SKKN_Kinh nghiệm dạy giải tam giác có sử dụng máy tính cầm tay MS750 trong chương trình hình học lớp 10

11 2.4K 3
SKKN_Kinh nghiệm dạy giải tam giác có sử dụng máy tính cầm tay MS750 trong chương trình hình học lớp 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. I. LÝ DO VIẾT SKKN Trong chương trình Hình học lớp 10 phần Giải tam giác có vị trí khá quan trọng đồng thời có ứng dụng rất phổ biến trong thực tế cuộc sống. Do vậy học sinh cần có kĩ năng thực. về bài toán Giải tam giác. Giải tam giác là tính các cạnh và các góc của tam giác dựa vào một số điều kiện cho trước. Ở đây ta quan tâm đến ba bài toán cơ bản trong lí thuyết là tính các góc. các em học sinh ở các trường THPT. Chúng ta biết rằng hiện nay đa số học sinh đều sử dụng máy tính casio khá thành thạo để giải quyết một số bài tập như giải phương trình, hệ phương trình đơn

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan