0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bài tập về phép biến hình- khó

Bài tập về phép toán 2 ngôi

Bài tập về phép toán 2 ngôi

... y , z ∈ , ℕ ta có: ( x ⊗ y) ⊗ z = x ⊗ y + 2z = x + 2y + 2z (1) x ⊗ (y ⊗ z) = x +2( y ⊗ z) = x +2( y + 2z) = x + 2y + 4z (2) Từ (1) (2) suy ra phép toán ⊗ không có tính chất kết hợp.- Tìm phần ... ⊗ 0 = ⊗ m + 2. 0 = m ( m ∈ ) ℕ∀m ∈ ℕ ∃ m' ∈ ℕ m ⊗ m' = 0 ⇒ phép toán ⊗ không có phần tử trung lập Bài 2: Chứng tỏ rằng các quy tắc cho tương ứng sau đây là phép toán hai ngôi: (i) a ... x *(y*z) = = = (2) Từ (1), (2) suy ra phép toán * không có tính chất kết hợp.. Phép toán * không có phần tử trung lập. Do đó ∀ x ∈ ℚđều không có phần tử đối xứng đối với phép toán *.(ii) a...
 • 13
 • 19,156
 • 37
Một số bài tập về mặt cầu (Hình giải tích)

Một số bài tập về mặt cầu (Hình giải tích)

... tuyến giữa mặt cầu (S) và mặt phẳng (P). Bài 15. Cho mặt cầu (S): 2 2 26 2 4 5 0x y z x y z+ + − − + + = và mặt phẳng ( ): 2 1 0P x y z+ + − =.1. Tìm tâm và bán kính của mặt cầu (S).2. ... Bài 11. Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm ( )1;0;3I và cắt đường thẳng: 1 1 1:2 1 2x y z− + −∆ = =Tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB vuông. Bài 12. Lập phương trình mặt cầu ... =− = và cắt mặt phẳng (P)theo thiết diện là đường tròn lớn có bán kính bằng 4, ở đây (P): 0y z− =. Bài 14. Cho mặt cầu (S): 2 2 22 4 6 11 0x y z x y z+ + − − − − = và mặt phẳng (P):...
 • 2
 • 1,661
 • 10
Bài giảng: Mở đầu về phép biến hình (Hình học 11 - Chương I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG)

Bài giảng: Mở đầu về phép biến hình (Hình học 11 - Chương I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG)

... kí Học tập từ xa”.BÀI GIẢNG QUA MẠNGHÌNH HỌC 11 CHNG I. PHẫP DI HèNH V PHẫP NG DNGĐ1 M đầu về phép biến hình Học Toán theo nhóm (từ 1 đến 6 học sinh) các lớp 9, 10, 11, 12Giáo viên dạy: ... điểm thuộc mặt phẳng ta sẽ đợc một phép biến hình trong mặt phẳng.Định nghĩa: Phép biến hình là một quy tắc để với mỗi điểm M của mặt phẳng xác định đợc mộtđiểm duy nhất M' của mặt phẳng, ... Cónhận xét gì về hai tam giác ABC ABC.Ví dụ 3. Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M' trùng với M thì ta cũng có đợc một phép biến hình. Phép biến hình đó gọi là phép đồng nhất.C. bài tập rèn...
 • 4
 • 1,492
 • 21
Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB

Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB

... lưu huỳnh →(3) lưu huỳnh đioxit→(4) axit sunfuric b) SO2 (1)→ Na2SO3→(2) Na2SO4→(3)NaOH →(4)NaHSO4 →(5)BaSO4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa ... 1 hiđro sunfua2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4axit sunfuric b) H2SO3 1 KHSO32K2SO33 K2SO4 4KHSO4 5BaSO4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ... lưu huỳnh →(3) lưu huỳnh đioxit→(4) axit sunfuric b) SO2 (1)→ Na2SO3→(2) Na2SO4→(3)NaOH →(4)NaHSO4 →(5)BaSO4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa...
 • 11
 • 3,194
 • 76
Khóa luận tốt nghiệp toán học:Rèn luyện kỹ năng thực hành giải bài tập về đường cônic - hình học 10

Khóa luận tốt nghiệp toán học:Rèn luyện kỹ năng thực hành giải bài tập về đường cônic - hình học 10

... RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐƯỜNG CÔNIC - HÌNH HỌC 10 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Sơn La, năm 2013 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình hoàn thành khóa luận ... loại bài tập để có nhiều hình thức rèn luyện năng thực hành giải như: - Giải bằng lời - Giải dưới dạng viết - Giải bằng thực nghiệm 1.3. Chức năng của bài tập toán học đối với việc rèn luyện ... rèn luyện kỹ năng thực hành giải bài tập về ba đường cônic trong chương trình hình học 10 đã góp phần rèn luyện khả năng tư duy lôgic, vận dụng sáng tạo, thực hành lời giải một cách thành...
 • 50
 • 1,419
 • 5
Bài tập cơ bản về phép biến hình trong mặt phẳng doc

Bài tập cơ bản về phép biến hình trong mặt phẳng doc

... điểm Dsao cho phép tịnh tiến theo véctơ AGuuur biến D thành A.3. Cho hình bình hành ABCD. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo véctơ ADuuur.4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ... −.4. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phuonwg trình2 4 0x y+ − =.a.Hãy viết phương trình của đường thẳng d1 là ảnh của dqua phép vị tự tâm O tỉ số 3k =. 3. Trong mặt phẳng ... quay tâm O góc 900.5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm và đường thẳng d cóphương trình x y 2 0+ − =. Tìm ảnh của A và d qua phép quaytâm O góc 900.6. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm...
 • 5
 • 4,062
 • 56
Bài tập về phép biến hình lớp 11

Bài tập về phép biến hình lớp 11

... . F là phép đồng dạng biến AGI thành COD . F được hợp thành−uuur bởi hai phép biến hình nào sau đây ? A) Phép tịnh tiến theo GO và phép vị tự V(B; 1) .1 B) Phép đối xứng tâm G và phép vị ... CHƯƠNG I : PHÉP BIẾN HÌNH∆∆ ∆2 Cho ABC có đường cao AH . H ở trên đoạn BC . Bieát AH = 4 , HB = 2 , HC = 8 . Phép đồng dạng F biến HBA thành HAC . F được hợp thành bởi hai phép biến hình nào ... BC.Ta có : ABCM là hình bình hành và BCM 3Iwà=o o0 (vỡ B 150 )- 7 - CHƯƠNG I : PHÉP BIẾN HÌNH∆ ∆31 Trong các hình sau , hình nào có 3 trục đối xứng ? A. Hình thoi B. Hình vuoâng C. ñeàu...
 • 34
 • 3,999
 • 98
Bài tập về phép biến hình – toán 11 nâng cao

Bài tập về phép biến hình – toán 11 nâng cao

... - Bài tập về phép biến hình Toán 11 nâng cao CHƯƠNG I : PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNGVấn đề 1 : PHÉP DỜI HÌNH A. KIN THC C BN 1 Pheựp bieỏn hỡnh .ê ĐN : Phép biến hình ... đồng biến hình này thành hình kia .F H đồng dạng G F đồng dạng : H GI- 39 - Bài tập về phép biến hình Toán 11 nâng cao ∆28 [CB-1.18] Cho ABC . Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông ... I tỉ số k .k Kí hiệu : V , là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M sao cho IM k IM.I- 32 - Bài tập về phép biến hình Toán 11 nâng cao gg ĐS : Hình vuông có 4 trục đối xứng ,...
 • 41
 • 2,157
 • 2
Bài tập về phép biến hình- khó

Bài tập về phép biến hình- khó

... Mong thầy cô giúp em bài tập về phép biến hình khó: Cho 2 đường tròn (O) và (O') cắt nhau 2 tại điểm, gọi 1 giao điểm là A, 1...
 • 1
 • 460
 • 0
toán THPT bài tập về chuyên đề hình học không gian cổ điển

toán THPT bài tập về chuyên đề hình học không gian cổ điển

... Bài tập tự luyện : HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN Luyện thi Đại học năm 2010 Giáo viên: Nguyen Van Trinh - ĐT : 0982.071279 - Chuyên luyện thi Đại học tại Hà Nội Trang 1BÀI TẬP TỰ LUYỆN ... THI ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN TOÁN LỚP 12 CHUYÊN ĐỀ : HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN Bài 1: Cho khối chóp S.ABC . Trên ba cạnh SA; SB; SC lần lượt lấy ba điểm A'; B'; C' (không trùng ... chóp K. ABCD Bài tập tự luyện : HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN Luyện thi Đại học năm 2010 Giáo viên: Nguyen Van Trinh - ĐT : 0982.071279 - Chuyên luyện thi Đại học tại Hà Nội Trang 3 Bài 21: ĐS:...
 • 6
 • 796
 • 3
Bài tập về phép thử và biến cố

Bài tập về phép thử và biến cố

... CUẻCPheùp ick to add Title1Click to add Title2Click to add Title3Click to add Title4 Phép thổớBióỳn cọỳCác phép toán trón bióỳn cọỳBaớng toùm từt5Khọng gian mỏựu1KIỉM TRA BAèI CUẻKIỉM ... CUẻCPheùp ick to add Title1Click to add Title2Click to add Title3Click to add Title4 Phép thổớBióỳn cọỳCác phép toán trón bióỳn cọỳBaớng toùm từt5Khọng gian mỏựu1Tióỳt 301. PHEẽP THặ ... kóỳt quaớ có thóứcó cuớa phép thổớ õóKTBC2. KHNG GIAN MU2. KHNG GIAN MU- Khọng gian mỏựu:- Kyù hióỷu: Tỏỷp hồỹp tỏỳt caớ các kóỳt quaớ có thóứxaớy ra cuớa mọỹt phép thổớKTBC3. BIÃÚN...
 • 33
 • 1,013
 • 0
BÀI TẬP VỀ PHÉP BIẾN HÌNH 11 NÂNG CAO

BÀI TẬP VỀ PHÉP BIẾN HÌNH 11 NÂNG CAO

... thực hiện liên tiếp hai phép dời hình thì được một phép dời hình . 2. Hai hình gọi là bằng nhau nếu có phép dời hình biến hình này thành hình kia . B. BÀI TẬP 1 Cho hình chữ nhật ABCD . Gọi ... y+1) . Phép biến hình nào trên đây là phép dời hình II12? HD : a) f là phép dời hình b) g không phải là phép dời hình ( vì x x thì M N MN ) 5 Trong mpOxy cho 2 phép biến hình ... . Phép biến hình nào trên đây là phép dời hình ? Giải : a) f là phép dời hình b) g không phải là phép dời hình (I12vì y y thì M N MN ) 6 Trong mpOxy cho phép biến hình...
 • 34
 • 2,727
 • 2
Các dạng bài tập về phép biến hình

Các dạng bài tập về phép biến hình

... CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG PHÉP BIẾN HÌNH VÀ PHÉP DỜI HÌNHPHÉP BIẾN HÌNH VÀ PHÉP DỜI HÌNHPHÉP TỊNH TIẾNI.Tóm tắt lý thuyết :1. Định nghĩa ... là phép dời hình vì theo định nghĩa : Phép dời hình phép biến hình biến hai điểm thành hai điểm mà không làm thay đổi khoảng cách giữa chúng . Bài 3. a/ Bài 2- trang 7. - Từ B và C kẻ các ... đối xứng tâm .BÀI TOÁN 1: BÀI TOÁN QUỸ TÍCH ĐIỂMBiên soạn : Nguyễn Đình Sỹ - ĐT: 02403833608Trang 13CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG PHÉP BIẾN HÌNH VÀ PHÉP DỜI HÌNH Bài toán : Cho hình H và một...
 • 28
 • 1,454
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về phép biến hìnhcác dạng bài tập về phép biến hình lớp 11cách làm bài tập về phép biến hìnhbài tập về phép biến hình có đáp ánbài tập về phép biến hình trong mặt phẳngbài tập về phép biến hình có lời giảicác dạng bài tập về phép biến hìnhbài tập về phép biến hình lớp 11phương pháp giải các bài toán về phép biến hìnhcác bài toán về phép biến hìnhbài tập về phép biến đổi laplacebai tap ve phep doi hinh va phep dong dangcác dạng bài tập về phép dời hìnhcác bài tập về phép dời hìnhbài tập về phép dời hìnhMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ