Kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức_SKKN toán THPT

14 2K 4
Kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. chọn điểm rơi trong bất đẳng thức. Và qua chuyên đề này chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về kỹ thuật chọn điểm rơi trong việc giải các bài toán cực trị. 2.1 PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐIỂM RƠI 1. Kỹ thuật chọn. SKKN: KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BẤT ĐẲNG THỨC I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Có thể nói rằng bài toán bất đằng thức nói chung và bài toán tìm GTNN, GTLN nói riêng là một trong nhưng bài toán. để bất đẳng thức xảy ra, để điều kiện này luôn được thỏa mãn suốt quá trình ta sử dụng bất đẳng thức trung gian. Và bất Giáo viên: Lê Thị Thủy 3 SKKN: KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BẤT ĐẲNG THỨC

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan