0

Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh tiểu học có năng khiếu âm nhạc

11 5,416 58

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:09

. mình về Bồi dưỡng cho học sinh có năng khiếu âm nhạc 4. Phạm vi nghiên cứu: Điều tra việc bồi dưỡng học sinh có năng khiếu âm nhạc ở trường tiểu học Phú Xá 5. Kế hoạch nghiên cứu Tôi có kế. tất cả các môn học ở bậc học tiểu học, môn Âm Nhạc là phân môn nghệ thuật được giảng dạy ngay từ bậc tiểu học nhăm giúp học sinh có năng lực cảm thụ âm nhạc. Môn Âm Nhạc bậc tiểu học ngày nay. lại kinh nghiệm Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Âm Nhạc . 2. Thực trạng - Môn âm nhạc được rất nhiều người yêu thích. Trong các nhà trường, môn học âm nhạc được học sinh đón nhận một cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh tiểu học có năng khiếu âm nhạc, Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh tiểu học có năng khiếu âm nhạc,

Từ khóa liên quan