Một số kinh nghiệm và giải pháp dạy học phân ban và dạy học tự chọn của trường THPT Buôn ma Thuột

30 2.1K 0
Một số kinh nghiệm và giải pháp dạy học phân ban và dạy học tự chọn của trường THPT Buôn ma Thuột

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. đề tự chọn, môn học tự chọn, phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THPT Dạy học phân ban, dạy học tự chọn: Từ lý thuyết đến thực tế. Một số kinh nghiệm và giải pháp ở Trường THPT Buôn Ma Thuột. học phân Dạy học phân ban, dạy học tự chọn: Từ lý thuyết đến thực tế. Một số kinh nghiệm và giải pháp ở Trường THPT Buôn Ma Thuột ” Nguyễn Đăng Bồng – Trường THPT Buôn Ma Thuột. E-mail:. 10 Trường THPT Buôn Ma Thuột từ năm học 2007-2008 đến năm học 2012-2013 Dạy học phân ban, dạy học tự chọn: Từ lý thuyết đến thực tế. Một số kinh nghiệm và giải pháp ở Trường THPT Buôn Ma Thuột

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan