0

Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1

16 2,187 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:06

. Đốp 1 Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1 Chính vì thấy được tầm quan trọng của môn tập viết , tôi đi sâu tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu ra Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1 . -– Bù Đốp 14 Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1 Người thực hiện: Đinh Thị Trúc – Trường TH Thiện Hưng A -– Bù Đốp 15 Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1 TÀI LIỆU. Đốp 11 Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1 chữ viết của lớp tôi chủ nhiệm năm học 2 012 -2 013 tương đối đều, bài viết sạch: tốc độ viết của học sinh thì đã nhanh hơn, tỉ lệ viết đúng, viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1, Một vài kinh nghiệm dạy Tập viết lớp 1,

Từ khóa liên quan