Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua tiết âm nhạc THCS

9 3,191 77
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN, NĂM 2014 Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Cao Lãnh I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN - Họ và tên:Nguyễn Thị Thúy Hằng Năm sinh: 06.8.1975 - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐHSP Âm nhạc - Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Giáo viên dạy lớp - Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp II. NỘI DUNG Tên đề tài sáng kiến và lĩnh vực áp dụng: Tên đề tài: “Một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua môn Âm nhạc Trung học cơ sở”. Lĩnh vực áp dụng: Môn Âm nhạc cho học sinh Trung học cơ sở. Nội dung: Tạo sự hứng thú, say mê trong học tập, yêu thích môn học tránh nhàm chán và xem thường môn phụ, nâng cao chất lượng dạy và học nhằm mục đích đạt kết quả cao trong học tập, phong trào. Trên đây là bảng đăng ký đề tài sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới của bản thân tôi trong năm 2014. Mỹ Hội, ngày 4 tháng 4 năm 2014 Hiệu trưởng đơn vị Người đăng ký Nguyễn Thị Thúy Hằng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ NĂM 2014 Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện Cao Lãnh I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN - Họ và tên:Nguyễn Thị Thúy Hằng Năm sinh: 06.8.1975 - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐHSP Âm nhạc. - Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên dạy lớp - Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp II. NỘI DUNG 1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu: Nhìn chung học sinh ngày nay tiếp xúc nhiều công nghệ hiện đại nên các em chững chạc hơn, trong học tập chưa có sự cố gắng,nhưng lại xem thường các môn phụ vì không thi tốt nghiệp. Bản thân giảng dạy môn âm nhạc học sinh xem là môn phụ, quyết định tìm một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua môn âm nhạc. Bước đầu thực hiện các giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh kết quả giảng dạy nâng lên hàng năm. Với sáng kiến này bản thân tiếp tục tìm thêm những giải pháp mới và khả thi nhất để thực hiện trong thời gian tới để kết quả học tập của học sinh ngày càng cao hơn. 2. Tên sáng kiến và lĩnh vực áp dụng: Tên sáng kiến:“Một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua môn Âm nhạc Trung học cơ sở”. Lĩnh vực áp dụng: Môn âm nhạc học sinh Trung học cơ sở. 3. Mô tả nội dung, bản chất của sáng kiến: Nội dung của sáng kiến là nêu thực trạng học sinh xem thường môn phụ vì môn âm nhạc không thi tốt nghiệp, cách đánh giá học tập hiện nay cũng khác xưa, thay vì tính bằng điểm số thì bộ môn này được đánh giá bằng hình thức nhận xét đạt hay chưa đạt, cũng vì vậy một số em nảy sinh thái độ xem thường bộ môn này. Sáng kiến này nhằm tạo cho học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, tạo không khí vui tươi, kích thích các em say mê học âm nhạc, hoạt động sáng tạo, mở rộng một xã hội học tập để cho mình thêm một kiến thức làm nền tảng khi ra đời tự tin, mạnh dạn giao tiếp với xã hội, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp có tình yêu quê hương ,tình yêu con người hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống qua những lời ca tiếng hát. 4. Khả năng và phạm vi áp dụng sáng kiến: Sáng kiến này áp dụng cho học sinh Trường THCS Mỹ Hội và có thể nhân rộng cho giáo viên đang giảng dạy bộ môn Âm nhạc THCS. 5. Nêu những lợi ích và hiệu quả mang lại khi nhân rộng sáng kiến: Giúp cho học sinh luôn có hứng thú, say mê và yêu thích môn học, không xem thường môn học, có ý thức trong học tập thêm kiến thức mới để mạnh dạn, hoạt bát, năng nổ trong công tác…và tự tin trong tương lai sau này. Xây dựng khả năng tham gia hoạt động âm nhạc, giúp cho việc phát triển toàn diện cân bằng hài hòa. Tạo cho học sinh ham mê học âm nhạc, từ đó giáo dục óc thẩm mĩ cho các em, giúp các em hiểu được cái hay, cái đẹp có tình cảm, đạo đức trong sáng, lành mạnh, hướng tới những điều thiện và cái đẹp trong cuộc sống, giúp các em luôn tự tin trước đám đông. Trên đây là những sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới (gọi chung là sáng kiến) các đề án, dự án của bản thân tôi trong năm 2014 Kính đề nghị Hội đồng xét duyệt sáng kiến xem xét, công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở. Mỹ Hội, ngày 4 tháng 4 năm 2014 Hiệu trưởng đơn vị Người báo cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mỹ Hội, ngày 4 tháng 4 năm 2014 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ NĂM 2014 Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp. Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng Chức vụ: Giáo viên dạy lớp Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp Những sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới (gọi chung là sáng kiến) các đề án, dự án góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị năm 2014 STT Nội dung sáng kiến Hiệu quả của sáng kiến Thực trạng và một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua môn âm nhạc. - Thống kê thực trạng học sinh không say mê học âm nhạc và xem môn âm nhạc là môn phụ 2012-2013,2013- - Bước đầu: tôi thấy hạn chế được số lượng học sinh xem nhẹ môn phụ và có hứng thú say mê yêu thích môn âm nhạc nhiều hơn trong thời gian qua là 2014 - Từ thực trạng đó bản thân đưa ra những giải pháp cụ thể để nhằm mục đích tạo cho học sinh có sự say mê,hứng thú và thêm yêu thích môn học. - Đối với bài giảng thường xuyên đầu tư bằng giáo án điện tử, ngoài ra không thể thiếu tổ chức trò chơi trong các tiết học: + Trò chơi: Gameshow truyền hình như thi hát, nghe nhạc đoán tên bài hát, ô chữ ghi nhớ tên tuổi các nhạc sĩ…chia lớp học ra thành từng đội- nhóm như sơn ca, họa mi, vành khuyên…để các em cùng thi, cùng làm bài kiểm tra. - Tăng cường các hoạt động âm nhạc trong lớp, trường và các chủ đề, các buổi ngoại khóa âm nhạc: + Bằng hình thức tổ chức các hội thi văn nghệ và các chủ đề,các buổi ngoại khóa âm nhạc. - Thường xuyên củng cố và phát triển hứng thú của học sinh trong giờ học âm nhạc. - Sáng tạo khi làm tài liệu học tập: + Cho học sinh tự làm nhạc cụ gõ nhờ đã quan tâm đến các vấn đề sau: + Củng cố lòng nhiệt tình và kiên trì kết hợp vối các biện pháp giảng dạy phù hợp với học sinh, luôn gần gủi tìm hiểu học sinh. + Xây dựng phương pháp giảng dạy mới, tránh nhàm chán, luôn tạo hứng thú, nhẹ nhàng hướng học sinh hiểu bài một cách dễ dàng và hiệu quả, giúp học sinh thêm yêu thích môn học. - Kết quả học sinh say mê yêu thích môn âm nhạc hàng năm có nâng lên: + Năm: 2012-2013:85% học sinh thích học + Năm 2013-tháng 3/2014:90% học sinh thích học. -Từ đó tỉ lệ học sinh xếp loại cuối năm cũng được tăng lên: + Năm: 2 012-2013: đệm đơn giản. Ví dụ: Thanh phách, hay những nhạc cụ tạo ra âm thanh (chai nhựa đựng viên bi, hòn sỏi, hạt đậu…) + Làm album âm nhạc theo nhóm 4-5 học sinh: Học tìm hiểu và giới thiệu về sự nghiệp và cuộc đời của nhạc sĩ Việt Nam hoặc nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thông qua bài viết, tranh ảnh, bản nhạc và những câu chuyện về họ. Để album âm nhạc có nhiều dữ liệu,giáo viên nên cho học sinh chuẩn bị trong thời gian tương đối dài (Khoảng 2-3 tuần). Những album nhạc có giá trị, giáo viên chọn để trưng bày trong phòng học âm nhạc hoặc ở góc học tập của lớp khai thác sử dụng trên lớp. Học sinh thấy việc mình làm có ích, điều đó sẽ khuyến khích tinh thần tìm hiểu và ý thức học tập của các em. - Đối với giáo viên: + Kết hợp giữa nhạc cụ ,bảng phụ, đài,băng đĩa và làm mẫu chuẩn xác của giáo viên đã động viên cổ vũ các em kịp thời bằng những điểm tốt (xếp loại). . Xếp loại Đạt: 95% . Xếp loại Chưa đạt: 5% + Năm: 2013-tháng 3/2014: . Xếp loại Đạt: 98% . Xếp loại Chưa đạt: 2% - Học sinh hứng thú, say mê, yêu thích môn âm nhạc các em tham gia các phong trào dự thi cấp Huyện khá năng nổ và đạt được một số kết quả: + Thi Tiếng hát Sơn ca đạt 1 giải Ba, 2 giải khuyến khích. - Đội văn nghệ của trường phong trào các em tham gia tích cực và đạt nhiều tiết mục: + Năm học: 2012-2013 có 15 em học sinh đạt: 8 tiết mục văn nghệ. + Năm học 2013- tháng 3/2014 có 28 em học sinh đạt: 15 tiết mục. + Nhắc nhở các em phải có sự ôn luyện ở nhà để ghi nhớ và khắc sâu kiến thức, do đó trong giờ học rất sôi nổi và thoải mái, các em thi đua trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra, tự giác xung phong lên trình bày trước lớp, sự hứng thú say mê trong học tập, tình cảm cô trò luôn gần gủi gắn bó. + Năm 2013-2014: mỗi lớp các em đăng ký một đội văn nghệ cho lớp để tham gia các buổi hát dưới cờ và hát đầu giờ của mỗi buổi học. Trên đây là những sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới (gọi chung là sáng kiến) các đề án, dự án của bản thân tôi trong năm 2014 Kính đề nghị Hội đồng xét duyệt và công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở . XÁC NHẬN NGƯỜI BÁO CÁO (của Hiệu trưởng đơn vị) Nguyễn Thị Thúy Hằng . giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua môn Âm nhạc Trung học cơ sở”. Lĩnh vực áp dụng: Môn Âm nhạc cho học sinh Trung học cơ sở. Nội dung: Tạo sự hứng thú, say mê trong học tập, yêu. dạy môn âm nhạc học sinh xem là môn phụ, quyết định tìm một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua môn âm nhạc. Bước đầu thực hiện các giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh. kiến Thực trạng và một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh qua môn âm nhạc. - Thống kê thực trạng học sinh không say mê học âm nhạc và xem môn âm nhạc là môn phụ 2012-2013,2013- -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua tiết âm nhạc THCS, Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua tiết âm nhạc THCS, Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua tiết âm nhạc THCS

Từ khóa liên quan