PO 4 = 3 1 n KOH = 0,1 mol m K 3 PO 4 = 0,1.212 = 21,2 g Nhóm học sinh thứ hai : P 2 O 5 + 4KOH  2 K 2 HPO 4 +H 2 O Theo PT: n KOH = 4 n P 2 O 5 Bài ra : n KOH = 3n P 2 O 5 => P 2 O 5 dư - sản phẩm tính theo KOH Và học sinh tính : nK 2 HPO 4 = 2 1 n KOH = 0,15 (mol) m K 2 HPO 4 = 0,15.174 =26,1 g Nhóm học sinh thứ ba : 2 P 2 O 5 + 10 KOH  2K 3 PO 4 +2K 2 HPO 4 +4H 2 O Theo PT : n KOH = 5 n P 2 O 5 Bài ra : n KOH = 3n P 2 O 5 => P 2 O 5 dư- sản phẩm tính theo KOH Và học sinh tính được : nK 3 PO 4 = nK 2 HPO 4 = 5 1 nKOH = 5 3,0 =0,06 mol m K 3 PO 4 = 0,06 . 212 =12,72 ( g) m K 2 HPO 4 = 0,06. 174 = 10,44 (g) Và một số sai lầm nữa mà học sinh mắc phải S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 3 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH Tóm lại: Khi giải toán hóa học các em thường mắc phải những sai lầm trên là do các em quan niệm rằng : Theo tính chất hóa học của Ô xít a xít là Ô xít a xít tác dụng với dd ba zơ tạo thành muối và nước ( trong phần lý thuyết các em được học là như vậy ). Cho nên khi gặp những bài toán như vậy các em cứ thế tiến hành viết phương trình phản ứng để tính toán , cũng có những em khi viết phương trình có thể tạo ra những muối này hay muối khác hoặc hỗn hợp của hai muối nhưng cuối cùng các em vẫn chưa có cách giải dạng toán này , các em chưa hiểu và chưa có kỹ năng vận dụng để viết phương trình và tính toán chặt chẽ, sử dụng hết các điều kiện của bài ra. Trước thực trạng như vậy khi được nhà trường phân công dạy bộ môn hóa học lớp 9 và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 để các em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện , bản thân tôi hết sức băn khoăn trăn trở để làm sao khi giảng dạy và truyền thụ cho các em dể các em tiếp thu một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Đầu năm học 2005 - 2006 tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng bộ môn hóa học ở hai lớp 9 kết quả thu được như sau : Lớp Số học sinh Giỏi Khá TB Yếu- Kém 9A 41 0 5 19 17 9B 40 0 8 20 12 Đặc biệt dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với KOH hoặc NaOH các em đều mắc phải sai lầm như đã nêu ở trên Để khắc phục tình trạng này của học sinh bản thân tôi là một giáo viên dạy hóa học và được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi tôi thấy cần thiết phải đưa ra một giải phấp tốt nhất nhằm giúp các em học sinh khi giải toán không mắc phải những sai lầm và từ đó các em có kỹ năng vận dụng giải bài S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 4 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH tập hóa học một cách tốt hơn , đặc biệt với dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd kiềm cần có một hệ thống tổng quát chung cho các trường hợp xảy ra- chọn hướng viết phương trình phản ứng xảy ra nhanh nhất , tính toán thuận lợi nhất để các em làm quen. Kết quả đã thành công đối với các em học sinh do tôi trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng . Chính vì vậy sau đây tôi xin nêu một sáng kiến nhỏ của tôi nhằm giúp học sinh về phương pháp giải bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với KOH hoặc NaOH B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : Nội dung và các giải pháp thực hiện: Dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd NaOH hoặc KOH thực chất là a xít H 3 PO 4 (do P 2 O 5 + H 2 O trong dd NaOH ) tác dụng với NaOH có thể xảy ra các phản ứng sau : H 3 PO 4 + NaOH  NaH 2 PO 4 + H 2 O (1) H 3 PO 4 + 2NaOH  Na 2 HPO 4 + 2H 2 O (2) H 3 PO 4 + 3NaOH  Na 3 PO 4 + 3H 2 O (3) Giả sử có dd chứa a mol H 3 PO 4 tác dụng với dd có chứa b mol NaOH thu được dd A ta có thể biện luận các chất theo tương quan giữa a và b như sau : 43 POnH nNaOH = a b 1- Nếu 0 < a b <1 chỉ xảy ra phản ứng (1) taọ ra NaH 2 PO 4 và H 3 PO 4 còn dư 2 - Nếu a b = 1 phản ứng (1) vừa đủ tạo ra NaH 2 PO 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 5 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH 3- Nếu Nếu 1 < a b <2 xảy ra cả phản ứng (1) và phản ứng (2) taọ ra NaH 2 PO 4 và Na 2 HPO 4 4 - Nếu a b = 2 phản ứng (2) vừa đủ tạo ra Na 2 HPO 4 5 - Nếu Nếu 2 < a b <3 xảy ra cả phản ứng (2) và phản ứng (3) taọ ra Na 3 PO 4 và Na 2 HPO 4 6 - Nếu a b = 3 phản ứng (3) vừa đủ tạo ra Na 3 PO 4 7 - Nếu a b > 3 chỉ xảy ra phản ứng (3) tạo ra Na 3 PO 4 và NaOH còn dư. Với các trường hợp xảy ra như trên học sinh có thể áp dụng làm các ví dụ cụ thể từ đó hình thành ở các em kỹ năng giải các các dạng bài tập này. Ví dụ 1: Cho học sinh áp dụng làm các bài tập mà các em thường mắc sai lầm để từ đó các em đối chứng và rút ra sai lầm ở đâu : Cho 14,2 gP 2 O 5 tác dụng với 150 g dd KOH 11,2% . Muối nào được tạo thành ? Khối lượng mỗi muối là bao nhiêu ? Giải : Muốn xác định được muối nào tạo thành thì học sinh phải xét tỉ lệ mol của các chất tham gia. Bài toán này có thể sẽ xảy ra các phản ứng sau : P 2 O 5 + 3H 2 O  2H 3 PO 4 (1) H 3 PO 4 + KOH  KH 2 PO 4 + H 2 O (2) H 3 PO 4 + 2KOH  K 2 HPO 4 + 2H 2 O (3) H 3 PO 4 + 3KOH  K 3 PO 4 + 3H 2 O (4) Theo (1) nH 3 PO 4 = 2n P 2 O 5 = 0,1.2 =0,2 mol nKOH = 56.100 2,11.150 = 0,3 mol Tỉ lệ 43 POnH nKOH = a b = 2,0 3,0 =1,5 => 1 < a b <2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 6 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH Vậy xảy ra phản ứng (2) và (3) tạo ra hai muối là KH 2 PO 4 và K 2 HPO 4 Phần tính toán học sinh viết phương trình phản ứng xảy ra và tính. Cách 1 : Nếu viết phương trình song song thì lập hệ phương trình toán học để tính Cụ thể : H 3 PO 4 + KOH  KH 2 PO 4 + H 2 O x mol x mol x mol H 3 PO 4 +2KOH  K 2 HPO 4 + 2H 2 O y mol 2y mol y mol Ta có:    =+ =+ 3,02 2,0 yx yx giải ra ta được    = = 1,0 1, y ox Như vậy m KH 2 PO 4 = 0,1. 136 =13,6 g m K 2 HPO 4 = 0,1. 174 = 17,4 g Cách 2 : Hoặc nếu viết phương trình phản ứng nối tiếp như sau : H 3 PO 4 + KOH  KH 2 PO 4 + H 2 O n KH 2 PO 4 = nKOH = n H 3 PO 4 =0,2 (mol) ( tính theo H 3 PO 4 ) KOH dư : 0,3 - 0,2 = 0,1 mol Vì KOH dư nên : KOH + KH 2 PO 4  K 2 HPO 4 + H 2 O nKH 2 PO 4 =n K 2 HPO 4 = nKOH dư =0,1 mol Vậy nKH 2 PO 4 thu được sau cùng là : 0,2- 0,1 = 0,1 mol nK 2 HPO 4 = 0,1 mol mKH 2 PO 4 = 0,1. 136 = 13,6g mK 2 HPO 4 = 0,1.174 = 17,4 g Từ đó học sinh đối chiếu với bài làm của mình lúc đầu khi các em chưa hình thành cách giải để rút ra sai sót S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 7 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH Ví dụ 2 : Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam Phôt pho thu được chất A , cho chất A tác dụng với 800 ml dd NaOH 0,6 M thì thu được muối gì ? Tính khối lượng của muối đó . Giải : n p = 31 2,6 = 0,2 mol Có thể xảy ra các phản ứng sau : 4P + 5O 2  2P 2 O 5 (1) P 2 O 5 + 3H 2 O  2H 3 PO 4 (2) H 3 PO 4 + NaOH  NaH 2 PO 4 + H 2 O (3) H 3 PO 4 +2 NaOH  Na 2 HPO 4 +2 H 2 O (4) H 3 PO 4 + 3NaOH  Na 3 PO 4 +3 H 2 O (5) Theo phương trình (1) nP 2 O 5 = 2 1 n p = 0,1 mol Theo phương trình (2) n H 3 PO 4 = 2nP 2 O 5 = 0,1.2 = 0,2 mol n NaOH = 0,8.0,6 = 0,48 mol Tỉ lệ 43 POnH nNaOH = a b = 2,0 48,0 = 2,4 => 2< a b < 3 Xảy ra hai phản ứng (4) và (5) tạo ra hai muối Na 2 HPO 4 và Na 3 PO 4 .Khi xác định được muối tạo thành ở phản ứng (4) và (5) học sinh tiến hành giải theo hai cách như ví dụ 1 , các em có thể viết phương trình song song hoặc nối tiếp .Các phản ứng xảy ra : H 3 PO 4 + 2NaOH  Na 2 HPO 4 +2H 2 O xmol 2x mol xmol H 3 PO 4 + 3NaOH  Na 3 PO 4 + 3H 2 O ymol 3ymol ymol    =+ =+ 48,032 2,0 yx yx ⇔    = = 08,0 12,0 y x Vậy khối lượng muối Na 2 HPO 4 = 0,12.142 = 17,04 (g) S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 8 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH mNa 3 PO 4 = 0,08.164 = 13,12 (g) Ví dụ 3: Cho 21,3g P 2 O 5 tác dụng với 200g dung dịch KOH 8,4%. Muối nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu? Giải: Tương tự như ví dụ 1, 2 học sinh viết các phương trình phản ứng xảy ra - xác định tỉ lệ mol các chất tham gia phản ứng để xem muối nào tạo thành và tính toán tương tự như ví dụ 1, 2. Các phản ứng xảy ra : P 2 O 5 + 3H 2 O  2H 3 PO 5 (1) H 3 PO 4 + KOH  KH 2 PO 4 + H 2 O (2) H 3 PO 4 + 2KOH  K 2 HPO 4 + 2H 2 O (3) H 3 PO 4 + 3KOH  K 3 PO 4 + 3H 2 O (4) Theo phương trình (1) nH 3 PO 4 = 2nP 2 O 5 =2.21,3 : 142 = 0,3 mol nKOH = (200. 8,4) : (100.56) = 0,3 mol Ta có tỉ lệ nKOH : nH 3 PO 4 = 0,3 : 0,3 = 1 vậy chỉ xảy ra phản ứng (2) vừa đủ H 3 PO 4 + KOH  KH 2 PO 4 + H 2 O Muối tạo thành là KH 2 PO 4 có số mol = nKOH = nH 3 PO 4 = 0,3 mol mKH 2 PO 4 = 0,3 . 136 = 40,8 (g) Ví dụ 4 : Cho 28,4 gam P 2 O 5 tác dụng với 400 ml dd NaOH 2M - Muối tạo thành có khối lượng là bao nhiêu ? Giải : nP 2 O 5 = 28,4: 142 = 0,2 mol; nNaOH = 0,4.2 = 0,8mol nH 3 PO 4 = 2 nP 2 O 5 = 0,4 mol. Các phản ứng xảy ra tương tự như ví dụ 2 Xét tỉ lệ mol n NaOH : n H 3 PO 4 = 0,8: 0,4 = 2 Chỉ xảy ra phản ứng (4) vừa đủ tạo ra Na 2 HPO 4 ( PTHH như ví dụ 2) S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 9 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH H 3 PO 4 + 2NaOH  Na 2 HPO 4 + 2H 2 O nNa 2 HPO 4 = nH 3 PO 4 = 2 1 nNaOH = 0,4 mol =>mNa 2 HPO 4 = 0,4. 142 =56,8 (g) Ví dụ 5 : Cho 14,2 gam P 2 O 5 tác dụng với dd KOH 20 % . Tính nồng độ % của mỗi muối trong dd thu được sau phản ứng. Giải : Các phản ứng xảy ra như ví dụ 3 nH 3 PO 4 = 2nP 2 O 5 = 2. 14,2 : 142 = 0,2 mol nKOH = (168.20) :(100.56) = 0,6 mol Tỉ lệ nKOH : nH 3 PO 4 = 0,6 : 0,2 = 3 Vậy phản ứng (4) vừa đủ tạo muối K 3 PO 4 H 3 PO 4 + 3KOH  K 3 PO 4 + 3H 2 O Theo phương trình nK 3 PO 4 = nH 3 PO 4 = 3 1 nKOH = 0,2 mol  mK 3 PO 4 =0,2.212 = 42,4 (g) Khối lượng dd sau phản ứng : 14,2 + 168 =182,2 (g) C% (K 3 PO 4 ) = (42,4 : 182,2 ).100% = 23,27 % Như vậy đối với ví dụ 3, 4 và 5 hai chất tham gia phản ứng vừa đủ , sản phẩm tạo thành chỉ có một muối duy nhất Ví dụ 6 :Cho 63,9 gam P 2 O 5 tác dụng với 144 gam dung dịch NaOH 20% . Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch thu được sau khi phản ứng kết thúc . Giải : Các phản ứng xảy ra ( xem ví dụ 2 ) . Phản ứng 2,3,4,5 nH 3 PO 4 = 2nP 2 O 5 = 2.63,9 :142 = 0,9 mol nNaOH = (144.20 ) :(100.40) = 0,72 mol Tỉ lệ nNaOH : nH 3 PO 4 = 0,72 : 0,9 = 0,8 < 1 Vậy phản ứng chỉ tạo ra NaH 2 PO 4 và H 3 PO 4 dư S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 10 [...].. .Bài tập dạng P O tác dụng với NaOH hoặc KOH 2 5 H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O nNaH2PO4 = nNaOH = nH3PO4 pư = 0,72 mol(tính theo NaOH ) mNaH2PO4 = 0,72 120 = 86,4 g mH3PO4 dư = ( 0,8 - 0,72) 98 = 7,84g mdd sau pư : 63 ,9 + 144 = 207,9g C% NaH2PO4 = (86,4 : 207 ,9 ).100% ≈ 41,56% C% H3PO4 dư = (7,84 :207 ,9 ).100% ≈ 3,77 % Ví dụ 7: Cho 10,65g P2O5 tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 2M Tính khối... em học sinh lớp 9 , tuy nó chỉ là một dạng bài tập nhỏ trong rất nhiều các dạng bài tập khó, bài tập phức tạp khác Song theo tôi nghĩ đó cũng là một điều hết sức cần thiết để mỗi giáo viên khi dạy học môn hóa học cần phải bồi dưỡng cho học sinh để các em dễ dàng nắm bắt và từ đó định hướng cho các em khi gặp phải các dạng toán khác , giúp các em tránh được những sai lầm đáng tiếc Các ví dụ và các bài. .. n¨m 2006 17 Bài tập dạng P O tác dụng với NaOH hoặc KOH 2 5 Qua một số năm bồi dưỡng học sinh giỏi bản thân tôi đã rút ra được một bài học đó là đòi hỏi ở người thầy ngoài việc nắm kiến thức cơ bản cần phải nghiên cứu tổng hợp kiến thức xắp xếp thành hệ thống từng dạng, từng chuyên đề để ôn luyện cho các em , vì chúng ta đang dạy đối tượng là những học sinh bình thường chứ không phải là lớp chọn, trường... 16 Bài tập dạng P O tác dụng với NaOH hoặc KOH 2 5 Lần 2 Sau khi áp dụng nội dung và các biện pháp trên : Tổng Giỏi Khá TB Yếu Sl % SL % SL % Sl % 6 số 15 40 5 33 4 27 0 0 Lần 3 : Khi các em đã hình thành kỹ năng vận dụng và làm thành thạo dạng bài tập này thì kết quả như sau : Tổng Giỏi Khá TB Yếu Sl % SL % SL % Sl % 11 số 15 73 4 27 0 0 0 0 Đây là kết quả kiểm tra thực tế của đội tuyển học sinh giỏi. .. n¨m 2006 13 Bài tập dạng P O tác dụng với NaOH hoặc KOH 2 5 Bài toán 2 : Khi cho dung dịch H3PO4 tác dụng với dung dịch NaOH ta thu được dung dịch M a- Hỏi M có thể chứa những muối nào ? b- Phản ứng nào có thể xảy ra khi thêm KOH vào M ? c- Phản ứng nào có thể xảy ra khi thêm H 3PO4 ( hoặc P2O5 ) vào dung dịch M Viết phương trình phản ứng d- Xác định thành phần M với nH3PO4 = 0,18mol; nNaOH = 0,3 mol... thân tôi là một giáo viên đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học , trong quá trình giảng dạy tôi đã phát hiện ra một số sai lầm của các em khi giải bài tập hóa học dạng P 2O5 tác dụng với kiềm Từ đó tôi đi tới suy nghĩ cần phải có một hệ thống bài tập dạng này một cách tổng quát nhằm giúp các em tránh được mhững sai lầm đáng tiếc và giải các bài tập dạng này một cách dễ dàng và nhanh chóng... muối - trong dung dịch sau phản ứng còn H3PO4 dư hoặc NaOH dư Trên đây là 7 ví dụ áp dụng cho 7 trường hợp ( như đã biện luận phần đầu) Qua các ví dụ này học sinh có thể hình thành được kĩ năng xác định muối tạo thành, căn cứ vào tỉ lệ mol NaOH hoặc KOH với H 3PO4 - khi xác S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 11 Bài tập dạng P O tác dụng với NaOH hoặc KOH 2 5 định muối tạo thành ở các trường hợp nào thì... hóa học cũng như trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hàng năm, bản thân tôi đã phát hiện ra những sai sót của các em khi giải các bài tập cho P2O5 vào NaOH Các em đã quan niệm O xít a xít tác dụng với dung dịch ba zơ nên viết phương trình phản ứng: P2O5 + NaOH  Na3PO4 + H2O và từ đó bắt tay vào tính toán Vì vậy khi phát hiện ra những sai sót ấy của các em bản thân tôi đã củng cố lại cho các em dạng. .. NaH2PO4 H3PO4 + Na2HPO4  2 NaH2PO4 Thêm P2O5 thì : P2O5 + 3H2O  2H3PO4 Sau đó xảy ra các phản ứng như trên d - Ta có tỉ lệ nNaOH:nH3PO4 = 0,3:0,18 = 1,667 < 2 Vì vậy sẽ tạo ra hai phản ứng(1) và (2) như câu a để tạo ra hai muối: H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O x mol x mol x mol S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 14 Bài tập dạng P O tác dụng với NaOH hoặc KOH 2 5 H3PO4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O y mol 2y mol y... em dạng toán này để các em hiểu được trước hết P 2O5 tác dụng với nước tạo ra H3PO4 Sau đó H3PO4 tác dụng với dung dịch NaOH theo 3 phương trình hóa học như đã trình bày ở trên - và tùy theo vào tỉ lệ số mol NaOH và H3PO4 có thể bài toán sẽ tạo ra hỗn hợp 2 muối hoặc chỉ tạo ra 1 muối ( phản ứng vừa đủ) hoặc tạo ra 1 muối ( trong đó H 3PO4 dư hoặc NaOH dư) Làm như thế sẽ dễ dàng cho các em hơn Khi xét . Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VỚI DẠNG BÀI TẬP P 2 O 5 TÁC DỤNG VỚI NAOH HOẶC KOH A : ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lời mở đầu:. bài S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 4 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH tập hóa học một cách tốt hơn , đặc biệt với dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd kiềm cần có một hệ thống tổng. một nhóm học sinh khi giải đến dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd NaOH ( hoặc KOH ) tôi phát hiện ra sai lầm của học sinh như sau : Ví dụ: Cho 14,2 g P 2 O 5 tác dụng với 150 g dd KOH 11,2%
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VỚI DẠNG BÀI TẬP P2O5 TÁC DỤNG VỚI NAOH HOẶC KOH, SKKN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VỚI DẠNG BÀI TẬP P2O5 TÁC DỤNG VỚI NAOH HOẶC KOH, SKKN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VỚI DẠNG BÀI TẬP P2O5 TÁC DỤNG VỚI NAOH HOẶC KOH

Từ khóa liên quan