0

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hóa học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm ở trường trung học cơ sở

26 2,111 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 17:10

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hóa học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm ở trường trung học cơ sở SKKN:Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học . cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************* đề tài sáng kiến kinh nghiệm Nm hc 2009-2010 1. yếu lý lịch - Họ tên: Lê Thị Nguyệt - Ng y sinh: 14- 10-1981 - Năm v o ngh nh: 2003 - Chức vụ: Giáo viên - Đơn vị công tác: Trờng THCS Thanh Cao - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng địa hóa - Bộ môn giảng dạy: Hóa 9 - Khen thởng : Đạt giáo viên giỏi cấp huyện - Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm đã đợc công nhận: + Phân loại phơng pháp giải các dạng bài tập hoá học (cấp huyện ) + Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môm hoá học lớp 9 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh (cấp huyện) + Phơng pháp tiến hành các thí nghiệm hoá học trờng trung học sở ( cấp huyện ). 1 SKKN:Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học . 2. Lời cảm ơn: Các đồng nghiệp kính mến! Các em học sinh yêu quý! Sau nhiều năn trực tiếp giảng dạy nghiên cứu, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình chu đáo của ban giám hiệu nhà trờng, của các thầy cô, đồng nghiệp các em học sinh. Tôi đã hoàn thành đề tài sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học phơng pháp tiến hành một số thí nghiệm trờng trung học sở ". Đề tài gồm năm phần: Phần A: Mở đầu. Nêu lên lý do chọn đề tài, một số sở lý luận thực tế trớc khi thực hiện đề tài . Phần B: Nội dung chính. Phần này nêu lên những nội dung của đề tài: Khái niện bản của đề tài, khảo sát thực tế trớc khi thực hiện đề tài, các biện pháp thực hiện đề tài, . Phần C: Kết quả thực hiện so sánh đối chứng. Phần này nêu lên những kết quả đạt đợc , bài học kinh nghiệm , khả năng áp dụng đề tài trong thực tiễn. Phần D: kiến nghị đề nghị sau quá trình thực hiện đề tài. Phần E: Danh mục các tài liệu tham khảo. Mặc dù đã cố gắng, nhng đề tài không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Tôi rất mong mỏi quý các thầy bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để đề tài của tôi đợc hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! 2 SKKN:Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học . 3. Mục lục: yếu lý lịch .3 Lời cảm ơn .5 Mục lục 7 Phần A: Mở đầu .9 1.Tên đề tài 9 2. Lý do chọn đề tài 9 3. Phạm vi thời gian nghiên cứu .11 Phần B: Nội dung chính: 13 1. Khảo sát thực tế 13 2. Số liệu thực tế trớc khi thực hiện đề tài 15 3. Các biện pháp thực hiện 15 Phần C: Kết quả thực hiện so sánh đối chứng .25 Phần D: Kiến nghị đề nghị sau quá trình thực hiện đề tài .27 Phần E: Danh mục các tài liệu thamkhảo 29 3 SKKN:Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học . 4. Phần A: Mở đầu 1. Tên đề tài Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dậy môn hoá học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh phơng pháp tiến hành các thí nghiệm hoá học trờngTHCS 2. lý do chọn Đề tài -Thực hiện nghị quyết TW II khóa VIII về việc đổi mới phơng pháp dạy học, theo chơng trình thay sách giáo khoa. Năm học 2009-2010, đối với THCS đã bản hoàn thành việc thay sách giáo khoa. Mục tiêu trong cải cách giáo dục là đổi mới phải đổi mới một cách đồng bộ chính vì vậy trong đổi mới ph- ơng pháp dạy họcmột vấn đề hết sức đợc coi trọng. Trong đó phơng pháp dạy học tích cực thực sựmột trong phơng pháp tính u việt trong dạy học hiện nay: -Tính tích cực trong học tập là trạng thái hoạt động của học trng trong sự khát vọng trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức. - Chủ động vận dụng linh hoạt những kiến thức kỹ năng đã để nhận thức vấn đề mới. - Mong muốn đợc đóng góp với thầy với bạn những thông tin mới lấy từ các nguồn khác nhau khi không trong nội dung ( ngoài môn học). Phơng pháp dạy học tích cực là một quá trình dạy học coi trọng hoạt động của học sinh. Ngời học không thụ động tiếp thu kiến thức mà ngời giáo viên tổ chức hớng dẫn cho học sinh tự phát hiện kiến thức bằng hoạt động của chính mình. + Dạy học thông qua các tổ chức hoạt động: Học sinh phải đợc hoạt động độc lập hợp tác; tự nghiên cứu, quan sát làm bài tập, thảo luận thông qua các hoạt động đó mà trò hiểu đợc kiến thức phát triển năng lực hình thành thái độ đến nay mục tiêu dạy học đã đợc định hớng ra chỗ dạy cho học sinh biết gì, làm đợc gì? 4 SKKN:Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học . + Dạy học phơng pháp tự học tự nghiên cứu: Việc rèn luyện phơng pháp tự học, tự nghiên cứu không chỉ là phơng tiện nâng cao hiệu quả dạy học đó là mục tiêu dạy học trong xã hội hiện đại khoa học công nghệ phát triển nhanh thì việc dạy phơng pháp học, tự học đóng vai trò quan trọng . + Phơng pháp tích cực giáo viên không truyền đạt những kiến thức sẵn, không cung cấp ngay kiến thức cho ngời học mà để học sinh tự phát hiện ra. + Cốt lõi của việc hình thành phơng pháp tự học là rèn luyện cho học sinh kỹ năng, phơng pháp thói quen tự học biết ứng dụng những điều đã học vào h- ớng mới biết tự lực phát hiện nảy sinh cuối cùng kiểm tra đánh giá. Phơng pháp tiến hành các thí nghiệm hóa học trờng THCS phần nào phản ánh đợc phơng pháp dạy học tích cực theo tinh thần đổi mới trong dạy học hiện nay. -Trong phơng pháp dạy học tích cực; Môn hoá học , sử dụng đồ dùng trực quan làm các thí nghiệm trong giờ học là phơng pháp dạy học tích cực, tạo cho học sinh khả năng chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động, hứng thú hình thành thái độ trong học tập là hết sức cần thiết tính chất quyết định về kết quả học tập của học sinh. - Qua thực tế tình hình sử dụng đồ dùng dạy học trong nhà trờng nói chung, của môn hoá học nói riêng đặc biệt các giờ học thí nghiệm các giờ thực hành thí nghiệm trờng chúng tôi những năm qua còn nhiều hạn chế , nhiều lý do: Đó là về sở, về thời gian thực hiện (cha phụ tá thí nghiệm) đặc biệt số giáo viên mới ra trờng còn vớng mắc về phơng pháp thực hiện các thí nghiệm dẫn đến chất lợng môn hoá học còn cha cao. 3. phạm vi thời gian nghiên cứu a/ phạm vi nghiên cứu Một số thí nghiệm các bài học lớp 8, 9 b/ thời gian nghiên cứu Thời gian nghiên cứu:Tháng 9/2009 đến tháng 3/2010. c/ Đối t ợng nghiên cứu -Giáo viên dạy môn hoá học trờng THCS. 5 SKKN:Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học . -Học sinh khối 8,9 THCS -Đồ dùng dạy học môn hoá học Phần B: nội dung đề tài I. Khảo sát thực tế: - Khảo sát tại lớp 9A 1 ,9A 2 ,9A 3 ,9A 4 ,9A 5 Trờng THCS Thanh Cao -Thanh Oai - Hà Nội 1. Tình trạng thực tế khi ch a thực hiện đề tài a) Thuận lợi: - Học sinh ham học, nề nếp tốt. - Đã đợc cấp 2 bộ đồ dùng đến lớp 9, đủ chủng loại. - Đã phòng học thực hành chung cho các môn, (nhng cha đủ tiêu chuẩn.) - Số lợng giáo viên dạy hoá học đã đủ. b) khó khăn: - Thanh Cao là một xã thuần nông, dân số đông, kinh tế còn rất nhiều khó khăn. - Điều kiện sở vật chất mới 1 phòng bộ môn nhng cha đủ tiêu chuẩn theo qui cách. - Các đồ dùng trực quan nh: tranh ảnh, t liệu, băng hình liên quan đến nội dung bài học thiếu nhiều . - Đồ dùng thí nghiệm tuy đã đợc cấp về nhng cũng cha đủ về số lợng để dàn trải cho tất cả học sinh đợc làm thực hành thí nghiệm, một số đồ dùng bị h hỏng hoặc không đảm bảo chất lợng. - Trờng THCS Thanh Cao chúng tôi là 1 trong những trờng số lợng học sinh đông toàn trờng 547 học sinh trong năm học này. Trong đó khối 9 tới 5 lớp, khối 8 4 lớp. Vì vậy rất khó khăn cho việc tiến hành các thí nghiệm trên lớp đặc biệt là các tiết thực hành.Vì vậy việc hớng dẫn cho các em làm thí nghiệm ngoại khoá ( việc làm thí nghiệm nhà) là hết sức cần thiết. - Giáo viên thực hành thí nghiệm trờng tôi cha có, giáo viên bộ môn thì không 6 SKKN:Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học . đủ điều kiện thời gian chuẩn bị vì phân lịch dạy nhiều buổi không thể cùng môn, cùng khối đợc dẫn đến GV ngại làm thí nghiệm. - Mặc dù Giáo viên bộ môn hoá học đã học phơng pháp tiến hành các thí nghiệm trờng chuyên nghiệp, học chuyên đề thay sách, học sử dụng dồ dùng thiết bị dạy học do phòng giáo dục tổ chức. Nhng do điều kiện thực tế các giáo viên hầu hết trờng tôi vẫn cha đáp ứng đợc nh yêu cầu hiện nay. - Các em học sinh cũng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thí nghiệm cho mỗi tiết học,trong giờ học các nhóm làm thí nghiệm nhng kết quả thu đợc cha cao, nhiều em còn lúng túng khi làm thí nghiệm đặc biệt là những thí nghiệm khó. Do vậy giờ học hóa thờng không đủ thời gian chất lợng cha tốt. 2. Số liệu điều tra tr ớc khi thực hiện đề tài - Khối 9 5 lớp, tổng số 156 học sinh, số học sinh làm thí nghiệm đạt kết quả nh sau: II.các biện pháp thực hiện Phần thứ nhất :Phơng pháp sử dụng đồ dùng trức quan nhằm phát hy tính tích cực, sáng tạo của học sinh: Phơng pháp chung: Mục đích của SGK hoá họcdùng thiết bị trực quan làmphơng tiện của việc thu nhận tri thức . Do đó giáo viên phải phát huy tính tích cực , sáng tạo của học sinh trong quá trình làm thí nghiệm bằng cách: Giỏi Khá T.bình Không đạt 10% 20% 30% 40% 16 học sinh 31 học sinh 47 học sinh 62 học sinh 7 SKKN:Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học . - Giáo viên nêu vấn đề buộc học sinh phải suy nghĩ - Học sinh dự đoán trả lời - Muốn làm sáng tỏ dự đoán đó ta phải làm thí nghiệm nh thế nào? - Yêu cầu học sinh phán đoán kết quả thí nghiệm sẽ xẩy ra - Học sinh làm thí nghiệm để thu nhận tri thức * Khi thao tác với đồ dùng trực quan là các tranh ảnh , hình vẽ, băng hình .Thì tuỳ thuộc vào yêu cầu của từng nội dung kiến thức mà GV thể hớng dẫn HS theo hai cách sau: - Cách thứ nhất: + Giáo viên nêu vấn đề buộc học sinh phải suy nghĩ + Học sinh dự đoán trả lời + Muốn làm sáng tỏ dự đoán đó Hs phải quan sát tranh ảnh , hình vẽ hoặc một đoạn phim .để phát hiện kiến thức. - Cách thứ hai :GV cho học sinh quan sát tranh ảnh , hình vẽ , . sau đó GV đa ra hệ thống cau hỏi từ dễ đến khó để HS khai thác kiến thức từ đồ dùng trực quan trên để trả lời . * các ví dụ cụ thể: Ví dụ 1:Khi dạy bài tính chất hoá học của muối THí nghiệm 1: Muối tác dụng với kim loại không? GV nêu câu hỏi:Theo các em dự đoán muối tác dụng với kim loại không? HS dự đoán: GV: Để kiểm tra dự đoán đó ta làm thí nghiệm nh thế nào? GV : cho học sinh thảo luận nêu cách làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán Một số HS nêu dự đoán cách làm thí nghiệm: + Cho đoạn dây đồng vào dung dịch FeCl 2 + Cho đoạn dây Fe vào dung dịch CuSO 4 8 không SKKN:Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học . + Cho đoạn dây đồng vào dung dịch AgNO 3 + Cho đoạn dây Nhôm vào dung dịch NaCl . GV hớng dẫn HS chọn hai dự đoán phù hợp để làm thí nghiệm. GV Yêu cầu HS phán đoán kết quả thí nghiệm sẽ xảy ra. HS tiến hành thí nghiệm 1 trong SGK, nêu hiện tợng quan sát đợc , giải thích hiện tợng, viết PTHH kết luận GV : tại sao Fe đảy đợc Cu ra khỏi dd muối CuSO 4 mà Cu lại không đẩy đợc Fe ra khỏi dd muối FeCl 2 . HS dự đoán Fe hoạt động hoá học mạnh hơn Cu GV khẳng định dự đoán của HS là đúng. Ví dụ 2: Trong bài tính chất hoá học của kim loại nhôm Thí nghiệm 1: Nhôm mang tính chất hoá học của kim loại không ? GV: Nêu câu hỏi nhôm mang tính chất của kim âoị không? HS: Dự đoán (không ) GV: Muón kiểm tra dự đoán đó ta làm những thí nghiệm nào? HS: dự đoán các thí nghiệm cần làm: - Đốt cháy nhôm trong không khí - Đốt cháy nhôm trong khí clo - CHo nhôm tác dụng với dung dịch axit H 2 SO 4 - CHo nhôm tác dụng với dung dịch axit CuSO 4 GV hớng dẫn HS chọn dự đoán phù hợp để làm thí nghiệm HS tiến hành thí nghiệm lĩnh hội tri thức. * Tóm lại với sự đào sâu suy nghĩ phát huy tính sáng tạo của học sinh nh trên không những chỉ áp dụng cho 2 ví dụ đã nêu mà hể áp dụng cho nhiều bài học thực nghiệm nói chung áp dụng cho hầu hết các thí nghiệm trong SGK hoá học . Khi các em đã quen với phơng pháp này thì giáo viên thể ch- a yêu cầu dự đoán thí nghiệm kết quả thí nghiệm thì học sinh đã suy nghĩ đến đều đó. Cach suy nghĩ nh vậy tác dụng không nhỏ trong khoa học kỹ thuật trong 9 SKKN:Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học . cuộc sống hiện đại. Phần thứ hai : Phơng pháp tiến hành các thí nghiệm các ví dụ cụ thể: hai loại thí nghiệm trờng THCS Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên Thí nghiệm của học sinh - Tùy theo mục đích sử dụng thí nghiệm trong quá trình học tập (để nghiên cứu bài mới hay để củng cố, kiểm tra kiến thức, kỹ năng kỹ xảo) mà thí nghiệm của học sinh đợc chia thành các dạng khác nhau + Thí nghiệm nghiên cứu bài mới + Thí nghiệm luyện tập + Thí nghiệm thực hành - Ngoài các hình thức trên đợc dùng trong nội khóa còn những thí nghiệm ngoại khóa đợc thực hiện trờng, quan sát nhà. 1.Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên : -Thí nghiệm biểu diễn dùng làm sở để cụ thể hóa những khái niệm về chất phản ứng hóa học. Trong quá trình biểu diễn thí nghiệm, giáo viên là ngời thực hiện sự biến đổi các chất, điều khiển các quá trình biểu diễn thí nghiệm, học sinh theo dõi quan sát nhận xét về quá trình đó. Vai trò của các thí nghiệm trong giờ Hóa học thể không giống nhau. Chúng thể dùng để minh họa các kiến thức do giáo viên trình bày, thể là nguồn những kiến thức mà học sinh tiếp thu dới sự hớng dẫn của giáo viên trong quá trình quan sát thí nghiệm. Vì vậy các thí nghiệm biểu diễn thể đ- ợc tiến hành bằng 2 phơng pháp : - Phơng pháp minh họa - Phơng pháp nghiên cứu -Phơng pháp thứ 2 giá trị lớn hơn vì nó tác dụng kích thích học sinh làm việc tích cực hơn đặc biệt tạo điều kiện phát triển khả năng nhận 10 [...]... b) Thí nghiệm thực hành : Hình thức thí nghiệm do học sinh tự làm khi hoàn thiện kiến thức nhằm minh hoạ , ôn tập , củng cố kiến thức đã học rèn luyện kỹ năng , sử dụng dụng cụ hoá chất Rèn luyện kỹ năng kỹ thuật tiến hành thí nghiệm hoá 14 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học học Một trong những điều kiện giúp học sinh thực hiện thành công các thí nghiệm thực hành. .. trách Nếu thí nghiệm phức tạp cần sự phân công giữa các học sinh trong nhóm 13 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học Ví dụ: Trong thí nghiệm điều chế thử tính chất của Oxi lớp 8 thể 1 học sinh lắp dụng cụ điều chế thu Oxi Các học sinh khác làm các thí nghiệm đốt cháy C,S, kim loại trong Oxi Cũng nh thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm của học sinh thể tiến hành theo... trình hoá học - Sau cùng GV hớng dẫn HS rửa sạch các dụng cụ thí nghiệm xắp xếp ngăn 15 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học nắp các hoá chất dụng cụ thí nghiệm vào đúng nơi qui định Ví dụ :Thí nghiệm thực hành: Tính chất hóa học của phi kim hợp chất của chúng (SGK hóa học 9-T104) Thí nghiệm 1:Cacbon khử đồng II oxit nhiệt độ cao GV: Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ hoá chất... thiệu lắp dụng cụ theo 1 trình tự cần thiết Nên lựa chọn các dụng cụ thí nghiệm đơn giản, gọn nhẹ đảm bảo tính khoa học, s phạm, mỹ thuật Chọn phơng án thí nghiệm đơn giản, tiết kiệm , dễ 12 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học thành công đảm bảo an toàn cho học sinh Trớc khi tiến hành thí nghiệm, giáo viên cần phải giải thích mục đích, yêu cầu cách tiến hành thí nghiệm Trong. ..SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học thức của học sinh Khi tiến hành thí nghiệm biểu diễn cần chú ý những yêu cầu sau đây : a Đảm bảo an toàn thí nghiệm : An toàn thí nghiệm là yêu cầu trớc hết đối với mọi loại thí nghiệm, trong đó thí nghiệm biễu diễn của giáo viên Để đảm bảo an toàn thí nghiệm tính mạng của học sinh trong giờ học Mặt khác giáo viên cần nắm vững kỹ thuật và. .. dung dịch nớc vôi trong Ca(OH)2 16 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học c Thí nghiệm ngoại khoá hoá học Trong dạy học hoá học không những chỉ yêu cầu HS tiếp thu kiến thức cụ thể một cách vững chắc về sở khoa học , mà còn yêu cầu các em từng bớc kỹ năng kỹ xảo vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tợng trong tự nhiên, trong đời sống lao động sản xuất Vì vậy... 1HS vào vòng hai của huyện (môn hoá học) -Khối 9 156 học sinh, trong đó: 22 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học Sau khi thực hiện đề tài Trớc khi thực hiện đề tài Giỏi Khá 45% 30% T.bình Không Số học sinh đạt từ TB trở 20% đạt 5% lên là 94 HS (60%) Số học sinh yếu kém là 62 HS (40%) 70 học 47 sinh sinh học 31 học 8 học sinh sinh -Về giáo viên cũng đã sử dụng đồ dùng dạy học. .. Nếu chẳng may thí nghiệm không thành công, giáo viên cần bình tĩnh, tìm ra nguyên nhân để giải thích cho học sinh c, Đảm bảo trực quan: - Trực quanmột trong những yêu cầu bản của thí nghiệm biểu diễn Để đảm bảo tính trực quan khi chuẩn bị thí nghiệm giáo viên cần suy nghĩ đến kích thớc các dụng cụ thí nghiệm sử dụng lợng hóa chất thích hợp Các dụng cụ thí nghiệm cần kích thớc màu sắc hài... hòa Bàn để biểu diễn thí nghiệm phải độ cao cần thiết các dụng cụ thí nghiệm cần phải bố trí 11 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học sao cho mọi học sinh trong lớp đều nhìn rõ Đối với các thí nghiệm kèm theo sự đổi màu sắc, các khí sinh ra hoặc các chất kết tủa tạo thành thì phải dùng các phông màu sắc thích hợp - Số lợng thí nghiệm trong một bài nên chọn vừa... mới hoá học lớp 8, 9 NXB giáo dục Sách bài tập mới hoá học lớp 8, 9 NXB giáo dục - Đĩa CD thực hành thí nghiệm trờng THCS 24 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học ý kiến xác nhận của hội đồng khoa học Chủ tịch hội đồng 25 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học Ngày 6 tháng 4 năm 2010 Giáo viên Lê Thị Nguyệt 26 . hoàn thành đề tài sáng kiến kinh nghiệm " ;Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học và phơng pháp tiến hành một số thí nghiệm ở trờng trung. SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học. .... 4. Phần A: Mở đầu 1. Tên đề tài Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dậy môn hoá học
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hóa học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm ở trường trung học cơ sở, Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hóa học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm ở trường trung học cơ sở, , Phần A: Mở đầu lý do chọn Đề tài, Tình trạng thực tế khi ch

Từ khóa liên quan