Đề xuất giải pháp phần mềm Quản lý Triển khai xuất bản sách

15 817 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 20:45

Bài thuyết trình: Đề xuất giải pháp phần mềm Quản lý Triển khai xuất bản sách có nội dung giới thiệu về công ty, giới thiệu giải pháp Vtranet, sự cần thiết, lợi ích của giải pháp, quy trình luồng dữ liệu, bảo hành hậu mãi, xem qua tính năng nổi bật, khách hàng đang sử dụng, thông tin liên hệ. Bản quyền thuộc về công ty phần mềm Vinno ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP www.vtranet.com | www.vinno.vn | www.hotro24.com Phần mềm quản lý TRIỂN KHAI – XUẤT BẢN SÁCH @vinno NỘI DUNG 1. Giới thiệu công ty 2. Giới thiệu giải pháp Vtranet 3. Sự cần thiết 4. Lợi ích 5. Quy trình luồng dữ liệu 6. Bảo hành hậu mãi 7. Xem qua tính năng nổi bật 8. Khách hàng đang sử dụng 9. Liên hệ @vinno GIỚI THIỆU CÔNG TY Kinh nghiệm  Cung cấp dịch vụ từ năm 2004  Tư vấn và triển khai cho hơn 700 dự án công nghệ thông tin Sản phẩm & dịch vụ  Hệ thống phần mềm quản lý nội bộ VTRANET  Công nghệ 3D trên website  Tư vấn và thiết kế hệ thống thương mại điện tử Khách hàng tiêu biểu  Công ty cổ phần sách Alpha Books  Nhà xuất bản KIM ĐỒNG  Ngân hàng Bảo Việt  Ngân hàng An Bình  Ngân hàng Bưu điện Liên Việt  Bưu chính viễn thông Viettel  Ban quản lý điều hành dự án Viettel  Trung tâm hội nghị quốc gia  Viện ứng dụng công nghệ  Công ty Sông Đà 5  Và hơn 500 doanh nghiệp khác @vinno Quản lý CÔNG VIỆC Quản lý cửa hàng SÁCH Thông tin NHÂN SỰ Quản lý CHẤM SÁCH KHO SACH Quản lý Hợp đồng Triển khai SÁCH Quản lý Triển khai SÁCH VTRANET • Quản lý chấm sách từ xa • Cập nhật phiếu chấm sách tức thời • Tra cứu tồn kho kế hoạch/ tồn kho thực tế sách • Xuất dữ liệu ra Excel • Thông tin 360 độ về nhà sách, đại lý sách • Lưu trữ lịch sử giao dịch, phiếu xuất/ nhập đã thực hiện • Phân loại và thống kê đa chiều • Xuất dữ liệu ra Excel • Quản lý thông tin nhân sự • Quá trình công tác • Khen thưởng / kỷ luật • Phân loại, tìm kiếm và thống kê • Quản lý hợp đồng triển khai sách • Theo dõi hợp đồng theo chi tiết đầu sách • Theo dõi chi tiết đầu việc liên quan • Xuất dữ liệu ra Excel • Tra cứu công việc theo từng nhóm: biên dịch, biên tập, in ấn, bông, can, xuất bản,… • Báo cáo thực hiện công việc • Kiểm soát trễ việc tại từng nhóm/ loại việc • Quản lý chi tiết thông tin sách • Quản lý công việc triển khai • Quản lý các công đoạn triển khai : biên dịch, biên tập, in ấn, bông, can, xuất bản,… GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP @vinno SỰ CẦN THIẾT Công văn - giấy tờ Chat – Gọi điện Gửi email Quản lý bằng Excel P h ầ n m ề m q u ả n l ý c ô n g v i ệ c P h ầ n m ề m Q u ả n l ý t à i l i ệ u Q u ả n l ý d ự á n Q u ả n l ý k h á c h h à n g VTRANET  Thông tin rời rạc, không có sự liên kết  Thông tin tùy tiện, không theo chuẩn  Chia sẻ và tìm kiếm khó khăn  Mất thời gian tổng hợp số liệu  Thông tin rời rạc, không có sự liên kết  Thông tin tùy tiện, không theo chuẩn  Chia sẻ và tìm kiếm khó khăn  Mất thời gian tổng hợp số liệu  Thông tin được liên kết và bao quát  Thông tin được chuẩn hóa và có cấu trúc  Chia sẻ và tìm kiếm dễ dàng  Thống kê phân tích tức thì  Thông tin được liên kết và bao quát  Thông tin được chuẩn hóa và có cấu trúc  Chia sẻ và tìm kiếm dễ dàng  Thống kê phân tích tức thì ◘ Hiện trạng doanh nghiệp ◘ Ứng dụng VTRANET @vinno LỢI ÍCH Hỗ trợ đắc lực và toàn diện cho công tác quản lý bằng các thông tin rõ ràng – minh bạch Lãnh đạo Kiểm soát được mọi phạm trù công việc bằng các báo cáo điện từ cập nhật từng phút Có thể làm việc từ xa Bảo vệ, kế thừa được dữ liệu và tri thức kinh doanh Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động bằng việc tăng cường sự cộng tác giữa các phòng ban @vinno LỢI ÍCH (tiếp) Sắp xếp và tổ chức công việc hiệu quả hơn Giảm công việc giấy tờ Nhân viên Tiết kiệm thời gian phân loại và tìm kiếm thông tin Dễ dàng xuất dữ liệu ra định dạng excel Giao tiếp với đồng nghiệp & lãnh đạo một cách chính xác và văn minh nhất. @vinno Quy trình luồng dữ liệu @vinno Chế độ bảo hành cơ bản Mục tiêu Nội dung • Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, không có trục trặc. • Tư vấn, giải đáp thắc mắc về sử dụng chương trình. • Sửa lỗi kỹ thuật của phần mềm (nếu có). • Khôi phục lại hệ thống cho khách hàng trong trường hợp gặp các sự cố. Chế độ bảo hành nâng cao Mục tiêu Nội dung • Nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm thông qua việc thực hiện những sửa đổi nhỏ. • Bao gồm các dịch vụ như gói bảo trì cơ bản cộng thêm các công việc tùy chỉnh phần mềm. • Thêm bớt các trường thông tin cơ bản. • Bổ xung các tiêu chí tì m kiếm. • Sắp xếp, bố cục lại màn hình chức năng nhằm tối ưu thao tác người dùng Chế độ bảo hành và hậu mãi @vinno Xem qua các điểm nổi bật (1) QUẢN LÝ TRIỂN KHAI  Dễ dàng theo tiến độ triển khai theo từng đầu sách  In ấn quyết định triển khai/ phiếu theo dõi triển khai ngay từ phần mềm  Xem nhanh báo cáo tiến độ triển khải [...]... qua các điểm nổi bật (2) QUẢN LÝ SÁCH  Theo dõi chi tiết thông tin đầu sách: hình ảnh, nội dung, phân loại,…  Tra cứu sách theo nhiều tiêu chí: phân loại, dòng sách, nhóm sách, ngôn ngữ,…  Xuất DS sách ra excel @vinno Xem qua các điểm nổi bật (3) QUẢN LÝ ĐẠI LÝ/ CỬA HÀNG SÁCH  Theo dõi chi tiết tình hình công nợ của đại lý/ cửa hàng sách  Cảnh báo những đại lý/ cửa hàng sách vượt quá giới hạn công... khách hàng của mình @vinno Xem qua các điểm nổi bật (4) BÁO CÁO TRIỂN KHAI  Báo cáo gom nhóm đầu sách theo thể loại  Cho phép xuất báo cáo ra excel  Theo dõi chi tiết từng đầu sách hoàn thành triển khai @vinno KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG Công ty Cổ phần sách ALPHA @vinno Nhà xuất bản KIM ĐỒNG Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert Công ty Cổ phần Chứng nhận VINACERT HỎI ĐÁP HOT LINE: 0912 608 723 Để . Xem qua các điểm nổi bật (1) QUẢN LÝ TRIỂN KHAI  Dễ dàng theo tiến độ triển khai theo từng đầu sách  In ấn quyết định triển khai/ phiếu theo dõi triển khai ngay từ phần mềm  Xem nhanh báo cáo. VIỆC Quản lý cửa hàng SÁCH Thông tin NHÂN SỰ Quản lý CHẤM SÁCH KHO SACH Quản lý Hợp đồng Triển khai SÁCH Quản lý Triển khai SÁCH VTRANET • Quản lý chấm sách từ xa • Cập nhật phiếu chấm sách. nhóm/ loại việc • Quản lý chi tiết thông tin sách • Quản lý công việc triển khai • Quản lý các công đoạn triển khai : biên dịch, biên tập, in ấn, bông, can, xuất bản,… GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP @vinno SỰ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất giải pháp phần mềm Quản lý Triển khai xuất bản sách, Đề xuất giải pháp phần mềm Quản lý Triển khai xuất bản sách, Đề xuất giải pháp phần mềm Quản lý Triển khai xuất bản sách

Từ khóa liên quan