0

Giúp HS lớp 1A thao tác trên mẫu vật tự làm để nâng chất lượng môn Toán

22 1,806 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:07

. cuối cùng cũng đã tìm ra một giải pháp: Giúp HS lớp 1A thao tác trên mẫu vật tự làm để nâng chất lượng môn Toán . - Nhưng làm thế nào để có “Những bộ mẫu vật vừa đơn giản, dễ tìm nhưng cũng vừa. những vần đề đã nêu trên như sau: * Hướng dẫn HS tự làm những bộ mẫu vật. * Tổ chức, hướng dẫn các em thao tác trên những bộ mẫu vật. 1. Hướng dẫn HS tự làm những bộ mẫu vật: - Sau nhiều lần. nghiệm 8 HS trả lời hoặc HS chỉ thao tác trên bộ que tính, chưa thao tác trên các mẫu vật do tự tay các em làm ra. *Theo cách hướng dẫn như tôi vừa nêu ở trên, mỗi HS đã có những bộ mẫu vật. Tuỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giúp HS lớp 1A thao tác trên mẫu vật tự làm để nâng chất lượng môn Toán, Giúp HS lớp 1A thao tác trên mẫu vật tự làm để nâng chất lượng môn Toán,

Từ khóa liên quan