sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp học sinh ham học toán có lời văn đạt hiệu quả cao

10 1.1K 1
sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp học sinh ham học toán có lời văn đạt hiệu quả cao

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. bài toán đơn; bài toán được giải bằng một số bước được gọi là bài toán hợp. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HAM HỌC TOÁN CÓ LỜI VĂN ĐẠT HIỆU QUẢ CAO MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HAM HỌC TOÁN. Nội dung và biện pháp giúp đỡ học sinh yếu khi giải toán có lời văn: 1/. Quá trình phát triển kiểm nghiệm: - Dạy toán nhằm giúp học sinh: - Việc dạy học giải toán nhằm giúp học sinh biết vận. tra ôn tập hằng học, lớp tôi có một số học sinh chưa thực sự ham học môn toán giải có lời văn, vào tiết học thụ động, lười , ít chú ý môn học. Vì vậy, tôi đã áp dụng một số biện pháp mà những

Ngày đăng: 06/03/2015, 15:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan