SKKN Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh THCS

15 1.8K 7
SKKN Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thơng qua phân mơn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH Trường TH_THCS Hưng Trạch SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THÔNG QUA PHÂN MÔN VẼ TRANH TÌM HIỂU MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA NGƠN NGỮ TẠO HÌNH Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Người thực : Hoàng Văn Thắng Tổ : Tự nhiên oooOooo - LỜI NÓI ĐẦU Mỗi người nghề mang đặc thù, đặc trưng riêng ngành nghề cho phù hợp với lực sở trường Nghề dạy học coi nghề cao quý sản phẩm chủ yếu nhân cách người Muốn trở thành người hửu ích,đều phải dựa vào giáo dục nhà trường Dạy học khó, dạy mỹ thuật khó Bởi việc dạy học sinh kiến thức việc học mỹ thuật cịn phải đem lại niềm vui cho người, làm cho người nhìn đẹp, thấy đẹp mình, xung quanh trở nên gần gủi đáng yêu Đồng thời học mỹ thuật giúp người tự tạo đẹp theo ý mình, theo cách hiểu cách lý giải thân Làm cho sống thêm tươi vui hạnh phúc Dạy học mĩ thuật THCS không nhằm đào tạo họa sĩ hay ngừơi làm nghệ thuật mà nhằm giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh Chủ yếu tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc làm quen thưởng thức đẹp, tập tạo đẹp vận dụng Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thơng qua phân mơn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, đẹp vào sống ngày Để làm điều cần hiểu cách nhìn cách cảm nhận, lý giải tượng vật học sinh hay nói cách khác ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS môn mĩ thuật, mà cụ thể đề tài nghiên cứu tìm hiểu thơng qua phân mơn vẽ tranh Việc tìm hiểu đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS giúp cho giáo viên giảng dạy đánh giá cách tích cực đắn, gây hứng thú cho người học người dạy, tìm phương pháp, cách thức giảng dạy phù hợp đối tượng, lứa tuổi.Tuy nhiên dạy nào? dạy thật tốt hay bình thường cịn phụ thuộc vào ý thức học tập, giảng dạy A/ ĐẶT VẤN ĐỀ Với mong muốn trở thành người giáo viên dạy tốt, dạy giỏi, hoàn thành tốt cơng tác nhiệm vụ cần có nhiều yếu tố Đó chun mơn nghiệp vụ, kiến thức kinh nghiệm, lòng say mê yêu nghề yêu trẻ Đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội cã kinh tế, trị, văn hố, an ninh, quốc phòng Những năm vừa qua Đảng nhà nước ta quan tâm đến phát triển giáo dục, đặc biệt chất lượng với nhu cầu phát triển ngày cao người đức dục, trí dục thể dục, mỹ dục khơng ngừng phát triển dần có vai trò quan trọng đời sống người hệ trẻ, mà đối tượng nghiên cứu học sinh THCS Với môn mỹ thuật nói riêng, giáo viên giảng dạy mỹ thuật cịn kinh nghiệm khơng có hội thảo luận nghiên cứu sâu vấn đề Bởi thời lượng tiết cịn ít, trường có giáo viên việc trao đổi thảo lụân gặp nhiều khó khăn Đồng thời môn mối đưa vào gần nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu người, luôn hướng tới đẹp, tìm kiếm sáng tạo Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, đẹp Nhu cầu thị hiếu thẩm mỹ người ngày cao với phát triển kinh tế xã hội, việc nhìn nhận thưởng thức đẹp đại phận nhân dân vấn đề tất yếu khách quan, không người lớn, mà tất đối tượng, lớp, lứa tuổi xã hội Giảng dạy mỹ thuật trường THCS nhằm mục tiêu trình giảng dạy người giáo viên cần ý đặc điểm lứa tuổi học sinh, lứa tuổi sẻ có cách cảm nhận suy nghĩ lý giải đẹp khác Người lớn có cách cảm nhận lơgic khoa học tạo nên đẹp hồn thiện, cịn trẻ em có cách cảm nhận ngây thơ, nhìn vật qua lăng kính màu hồng, khơng vướng bận ngun tắc, trăn trở mà chủ yếu tập trung tình cảm u thích vào vẽ Cho nên vẽ học sinh thường đem lại cho ta nhiều cảm xúc tình cảm lạ Nói lứa tuổi, mức độ cách cảm nhận người đổi thay Là người giáo viên dạy mỹ thuật cần nắm bắt đặc điểm học sinh đễ có phương pháp giảng dạy tốt nhất, phát huy lực đam mê em Đây lý chọn đễ viết sáng kiến này”Tìm hiểu số nét đặc trưng , ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS thơng qua phân môn vẽ tranh” Dạy mỹ thuật dạy môn khác đối tượng chủ yếu học sinh, dạy cho học sinh theo nội dung yêu cầu chương trình quy định Nhưng dù dạy cần phải tìm hiểu rõ đối tượng cần truyền đạt ai, đối tượng nào, truyền đạt mức độ Ở đối tượng tìm hiểu học sinh THCS, mà cụ thể học sinh THCS Trung Sơn Lớp 6,7,8 Lứa tuổi từ 11 đến 15 với đặc điểm tính cách nhận thức riêng Bộ môn mỹ thuật môn học mà kiến thức vừa cụ thể, rõ ràng vừa chung chung trừu tượng , khó thấy khó nhìn, loại kiến thức có xung quanh ta, lấy vật tượng quanh ta đễ biểu đạt Điều địi hỏi giáo viên ngồi việc phải nắm vững kiến thức chun mơn cần phải nắm vững kiến thức Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thơng qua phân mơn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, môn liên quan “ tâm lý học lứa tuổi, Xã hội khoa học tự nhiên, ” Trong cốt lỏi cần phải nắm đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS mà cụ thể đề tài nghiên cứu nằm phạm vi phân mơn vẽ tranh Đặc trưng ngơn ngữ tạo hình hội hoạ nói chung bao gồm nhiều yếu tố, tính khơng gian tính tạo hình trực tiếp bao gồm đường nét hình khối, màu sắc Và ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS khơng nằm ngồi yếu tố Học sinh THCS có cách nhìn cách cảm nhận lý giải vật tượng xung quanh, hình khối , màu sắc cảm nhận có khác so với cảm nhận người lớn, lứa tuổi khác Nó có điểm thuận lợi khó khăn điểm mạnh điểm yếu cách nhìn nhận, cảm thụ học sinh THCS Đó điều cần phải nghiên cứu tìm hiểu đễ bổ sung vào lượng kiến thức chuyên môn người giáo viên giảng dạy môn mỹ thuật B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I, Sự hình thành phát triển ngơn ngữ tạo hình 1, Những nét chung Qua lịch sử thấy người bắt đầu vẽ từ sớm, trước có cã chữ viết tiếng nói Trong hang động ta bắt gặp hình vẽ sống động, tác phẩm lúc nhằm đáp ứng nhu cầu sống , trao đổi thông tin với thay cho tiếng nói Ví dụ: “ hình vẽ mũi tên vào miệng ăn được” hình ảnh khơng ăn đễ làm cơng cụ vv Nói tức vẽ xuất từ sớm người chưa ý thức vẽ đẹp ý nghĩa hình khối màu sắcvà tác dụng đời sống tinh thần, đơn vẽ đễ đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin Cũng tương tự thế, với trẻ em nét vẽ ngoằn ngèo màu sắc trắng đỏ xanh trẻ đặt cạnh làm cho trẻ có vẽ thích thú, chúng Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, ta khơng thể coi vẽ mà trẻ hoạt động đễ tự hoàn thiện phát triển bắp, hoạt động dược xem hoạt động Nó coi hoạt động vẽ bắt đầu ý thức vẽ đẹp màu sắc hình khối đường nét hình vẽ trẻ ngày hoàn thiện hơn, nhiều chi tiết hơn, phương tiện đễ diễn tả giới xung quanh đầy màu sắc theo suy nghĩ cảm nhận lý giải thân 2,Cách nhìn cách cảm nhận Ở lứa tuổi sẻ có cách nhìn cách cảm nhận khác nhau, tạo nên nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình riêng lứa tuổi, khác với nhà hoạ sỉ người nghiên cứu, khác với người lớn, thầy cô giáo Cùng với thời gian phát triển trí tuệ, nét vẽ vẽ trẻ ngày khác gần giống với thật hơn, vẽ cho đẹp cho đẫ trẻ quan tâm tìm hiểu Và người cảm nhận cách lý giải vật tượng khác Ở thời điểm khác trẻ 1-2 tuổi sẻ nhìn vật khác với trẻ 5-6 tuổi 10-11 tuổi Sự thay đổi với phát triển trí tuệ đối tượng Có trẻ thích vẽ tiếp tục phát triển với khả có trẻ lại khơng, đến giai đoạn lại chuyển hoạt dộng, khơng cịn thích thú với hoạt động vẽ Điều cho thấy nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cách nhìn cách cảm nhận trẻ phát triển, yếu tố để hình thành ngơn ngữ tạo hình trẻ tường giai đoạn nói chung II Ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS qua phân mơn vẽ tranh 1) Khả cảm nhận học sinh THCS 1.1 Đặc điểm tâm lý Lứa tuổi học sinh THCS tuổi từ 11-15 theo học từ lớp 6-9, lứa tuổi bướng bỉnh khó bảo với mậnh mẽ tâm sinh lý, biểu tình cảm rõ ràng, yêu, ghét đồng thời có biểu e thẹn ngại ngùng, ảnh hưởng đến kết Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thơng qua phân mơn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, vẽ em Trong trình làm em thương che vẽ không để thây cô giáo thấy, đồng thời cảm giác lớn nên em muốn độc lập vẽ cua muốn thể lĩnh thân làm được, vẽ bắt tay vào vẽ đa số em khơng thể ý tưởng mình, sao? Sự phát triển thể chất tâm lý, trí tuệ mạn mẽ không đồng Đa phần em bỡ ngỡ vụng vẽ, điều chỉnh hình vẽ nét bút khơng theo suy nghĩ cua thân lứa tuổi tuổi an tuổi ngũ ham thích vui chơi hoạt động, vẽ đặc biệt tranh dề tài thể rõ dấu ấn trẻ trung hồn nhiên ngây thơ, ngộ nghĩnh chân thành Ở học sinh THCS đa số em thích vẽ theo suy nghĩ, ý thích vẽ theo hướng dẫn giáo viên Nghĩ vẽ nấy, đặt bút vào vẽ không theo trình tự khn khổ bước vẽ vậyngười giáo viên cần hiểu hướng dẫn em dần dần, để em nắm bắt thấy tác dụng việc vẽ tranh đem lại cho vẽ có kết tốt 1.2 Khả cảm nhận phân môn vẽ tranh học sinh THCS Học sinh THCS có ngơn ngữ tạo hình có đơn giãn sáng tạo phong phú em thường vẽ tranh theo nhiều nội dung đề tài khác nhau, số emm tìm cho nội dung cách thể dí dỏm, có nhiều bố cục lạ, đẹp mắt khơng bố cục thể lõng lẽo vụng về, lúng túng em tong xay dựng bố cục Về hình tượng đa phần em chưa có suy nghĩ tìm tịi dáng, hình, động tác đặc điểm điển hình tong loại đề tài hay nội dung mà em chọn Bởi hình tượng em chọn để vẽ chung chung, thiếu động, tĩnh, thiếu chiều sâu tranh Các em vẽ tranh đơn giãn kể, tả lại hoạt động, động tác nhân vật, Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thơng qua phân mơn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, nguời hay vật hay quang cảnh Đa số học sinh thể màu sắc tranh thường rực rỡ trở nên đối lập màu sắc khiến cho tranh trở nên khô cứng tranh đề tài thơ mộng Những đề tài em ưa thích thường tranh phong cảnh, thứ gần gũi em quan sát thu nhận cách thường xuyên thể trí tưởng tượng ghi nhớ em phong phú đa dạng nghệ thuật ngơn ngữ tạo hình từ mà hình thành Bộc lộ với đặc trưng riêng lứa tuổi Chất liệu mà em thẻ chủ yếu bút màu nước cịn có bút sáp màu bột mà tranh em thường gam màu sống động, tươi vui Vì đa phần vẽ em có chênh lệch gam màu đậm nhạt lớn nhình chung em thể đâu hình ảnh chính, phụ để tô màu Hứng thú học tập phân mơn vẽ tranh học sinh THCS Nhìn chung phân môn đông đảo học sinh ưa thích tính tự gị bó, nói dù dù nhiều vẽ tranh phải tiến hành theo bước,và có cách thức riêng mà tuỳ vào đặc điểm ngôn ngữ tạo hình lứa tuổi giai đoạn mà có cách thể sử dụng khác nhau, nhiên tìm hiểu lứa tuổi học sinh THCS phạm vi phân môn vẽ tranh với nội dung cụ thể sau I.1 Về bố cục Bài vẽ tranh đề tài em học sinh trường THCS Trung Sơn chủ yếu khối 6,7,8 Điểm chung bật em tiến hành vẽ khơng tn theo trình tự bước vẽ, nhiều em vẽ thẳng hình vào giấy nghỉ thể mà không ý đến bố cục xếp phụ, dẫn đến bố cục bị to bị lệch, có em bố cục lỏng lẻo, có em lại chật chội vv dẫn đến kết vẽ không cao Ý thức bố cục em chưa rõ ràng Bố cục đẹp ? Và Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, bố cục? có nhiều em hiểu bố cục xếp mãng phụ cho hợp lý , mãng khơng nhau, mãng trước, mãng phụ sau, làm lại bỏ qua bên khơng cần biết phụ Điều cho thấy thực hành lý thuyết cịn khoảng cách lớn em có lẻ yhực hành chuyện, lý thuyết lại chuyện khác cốt yếu thích vẽ, nói củng có số em ý thức bố cục đẹp hợp lý đưa lại kết cao cho vẽ I.2 Về đường nét Đa số em biết kết hợp nét công mềm mại đễ vẽ người nét thẳng đễ vã nhà cửa, số cảnh vật, kết hợp nét công mềm mại nét thẳng khoẻ Tuy nhiên đễ bát đầu vẽ em thường vào nét vẽ khơng có phác nét trước, nét vẽ thiếu dứt khoát linh hoạt cịn lưỡng lự, khơ khan nét vẽ cứng Đặc biệt vẽ khuôn mặt hay chân tay người đa phần em vẽ mơ phổng tượng trưng chủ yếu riêng lứa tuổi em, làm cho tranh em có vẽ ngộ nghĩnh, dí dỏm hồn nhiên Vì mà người giáo viên phải biết đặc trưng đường nét lứa tuổi em đễ có cách nhận xét đánh giá cho phù hợp, nhiên cần có phương pháp nắm bắt uốn nắn dần tỉ mĩ cho em, đễ em vẽ linh hoạt nưng cao kỹ vẽ hình cho em 2.3 Về hình khối Đa số em học sinh THCS Trung Sơn vẽ tranh đề tài không ý đến hình khối, vẽ mảng bẹt, thiếu chiều sâu cho không gian Thực tế em vẽ người hay cảch vật ý diễn tả chiều rộng cao nhân vật, chiều sâu định luật xa gần tạo nên em không nắm bắt có diễn tả người gần to người xa nhỏ,cịn lại ngang Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, nằm mặt phẳng, mang tình chất trang trí chủ yếu kết hợp với đường viền đậm Một điều đáng lưu ý em vẽ tranh đề tài từ bước phác bố cục sang bước hai vẽ hình đa số em thực theo trình tự bước hình vẽ thường vượt khỏi bố cục phác, nhỏ m dẫn đến hình vẽ không cân đối I.4 Về màu sắc Màu sắc yếu tố đặc biệt tạo hứng thú cho học sinh phần lớn màu sắc yếu tố tác động mạnh đến canh thị giác người, lứa tuổi học sinh THCS đại đa số em thích vẽ màu, đặc biệt phân mơn vẽ tranh, phần vẽ hình vẽ đường nét em vẽ nhanh, em dành phần lớn thời gian đễ vẽ màu Vẽ màu kĩ , màu sắc sặc sở, bắt mắt thường màu em sử dụng nhiều nhất, số học sinh có cách nhình màu tốt, cảm thụ màu nhạy cảm Các em bắt đầu có suy nghĩ tìm tịi, đầu tư màu sắc vẽ Một số em biết cách pha màu, chồng màu kéo màu từ mảng xung quanh cách hợp lý, làm bật trộng tâm vẽ tạo hài hồ amù sắc Tuy nhiên nhiều em cịn chư thể độ đậm nhạt tranh làm cho tranh đều màu sắc dàn trải, không tạo chiều sâu tranh là” gần tỏ , xa mờ” Nên đa phần tranh em mang đậm tính chất trang trí Màu sắc bật đay gam màu tươi vui sống động, màu sắc trẻ trung, có có gam màu hài hồ, nhẹ nhàng sáng THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thơng qua phân mơn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, Qua việc tìm hiểu đặc trưng ngơn ngữ tạo hình ta thấy việc nắm bắt vấn đề tìm phương hướng giải vấn đề điều quan trộng, đảm bảo cho tiết dạy dạy hiệu hơn, đem lại thành công trông công tác giảng dạy I, Thực trạng học tập 1/ Học sinh chưa nắm bắt cách xây dựng hình tượng điển hình, vẽ cịn chung chung, mang nặng tính chất hình thức 2/ Học sinh THCS có cách nhìn cách cảm nhận màu sáng, lung linh đầy màu sắc, kết hợp màu sắc tươi sáng tạo trẻ trung cho vẽ 3/ Trong tiến hành vẽ em khơng theo trình tự tiến hành bước làm , mà làm theo ngẫu hứng, thích vẽ vẽ trọng trước sau hay phụ vẽ 4/ Học sinh THCS chưa có thói quen sưu tầm tài liệu phục vụ cho vẽ hiệu hơn, chưa có thói quen quan sát nhận xét vật tượng cho vẽ có chiều sâu hiệu 5/ Kỹ sử dụng màu nước, màu bột học sinh THCS Từ vấn đề phân mơn vẽ tranh, phương pháp giảng dạy phù hợp phương pháp quan sát phương pháp liên hệ với thực tiển sống Ngoài kết hợp phương pháp dạy học gợi mỡ, vấn đáp, luyện tậpvv Vẽ tranh đề tài việc liên hệ vơí thực tiển sống điều quan trọng, đảm bảo cho việc tìm lựa chọn hình tượng sâu sắc hơn, nêu rõ trọng tâm đề tài II, Biện pháp giúp học sinh học tốt nưng cao chất lượng vẽ phân mơn vẽ tranh Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch 10 Thơng qua phân mơn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, Chuẩn bị Trước dạy vẽ tranh đề tài khâu chuẩn bị quan trọng đồ dùng dạy học Về phía giáo viên ngồi việc chuẩn bị giáo án, phương pháp dạy học điều khơng thể thiếu đồ dùng trực quan(tranh , ảnh minh hoạ) lứa tuổi trẻ em tranh ảnh có tác dụng mạnh đến canh thị giác trí nhớ cdủa em, doa cần phải có đồ dùng trực quan phong phú phải biết sử dụng lúc, Về phía học sinh củng phải có chuẩn bị đầy đủ, sách vỡ giấy vẽ, màu chì tẩy , đồ dùng học tập cần thiết, ngồi phải tìm hiểu quan sát tham khảo đề tài mà thể trước làm Khi soạn giáo án cần soạn kỹ biết chắt lọc lời thoại, câu hỏi câu hỏi gợi mỡ phải rõ ràng dễ hiểu nhằm tạo hứng thú sôi đối tượng học sinh Nên tránh câu hỏi dài khó hiểu câu hỏi lững + Đối với học sinh cần gợi mở cụ thể giúp em nhận chổ chưa chưa đẹp để vẽ đẹp Ví dụ: Bố cục có lỏng lẻo q khơng, hay màu sắc có lộn xộn q khơng? vv + Đối với học sinh , trung bình gợi mở để em tìm tự tìm ra, tự điều chỉnh hay sửa chửa Ví dụ: Chổ này, màu ? Làm cho vẽ đẹp ? +Với học sinh giỏi u cầu cao Ví dụ: Thử tìm xem vẽ vó chổ chưa hợp lý? Có thể vẽ khác không? Để phục vụ cho trình lên lớp tốt, giáo viên cần phải có thời gian trình thâm nhập giáo án kỉ càng, phải nắm vững tiến trình dạy, Để vừa đảm bảo tiến trình dạy vừa giúp học sinh tiếp thu cách có hiệu nhất, điều cốt yếu phát huy tính tích cực sáng tạo em, đồng thời phải tạo bầu khơng khí vui vẽ thoải mái em làm Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch 11 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, Giáo viên phải phân tích kĩ bước tiến hành vẽ tranh đề tài phải thực theo bước nào? Những bước gì? kết hợp đồ dùng minh hoạ đễ học sinh dễ nhớ dễ nắm bắt, vẽ học sinh lớp trước đễ em thấy mức độ thể bài, tham khảo tranh hoạ sỉ nội dung Tuỳ vào số lượng mà sau giảm thời lượng lý thuyết tăng dàn thời gian thực hành, hướng em vào trình tự bước vẽ tranh Vận dụng triệt đễ lợi khoa học công nghệ thông tin sẻ đem lại hiệu cao công tác giảng dạy Cho nên người giáo viên nói chung giáo viên mỹ thuật nói riêng cần phải nhanh chóng tiếp cận nắm bắt lợi mà khoa học đem lại tạo hứng thú đổi cách giảng dạy Phần lên lớp Giáo viên phải linh hoạt thời gian lên lớp, phải đảm bảo quy trình thời gian, phân chia lớp hợp lý, giúp em nhận thức hiểu đượcbài học lớp, giúp em vẽ vẽ tranh theo ý thích qui trình thực bước vẽ + Hướng dẫn học sinh khai thác nội dung Qua hình minh hoạ, giáo viên gợi ý giúp em hiểu sâu đề tài, tìm cách thể (cách vẽ ) khác , tìm ý tưởng hay dí dỏm cho tranh + Hướng dẫn học sinh cách vẽ Nên giới thiệu qua đồ dùng minh hoạ kết hợp trực tiếp minh hoạ bảng để học sinh nhận thức rõ ràng trình tự bước ưu điểm tiến hành theo trình tự bước đem lại, cụ thể lý thuyết sáo rõng Nếu giới thiệu nội dung vào tranh, e học sinh không ý không nhận cách tiến hành(đâu mảng, đâu hình mảng ) Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch 12 Thơng qua phân mơn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, -Tìm bố cục, phác mảng phụ cho hợp lý, cân tờ giấy rõ trọng tâm, rỏ nội dung thể chủ đề -Vẽ hình, vẽ màu phải rõ đặc điểm đối tượng khơng vẽ chung chung Vẽ màu khơng vẽ hình chi tiết cụ thể sẻ rát khó đễ thể hiện, màu vẽ thực theo cảm hứng, song cần ý Tương quan màu, không vẽ độc lập màu, ý đến độ đậm nhạt màu gam màu để thể tính chất vẽ + Hướng dẫn học sinh làm Giáo viên cố gắng làm việc với nhiều học sinh bao quát tổng thể lớp giúp em tìm cách thể ý tưởng thân, bố cục mảng vẽ hình tìm màu Dùng phương pháp gợi mỡ hướng dẫn học sinh vẽ tranh đạt hiệu Bên cạnh phương pháp giảng dạy phù hợp phần thực hành quan trọng Cần xác định nội dung kiến thức trộng tâm yêu cầu hợp lý với đối tượng học sinh Ln tạo bầu khơng khí thoải mái nhẹ nhàng vui vẽ tiết dạy theo đặc điểm riêng phân môn Phải dự kiến tình sư phạm xảy xử lý linh hoạt đem lại hiệu giáo dục cao Ngoài cần phải cho học sinh thấy tầm quan trọng việc nắm vững kiến thức lý thuyết, vận dụng kiến thức vào vẽ cách linh hoạt khơng máy móc đễ làm cho vẽ sống động có hồn hơn, tiến tới việc nắm bắt cách thức sáng tạo tranh riêng sâu vào chuyên ngành lựa chọn C.KẾT LUẬN Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch 13 Thơng qua phân mơn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, Để trở thành người giáo viên tốt mái trường xã hội chủ nghĩa, trước hết phải khơng ngừng trau dồi kiến thức, tìm tòi học hỏi, đồng thời bổ sung tinh thần yêu nghề mến trẻ thể nhiệt huyết thân với ngành nghề chọn Mỹ thuật loại hình nghệ thuật tạo đẹp, dạy mỹ thuật nói chung phân mơn vẽ tranh nói riêng cần phải làm cho học sinh phấn khởi mong muốn vẽ đẹp, thể cảm xúc qua vẽ Phân môn vẽ tranh hoạt động thực hành chủ yếu cần luyện tập nhiều Trong dạy học sinh làm , giáo viên cần bao quát lớp đễ theo dỏi giúp đỡ, gợi ý , điều chỉnh, bổ sung cần thiết Qua q trình cơng tác, trực tiếp đứng lớp tham gia giảng dạy, thân củng rút số kinh nghiệm bổ sung vào vốn kiến thức có, để ngày hồn thiện thân cơng việc mà lựa chọn Rằng trước hết giáo viên đứng lớp không truyền đạt kiến thức đầy đủ cho học sinh mà phải gần gủi với học sinh , nắm bắt tâm tư tình cảm học sinh, biết đối tượng học sinh để có cách xữ lý phù hợp với trường hợp xảy trăn trở với công tác giảng dạy làm để tiết dạy có hiệu nhất, em thể vẽ này, Mà không kia? Do đâu? Cần bổ sung sửa chửa vần đề gì? vv Chính điều làm tơi thầm nghĩ , từ phải cố gáng rèn luyện tất mặt nhiều để xứng đáng người giáo viên dạy giỏi, trau dồi kiến thức, học hỏi bạn bè, đúc rút kinh nghiệm tạo cho phong thái đứng lớp, tạo điều kiện đầy đủ đễ đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, xứng đáng người giáo viên thời đại • ĐỀ XUẤT - Do đồ dùng học tập GD có cịn thiếu nhiều: Tranh, ảnh minh hoạ SGK sơ sài, nhiều màu sai Đã gần kết thúc năm học Đồ dùng môn mĩ thuật 6,7,8,9 chưa có, làm cho GV nhiều thời gian làm, chọn đồ dùng Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch 14 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, Đơi mẫu vật theo yêu cầu phân môn muốn theo mẫu cịn khó tìm 23-24 MT7 vẽ theo mẫu ấm tích bát 7-8 “Tượng chân dung” lớp vv Vậy kiến nghị: Tranh, ảnh minh hoa số lượng tương đối đầy đủ để đáp ứng giảng ngày tốt ************************ Giáo viên thực Hoàng Văn Thắng Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch 15 ... nói cách khác ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS môn mĩ thuật, mà cụ thể đề tài nghiên cứu tìm hiểu thơng qua phân mơn vẽ tranh Việc tìm hiểu đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS giúp cho giáo... Trạch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, mơn liên quan “ tâm lý học lứa tuổi, Xã hội khoa học tự nhiên, ” Trong cốt lỏi cần phải nắm đặc trưng. .. Trường: TH -THCS Hưng Trạch 14 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trưng ngơn ngữ tạo hình học sinh THCS, Đơi mẫu vật theo yêu cầu phân môn muốn theo mẫu cịn khó tìm 23-24 MT7 vẽ theo

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan