SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC

23 7.3K 45
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài II. Mục đích. • Tiếng Anh được dạy cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 (từ độ tuổi từ 8 đến 10). Trong một số trường tư, học sinh có thể học tiếng Anh từ lớp 1 hoặc có thể có toán học và khoa học bằng tiếng Anh. . Anh. Trong một số vùng sâu vùng xa, học sinh không có cơ hội để học tiếng Anh vì không có giáo viên tiếng Anh ở đó. • Tiếng Anh là một ngôn ngữ nước ngoài. Học sinh không có môi trường nói tiếng

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan