0

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh tiểu học phát triển trí tuệ trong quá trình làm quen với toán học

10 2,109 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:09

. toàn, phòng tránh một số bệnh tật. - Chủ đề “Xã hội”: học sinh được học về các thành viên, các hoạt động và các mối quan hệ trong gia đình, trong trường học, cộng đồng và điều kiện sống ở xã hội,. động sinh sống của nhân dân, một số cơ sở hành chính, y tế, giáo dục… Cách giữ vệ sinh nhà ở, lớp học, trường học , nơi công cộng: cách giữ an toàn cho bản thân và người khác trong môi trường sinh. cho học sinh sự đam mê, sự khám phá. • Rèn kĩ năng chủ động trong việc nắm bắt kiến thức và giúp cho các em khắc sâu kiến thức hơn.  Nhược điểm: - Đối tượng học sinh còn nhỏ nên trong quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp học sinh tiểu học phát triển trí tuệ trong quá trình làm quen với toán học, SKKN Một số biện pháp giúp học sinh tiểu học phát triển trí tuệ trong quá trình làm quen với toán học,

Từ khóa liên quan