0

Bài tập về phép biến hình- khó

1 460 0
  • Bài tập về phép biến hình- khó

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2015, 15:00

Mong thầy cô giúp em bài tập về phép biến hình khó: Cho 2 đường tròn (O) và (O') cắt nhau 2 tại điểm, gọi 1 giao điểm là A, 1 đường thẳng (d) di động qua A gặp lại đường tròn đã cho tại M, N. Trên 2 tia AM, AN lấy 2 điểm B,C sao cho vtBA=vtAC=1/2 vtMN. Quỹ tích của B,C? . Mong thầy cô giúp em bài tập về phép biến hình khó: Cho 2 đường tròn (O) và (O') cắt nhau 2 tại điểm, gọi 1 giao điểm là A, 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập về phép biến hình- khó, Bài tập về phép biến hình- khó, Bài tập về phép biến hình- khó

Từ khóa liên quan