SKKN hương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi

17 1.8K 3
SKKN hương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. lự 3A 27 24 3 0 3B 30 26 4 0 Kết quả trên cho thấy việc vận dụng phương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi đã mang lại kết quả bước đầu. Vì vậy đổi mới phương pháp. rất nhanh. Vì vậy tôi đã vận dụng “Phương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi vào quá trình giảng dạy trong năm học vừa qua. B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CÁC GIÁI PHÁP. chức trò chơi bằng các bài hát Tiếng Anh. (Lồng ghép các bài hát Tiếng anh vào các trò chơi để củng cố bài học). Dựa vào tâm lý vui chơi của các em để các em cùng vui chơi ca hát với Tiếng anh.

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:47

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 1. Tổ chức các trò chơi trong giờ học:

  • Bản chất của phương pháp sử dụng trò chơi là dạy học thông qua việc tổ chức hoạt động cho học sinh. Dưới sự hướng dẫn của GV, HS được hoạt động bằng cách tự chơi trò chơi trong đó mục đích của trò chơi chuyển tải mục tiêu của bài học. Luật chơi (cách chơi) thể hiện nội dung và phương pháp học, đặc biệt là phương pháp học tập có sự hợp tác và sự tự đánh giá.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan