Đề xuất một cách tiếp cận tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

11 1,725 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 21:14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT MỘT CÁCH TIẾP CẬN TÁC PHẨM “RỪNG XÀ NU” CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hằng Chức vụ: Phó Hiệu trưởng SKKN thuộc môn: Ngữ văn THANH HOÁ NĂM 2013. www.sangkienkinhnghiem.com A. ĐẶT VẤN ĐỀ: Như chúng ta đã biết, công việc dạy Ngữ văn hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Đây là hiện tượng chung do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan mang lại. Một phần do bản thân giáo viên chưa thực sự thu hút được học sinh “theo đuổi” môn học này và chưa đáp ứng được nhu cầu nhận thức, thẩm mỹ ngày càng cao của người học cũng như của thời đại. Một phần do kỹ năng khai thác thông tin, tác phẩm của học sinh trong trường THPT còn lúng túng. Xuất phát từ thực tế đó, bản thân tôi luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi phương pháp, hướng tiếp cận-khai thác tác phẩm để vận dụng trong từng bài dạy cụ thể nhằm tháo gỡ cho riêng mình những khó khăn chung trong việc giảng dạy. Ở bài viết này, trong phạm vi cho phép, tôi chỉ trình bày một hướng “khai thác” phần trích tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành: khai thác, tìm hiểu tác phẩm trong mối quan hệ với hoàn cảnh lịch sử và chỉnh thể tác phẩm văn học. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I. Cơ sở lí luận: Trong quá trình dạy-học văn ở trường THPT, giáo viên và học sinh gặp không ít những khó khăn từ phía đặc trưng bộ môn. Đối với học sinh, việc chiếm lĩnh kiến thức một tác phẩm văn học khác với tiếp nhận kiến thức của các môn khoa học khác. Đòi hỏi học sinh phải biết cảm thụ, có phương pháp phân tích nội dung, tư tưởng, tâm lí-tính cách nhân vật, ngôn từ nghệ thuật của tác phẩm. Đối với giáo viên cần phải có phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với từng tác phẩm ở các thể loại khác nhau. Đặc biệt người thầy phải có kiến thức sâu sắc về tác giả, tác phẩm và tìm được phương pháp giúp người học có hướng tiếp cận tác phẩm sâu sắc nhất. Với bài viết này, tác giả đề xuất một cách tiếp cận, khai thác tác phẩm văn học, được vận dụng cụ thể đối với bài “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành. II. Cơ sở thực tiễn: Qua những năm giảng dạy và dự giờ của đồng nghiệp về tác phẩm này, nhìn chung các bài giảng đều triển khai theo hướng sau: www.sangkienkinhnghiem.com - Hình tượng “Rừng xà nu” . - Hình tượng Tnú, Cụ Mết, Zít, bé Heng - Ý nghĩa của các hình tượng . Qua quá trình phân tích, chỉ ra đặc điểm cụ thể và ý nghĩa khái quát của hình tượng, từ đó rút ra giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Cách hướng dẫn đọc-hiểu đó, theo tôi, giáo viên không khéo léo sẽ tách các hình tượng ra khỏi tác phẩm với tư cách là một chỉnh thể nghệ thuật, một sinh mệnh văn chương. Trong quá trình phân tích các hình tượng, đây đó có người tuy có ý thức đặt chúng trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể, trong phong cách, nghệ thuật tác giả và giai đoạn văn học nhưng chưa thấy, hoặc thấy chưa rõ mối liên hệ bản chất giữa chúng với nhau. Từ đó, tạo nên sự gò ép, thậm chi biến tác phẩm thành một sự minh họa lịch sử, chính trị. Đó là một trong nhiều lý do khiến giờ văn trở nên nhàm chán. Từ thực tế đó, tôi đã mạnh dạn kết hợp hướng khai thác này đối với tác phẩm “Rừng xà nu” đến một số lớp học sinh và thấy thực sự có hiệu quả trong giờ đọc hiểu tác phẩm. III. Đề xuất một hướng tìm hiểu tác phẩm: Để dạy-học tác phẩm, trước hết người giảng phải hiểu sâu sắc bản chất các yếu tố chi phối đến tác phẩm: bối cảnh lịch sử xã hội, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm , hoàn cảnh riêng của tác giả, phong cách nghệ thuật Bản chất của những mối liên hệ trên không phải là các sự kiện lịch sử, những biến cố đời tư của tác giả mà điều quan trọng là các sự kiện, biến cố ấy đã tạo nên nét đặc trưng gì của thời đại và cá nhân nghệ sỹ. Những biểu hiện khác nhau của đặc trưng ấy đã đi vào tác phẩm bằng quy luật nào? Tiếng vọng của nó? Cũng tương tự như vậy, những nhu cầu thẩm mỹ của thời đại và của cá nhân nhà văn đã tạo nên sự hình thành phong cách nghệ thuật, thi pháp giai đoạn văn học và của mỗi nghệ sỹ như thế nào? Điều đó thể hiện trong tác phẩm ra sao? Tất cả đều là những cơ sở - bản chất của vấn đề để chúng ta tìm hiểu tác phẩm. 1. Những thông tin tìm hiểu chung: www.sangkienkinhnghiem.com - Bối cảnh lịch sử, xã hội: tác phẩm được công bố năm 1965. Thời điểm này có những sự kiện: Mỹ một mặt đổ quân ồ ạt vào Miền Nam, mặt khác ráo riết ném bom phá hoại Miền Bắc, với lời tuyên bố láo xược: “Đưa Miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá”. Những hành động đó của Mỹ đã chạm vào một vấn đề nhạy cảm: Danh dự, phẩm giá và sự tồn vong dân tộc. Điều này trước đó, do tính chất cuộc chiến, chủ yếu người Việt đánh nhau với người Việt, nên nó chưa trở nên bức xúc. Giờ bỗng bùng lên tạo nên nét tâm thế thời đại: Quật khởi, vùng lên - Về hoàn cảnh riêng của tác giả: Nguyễn Trung Thành quê ở Quảng Nam, tập kết ra Bắc. Năm 1962, ông trở về Nam tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Việc Mỹ đổ quân vào Miền Nam (1965) mà trực tiếp là bãi biển Chu Lai, một phần mảnh đất quê hương ông, đã tác động sâu sắc đến tâm lý tác giả. Điều đó kết hợp với những gì Nguyễn Trung Thành nghe và thấy ở Tây Nguyên trong quá khứ, hiện tại (trong đó có phong trào Đồng Khởi) tạo nên nhu cầu viết. Trước “Rừng xà nu”, Nguyễn Trung Thành đã viết tùy bút “Đường chúng ta đi”. Tác phẩm “Rừng xà nu” ra đời trong tâm thế của tác giả, bởi thế, sự quật khởi vùng lên của Làng Xô Man, sức sống của dân tộc cùng với chân lý: Chúng nó cầm súng, chúng ta phải cầm mác” là tiếng vọng của thời đại. Dạy “Rừng xà nu” nếu không chỉ ra được mối liên hệ bản chất ấy giữa trong và ngoài tác phẩm hoặc chỉ ra hời hợt, chiếu lệ thì không thể dựng được không khí sử thi của truyện, do đó cũng không dựng được hình tượng truyện. - Đặc trưng về thể loại, cốt truyện, kết cấu tác phẩm Khi phân tích tác phẩm, người viết cần xuất phát từ điểm nhìn lý thuyết về phong cách nghệ thuật, về thi pháp giai đoạn và thi pháp tác giả Ở góc nhìn này, sử thi là một trong những nét đặc trưng phong cách của văn học 1945- 1975. Với Nguyễn Trung Thành, trong các tác phẩm, bên cạnh hơi thở chung ấy, ông vẫn tạo được cho mình chất sử thi riêng. Đó là sự dồn nén quá khứ trong thực tại, là sự thu nhỏ của cộng đồng lịch sử trong một làng quê, trong một cuộc www.sangkienkinhnghiem.com đời với tất cả bản sắc văn hóa, là chất huyền thoại theo nghĩa đích thực (câu chuyện thanh gươm ông Tú trong “Đất nước đứng lên”) và theo nghĩa phát sinh (cuộc đời Tnú trong “Rừng xà nu” ở góc độ nào đó cũng là một “huyền thoại”), là sự đan cài giữa các kiểu không gian, thời gian sử thi, trong đó các hình tượng chi tiết đều cùng tham gia làm rõ số phận cộng đồng và các giá trị tiềm ẩn trong nó đó là phong cách cũng là thi pháp của Nguyễn Trung Thành trong “Rừng xà nu”. Từ cơ sở lý thuyết này, người viết đã chọn Tnú trong tương quan với Làng Xô Man trên trục không gian, thời gian: Tnú về làng – đêm Tnú ở làng – Tnú ra đi, làm mạch chính của bài dạy. Trong quá trình đó, đồng thời phân tích các hình tượng khác, từ đó làm rõ nội dung tác phẩm. 2.Thông tin phần hướng dẫn đọc hiểu: 2.1 .Tnú về làng. Làng là một hình tượng nghệ thuật. Với Nguyễn Trung Thành, nó từng có mặt trong một số tác phẩm với những tên gọi Xô Man, Công Hoa Nó không đơn giản là nơi sinh ra, lớn lên mà còn là biểu tượng của cộng đồng, là trầm tích lịch sử, là cái nôi văn hóa Bởi vậy, việc Tnú trở về đây cũng không đơn thuần là trở về với nơi sinh thành, nguồn cội với nghĩa cụ thể mà là trở về cộng đồng, với lịch sử, tìm lại mình trong tư cách một phần máu thịt của cộng đồng . Đó là một cuộc trở về trong nghĩa sử thi. Do vậy, dạy đoạn này, cần làm toát lên tinh thần ấy. Làng bao gồm những hình ảnh (hình tượng) sau: • Rừng xà nu: Nó được tả trong tư cách là một quần thể hàng vạn cây xà nu. Đó là một loại cây ham ánh sáng, giỏi chịu đựng, giàu sức sống, có khả năng sinh sôi ( qua các tín hiệu nghệ thuật, giáo viên hướng dẫn học sinh rút ra các đặc điểm đó). Rừng xà nu xuất hiện như một bộ ngực che chở cho dân làng. Nó có mặt trong cuộc sống thường ngày của người dân ở mọi ngõ ngách: trên con đường Tnú trở về, trong ánh lửa của những ngọn đuốc, trong cuộc tiễn đưa Dường như cuộc sống con người Xô Man đã hóa thân trong nó, tạc nên những dáng hình, tư thế Xà Nu Hình tượng Rừng Xà Nu trở thành một biểu tượng có www.sangkienkinhnghiem.com kích cỡ sử thi tượng trưng cho phẩm chất của một cộng đồng. Cuộc trở về của Tnú trước hết được đặt trong tương quan với Rừng xà nu. Điều đó có nghĩa Tnú cũng là một cây xà nu, một phần không thể tách rời của cánh rừng đó. • Dân làng Xô Man: đó là những con người với tên gọi cụ thể: Cụ Mết, Zít, bé Heng, bà cụ Leng, ông già Tâng, anh Prôi Nhưng thực chất họ là một hình tượng đám đông. Họ là hiện thân của cộng đồng đón tiếp Tnú trở về như một phần máu thịt của mình bị xẻ tách ra, giờ về lại. Chất sử thi toát lên ở cả bề mặt bởi tiếng cười nói rộn ràng, ấm áp và cả ở bề sâu của tiếng vọng tâm linh giao hòa giữa người về và kẻ đón. (Khác với mọi người, Tnú về với làng, gia đình của anh đã không còn nữa). Dựng hình tượng làng trong quan hệ với Tnú, phải khắc chạm được điều đó. • Làng còn bao hàm những chi tiết cụ thể tưởng như ngẫu nhiên nhưng thực sự có ý nghĩa, đặc biệt đối với Tnú. Đó là hình ảnh một cây lớn đổ ngang đường, là âm thanh tiếng chày Với Tnú, cây đổ bên đường gợi kỉ niệm yêu thương về lần gặp Mai sau 3 năm ở tù về. Lúc đó Mai đã là một thiếu nữ. Những giọt nước mắt ngày ấy của Mai vẫn ấm mãi trong anh cho đến bây giờ Kỷ niệm cũng gợi lên trong Tnú nỗi đau về cái chết của vợ con từ sự phân tích này, giáo viên cần hướng dẫn học sinh rút ra kết luận: Làng Xô Man với Tnú là như vậy đó. Nó gắn bó với anh không chỉ bằng kỷ niệm yêu thương, bằng những gì cụ thể nhất . như một con đường, một thân cây bị đổ mà cả bằng mạng chết của người thân và cả máu của anh nữa. Trở về với làng tức là trở về với những điều đó. Với âm thanh tiếng chày, trước hết nó là những sự cắt nghĩa nỗi nhớ của Tnú. Nó cho anh biết, cái mà ba năm nay xa làng Tnú nớ nhất là âm thanh đó, cái âm thanh chuyên cần rộn rã của mẹ, của Mai, Zít, sâu hơn nữa đó là nhịp sống, là bản sắc văn hóa làng quê. Nó thấm vào máu thịt, tâm hồn anh. Giờ sau một thời gian xa vắng, nghe lại, nó chợt bùng lên tạo nên sự cộng hưởng, giao hòa giữa tâm linh và ngoại giới www.sangkienkinhnghiem.com Tất cả những điều đó trong Tnú đều được đặt trong khoảng không gian, thời gian anh xa làng ba năm. Con số đó cùng với những gì được chứng kiến trên con đường trở về đủ để Tnú kiểm nghiệm mối liên hệ bản chất giữa anh với làng. Có thể nói không có làng Xô Man, sẽ không có một Tnú với vẻ đẹp tuyệt vời đến vời đến vậy. Chất sử thi của hình tượng và của tác phẩm trước hết ở sự dính kết đó. Dạy đoạn này, cần phác họa cho học sinh điều đó. 2.2 .Tnú trong đêm ở làng Có thể nói, đây là đoạn văn thể hiện tập trung nhất, sâu sắc nhất, sắc sảo nhất, phong cách và thi pháp Nguyễn Trung Thành. Chất sử thi đã được thể hiện bằng sự phối hợp, giao thoa giữa các thủ pháp, các hình tượng, các sắc màu, âm thanh Trong đó, người dạy tập trung hướng dẫn học sinh khai thác các tín hiệu nghệ thuật sau: Cách tạo không gian, thời gian nghệ thuật: Trước hết, đó là một đêm Tnú ở làng sau một khoảng thời gian xa cách 3 năm (và chỉ ở làng có một đêm thôi để rồi ngày mai anh lại lên đường). Sự ngắn ngủi thời gian ấy đã không đáp ứng được tình cảm đầy ắp và dồn nén mà dân làng từng dành cho anh. Điều đó tạo nên một thế áp thẩm mỹ. Nó làm cho cả người trong truyện và ngoài truyện (người đọc) cùng sung sướng, cùng vỡ òa, cùng tiếc nuối Mặt khác, cái đêm ngắn ngủi ấy, sẽ là cách để nhà văn dồn nén quá khứ một cuộc đời, một cộng đồng bằng câu chuyện cụ Mết kể về Tnú, về dân làng Xô Man ngày hôm qua Chưa hết, Nguyễn Trung Thành còn thông qua việc dựng không gian bởi âm thanh tiếng mỏ nổi lên từ nhà Ưng, ánh sáng từ những ngọn đuốc từ các ngả đường kéo về nhà cụ Mết, bếp lửa rực đỏ, đám đông dân làng vây quanh, trong đó nổi bật hình ảnh Tnú, Zít và đặc biệt là cụ Mết Với mục đích dựng dậy một không gian sử thi trong thực tại, từ đó gợi một không gian sử thi trong quá khứ sâu thảm lịch sử, văn hóa với những câu chuyện anh hùng ca thời xa xưa và tập quán kể chuyện “Khan” của các bản làng Tây Nguyên. Nó tạo nên chất sử thi vừa thực, vừa ảo, vừa hiện hữu, vừa sâu www.sangkienkinhnghiem.com thẳm, sương khói kiểu Nguyễn Trung Thành. Trong không gian ấy, người giảng cần lưu ý đặc biệt đến hình tượng cụ Mết với những lý do sau: Ở nghĩa cụ thể, cụ Mết là người kể câu chuyện bi tráng của cuộc đời Tnú và dân làng Xô Man. Qua đó, tác giả khắc họa những phẩm chất sử thi của Tnú như: Sự gắn bó sâu nặng với cộng đồng, sự dũng cảm, gan góc, sức chịu đựng, sức sống mãnh liệt, tình yêu thương người thân, lý tưởng sống Tất cả đều ở cấp độ phi thường, khác thường, đại diện cho cộng đồng và gắn chặt với truyền thống lịch sử, văn hóa Ở ý nghĩa khái quát, cụ Mết là hiện thân của cộng đồng, lịch sử. Trong trường hợp đó, cụ trở thành điểm tựa tinh thần cho làng Xô Man, cho Tnú trong cuộc chiến đấu hiện tại. Cụ còn gợi dậy hình ảnh của những nghệ sỹ dân gian thời xa xưa (sau đó là một truyền thống văn hóa) trong vai trò kể một câu chuyện “Sử thi” thời hiện đại về cuộc đời Tnú. Đó cũng là cách để Nguyễn Trung Thành tạo nên sự liên hệ bản chất giữa quá khứ và hiện tại, trong đó mạch chảy xuyên suốt là tình yêu cộng đồng, là sức sống Tây Nguyên, là chân lý lịch sử: “Chúng nó cầm súng ta phải cầm mác”. Bởi thế, không phải ngẫu nhiên mà tác giả tả cụ Mết với một cơ thể rắn chắc, ngực căng như cây xà nu, giọng nói ồ ồ, râu dài đến ngực. Cũng không phải ngẫu nhiên, Nguyễn Trung Thành lại để cho cụ Mết nói trước đám đông dân làng: “Ông già, bà già biết rồi. Thanh niên có đứa chưa biết, có đứa chưa biết rõ. Còn lũ con nít thì chưa biết. Tnú, anh Tnú của chúng mày về rồi đó Đấy, nó đấy, nó đi giải phóng quân đánh giặc, nay nó về thăm làng một đêm Nó là người Strá mình. Cha mẹ nó chết sớm, làng Xô Man này nuôi nó. Đời nó khổ, nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta. Đêm nay tau kể chuyện nó cho dân làng nghe, để mừng cho nó về thăm làng. Người Strá ai có cái tai, ai có cái bụng thương núi, thương nước hãy lắng mà nghe, mà nhớ. Sau này tau chết rồi, chúng mày phải kể cho con cháu nghe” Có thể nói, chỉ có cụ Mết mới xứng đáng được nói những điều trên trước cộng đồng của mình. Gắn với cụ Mết, không chỉ có Tnú mà còn có Zít, bé Heng, là những người dân làng www.sangkienkinhnghiem.com Họ tiêu biểu cho các thế hệ trong cuộc chạy tiếp sức truyền thống của làng Xô Man, của các dân tộc Tây Nguyên. Trở lại với câu chuyện Cụ Mết kể về cuộc đời Tnú, ngoài những điều đã nói ở trên, có một cụm chi tiết nói về những đau thương, mất mát của anh rất đáng được quan tâm. Đó là nỗi đau mất vợ, mất con do chính kẻ thù gây ra trên mảnh đất quê hương mình. Tả nỗi đau đó, Nguyễn Trung Thành không chỉ khái quát tội ác của giặc mà điều quan trọng là tác giả muốn cắt nghĩa nguyên nhân vùng lên của anh và của dân làng Xô Man. Có điều, lần thứ nhất vùng lên bằng tay không Tnú chuốc lấy thất bại. Lần thứ hai, sau sự kiện kẻ thù tra tấn Tnú một cách dã man, cả làng Xô Man đã vùng lên và họ đã giành được thắng lợi. Từ câu chuyện cụ thể đó, nhà văn muốn khái quát một chân lý thời đại: Phải dùng bạo lực chống lại bạo lực. Quy luật đó đã được thực tế lịch sử chứng minh trong quá khứ, đặc biệt là phong trào Đồng Khởi năm 1960. Như vậy, làng Xô Man trong đêm Tnú trở về dồn nén biết bao điều. Ở đó có quá khứ lịch sử sâu thẳm đồng hiện trong thực tại hiện hữu. Có câu chuyện về một đời người, về một cộng đồng dồn tựu lại trong một đêm. Có số phận của mỗi người và số phận một cộng đồng Tất cả hòa trong mạch chảy ngợi ca của tác giả trong tư cách đại diện cho chính cộng đồng để rồi tạo nên một thế giới sử thi bi tráng. Nhân vật Tnú được Nguyễn Trung Thành đặt trong mối quan hệ chằng chịt ấy với làng Xô Man. Qua đó nhà văn muốn khái quát vấn đề: Tnú là sự kết tinh chọn vẹn nhất của phẩm chất Xô Man, phẩm chất Tây Nguyên. Sức sống hình tượng Tnú chỉ có thể tồn tại và phát huy khi được đặt trong không gian lịch sử, văn hóa làng quê ấy đã biết khai thác nó. Giảng nhân vật Tnú trong đoạn này, qua hệ thống câu hỏi dẫn dắt, bằng tài năng của mình, người dạy phải vừa cùng một lúc phân tích các hình tượng vừa làm rõ đặc điểm sử thi của hình tượng. Tnú dưới sự soi sáng của phong cách, thi pháp Nguyễn Trung Thành, qua đó khắc họa cho học sinh những đơn vị kiến thức cơ bản nhất. 2.3 .Tnú ra đi. www.sangkienkinhnghiem.com Ai cũng biết, người tiễn Tnú đi sau một đêm ở làng là cụ Mết, Zít và cả Rừng xà nu nữa. Điều cần khắc họa cho học sinh, theo tôi không phải là gì khác mà là tính sử thi của cuộc tiễn. Nó thể hiện ở cả người đi và kẻ ở. Người đi (Tnú) sau một đêm ở làng đã có cơ hội kiểm nghiệm lại tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có. Đồng thời cũng có được những gì dân làng cho và tiếp sức cho mình. Anh ra đi trong tư thế đại diện cho cộng đồng. Người ở, trong phút đưa tiễn này cũng đại diện cho cộng đồng, một cộng đồng mà trên mình đã và đang mang những vết thương rỉ máu nhưng vẫn tràn đầy sức sống (“thể hiện ở cảnh tượng đạn đại bác đêm qua đã đánh ngã bốn, năm cây xà nu to. Nhựa ứa ra ở những vết thương đang đọng lại, lóng lánh nắng hè. Quanh đó, vô số những cây con đang mọc lên. Có những cây mới nhú khỏi mặt đất, nhọn hoắt như những mũi lê”). Họ đưa tiễn một phần máu thịt của cộng đồng mình hòa vào một cộng đồng lớn với một niềm tự hào sâu sắc. Bởi thế, tác giả cho xuất hiện cuối tác phẩm hình ảnh “Ba người đứng ở đây (tức là cửa rừng xà nu gần con nước lớn) nhìn rất xa. Đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những rừng Xà Nu nối tiếp chạy tít chân trời”. Tóm lại, đó là cuộc tiễn đưa giữa cộng đồng với cộng đồng mà xung quanh họ, dưới chân họ, trong lòng họ đều âm vang mạch sống của quê hương, đất nước. IV. Kiểm nghiệm: Trên đây là phần trình bày của tôi về một hướng giúp học sinh tiếp cận, khai thác tác phẩm “Rừng xà nu”. Hướng tiếp cận này tôi đã thử nghiệm kết hợp ở một vài khóa, lớp học sinh : Năm học Dạy ở các lớp 2010-2011 12B5 12B6 2012-2013 12C3 12C9 12C10 12C12 và thu được kết quả thăm dò như sau: hầu hết học sinh đều nắm được vấn đề. Riêng đối tượng học sinh khá và giỏi rất thích cách khai thác này. [...]... thác, tìm hiểu tác phẩm Rừng xà nu dựa trên một số điểm nhìn lý thuyết về mối liên hệ giữa tác phẩm với lịch sử xã hội và hoàn cảnh riêng của tác giả, phong cách, thi pháp giai đoạn văn học nói chung và tác giả nói riêng Trên cơ sở đó có thể vận dụng cho việc giảng dạy những tác phẩm khác cùng thể loại Bài viết không khái quát được phương pháp giảng dạy một tác phẩm, đó là một vấn đề lớn Song bản... khá, giỏi) một câu hỏi khó: Trình bày sự hiểu biết của em về phong cách nghệ thuật Nguyễn Trung Thành qua Rừng xà nu Kết quả: 45/51 học sinh nắm được vấn đề Tại lớp 12C10, năng lực học sinh TB khá tôi khảo sát bằng câu hỏi : phân tích chất sử thi thể hiện qua nhân vật Tnú Kết quả: 38/45 học sinh nắm được những điều cơ bản về kiến thức C KẾT LUẬN : Ở bài viết này, người viết chỉ trình bày một hướng... kiến đóng góp nhỏ bé của người viết không ngoài mục đích góp một tiếng nói khiêm tốn cho sự đổi mới trong công việc dạy học Ngữ văn hiện nay Bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, mong nhận được sự chia sẻ của đồng nghiệp XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 05 tháng 6 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác Nguyễn Thị Thu Hằng . HOÁ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT MỘT CÁCH TIẾP CẬN TÁC PHẨM “RỪNG XÀ NU CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hằng Chức vụ: Phó Hiệu trưởng SKKN thuộc. Trước Rừng xà nu , Nguyễn Trung Thành đã viết tùy bút “Đường chúng ta đi”. Tác phẩm Rừng xà nu ra đời trong tâm thế của tác giả, bởi thế, sự quật khởi vùng lên của Làng Xô Man, sức sống của. sắc về tác giả, tác phẩm và tìm được phương pháp giúp người học có hướng tiếp cận tác phẩm sâu sắc nhất. Với bài viết này, tác giả đề xuất một cách tiếp cận, khai thác tác phẩm văn học, được
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất một cách tiếp cận tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, Đề xuất một cách tiếp cận tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, Đề xuất một cách tiếp cận tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Từ khóa liên quan