0

MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2

22 1,118 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 16:44

. ĐA TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2 Người thực hiện: Lã Thị Thu Hằng Giáo viên: lớp 2 Năm học 20 06 – 20 07 MỤC LỤC Phần I: Lý do chọn đề tài Phần. kia thì có ô nhỏ sẽ gây khó khăn khi dạy Tập viết. 2. Sử dụng các đồ dùng trực quan khi dạy học Tập viết: 2. 1 Những đồ dùng dạy Tập viết hiện nay: Trong luyện viết cho học sinh thì đồ dùng trực. lượng dạy học môn Tập viết để tìm ra phương pháp giúp giáo viên rèn luyện cho học sinh lớp 2 viết đẹp hơn, đặc biệt chữ hoa tốt hơn. 2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Học sinh lớp 2B và học sinh khối 2 –
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2, MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN