0

Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua tiết âm nhạc THCS

9 3,331 77

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:38

. giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua môn Âm nhạc Trung học cơ sở”. Lĩnh vực áp dụng: Môn Âm nhạc cho học sinh Trung học cơ sở. Nội dung: Tạo sự hứng thú, say mê trong học tập, yêu. dạy môn âm nhạc học sinh xem là môn phụ, quyết định tìm một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua môn âm nhạc. Bước đầu thực hiện các giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh. kiến Thực trạng và một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua môn âm nhạc. - Thống kê thực trạng học sinh không say mê học âm nhạc và xem môn âm nhạc là môn phụ 2012-2013,2013- -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua tiết âm nhạc THCS, Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua tiết âm nhạc THCS,

Từ khóa liên quan