SKKN sinh học 8 Sử dụng powerpoit, cyberlink youcam dạy các tật của mắt

10 1.5K 2
SKKN sinh học 8 Sử dụng powerpoit, cyberlink youcam dạy các tật của mắt

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. Phương pháp dạy học: “Phương pháp dạy học là con đường, cách thức giáo viên hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo các hoạt động học tập tích cực, chủ động của Học sinh nhằm đạt các mục tiêu dạy học (Trần. học kỳ II môn Sinh học lớp 8 –trường THCS Cán Khê năm học 2012 - 2013, tôi có ra câu hỏi: Em hãy trình bày nguyên nhân, và cách khắc phục các tật của mắt đã được học trong chương trình sinh học. trình dạy học: Dạy học bao gồm 2 mặt liên quan chặt chẽ: Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Một hướng đang được quan tâm trong lý luận dạy học là nghiên cứu sâu hơn về hoạt động học

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:22

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan