Tự làm thí nghiệm đơn giản trong dạy-học vật lý ở trườngTHCS qua các vật liệu đơn giản dễ kiếm

15 2.4K 21
Tự làm thí nghiệm đơn giản trong dạy-học vật lý ở trườngTHCS qua các vật liệu đơn giản dễ kiếm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nghiêm: Tự làm thí nghiệm đơn giản trong dạy-học vật lý ở trường TH CS qua các vật liệu đơn giản dễ kiếm PHẦN II- NỘI DUNG I-CƠ SỞ LÝ LUẬN I.1: Vai trò của Thí nghiệm tự làm trong giảng dạy vật. Tự làm thí nghiệm đơn giản trong dạy-học vật lý ở trường TH CS qua các vật liệu đơn giản dễ kiếm III CÁC GIẢI PHÁP A. Hình thức sử dụng các dụng cụ thí nghiệm tự làm trong hoạt động vật lý. Tự làm thí nghiệm đơn giản trong dạy-học vật lý ở trường THCS qua các vật liệu đơn giản dễ kiếm PHẦN I: MỞ ĐẦU I- Lý do chọn đề tài: Bộ môn vật lý là bộ môn khoa học thực nghiệm& gt; tư tưởng

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan